Technikai okok miatt a Facebook azonosítóval történő belépés átmenetileg nem lehetséges!
Kérjük, belépéshez használd hívószámodat, e-mail címedet vagy MT ügyfélazonosítódat.
Technikai okok miatt a Facebook azonosítóval történő belépés átmenetileg nem lehetséges!
Kérjük, belépéshez használd hívószámodat, e-mail címedet vagy MT ügyfélazonosítódat.

Berettyóújfalui kistérség

Berettyóújfalui kistérség

Projekt neve: Hálózati infrastruktúra létrehozása című pályázati konstrukció

A Projekt címe: „A legmodernebb technológiára épülő szélessávú hálózati infrastruktúra kiépítése a Berettyóújfalui kistérségben”

A Támogatási szerződés száma: GOP-3.1.1-07/1-2008-0057

A projekt megvalósításának kezdete és vége: 2008.11.01 – 2010.12.31

Az elnyert támogatás összege : 49.420.500,- Ft

A projekt leírása: A projekt keretében a Berettyóújfalui kistérség még szélessávú hálózattal lefedetlen településeinek - Berekböszörmény, Magyarhomorog, Told, Újiráz, Vekerd - lefedésére kerül sor. A fejlesztéssel érintett településeken a szélessávú internet szolgáltatás a helyi hálózatban szimmetrikus réz erőkábelek alkalmazásával valósul meg. A helyi hálózat kialakításánál a - jelenleg PSTN telefonszolgáltatást lehetővé tevő - meglévő rézhálózatra támaszkodva a legszükségesebb kapacitásbővítésekkel költséghatékony módon kerül kialakításra a kiírásban meghatározott 95% területi lefedettséget, és minimum 25% induló szélessávú penetrációt biztosító helyi távközlési hálózat. A rézhálózat kapacitása a fenntartási időszakban felmerülő további igények kielégítését bővítés nélkül lehetővé teszi.

A projekt megvalósítása

A projektünk a Berettyóújfalui kistérségben tervezett fejlesztést végrehajtani. Ennek érdekében a Támogatási Szerződés megkötéséhez szükséges elvi építési engedélyt és az NHH eljárás igazolást 2008. december hónapban megszereztük. A Támogatási Szerződés 2009. január 12-én került a Mag Zrt részéről is aláírásra. Előleg lehívásának lehetőségével nem éltünk.

A projekt előkészítése során előre nem látható költség merült fel, ugyanis Vekerd és Magyarhomorog települések külterületén teljes körű megelőző régészeti feltárást írt elő a helyi hatóság. Erre a Déri Múzeumtól kaptunk árajánlatot. A jelenlegi nyomvonalon ez nettó 10,9 millió Ft-ot, továbbá szakfelügyelet biztosításának a díját jelentette (9.000.- Ft/óra+áfa).

Az építési engedélyek beszerzése folyamán a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal további viszonylatokban írt elő régészeti próbafeltárást, ami gyakorlatilag érintette a nyomvonalon lévő összes település külterületét (Biharkeresztes-Told, Berekböszörmény-Magyarhomorog, Csökmő-Újiráz, Vekerd optikai leágazás). A kivitelezéshez szükséges jogerős építési engedélyek 2010. II. félévére teljes körűen rendelkezésre álltak.

A hálózatépítési munka 2009. november hónapban Berekböszörmény–Magyarhomorog optika nyomvonalán megkezdődött. A kivitelezés 2010. évben március 16-át követően folytatódott.

A távközlő hálózat építési munkái, illetve Berekböszörmény, Told, Vekerd, Újiráz és Magyarhomorog helyi hálózatának kiépítése megtörtént, továbbá elkészült Berekböszörmény – Magyarhomorog, Biharkeresztes – Told és Csökmő – Újiráz optika építése és megvalósult Vekerd optikai leágazásának kiépítése is.

A felsorolt településeken, illetve viszonylatokban a létesítmények műszaki átadása megtörtént annak ellenére, hogy a munkálatokat a 2010. évi nagy mennyiségű csapadék jelentős mértékben hátráltatta. Az NMHH-tól az elkészült hálózatok használatbavételi engedélyét megkértük, melyek jogerőre emelkedése megtörtént.

Vekerd, Told, Magyarhomorog településeken a KE 01/B szekrények telepítése, valamint a szekrényekben az áramellátás és átviteltechnika telepítésre került.A teljes rendszer üzembe helyezése megtörtént.

Internet oktatás

A pályázatban vállalat ingyenes internet oktatások a Magyar Telekom Digitális Híd programja keretében 2010. december 7. és 16-a között megtartásra kerültek, méghozzá településenként külön-külön. Előzetesen a helyi önkormányzatokkal egyeztetésre kerültek az oktatások helyszínei és időpontjai, továbbá plakáton is kihirdetésre kerültek az oktatások.

Az oktatásokon az alábbi témák kerültek bemutatásra, gyakorlásra:

  • Az internet működése
  • Internetes böngészés, levél fogadás, információgyűjtés az internetről
  • Pénz és idő spórolás az internet használatával
  • Ügyintézés, csekkbefizetés interneten
  • Olcsó és gyors vásárlás az interneten keresztül
Helyszín  Időpont 
4116 Berekböszörmény, Köztársaság tér 11. (Faluház) 2010. december 14. - kedd
4137 Magyarhomorog, Árpád u. 46. (Polgármesteri Hivatal nagyterem) 2011. december 15. - szerda
4117 Told, Kossuth u. 5. (Művelődési ház) 2010. december 7. - kedd
4146 Újiráz, Szabadság tér 3. (Művelődési ház) 2010. december 8. - szerda
4143 Vekerd, Kossuth u. 20. (Klubhelység) 2011. december 16. - csütörtök

Nyilvános internet hozzáférési pontok létesítése

2 helyen telepítettünk nyilvános internet hozzáférési pontokat a projektben:

  • 4116 Berekböszörmény, Köztársaság tér 11. (Faluház) – 2 db számítógép
  • 4137 Magyarhomorog, Árpád u. 46. (Teleház) – 1 db számítógép

Mindkét helyen a nyitvatartási rendnek megfelelően vehetik igénybe a helyi lakosok az szolgáltatást, melyhez a Magyar Telekom Nyrt. biztosítja ingyenesen az internetet.

Kedvezményezett

Magyar Telekom Nyrt.;
1013 Budapest,
Krisztina krt. 55.
Telefon: + 36 1 458 0000
(H-P, 8-17h)

Pályázatkiíró / Irányító Hatóság

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
Cím: 1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.
E-mail: nfu@nfu.gov.hu
Infovonal: 06 40 638-638
www.nfu.hu

Közreműködő szervezet

MAG - Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt.
Cím: 1139 Budapest, Váci út 83.
Telefonos ügyfélszolgálat: 06 40 200 617
www.magzrt.hu

ujmagyarorszag_fejlesztesi_terv.jpg