Ha be szeretnél lépni az online fiókodba, itt teheted meg!
Ha be szeretnél lépni az online fiókodba, itt teheted meg!

Mit intézhet üzleteinkben?

Üzleteinkben az alábbiakkal kapcsolatban állunk rendelkezésedre

Az alábbi ügyek kizárólag az előfizető és/vagy számlafizető, illetve Domino szerződés esetén az előfizető és/vagy felhasználó jelenlétében intézhetők el.

Ügyfélszolgálati szolgáltatások

 • 0 Ft-os vagy részletre történő mobil és otthoni vásárlás (havidíjas/Domino mobilkészülék, meglévő hűség megújítása, számhordozás, tartozék, otthoni készülék)
 • Önállóan SIM-kártya vásárlása hűségel
 • Deaktiválás, felmondás, szerződésbontás
 • Ügyfél személyes adataira vonatkozó módosítási igények

Az alábbi felsorolásban

 • 1-es számmal jelölt ügyek intézéséhez minden esetben az előfizető és/vagy számlafizető, Domino szerződés esetén az előfizető és/vagy felhasználó dokumentumainak bemutatása, illetve meghatalmazott útján történő eljárás esetén meghatározott formai követelményekhez kötött meghatalmazás szükséges.
 • A 2-es számmal jelölt ügyek intézéséhez minden esetben az előfizető és/vagy számlafizető illetve Domino szerződés esetén az előfizető és/vagy felhasználó személyes jelenléte szükséges.
 • Minden egyéb esetben elegendő az ügyintézésben érintett előfizetés szerződés vagy folyószámla szintű jelszavának megadása.

Ügyfélszolgálati szolgáltatások

 • Címváltozás magánszemélyek esetén
 • Számlázási címváltozás jogi személy esetén1
 • Név vagy egyéb ügyféladat (pl. személyi igazolvány szám) változása2
 • Előfizetői és/vagy számlafizetői adatok megváltoztatása (átírás, Előfizető/számlafizető módosítása) - közjegyző által hitelesített meghatalmazás szükséges
 • SIM-kártya felfüggesztése, eltűnés utáni visszakapcsolása
 • Lopás miatt felfüggesztett SIM-kártya visszakapcsolása1
 • Készülék letiltása és visszakapcsolása1
 • SIM-kártya csere1
 • Kártyablokkolás feloldása
 • Szerződés szintű jelszóváltoztatás (ha nem ismeri a régi jelszót)1
 • Díjcsomag cseréje
 • Hívószámcsere1
 • Kapcsolat Program ügyintézés
 • Számhordozás egy összegű vásárlás esetén1
 • Számhordozás 0 Ft-os vagy részletre történő vásárlás esetén2
 • Hálózati korlátozás (SIM Lock) feloldása1
 • Előfizetői szerződés pótlása1
 • Hívószámküldés tiltás szolgáltatás felfüggesztése1
 • Folyószámla szintű jelszóváltoztatás (ha nem ismeri a régi jelszót, vagy még nincs beállítva jelszó, és nem ismeri a folyószámlán lévő összes SIM-kártya szerződés szintű jelszavát)1
 • Előfizetői szerződés megszűntetése (SIM-kártya végleges kikapcsolása)1

Domino ügyintézés

 • Címváltozás magánszemélyek esetén
 • Számlázási címváltozás jogi személy esetén2
 • Név vagy egyéb ügyféladat (pl. személyi igazolvány szám) változása1
 • Díjcsomagmódosítás
 • Online töltés
 • Felhasználó rögzítése1
 • Domino jelszó törlése (ha nem ismeri a régi jelszót)1
 • Titkosítás
 • Titkosítás feloldása1
 • Kártyablokkolás feloldása
 • Hangposta beállítása
 • SIM-kártya csere1
 • Általános előfizetővé válás egy összegű vásárlás esetén1
 • Általános előfizetővé válás 0 Ft-os vagy részletre történő vásárlás esetén2
 • Hívásrészletező igénylése1
 • Mobil Vásárlás
 • Vásárlási számla pótlása
 • Készülék letiltása és visszakapcsolása1
 • Kapcsolat Kártya megrendelése
 • Számhordozás1
 • Hálózati korlátozás (SIM Lock) feloldása1
 • Előfizetői szerződés pótlása1
 • Előfizetői szerződés megszüntetése (SIM-kártya végleges kikapcsolása)1

Értékesítés, szerviz

 • Új előfizetés és/vagy készülék vásárlása egy összegű vásárlás esetén1
 • Új előfizetés és/vagy készülék vásárlása 0 Ft-os vagy részletre történő vásárlás esetén2
 • Domino feltöltőkártya vásárlása
 • Készülékváltás egy összegű vásárlás esetén1
 • Készülékváltás 0 Ft-os vagy részletre történő vásárlás esetén2
 • Autóskártya szolgáltatás megrendelése1
 • Tartozékvásárlás
 • Szervizelés

Számlával kapcsolatos ügyintézés

 • Számlafizetés módjának változtatása csekkes, banki átutalásos vagy csoportos beszedési módra
 • Számlafizetés módjának megváltoztatása hitelkártyás fizetési módra1
 • Előleg befizetése
 • Részletes számla (havi számla mellékleteként küldött)
 • Csekk és folyószámla kivonat nyomtatása (személyes átvétel esetén)1
 • Havi számla újranyomtatása (számlamásolat), utólagos hívásrészletező illetve hóközi hívásrészletező kiadása (személyes átvétel esetén)1
 • Fizetési haladék kérelem, részletfizetési megállapodás (számlatartozás esetén)1

Ügyintézéshez szükséges dokumentumok

Új előfizetői szerződés megkötése

 • Személyazonosságot igazoló okmány (személyi igazolvány, ideiglenes személyi igazolvány, útlevél, vezetői engedély)
 • Lakcímet igazoló hatósági igazolvány (amennyiben érvényes lakcímet a személyi igazolvány nem tartalmaz)
 • Az alábbi okmányok közül egy:
  • TAJ-kártya
  • Adóigazolvány
  • Vezetői engedély (csak akkor, ha a személyazonosság igazolása nem a vezetői engedéllyel történt)
  • Útlevél (csak akkor, ha a személyazonosság igazolása nem az útlevéllel történt)
  • Bankkártya

1) Megjegyzés: Előfizetői szerződés kizárólag a 18. életévét betöltött, gondnokság alatt nem álló személlyel köthető.

Új Domino előfizetői szerződés megkötése

 • Lakcímet igazoló hatósági igazolvány (amennyiben érvényes lakcímet a személyi igazolvány nem tartalmaz)
 • Az alábbi okmányok közül egy:
  • Személyi igazolvány
  • Adóigazolvány
  • Vezetői engedély (kártya formátumú)
  • Útlevél

1) Megjegyzés: Előfizetői szerződés kizárólag a 18. életévét betöltött, gondnokság alatt nem álló személlyel köthető.

Meglévő előfizetéssel kapcsolatos ügyintézés

 • Lakcímet igazoló hatósági igazolvány (amennyiben érvényes lakcímet a személyi igazolvány nem tartalmaz)
 • Az alábbi okmányok közül egy:
  • Személyi igazolvány
  • Ideiglenes személyi igazolvány
  • Útlevél
  • Vezetői engedély (kártya formátumú)

1) Megjegyzés: Előfizetői szerződés kizárólag a 18. életévét betöltött, gondnokság alatt nem álló személlyel köthető.

Meglévő Domino előfizetéssel kapcsolatos ügyintézés

 • Lakcímet igazoló hatósági igazolvány (amennyiben érvényes lakcímet a személyi igazolvány nem tartalmaz)
 • Az alábbi okmányok közül egy:
  • Személyi igazolvány
  • Ideiglenes személyi igazolvány
  • Útlevél
  • Vezetői engedély (kártya formátumú)

1) Megjegyzés: Előfizetői szerződés kizárólag a 18. életévét betöltött, gondnokság alatt nem álló személlyel köthető.