Mit intézhet üzleteinkben?

Üzleteinkben az alábbiakkal kapcsolatban állunk rendelkezésedre

Az alábbi ügyek kizárólag az előfizető és/vagy számlafizető, illetve Domino szerződés esetén az előfizető és/vagy felhasználó jelenlétében intézhetők el.

Ügyfélszolgálati szolgáltatások

 • 0 Ft-os vagy részletre történő mobil és otthoni vásárlás (havidíjas/Domino mobilkészülék, meglévő hűség megújítása, számhordozás, tartozék, otthoni készülék)
 • Önállóan SIM-kártya vásárlása hűségel
 • Deaktiválás, felmondás, szerződésbontás
 • Ügyfél személyes adataira vonatkozó módosítási igények

Az alábbi felsorolásban

 • 1-es számmal jelölt ügyek intézéséhez minden esetben az előfizető és/vagy számlafizető, Domino szerződés esetén az előfizető és/vagy felhasználó dokumentumainak bemutatása, illetve meghatalmazott útján történő eljárás esetén meghatározott formai követelményekhez kötött meghatalmazás szükséges.
 • A 2-es számmal jelölt ügyek intézéséhez minden esetben az előfizető és/vagy számlafizető illetve Domino szerződés esetén az előfizető és/vagy felhasználó személyes jelenléte szükséges.
 • Minden egyéb esetben elegendő az ügyintézésben érintett előfizetés szerződés vagy folyószámla szintű jelszavának megadása.

Ügyfélszolgálati szolgáltatások

 • Címváltozás magánszemélyek esetén
 • Számlázási címváltozás jogi személy esetén1
 • Név vagy egyéb ügyféladat (pl. személyi igazolvány szám) változása2
 • Előfizetői és/vagy számlafizetői adatok megváltoztatása (átírás, Előfizető/számlafizető módosítása) - közjegyző által hitelesített meghatalmazás szükséges
 • SIM-kártya felfüggesztése, eltűnés utáni visszakapcsolása
 • Lopás miatt felfüggesztett SIM-kártya visszakapcsolása1
 • Készülék letiltása és visszakapcsolása1
 • SIM-kártya csere1
 • Kártyablokkolás feloldása
 • Szerződés szintű jelszóváltoztatás (ha nem ismeri a régi jelszót)1
 • Díjcsomag cseréje
 • Hívószámcsere1
 • Kapcsolat Program ügyintézés
 • Számhordozás egy összegű vásárlás esetén1
 • Számhordozás 0 Ft-os vagy részletre történő vásárlás esetén2
 • Hálózati korlátozás (SIM Lock) feloldása1
 • Előfizetői szerződés pótlása1
 • Hívószámküldés tiltás szolgáltatás felfüggesztése1
 • Folyószámla szintű jelszóváltoztatás (ha nem ismeri a régi jelszót, vagy még nincs beállítva jelszó, és nem ismeri a folyószámlán lévő összes SIM-kártya szerződés szintű jelszavát)1
 • Előfizetői szerződés megszűntetése (SIM-kártya végleges kikapcsolása)1

Domino ügyintézés

 • Címváltozás magánszemélyek esetén
 • Számlázási címváltozás jogi személy esetén2
 • Név vagy egyéb ügyféladat (pl. személyi igazolvány szám) változása1
 • Díjcsomagmódosítás
 • Online töltés
 • Felhasználó rögzítése1
 • Domino jelszó törlése (ha nem ismeri a régi jelszót)1
 • Titkosítás
 • Titkosítás feloldása1
 • Kártyablokkolás feloldása
 • Hangposta beállítása
 • SIM-kártya csere1
 • Általános előfizetővé válás egy összegű vásárlás esetén1
 • Általános előfizetővé válás 0 Ft-os vagy részletre történő vásárlás esetén2
 • Hívásrészletező igénylése1
 • Mobil Vásárlás
 • Vásárlási számla pótlása
 • Készülék letiltása és visszakapcsolása1
 • Kapcsolat Kártya megrendelése
 • Számhordozás1
 • Hálózati korlátozás (SIM Lock) feloldása1
 • Előfizetői szerződés pótlása1
 • Előfizetői szerződés megszüntetése (SIM-kártya végleges kikapcsolása)1

Értékesítés, szerviz

 • Új előfizetés és/vagy készülék vásárlása egy összegű vásárlás esetén1
 • Új előfizetés és/vagy készülék vásárlása 0 Ft-os vagy részletre történő vásárlás esetén2
 • Domino feltöltőkártya vásárlása
 • Készülékváltás egy összegű vásárlás esetén1
 • Készülékváltás 0 Ft-os vagy részletre történő vásárlás esetén2
 • Autóskártya szolgáltatás megrendelése1
 • Tartozékvásárlás
 • Szervizelés

Számlával kapcsolatos ügyintézés

 • Számlafizetés módjának változtatása csekkes, banki átutalásos vagy csoportos beszedési módra
 • Számlafizetés módjának megváltoztatása hitelkártyás fizetési módra1
 • Előleg befizetése
 • Részletes számla (havi számla mellékleteként küldött)
 • Csekk és folyószámla kivonat nyomtatása (személyes átvétel esetén)1
 • Havi számla újranyomtatása (számlamásolat), utólagos hívásrészletező illetve hóközi hívásrészletező kiadása (személyes átvétel esetén)1
 • Fizetési haladék kérelem, részletfizetési megállapodás (számlatartozás esetén)1

Ügyintézéshez szükséges dokumentumok

Új előfizetői szerződés megkötése

 • Személyazonosságot igazoló okmány (személyi igazolvány, ideiglenes személyi igazolvány, útlevél, vezetői engedély)
 • Lakcímet igazoló hatósági igazolvány (amennyiben érvényes lakcímet a személyi igazolvány nem tartalmaz)
 • Az alábbi okmányok közül egy:
  • TAJ-kártya
  • Adóigazolvány
  • Vezetői engedély (csak akkor, ha a személyazonosság igazolása nem a vezetői engedéllyel történt)
  • Útlevél (csak akkor, ha a személyazonosság igazolása nem az útlevéllel történt)
  • Bankkártya

1) Megjegyzés: Előfizetői szerződés kizárólag a 18. életévét betöltött, gondnokság alatt nem álló személlyel köthető.

Új Domino előfizetői szerződés megkötése

 • Lakcímet igazoló hatósági igazolvány (amennyiben érvényes lakcímet a személyi igazolvány nem tartalmaz)
 • Az alábbi okmányok közül egy:
  • Személyi igazolvány
  • Adóigazolvány
  • Vezetői engedély (kártya formátumú)
  • Útlevél

1) Megjegyzés: Előfizetői szerződés kizárólag a 18. életévét betöltött, gondnokság alatt nem álló személlyel köthető.

Meglévő előfizetéssel kapcsolatos ügyintézés

 • Lakcímet igazoló hatósági igazolvány (amennyiben érvényes lakcímet a személyi igazolvány nem tartalmaz)
 • Az alábbi okmányok közül egy:
  • Személyi igazolvány
  • Ideiglenes személyi igazolvány
  • Útlevél
  • Vezetői engedély (kártya formátumú)

1) Megjegyzés: Előfizetői szerződés kizárólag a 18. életévét betöltött, gondnokság alatt nem álló személlyel köthető.

Meglévő Domino előfizetéssel kapcsolatos ügyintézés

 • Lakcímet igazoló hatósági igazolvány (amennyiben érvényes lakcímet a személyi igazolvány nem tartalmaz)
 • Az alábbi okmányok közül egy:
  • Személyi igazolvány
  • Ideiglenes személyi igazolvány
  • Útlevél
  • Vezetői engedély (kártya formátumú)

1) Megjegyzés: Előfizetői szerződés kizárólag a 18. életévét betöltött, gondnokság alatt nem álló személlyel köthető.