Egészség és biztonság

Kép leírása: Első 5G antenna

A Magyar Telekom - a világon az egyik legnagyobb távközlési csoport, a Deutsche Telekom Csoport tagjaként - tisztában van azzal a társadalmi felelősséggel, amivel az emberek és a természeti környezet egészségéért tartozik. Az egészségügyi biztonság és megbízhatóság kiemelt szempont hálózataink - különös tekintettel mobilhálózatunk - építése és működtetése során, mert tudjuk, hogy hosszú távú gazdasági sikereket csak úgy érhetünk el, ha a társadalom teljes egésze támogatja és elfogadja fejlesztéseinket, innovációinkat.

Mobilhálózatok biztonsága

A mobilkommunikációs technológia az elektromágneses tereket használja az adatok és a beszédhang továbbítására. Az elektromágneses terek nélkül nem tudnánk sem mobiltelefonálni, sem pedig mobil vagy akár wifi eszközön internetezni. A Magyar Telekom meggyőződése, hogy a hatályos egészségügyi előírások és határértékek betartása mellett a mobiltávközlés, legyen az bármilyen mai vagy jövőbeni mobil technológia, teljesen biztonságos. Ezt több független nemzetközi tanulmány és az összes releváns kutatást kiértékelő szakértői vélemény is alátámasztja. A kutatásokban társaságunk is részt vesz azzal, hogy hogy a GSMA (GSM Association) tagjaként több, az elektromágneses terek és az egészség közötti összefüggéseket vizsgáló nemzetközi kutatást is támogat.

A lakosság biztonsága érdekében hazánkban minden egyes mobil bázisállomásnál tervezési követelmény az egészségügyi határértékre vonatkozó hatályos, a WHO (Egészségügyi Világszervezet) International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (Nemzetközi Sugárvédelmi Bizottság, ICNIRP) szervezetének ajánlásán alapuló rendelet (63/2004(VII.26.) ESzCsM rendelet) maradéktalan betartása. Emellett a Magyar Telekom évente több projektet indít vezetékes és mobilhálózatban alkalmazott technológiák optimalizálására, hogy a legmagasabb minőségű szolgáltatást a legkisebb elektromágneses terhelés mellett nyújthassa. A Magyar Telekom mindig is arra törekszik, hogy fejlesztései és a használatos mobiltechnológiái teljes egészségügyi biztonsággal kerüljenek alkalmazásra.

A Telekom és az 5G

Természetes, hogy minden új technológia megjelenésekor felmerül a kérdés, milyen hatással lesz az emberi szervezetre, egészségre. Ezért a Magyar Telekom folyamatosan figyelemmel kíséri az 5G technológia egészségügyi hatásaival kapcsolatos kutatásokat, méréseket. Egyelőre – hasonlóan az összes korábbi mobilgenerációhoz - semmi sem bizonyítja, hogy az 5G-nek egészségkárosító hatása volna. Ezt támasztja alá a 2020 márciusában publikált ICNIRP ajánlás is.

A Telekom elvégeztette a Zalaegerszeg belvárosában 2019 januárjában elindított 5G tesztállomása akkreditált laborral történt sugárbiológia mérését, a mért értékek jelentősen a megengedett egészségügyi határértékek alatt vannak. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) is ellenőrzéseket végzett ezen a 3600 MHz-es frekvenciasávban működő 5G-s tesztállomáson, amelynek eredménye szerint az állomás szabályosan és az egészségügyi határértéken belül működik.

A Telekom a jövőben is nagy figyelmet szentel az 5G technológia biztonságos használatára.

A mobiltechnológia műszaki, egészségügyi és jogi háttere

Gyakran ismétlődő kérdések

Igaz-e, hogy a WHO rákkeltőnek minősítette a mobil hálózatok elektromágneses sugárzását?

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) 2011-ben valóban az „esetlegesen rákkeltő” kategóriába vette fel a mobiltelefon-használatot. Azonban 320 más anyagot és hatást is ide sorolnak az aloe kivonattól a dízelolajon át a tűzoltók munkahelyi ártalmáig. Több ezer tudományos vizsgálat született már a tárgyban, de a mai napig nincsen arra vonatkozóan meggyőző tudományos eredmény, hogy a mobiltelefonok bármiféle – agy- vagy egyéb – tumort okozhatnának. Jelenleg a világban általánosan elfogadott tudományos vélemény, hogy az alacsony teljesítményű, nemionizáló rádióhullámok nem képesek az anyag genetikai állapotát módosítani.
A MagyarTelekom a témában a független nemzeti és nemzetközi szakértői testületek legújabb eredményeire támaszkodik, amelyek folyamatosan értékelik az összes vonatkozó tudományos tanulmányt és felülvizsgálják a biztonsági előírásokat. Ilyen szakmai forrás többek között a Nemzetközi Sugárvédelmi Bizottság (ICNIRP), az Egészségügyi Világszervezet (WHO) és az Országos „Frédéric Joliot-Curie” Sugárbiológiai és Sugáregészségügyi Kutató Intézet.

Ki határozza meg a mobilkommunikációs egészségügyi határértékeket?

A mobilkommunikációs egészségügyi határértékek a WHO Nemzetközi Sugárvédelmi Bizottságának (ICNRIP) ajánlásain alapulnak. Az ajánlás vonatkozik az új 5G mobilkommunikációs szabványra is. A meghatározott határérték betartása esetén a biztonságos üzemeltetés minden mobilhálózat esetén garantált. Magyarországon az egészségügyi határértékeket törvényileg a WHO ajánláson (ICNIRP) alapuló rendelet (63/2004(VII.26.) rögzíti, és így ezek minden mobilkommunikációs hálózatra vonatkozóan betartandók.

Ki ellenőrzi, hogy a hálózatüzemeltetők betartják-e a határértékeket az építés és az üzemeltetés során?

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) rendszeresen végez méréseket arra vonatkozóan, hogy a Magyarországon érvényes határértékeket elérik-e a frekvenciákon használt vagy használni tervezett technológiák, és rendre kiderül, ezek a határértékek alatt maradnak. A kibocsátott elektromágneses sugárzás ellenőrzésére az NMHH 38 fixen telepített mérőállomást és 20 hordozható szondát használ, amelyeket a lakóépületekre és a lakásokba is el lehet helyezni. Az elmúlt hét évben a szakemberek több mind 2800 mérést végeztek el többek között lakóépületek, iskolák, adótornyok közelében. A mérések közül egy sem mutatott az egészségügyi határértéken felüli adatot, és nem adott okot további intézkedésre. Az NMHH ingyenes elektroszmogmérő szolgáltatást is fenntart, amelyre bárki jelentkezhet, és hiteles adatokhoz juthat egy általa aggályosnak ítélt sugárzásról. Az igénykérő lap a hatóság honlapjáról letölthető.

Közel élek egy bázisállomáshoz. Ez azt jelenti, hogy egészségügyi kockázatnak vagyok kitéve?

A közvélekedéssel ellentétben a bázisállomások közelében tapasztalható rádiójel-erősség tipikusan jóval alacsonyabb, mint akár a legszigorúbb nemzetközi határérték. Csak a sugárzó antenna közvetlen közelében fordulhat esetleg elő az egészségügyi határértéknél magasabb sugárzási érték. A mobilszolgáltatók mindent megtesznek azért, hogy antennák fő sugázásának irányába ne juthassanak illetéktelen személyek. Jellemzően a házak, magas épületek tetején elhelyezett antennák a több – általában 3-6 – méter magas antennaárbóc legtetejére kerülnek. Ez önmagában biztosítja, hogy a határértéket akárcsak megközelítő sugárzási érték se érhessen el senkit.
A bázisállomások alacsony sugárzási teljesítményen üzemelnek, hogy a szomszédos állomásokkal minél kisebb mértékű legyen az okozott interferencia, hiszen az interferencia a szolgáltatás minőség romlását okozhatja. Jellemzően a bázisállomások által kisugárzott, a lakosságnál létrehozott teljesítménysűrűség a nemzetközi egészségügyi határértékek 1%-a alatt van.

Miért van olyan sok korlátozás a mobiltelefonok kórházakban való használatára?

Egyes elektromos kórházi műszerek közelről interferálhatnak a kézi készülékekkel. Amennyiben a mobilkézikészülék és az orvosi műszer távolsága meghaladja a 2 métert, úgy az interferencia esélye közelít a nullához. A kórházak többnyire kijelölnek épületeikben olyan helyeket, ahol a mobiltelefonálást engedélyezik.

Fogja a szívritmus-szabályozómat a mobiltelefon bármiféleképpen befolyásolni?

Alapvetően modelltől és márkától függ, mivel nagyon széles a szívritmus-szabályozók termékskálája. Egyes szívritmus-szabályozókat mindenféle rádióhullámok elleni védelemre, immunitásra felvérteztek a tervezők, gyártók, míg másokat nem. Javasoljuk, hogy a kérdést beszélje meg kardiológusával.
Amennyiben ezek után is ellenérzése van a mobiltelefon használatával kapcsolatban, úgy javasoljuk a következő szabályok betartását: mindig tartson legalább 15 centiméter távolságot a szívritmus-szabályozó és a telefon között; ne tárolja a telefont a mellkasán, a mellkasán lógó táskában sem; a szívritmus-szabályozó és a mobiltelefon termékleírását pedig alaposan tanulmányozza át.

Káros-e az 5G az egészségre?

A Magyar Telekom álláspontja, hogy a biztonsági szabványelőírások és egészségügyi határérték betartása mellett a mobilkommunikáció biztonságos. Álláspontja a legújabb független nemzeti és nemzetközi szakértői testületek aktuális eredményein alapul, amelyek folyamatosan értékelik az összes vonatkozó tudományos kutatást, és felülvizsgálják a biztonsági ellenőrzési szabványokat. Ilyen szakmai forrás például a Nemzetközi Sugárvédelmi Bizottság (ICNIRP), az Egészségügyi Világszervezet (WHO), illetve a Német Sugárvédelmi Bizottság (SSK).

Van-e összefüggés a koronavírus (Covid-19) és az 5G között?

Nincsen! Ezt az Egészségügyi Világszervezet is megerősítette.
A koronavírus nem terjed rádiófrekvenciás hullámokkal, mobilhálózatokkal. Az új koronavírus sok olyan országban is jelen van, ahol még egyáltalán nem épült ki 5G mobilhálózat. A koronavírus cseppfertőzéssel terjed, elsősorban köhögés és tüsszentés útján. Az emberek úgyis megbetegedhetnek, ha egy fertőzött felület megérintése után a szemükhöz, szájukhoz vagy az orrukhoz nyúlnak.

who_covid19_vs_5g.jpg