Képzési rendszer

A Magyar Telekom 2007-ben távoktatási programot indított az üzleti etikai és a korrupcióellenes megfelelőség témakörében. A távoktatási program része a Magyar Telekom Vezérigazgatójának, Christopher Mattheisennek a bevezetője, a magyarországi és külföldi korrupcióellenes jogszabályok bemutatása (beleértve az USA, az EU és az OECD vonatkozó jogszabályait), illetve a Magyar Telekom Működési Kódexére épülő négy interaktív esettanulmány. Az üzleti etikai program elvégzése minden Csoport munkavállaló számára kötelező, a korrupcióellenes távoktatáson pedig a kockázatértékelés alapján kiválasztott és meghívott munkavállalók vesznek részt.

A szállítók felé elvárás, hogy regisztráljanak a Magyar Telekom Beszerzés internetes oldalán , mellyel magukra nézve kötelező erejűként elismerik a Csoport Működési Kódex ét és a korrupcióellenes rendelkezéseket.

A belső kontrollok hatékony rendszere

A Magyar Telekom vezetősége elkötelezett egy megfelelő szintű belső kontroll rendszer kialakításáért és működtetéséért. A pénzügyi beszámolónk megbízhatóságát biztosító kontrollkörnyezetünket úgy alakítottuk ki, hogy elvárható biztonságot nyújtson arra, hogy a pénzügyi jelentések és a külső célra készülő pénzügyi beszámolóink megfeleljenek a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardoknak (IFRS), ahogy azt az Európai Unió jóváhagyta.

A tranzakció szintű kontrollok az üzleti folyamatainkba beépített kontrollokat írják le, amelyeket úgy alakítottunk ki és működtetünk, hogy biztosítsák, hogy a pénzügyi beszámolónkban szereplő minden jelentős beszámoló sorra és nyilvánosságra hozott információra vonatkozó esetleges materiális hibákat megakadályozzák vagy időben azonosítsák. Ezzel párhuzamosan a Deutsche Telekom módszertanán alapuló belső kontroll rendszer (ICS) előírásainak megfelelően elkészítjük az alapvető kontrollok dokumentációját és értékelését.

Az alkalmazott belső kontroll keretrendszer követelményeivel összhangban a vezetőség minden pénzügyi évben értékeli a belső kontroll rendszer hatékonyságát. A belső kontrollrendszerünk teljes értékelése a Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) által kiadott “Belső kontroll – integrált keretrendszer” módszerén alapul, a rendszer működését a függetlenített belső ellenőrzési funkció is támogatja. Kockázatalapú belső ellenőrzési munkatervi feladatokon túl ad-hoc vizsgálatokkal járul hozzá a belső kontroll folyamatok javításához és a fennálló kockázatok csökkentéséhez. Az ellenőrzések alapján meghozott intézkedések teljesülését a belső ellenőrzési szakterület nyomon követi. Az ellenőrzések megállapításairól, azok nyomán megfogalmazott intézkedésekről és a feladatok teljesítéséről a Felügyelő Bizottság és az Audit Bizottság rendszeres tájékoztatást kap.

A Megfelelőségi Program monitorozása

A Csoportnál szabályozott változáskezelési rendszer működik a Megfelelőségi program és annak hatékonyságának folyamatos figyelemmel kísérésére, illetve az üzleti trendek és környezet, valamint a jogszabályi változások alapján történő kiigazítására.

A Csoport megfelelőségi vezető negyedéves jelentést biztosít az Ügyvezető Bizottságnak, az Igazgatóságnak, a Felügyelő Bizottságnak és az Audit Bizottságnak a Megfelelőségi program előrehaladásáról és eredményeiről.