Az MT (Magyar Telekom) ügyfél-azonosító egy 9 jegyből álló egyedi számsor, amely az ügyfélszolgálaton történő azonosításra szolgál.
Az MT ügyfél-azonosító a számla első lapjának bal oldalán található:

Kapcsolatfelvétel

Az űrlap kitöltése nem megfelelő!

1. Miben segíthetünk?

*
 
 
 
*
*
honnan tudhatom?

Ez nem kötelező, de ennek ismeretében gyorsabban segíthetünk

*

Cég (Rt., Zrt., Kft., Bt.) esetén a cégnevet, egyéni vállalkozó esetén az ő nevét kérjük megadni.

*
+36

2. Személyes adatok megadása

A személyes adatokat nem kötelező megadni, de azokkal gyorsítható az ügyintézés.

Papíralapú számla esetén a sorszám a fejlécben, a "Szolgáltató - Kibocsátó / Service provider" részben található meg. További segítség itt található.

E-számla esetén a havi számla száma online önkiszolgáló ügyfélszolgálatunkra bejelentkezve a Számlák menüpontban, az aktuális havi számlán található meg.

Papíralapú számla esetén a sorszám közvetlenül a szolgáltatói adatokat tartalmazó fejléc alatt található meg. További segítség itt található.

E-számla esetén a havi számla sorszáma online önkiszolgáló ügyfélszolgálatunkra bejelentkezve a Számlák menüpontban, az aktuális havi számlán található meg.

3. Elérhetőség megadása

*
*

Az e-mail cím megadása kötelező, mivel jelen megkeresésre e-mailben válaszolunk.
Kérjük, ügyeljen az e-mail cím pontos megadására.

+36

Telefonszám megadása nem kötelező, de gyorsíthatja az ügyintézést.
Munkatársaink telefonon csak akkor jelentkeznek, ha a konkrét ügy indokolja.

*

A szolgáltatásunkkal kapcsolatos érdeklődésének megválaszolásához szükséges személyes adatok kezelését a Magyar Telekom Nyrt. (székhely: 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 36.; cégjegyzékszám: 01-10-041928) az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelet (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről („Általános Adatvédelmi Rendelet”) alapján végzi.

A kezelt személyes adatok köre: e-mail cím, előfizető neve, MT ügyfélazonosító, előfizetés adatai, valamint – az adatok megadása esetén – előfizető születési dátuma, édesanyjának leánykori neve, utolsó számla sorszáma, elérhetőségi telefonszám, szolgáltatás címe. Az adatokat a szolgáltatásunkkal kapcsolatos érdeklődésének megválaszolása céljából, az Ön hozzájárulása alapján kezeljük. Az adatokat a hozzájárulás visszavonásáig kezeljük. A hozzájárulás bármikor visszavonható. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonást megelőző adatkezelés jogszerűségét. Az adatkezelés során automatizált döntésre nem kerül sor.

Az adatkezeléssel kapcsolatban kérelmezhető a Magyar Telekom Nyrt-től a személyes adatokhoz való hozzáférés, azok helyesbítése, törlése vagy kezelésének korlátozása, és az érintett jogosult tiltakozni az ilyen személyes adatok kezelése ellen, illetve az Általános Adatvédelmi Rendeletben meghatározott feltételek fennállása esetén gyakorolhatja az adathordozhatósághoz való jogot. A személyes adatok kezelésével kapcsolatban bármikor fordulhatnak a Magyar Telekom Nyrt. adatvédelmi tisztségviselőjéhez, illetve panasz esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz. Az érintetti jogok gyakorlásáról, illetve a bejelentési- és jogérvényesítési lehetőségekről itt tájékozódhat részletesebben: https://www.telekom.hu/rolunk/adatvedelmi-tudnivalok

töltés...
új kódot kérek

Célunk, hogy 3 napon belül válaszoljunk, de ez a beérkező levelek számától is függ. A türelmet és a megértést köszönjük!