Sajtóközlemények

A Magyar Telekom 2022. első negyedéves eredményei

Budapest, 2022. május 11. 17:30

A Magyar Telekom ma közzétette 2022 első negyedévére vonatkozó EU által befogadott Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerinti konszolidált pénzügyi eredményeit. A negyedéves pénzügyi jelentés nem auditált értékeket tartalmaz az összes pénzügyi időszakra.

Az összbevétel 8,4%-kal, 175,9 milliárd forintra nőtt 2022 első negyedévében az előző év azonos időszakához képest, mivel a mobil adatforgalom és a vezetékes szélessávú bevétel erőteljes növekedése, valamint a megnövekedett készülékértékesítés kompenzálta az enyhén alacsonyabb hangalapú- valamint rendszerintegrációs és informatikai (RI/IT) bevételeket.

 • A mobil bevételek 11,9%-kal, 101,1 milliárd forintra nőttek 2022 első negyedévében az előző év azonos időszakához képest, ami a mobil adatforgalmi bevétel növekedésének és a magasabb készülékértékesítésnek köszönhető, amelyek ellensúlyozták a hangalapú kiskereskedelmi bevételek csökkenését mindkét országban.
 • A vezetékes bevételek éves összevetésben 7,0%-kal, 57,6 milliárd forintra nőttek 2022 első negyedévében a vezetékes szélessávú és televíziós szolgáltatásokból származó bevételek növekedésének köszönhetően, amelyet a magyarországi ügyfélbázis-bővülés eredményezett.
 • A rendszerintegrációs (RI) és informatikai (IT) bevételek 5,3%-kal, 17,1 milliárd forintra csökkentek 2022 első negyedévében a korábban a Pan-Inform Kft. által generált bevételek hiánya és a közszférából származó bevételek csökkenése miatt. A magyarországi működés bevételének csökkenését kismértékben ellensúlyozta az Észak-Macedóniában tapasztalt kétszámjegyű növekedés.

A közvetlen költségek a bevételekkel összhangban éves szinten 8,4%-kal, 75,0 milliárd forintra nőttek 2022 első negyedévében , a magasabb készülékértékesítési- és roamingköltségek eredményeként.

 • Az összekapcsolási díjak éves összehasonlításban mérsékelten, 1,9%-kal, 6,0 milliárd forintra nőttek 2022 első negyedévében, ami a megnövekedett SMS-forgalomhoz kapcsolódóan a hazai mobilszolgáltatók felé történő magasabb kifizetéseket tükrözi.
 • Az RI/IT szolgáltatással kapcsolatos költségek éves összevetésben 2,4%-kal, 12,7 milliárd forintra nőttek 2022 első negyedévében, az észak-macedóniai RI/IT projektek megváltozott összetételének következtében magasabb kapcsolódó költségek és néhány magyarországi működésben megjelenő egyszeri tétel eredményeként.
 • A követelések értékvesztése mérsékelten, 1,9 milliárd forintra csökkent, ami a tavalyi évhez hasonló tendenciákat tükröz 2022 első negyedévében.
 • A távközlési adó éves összehasonlításban 2,1%-kal, 6,6 milliárd forintra csökkent 2022 első negyedévében, ami az alacsonyabb vezetékes és mobil hangforgalomnak köszönhető, amely ellensúlyozta a magasabb magyarországi SMS-forgalmat.
 • Az egyéb közvetlen költségek éves összevetésben 13,4%-kal, 47,7 milliárd forintra nőttek 2022 első negyedévében, a magasabb készülékértékesítési költségeknek és az utazási korlátozások egy évvel korábbi szintjéhez képesti enyhülése következtében fellépő magasabb roaming-kifizetések eredményeként.

A bruttó fedezet éves összevetésben 8,3%-kal, 100,9 milliárd forintra javult 2022 első negyedévében , a távközlési szolgáltatások, különösen az adatszolgáltatások mindkét országban tapasztalt magasabb hozzájárulásának köszönhetően.

A közvetett költségek éves összevetésben 4,2 milliárd forinttal, 38,8 milliárd forintra javultak 2022 első negyedévében, elsősorban a leányvállalat értékesítéséből származó egyszeri nyereségnek, valamint az alacsonyabb személyi jellegű ráfordításoknak köszönhetően.

 • A személyi jellegű ráfordítások éves szinten 4,4%-kal, 18,4 milliárd forintra csökkentek 2022 első negyedévében, ami a prémium elhatárolások eltérő ütemezését tükrözi, míg az általános béremelés hatását ellensúlyozta az alacsonyabb létszám kedvező hatása.
 • A közműadó nagyjából változatlan volt az előző év azonos időszakához képest, 2022 első negyedévében 7,3 milliárd forintot tett ki, tükrözve az adóköteles hálózat hossznövekedésének hatását (főleg a lejáró, 2016-ban végzett hálózati beruházásokból származó adókedvezmények miatt), amelyet ellensúlyozott a Magyar Telekom új, legalább 100 Mbps internet-hozzáférést lehetővé tevő hálózati beruházásaihoz és fejlesztéseihez kapcsolódó adókedvezmény pozitív hatása.
 • Az egyéb működési költségek (közműadó nélkül) mérsékelten, 17,1 milliárd forintra javultak az előző év azonos időszakához képest 2022 első negyedévében, mivel a magyarországi marketing költségek átmeneti növekedését és Észak-Macedóniában az energiaköltségek növekedését ellensúlyozták az IT-, hálózat- és ingatlan karbantartási és javítási költségek tekintetében elért magyarországi megtakarítások.
 • Az egyéb működési bevételek 4,1 milliárd forinttal nőttek 2022 első negyedévében, ami a magyarországi IT leányvállalat, a Pan-Inform Kft. eladásából származó egyszeri nyereségnek köszönhető.

Az EBITDA éves összevetésben 23,8%-kal, 62,1 milliárd forintra nőtt, az EBITDA AL 26,4%-kal, 55,8 milliárd forintra javult 2022 első negyedévében a bruttó fedezet javulásának és a leányvállalati értékesítésből származó egyszeri nyereségnek köszönhetően.

Az értékcsökkenési és amortizációs költségek nagyjából változatlanok maradtak az előző év azonos időszakához képest, 2022 első negyedévében 35,4 milliárd forintot tettek ki , mivel az észak-macedóniai RAN korszerűsítéshez kapcsolódó hasznos élettartam rövidülés és a gyorsított amortizáció okozta növekedést ellensúlyozták a Magyarország egyes területein a rézhálózat teljes kiváltásának köszönhető alacsonyabb amortizációs költségek.

Az adózott eredmény éves szinten 9,3 milliárd forinttal, 19,3 milliárd forintra nőtt 2022 első negyedévében , ami a magasabb EBITDA-t, illetve az ezt részben ellensúlyozó magasabb pénzügyi költségeket és a nyereségadót tükrözi.

 • A nettó pénzügyi eredmény a 2021. első negyedévi 1,6 milliárd forintos veszteségről 2022 első negyedévében 3,0 milliárd forintos veszteségre romlott, ami a származékos ügyletek valós értéken történő értékeléséből származó nyereség alacsonyabb értékének köszönhető, amely meghaladta a kamatkiadások csökkenésének mértékét.
 • A nyereségadó 1,1 milliárd forinttal 4,5 milliárd forintra nőtt 2022 első negyedévében, tükrözve az előző év azonos időszakához képest magasabb adózás előtti eredményt.

A nem irányító részesedésekre jutó eredmény éves összevetésben 0,3 milliárd forinttal 0,9 milliárd forintra csökkent 2022 első negyedévében, mivel a magasabb működési költségek és értékcsökkenés ellensúlyozta a bruttó fedezet javulását és alacsonyabb nettó eredményhez vezetett Észak-Macedóniában.

A szabad cash-flow kiáramlás 0,5 milliárd forint volt 2022 első negyedévében , ami 16,5 milliárd forinttal kedvezőbb, mint egy évvel korábban, ami a pozitív üzleti eredményeknek, az alacsonyabb kamatfizetéseknek és az IT leányvállalat értékesítéséből származó egyszeri készpénzbevételeknek köszönhető. A közelmúltban megszerzett 900 MHz-es és 1800 MHz-es frekvenciasávok díjának kifizetése 44,3 milliárd forint értékben 2022 április elején történt meg, nem pedig az eredeti tervek szerint 2022 első negyedévében, így ez a negyedév szabad cash-flowját nem befolyásolta.

Főbb működési eredmények:

 • 2022 első negyedévében is folytatódott a magyarországi ügyfélkör bővülése : a vezetékes szélessávú előfizetések száma 7,3%-kal, a TV-előfizetések száma 6,0%-kal, míg a mobil SIM-bázis 5,0%-kal nőtt az előző év azonos időszakához képest.
 • A magyarországi optikai hálózat penetrációja tovább nőtt , 2022. március végére elérte a közel 30%-ot.
 • A mobiladat-használat továbbra is jelentős mértékben, az előző év azonos időszakához képest 30%-kal emelkedett ; az átlagos havi használat elérte a 8,7 GB-ot 2022 első negyedévében.
 • A vezetékes és mobil hálózatok fejlesztésére való erőteljes összpontosítás - amely elengedhetetlen a kiváló ügyfélélmény megőrzéséhez - folytatódott mindkét országban, a felgyorsított optikai kiépítéssel és a RAN korszerűsítéssel.

Rékasi Tibor, a Magyar Telekom vezérigazgatója, elmondta:
„A Magyar Telekom megőrizte erős lendületét az üzletágaiban az év eleje óta gyorsan változó makrogazdasági környezet ellenére, és 8,4%-os bevételnövekedést ért el a negyedévben. Ez a pozitív tendencia elsősorban a vezetékes és mobil ügyfélbázis sikeres növelésének, illetve a gyorsan növekvő mobil adathasználatnak és a gigabites hálózati élmény iránti erőteljes keresletnek köszönhető. Ez utóbbiban elért kiemelkedő teljesítményünk a Magyarországon és Észak-Macedóniában egyaránt felgyorsított optikai hálózatbővítésnek és a RAN modernizációs programnak köszönhető, amelyek ügyfélközpontú stratégiánk fontos részét képezik.

A negyedév során okos kontrollt és konzervatív megközelítést alkalmaztunk a működési költségek terén, növeltük a bruttó fedezetet, illetve sikeresen lezártuk a Pan-Inform Kft. eladását, mindezek lehetővé tették, hogy jelentősen növeljük az EBITDA AL-t 2022 első negyedévében, az előző év azonos időszakához képest.

Előre tekintve, továbbra is elkötelezettek maradunk stratégiai célkitűzéseink megvalósítása iránt. A külső környezetünkben tapasztalt megnövekedett bizonytalanságot figyelembe véve jelenleg fenntartjuk a 2022-es célkitűzéseinket.”

Célkitűzések:

Főbb pénzügyi mutatók