Befektetői közlemények

Magyar Telekom Csoport időközi vezetőségi beszámoló - 2011. első kilenc havi eredmények

Enyhülő nyomás a bevételeinken javuló működéshez kapcsolódó EBITDA rátával; megerősítjük teljes évre vonatkozó célkitűzéseinket  

Budapest, 2011. november 10. 00:00

A Magyar Telekom (Reuters: MTEL.BU és Bloomberg: MTELEKOM HB),Magyarország vezető távközlési szolgáltatója ma közzétette 2011. első kilenc hónapjára vonatkozó Nemzetközi Pénzügyi Jelentési Szabványok (IFRS) szerinti konszolidált pénzügyi eredményeit.

Főbb eredmények:

 • A bevételek 3,2%-kal 452,6 milliárd forintról 438,2 milliárd forintra mérséklődtek 2011 első kilenc hónapjában 2010 azonos időszakához képest. A bevételcsökkenés oka elsősorban, hogy a hangalapú vezetékes és mobil bevételek mindhárom országban (Magyarországon, Macedóniában és Montenegróban) csökkentek. Ezen csökkenéseket részben ellensúlyozta a rendszerintegrációs és információtechnológiai szolgáltatásokból, valamint a TV és a mobil internet szolgáltatásokból származó bevételek növekedése. Mindemellett kismértékben a forint erősödése is kedvezőtlen hatással volt a két nemzetközi leányvállalat forintban számolt bevételeire.
 • Az EBITDA 20,1%-kal 186,9 milliárd forintról 149,4 milliárd forintra csökkent, az EBITDA ráta pedig 34,1% volt. A működéshez kapcsolódó , azaz a vizsgálattal kapcsolatos költségek és céltartalékok, a végkielégítéssel kapcsolatos költségek, valamint a telekommunikációs különadó nélkül számolt EBITDA 2,0%-kal 187,3 milliárd forintra csökkent. A működéshez kapcsolódó EBITDA ráta 42,7% volt 2011 első kilenc hónapjában, míg 2010 azonos időszakában 42,2%. A működéshez kapcsolódó EBITDA ráta javulása a személyi jellegű és az egyéb működési költségekben megmutatkozó szigorú költségcsökkentési intézkedéseknek köszönhető. Mindezek mellett a 2011. első negyedéves eredményekre kedvező hatással volt a magyarországi ingatlanértékesítésekből származó 1,4 milliárd forint nyereség is.
-
Rendkívüli tételek, telekom adó és az EBITDA alakulása (milliárd Ft) 2010. harmadik negyedév 2010. első kilenc hónap 2011. harmadik negyedév 2011. első kilenc hónap
Vizsgálattal kapcsolatos költségek és céltartalékok 0,7 2,0 5,7 16,7
Végkielégítéssel kapcsolatos költségek 0,6 2,1 0,4 2,1
Telekom adó 0 0 6,3 19,0
Rendkívüli tételek összesen 1,3 4,1 12,4 37,9
Jelentett EBITDA 67,4 186,9 51,6 149,4
Működéshez kapcsolódó EBITDA 68,7 191,1 64,0 187,3
 • A Magyar Telekom 2010. január 1-jétől visszamenőleges hatállyal köteles telekommunikációs különadót fizetni. Mivel a különadó 2010. negyedik negyedévben került bevezetésre, a 2010. évben a Csoport és a szegmensek eredményeit kizárólag a negyedik negyedévben érintette. A magyarországi szegmensek (Telekom Magyarország és T-Systems Magyarország) bemutatott EBITDA értékei azonban 2010. első kilenc hónapban és 2011. első kilenc hónapban egyaránt tartalmazzák a telekom különadót annak érdekében, hogy a szegmensek teljesítményének éves összehasonlítása valósabb képet adjon. A 2010. első kilenc havi csoportszintű számok azonban nem lettek módosítva (az IFRS szabályoknak megfelelően), így a Csoport eredmények éves szinten kevésbé összehasonlíthatóak.
 • 2011. június 24-én a Magyar Telekom Igazgatósága elvi megállapodást hagyott jóvá az Egyesült Államok Értékpapír- és Tőzsdefelügyeletének („SEC”) hivatalával az SEC Társasággal kapcsolatos vizsgálatának egyezség útján történő lezárásáról. Az SEC-vel létrejött ezen elvi megállapodásra valamint az Egyesült Államok Igazságügyi Minisztériumával („DOJ”) folytatódó tárgyalásokra tekintettel a Társaság 2011 második negyedévében 11,5 milliárd forint (62,4 millió USD) céltartalékot képzett a vizsgálatokkal összefüggésben, melyből 1 ,1 milliárd forint kamatköltségként a nettó pénzügyi eredmények között , a fennmaradó rész pedig az egyéb működési költségek között került elszámolásra a Telekom Magyarország szegmensben. A Társaság továbbra is tárgyalásokat folytat a DOJ-vel a DOJ Társaságra vonatkozó vizsgálata egyezség útján történő lezárásának lehetőségével kapcsolatban. Ezen tárgyalásokra tekintettel 2011. harmadik negyedévben további 8,2 milliárd forint céltartalékot képzett a társaság, melyből 2,7 milliárd forint a képzett céltartalékokon elszenvedett árfolyamveszteség, amely a nettó pénzügyi eredmények között került elszámolásra .
-
Vizsgálattal kapcsolatos költségek (milliárd Ft) 2010. harmadik negyedév 2010. első kilenc hónap 2011. harmadik negyedév 2011. első kilenc hónap
Jogi költségek 0,7 2,0 0,2 0,9
Céltartalékok – Egyéb működési költségek között     5,5 15,8
Céltartalékok – Nettó pénzügyi eredmények között     2,7 3,8
Teljes céltartalék     8,2 19,6
 • A Társaság részvényeseire jutó eredmény (nettó eredmény) 42,2%-kal, 56,9 milliárd forintról 32,9 milliárd forintramérséklődött. A csökkenés oka a jelentett EBITDA mérséklődése, amit csak részben ellensúlyozott a nyereségadó csökkenése. A nyereségadó 2010. első kilenc hónapjáról 2011. első kilenc hónapjára 37,1%-kal csökkent az alacsonyabb adózás előtti eredmény, valamint egy 2010. második negyedévben könyvelt, egyszeri 5,2 milliárd forintos, a kedvezőtlen macedón adóváltozások következményeként könyvelt tétel együttes hatására.
 • Az üzleti tevékenységből származó nettó cash flow 14,0 milliárd forinttal 134,2 milliárd forintra csökkent. A csökkenés oka elsősorban az, hogy az első félévre vonatkozó telekommunikációs különadó kifizetése júliusban megtörtént (a második félévre vonatkozó adót októberben fizetjük), míg az előző évben a telekommunikációs különadót egy összegben, 2010 decemberében fizettük meg. A működéshez kapcsolódó EBITDA csökkenése kedvezőtlenül hatott az üzleti tevékenységből származó cash flowra, amit részben ellensúlyozott a nyereségadó csökkenése és az alacsonyabb átlagos hitelkamatok miatt mérséklődő kamatfizetések. 
 • A beruházás tárgyi eszközökbe és immateriális javakba (CAPEX) 10,4 milliárd forinttal 43,9 milliárd forintra csökkent 2011 első kilenc hónapjában 2010 azonos időszakához képest. A CAPEX teljes összegéből a Telekom Magyarország szegmensre 35,7 milliárd forint, a T-Systems Magyarország szegmensre 2,0 milliárd forint jutott, míg Macedóniában 4,3 milliárd forintot, Montenegróban pedig 1,9 milliárd forintot fordítottak beruházásokra.
 • A szabad cash flow (az üzleti tevékenységből és az egyéb pénzügyi eszközök beszerzésével / eladásával korrigált befektetési tevékenységből származó cash flow összege) 2011 első kilenc hónapjában 4,0 milliárd forinttal, 89,7 milliárd forintról 85,7 milliárd forintra csökkent. Bár az üzleti tevékenységből származó cash flow 14,0 milliárd forinttal csökkent éves szinten, ezt azonban nagyrészt ellensúlyozta az alacsonyabb CAPEX költés és az ingatlanértékesítésekből származó bevételek emelkedése.
 • A nettó adósságállomány a 2010. szeptember végi 278,5 milliárd forintról 2011. szeptember végére 272,4 milliárd forintra csökkent. A nettó eladósodottsági ráta (a nettó adósságnak az összes tőkére vetített aránya) 2011. szeptember végén 31,9% volt.


Christopher Mattheisen, elnök-vezérigazgató az eredményekkel kapcsolatban így nyilatkozott: „A harmadik negyedévi eredményeink számos kedvező tendenciára mutatnak rá a vezetékes, a mobil és az információtechnológiai üzletágban egyaránt. A vezetékes szegmensben az év elején bevezetett Hoppá fix havidíjas díjcsomag beváltotta a hozzá fűzött reményeket, így szeptemberre a vezetékes vonalak csökkenése az egy évvel korábbi 9%-ról 6%-ra mérséklődött. Több szolgáltatást összekapcsoló díjcsomagjaink intenzív terjesztése, valamint az energia ajánlatok is hozzájárultak az eredmények javulásához. A lakossági mobil szegmensben tovább növeltük hangalapú piacrészesedésünket, és jelentősen nőtt a mobil szélessávú előfizetések száma. Mostanra a szerződéses ügyfelek között a teljes értékesítések közel 70%-át okostelefonok adják, ami várakozásaink szerint az adatforgalom növekedésének köszönhetően kedvezően hat majd a bevételeinkre, ezzel párhuzamosan azonban a készüléktámogatási költségek is növekednek. A rendszerintegrációs és információtechnológiai szegmensben a KFKI vállalati szegmensben végrehajtott néhány infrastrukturális projektjének köszönhetően képesek voltunk az előző negyedévekben tapasztalt negatív bevételi tendenciát megváltoztatni. A közszférában azonban továbbra is gyengék a kilátások, nem tapasztalunk fellendülést az információtechnológiai költések terén. A kihívásokkal teli gazdasági környezet ellenére a harmadik negyedévben a bevételek csökkenését sikerült 1,7%-ra lassítani (az első hat hónapra vonatkozóan a csökkenés átlagosan 3,9%-volt). A működéshez kapcsolódó EBITDA csökkenését azonban nem tudtuk megállítani a bevétel-összetétel változása (megnőtt az alacsonyabb jövedelmezőségű rendszerintegrációs és információtechnológiai szolgáltatásokból származó bevételek aránya) és a készüléktámogatási szint növekedése következtében. A csökkenés ellenére ebben a negyedévben a működéshez kapcsolódó EBITDA ráta 42% körüli, kedvező szinten maradt.

A romló gazdasági mutatószámok miatt teljes évre vonatkozóan továbbra is óvatosak vagyunk, valamint az év végéhez közeledve várhatóan a versenykörnyezet is erősödik majd. Büszkék vagyunk rá, hogy üzleteinkben már kapható az új iPhone 4S és számos táblagép, azonban ennek megfelelően természetesen a negyedik negyedévben a készüléktámogatási költség is várhatóan emelkedni fog. Mindezek ellenére a korábbi célkitűzéseinknek megfelelően továbbra is arra számítunk, hogy 2011-ben a bevételek 3-5%-kal, a működéshez kapcsolódó EBITDA 4%-kal, a beruházások pedig megközelítőleg 5%-kal csökkennek.”


2011. harmadik negyedéves eredmények elemzése


Csoport

 • A bevételek 1,7%-kal mérséklődtek 2011. harmadik negyedévben 2010 azonos negyedévéhez képest. A hangalapú kiskereskedelmi bevételek minden piacon csökkentek a kedvezőtlen gazdasági környezet és a Macedóniában erősödő mobil verseny következtében. A magyarországi mobil végződtetési díjak 2010 decemberében történt csökkentése miatt mérséklődtek a mobil nagykereskedelmi bevételek, amit részben ellensúlyozott a TV és a mobil szélessávú valamint a rendszerintegrációs és információtechnológiai szolgáltatásokból származó bevételek növekedése.
 • A jelentett EBITDA 23,5%-kal, a működéshez kapcsolódó EBITDA pedig 6,9%-kal csökkent 2011. harmadik negyedévben. A működéshez kapcsolódó EBITDA mérséklődésének oka elsősorban, hogy nőtt az alacsonyabb jövedelmezőségű rendszerintegrációs és információtechnológiai szolgáltatásokból származó bevételek aránya valamint nőtt a készüléktámogatás az okostelefonok és táblagépek esetében. A működéshez kapcsolódó EBITDA ráta szintén csökkent, a 2010. harmadik negyedévi 44,4%-kal szemben 2011. harmadik negyedévben 42,0% volt.


Telekom Magyarország szegmens

A szegmensek közötti kiszűrések előtti bevételek 2,6%-kal 106,3 milliárd forintra csökkentek, az EBITDA 20,0%-kal 33,4 milliárd forintra csökkent, az EBITDA ráta pedig 31,4% volt 2011 harmadik negyedévében. A rendkívüli tételek, azaz elsősorban a telekommunikációs különadó és a vizsgálattal kapcsolatos költségek és céltartalékok nélkül számolt működéshez kapcsolódó EBITDA 7,5%-kal 44,7 milliárd forintra mérséklődött 2011. harmadik negyedévben 2010 harmadik negyedévéhez képest. A működéshez kapcsolódó EBITDA ráta 44,3%-ról 42,1%-ra csökkent a magas jövedelmezőségű hangalapú bevételek csökkenése és a készüléktámogatások emelkedése következtében.

 • Miközben a vezetékes hangalapú bevételek tovább csökkentek az IP-alapú szolgáltatások irányába történő migráció, vonzó összecsomagolt ajánlatok, valamint a Hoppá díjcsomag következtében, a vezetékes bevétel csökkenés 3,6%-ra mérséklődött 2011. harmadik negyedévben. A vezetékes előfizetők számának csökkenése 2011. szeptemberre 6,3%-ra mérséklődött az egy évvel korábbi 8,6%-ról. A vezetékes internet bevételek csökkenése 2,0%-ra mérséklődött, ugyanakkor a TV szolgáltatásokból származó bevételek továbbra is jelentősen, 8,9%-kal nőttek. A TV előfizetőink száma szeptember végére meghaladta a 773 000-et, amin belül sok ügyfél migrált kábel TV-ről IPTV-re.
 • A mobil bevételek 2,0%-kal 60,7 milliárd forintra mérséklődtek 2011. harmadik negyedévben. Az ügyfélszám kismértékű emelkedése, a mobil forgalom növekedése, valamint a szerződéses ügyfelek arányának folyamatos bővülése sem tudta teljes mértékben ellensúlyozni az árak csökkenésének kedvezőtlen hatását. Ennek következtében a hangalapú kiskereskedelmi bevételek 1,8%-kal csökkentek. A T-Mobile azonban megőrizte egyértelmű piacvezető pozícióját, és 45,3%-ra növelte az aktív ügyfelek száma alapján mért piaci részesedését. A hangalapú nagykereskedelmi bevételekre kedvezőtlenül hatott a mobil végződtetési díjak 2010. decembertől hatályos 16%-os csökkentése. A nem hangalapú bevételek 5,2%-kal emelkedtek a mobil szélessávú előfizetések 57,9%-os növekedésének következtében, ami elősegítette a mobil internet bevételek emelkedését. A készülékértékesítésből és aktiválásból származó bevételek 10,5%-kal emelkedtek annak köszönhetően, hogy nőtt a drágább okostelefon értékesítések aránya.


T-Systems Magyarország szegmens

A szegmensek közötti kiszűrések előtti bevételek 16,1%-kal 30,8 milliárd forintra nőttek, az EBITDA 62,9%-kal 4,3 milliárd forintra emelkedett 2011. harmadik negyedévben, az EBITDA ráta pedig 13,8% volt. A rendkívüli tételek nélkül, mely elsősorban a telekommunikációs különadót tartalmazza, a működéshez kapcsolódó EBITDA 35,7%-kal 5,3 milliárd forintra nőtt. A működéshez kapcsolódó EBITDA ráta a 2010. harmadik negyedévi 14,8%-os értékről 17,3%-ra nőtt, ami annak volt köszönhető, hogy a magas jövedelmezőségű hangalapú bevételek visszaesésének ellensúlyozása érdekében jelentős erőfeszítéseket tettünk a hatékonyság növelésére, míg az előző évi eredményekre kedvezőtlen hatással voltak a 2010 augusztusában bejelentett kormányzati intézkedések.

 • A vezetékes bevételek 4,9%-kal 7,4 milliárd forintra mérséklődtek a mobilhelyettesítés következtében csökkenő forgalom és folytatódó ügyfél lemorzsolódás miatt, emellett erős árversennyel is meg kellett küzdeni. A hangalapú kiskereskedelmi bevételek 11,1%-kal csökkentek.
 • A mobil bevételek 14,4%-kal 8,4 milliárd forintra nőttek, köszönhetően annak, hogy magasabbak az egyéb mobil bevételek az elmúlt évi szinthez képest a 2010 augusztusában bejelentett kormányzati intézkedések következtében. A hangszolgáltatásokból származó bevételek ugyanakkor 7,4%-kal csökkentek, mivel az átlagos árszint és a forgalom csökkenését nem tudta ellensúlyozni az ügyfélszám emelkedése.
 • A rendszerintegrációs és információtechnológiai szolgáltatásokból származó bevételek 31,5%-kal 15,0 milliárd forintra nőttek 2011. harmadik negyedévben. A kormányzati megszorító intézkedések következtében ugyan továbbra sem történt új informatikai közbeszerzés, a 2011. harmadik negyedévi bevételekre azonban kedvezően hatott a vállalati szegmensben végrehajtott néhány nagy infrastrukturális projekt.


Macedónia

Macedóniában a bevételek 12,4%-kal 18,2 milliárd forintra csökkentek 2011. harmadik negyedévben 2010 azonos időszakához képest, míg az EBITDA 13,4%-kal csökkent. A forint erősödésének kismértékű negatív hatása volt a nemzetközi leányvállalatok forintban számolt bevételeire (2011. harmadik negyedévben 2010 azonos időszakához képest a forint átlagosan 3,9%-kal erősödött a macedón dénárhoz képest). Az EBITDA csökkenését a mobil piacon tapasztalható erős verseny okozta, amely jelentős áreséshez valamint magasabb készüléktámogatásokhoz vezetett, amit nem tudott ellensúlyozni az egyéb működési költségek csökkentése.

 • A vezetékes bevételek 9,4%-kal csökkentek. A hangalapú kiskereskedelmi bevételek nagymértékű csökkenése mellett csökkentek az internet és adatszolgáltatásokból származó bevételek is. A TV szolgáltatásokból származó bevételek nőttek a két illetve három szolgáltatást összekapcsoló csomagok iránti kereslet erősödésének következtében.
 • A mobil bevételek 14,6%-kal csökkentek a Macedóniában tapasztalható rendkívül kiélezett versenykörnyezet következtében. A verseny miatti árcsökkentések kedvezőtlenül hatottak az egy előfizetőre jutó bevételekre, 8,1%-kal csökkent a forgalom növekedésének ellenére. A T-Mobile Macedónia ugyanakkor 50,3%-os részesedéssel megőrizte egyértelmű piacvezető szerepét. Ugyan nőtt a mobil internet használat és magasabb volt az SMS-ek száma is, az ingyenes vagy olcsó SMS-eket kínáló akciók miatt a nem hangalapú bevételek is csökkentek.


Montenegró

Montenegrói leányvállalatunk bevételei változatlanul 4,7%-kal 9,1 milliárd forintra csökkentek 2011. harmadik negyedévben, ez azonban elsősorban a kedvezőtlen árfolyamváltozások miatt történt (2011. harmadik negyedévben 2010 azonos negyedévéhez képest a forint átlagosan 3,9%-kal erősödött az euróhoz képest). Az EBITDA 11,3%-kal 3,7 milliárd forintra csökkent, az EBITDA ráta pedig 43,1%-ról 40,1%-ra romlott nagyrészt a készüléktámogatások, a marketing és fenntartási költségek növekedése következtében.

 • A vezetékes bevételek 6,7%-kal csökkentek 2011. harmadik negyedévben. A hangalapú kiskereskedelmi bevételek csökkenése mögött a növekvő mobil helyettesítés és az átalánydíjas csomagokkal kínált kedvezmények állnak. A hangalapú nagykereskedelmi bevételek csökkenése a Szerbiába irányuló nemzetközi forgalom jelentős visszaesésének következménye, mivel ezen forgalom ma már versenytársainkon keresztül halad. Másfelől az összekapcsolt szolgáltatások elterjedésének köszönhetően jelentősen nőttek az internet és a TV szolgáltatásokból származó bevételek.
 • A mobil bevételek 3,4%-kal csökkentek a kedvezőtlen árfolyamváltozások következtében. A mobil szolgáltatásokból származó bevételek euróban számolva változatlanok voltak, mivel a hangalapú kiskereskedelmi és a nem hangalapú szolgáltatásokból származó bevételek növekedését ellensúlyozta, hogy a hangalapú nagykereskedelmi bevételek mérséklődtek az összekapcsolási díjak 2011. áprilisától életbe lépett 15%--os csökkenése miatt.Tanácsadói szerződések ügyében indult vizsgálatok  

Amint azt korábban közzétettük, a Társaság Audit Bizottsága belső vizsgálatot folytatott a Társaság és/vagy kapcsolt vállalkozásai montenegrói és macedóniai tevékenységével kapcsolatos, összesen több mint 31 millió euró értékű szerződésekkel összefüggésben. A belső vizsgálat elsősorban annak megállapítására irányult, hogy a Társaság és/vagy montenegrói és macedóniai kapcsolt vállalkozásai teljesítettek-e az Egyesült Államok jogszabályaiba (ideértve az Egyesült Államok Külföldön Kifejtett Korrupt Gyakorlatokról szóló törvényébe (az „FCPA”)) ütköző kifizetéseket. A Társaság a belső vizsgálat eredményeit korábban közzétette. További információkat a belső vizsgálattal kapcsolatban a Társaság 2010. december 31-én végződött évre vonatkozó éves jelentése tartalmaz.  

Az Egyesült Államok Igazságügyi Minisztériuma (a „DOJ”), az Egyesült Államok Értékpapír- és Tőzsdefelügyelete (az „SEC”) és a Macedón Köztársaság Belügyminisztériuma vizsgálatot indítottak bizonyos, a belső vizsgálat körébe is tartozó tevékenységekre vonatkozóan. Továbbá, a magyar Központi Nyomozó Főügyészség nemzetközi kapcsolatban kötelességszegésre irányuló vesztegetés bűntette és más bűncselekmények gyanúja alapján nyomozást indított a belső vizsgálat körébe tartozó egyes tevékenységekkel kapcsolatban. Továbbá, a Montenegrói Legfőbb Államügyész szintén nyomoz a Társaság montenegrói leányvállalatának a belső vizsgálat körébe tartozó tevékenységeire vonatkozóan, és a Társaság montenegrói leányvállalatától információkat kért a releváns szerződésekkel kapcsolatban. Ezen hatósági vizsgálatok folyamatban vannak és a Társaság folyamatosan együttműködik a hatóságokkal. 

2011. június 24-én a Magyar Telekom bejelentette, hogy a Társaság Igazgatósága elvi megállapodást hagyott jóvá az SEC hivatalával az SEC Társasággal kapcsolatos vizsgálatának egyezség útján történő lezárásáról. Az elvi megállapodás értelmében a Társaság – anélkül, hogy akár beismerné, akár tagadná a vele szemben tett állításokat – hozzájárulna egy olyan egyesült államokbeli bírósági határozathoz, amely véglegesen eltiltja az FCPA jövőbeni megsértésétől. Az elvi megállapodás értelmében a Társaság „vagyoni előny elvonását” (disgorgement) és feltételesen magánjogi bírságot fizetne. Az elvi megállapodás tükrözi, hogy az SEC hivatala értékelte a Társaság önmagára vonatkozó bejelentéseit, javító intézkedéseit és együttműködését az SEC vizsgálatával. Az elvi megállapodás nem jelenti az SEC vizsgálatának végleges lezárását. A Társaság Igazgatósága jóváhagyta a végleges egyezséget, amelynek további előfeltétele az SEC-nek és egy egyesült államokbeli Körzeti Bíróságnak a jóváhagyása. 

A Társaság továbbra is tárgyalásokat folytat a DOJ-vel a DOJ Társaságra vonatkozó vizsgálata egyezség útján történő lezárásának lehetőségével kapcsolatban. Lehetséges, hogy a Társaság nem tud egyezségre jutni a DOJ-vel. A DOJ vizsgálatának bármilyen módon történő lezárása büntetőjogi szankciókhoz vezethet, ideértve a pénzbüntetést, amely jelentős hatást gyakorolhat a Társaság pénzügyi helyzetére, működési eredményeire illetve cash flow-jára, valamint további változtatások lehetnek szükségesek a Társaság üzleti tevékenységében és megfelelőségi programjában. A Társaság nem tudja előre jelezni, hogy a DOJ vizsgálat egyezséggel történő lezárására sor kerül-e, és ha igen, mikor, illetve bármely ilyen egyezség feltételeit és egyéb jellemzőit. 

A DOJ-vel folytatódó tárgyalásokra tekintettel a Társaság 2011 harmadik negyedévében 19,6 mrd Ft-ra (90,8 millió USD-ra) emelte a vizsgálatokkal összefüggésben képzett céltartalékot. Ugyanakkor a vizsgálatok végleges egyezség útján vagy egyéb módon történő lezárásakor a fizetési kötelezettség mértéke eltérhet a céltartalék összegétől. 

A céltartalékon túl a Magyar Telekomnál 2011 első három negyedévében 0,9 mrd Ft költség merült fel a vizsgálatokkal kapcsolatban, amelyet a Telekom Magyarország szegmens egyéb működési költségei tartalmaznak.


A Magyar Telekomról

A Magyar Telekom Magyarország legnagyobb távközlési szolgáltatója, amely a telekommunikációs és infokommunikációs (ICT) szolgáltatások teljes skáláját nyújtja, beleértve a vezetékes és mobil telefonos, az adatátviteli és nem hangalapú, valamint az információtechnológiai és rendszerintegrációs szolgáltatásokat. Üzleti tevékenységét Magyarországon két szegmensen keresztül látja el: Telekom Magyarország (az otthonokhoz kapcsolódó T-Home és a mobil kommunikációs T-Mobile márka) és T-Systems Magyarország (T-Systems márka). A Magyar Telekom többségi tulajdonosa a Makedonski Telekomnak, Macedónia legnagyobb vezetékes és mobilszolgáltatójának, és többségi részesedéssel rendelkezik a Crnogorski Telekomban, Montenegró legnagyobb  távközlési szolgáltatójában. A Magyar Telekom többségi tulajdonosa (59,21%) a MagyarCom Holding GmbH, amely a Deutsche Telekom AG kizárólagos tulajdona.


Ezen befektetői közlemény jövőre vonatkozó kijelentéseket is tartalmaz. Azon megállapítások, melyek nem múltbeli eseményekre vonatkoznak (azaz a véleményünkre és várakozásainkra vonatkozó kijelentések), jövőre vonatkozóak. Ezen kijelentések a jelenlegi terveken, becsléseken és előrejelzéseken alapulnak, ezért nem lenne helyes ezen kijelentésekre a kellő mértéket meghaladó módon támaszkodni. A jövőre vonatkozó kijelentések azon időpontbeli állapoton alapulnak, amelyben ezen állítások elhangzanak, s nem vállalunk kötelezettséget arra nézve, hogy a kijelentések bármelyikét új információk vagy jövőbeli események alapján a továbbiakban nyilvánosan frissítsük, módosítsuk.

A jövőre vonatkozó kijelentések önmagukban rejlő kockázatokkal járnak. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy számos olyan fontos tényező van, amelynek hatására a tényleges eredmények lényegesen eltérhetnek az előretekintő jellegű megállapításoktól. Az ilyen tényezőket többek között a 2010. december 31-én végződött évre vonatkozó, 20-F formátumú éves jelentésünk is részletezi, amelyet az Egyesült Államok Tőzsde- és Értékpapírfelügyeletéhez, azaz a U.S. Securities and Exchange Commissionhoz (SEC) nyújtottunk be.

A Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardokkal (IFRS) összhangban készített kimutatások mellett a Magyar Telekom nem-GAAP pénzügyi teljesítménymutatókat is közzétesz, többek között EBITDA, EBITDA ráta, rendkívüli tételek nélkül számolt EBITDA, rendkívüli tételek nélkül számolt EBITDA ráta és nettó adósság mutatókat. Ezek a nem-GAAP mutatók kiegészítik, nem pedig helyettesítik az IFRS szerint közzétett információkat. A nem-GAAP pénzügyi teljesítménymutatók nem azonosak sem az IFRS, sem más, általánosan elfogadott számviteli elvek szerint készített mutatókkal. Előfordulhat, hogy más társaságok ezeket a fogalmakat más módszertan szerint határozzák meg. A fogalmak értelmezéséhez további részletes információ található a pro forma számok összeegyeztetése oldalon, amely megtalálható a Magyar Telekom Befektetői Kapcsolatok honlapján: www.telekom.hu/befektetoknek.