Technikai okok miatt a Facebook azonosítóval történő belépés átmenetileg nem lehetséges!
Kérjük, belépéshez használd hívószámodat, e-mail címedet vagy MT ügyfélazonosítódat.
Technikai okok miatt a Facebook azonosítóval történő belépés átmenetileg nem lehetséges!
Kérjük, belépéshez használd hívószámodat, e-mail címedet vagy MT ügyfélazonosítódat.

Fenntarthatósági stratégia 2008-2011

A Magyar Telekom második Fenntarthatósági stratégiájának megvalósult célkitűzése az volt, hogy  addigi pozícióját megtartva a vállalat vezető fenntarthatósági szerepe váljon a munkatársak és az ügyfelek számára is láthatóvá. A stratégiát alakító legfontosabb tényezők voltak: hazai és nemzetközi szabályozások (Nemzeti Éghajlat-változási Stratégia, az EU klímavédelmi terve, Nemzeti Fenntartható Fejlődés Stratégia, az EU Fenntartható fejlődés stratégiája, a megújult Lisszaboni stratégia); az érdekelt felek (stakeholderek) igényei; globális és hazai problémák és trendek (klímaváltozás, digitális felzárkóztatás, különböző társadalmi problémák); iparági trendek és legjobb gyakorlatok.

A stratégia megvalósítása az alábbi fő irányvonalaknak megfelelően történt.

Felelős vállalatirányítás és kockázatmenedzsment:

Átlátható és elszámoltatható működés a megfelelőség, a korrupció elleni küzdelem és hatékony kockázatmenedzsment biztosítása mellett. További célként a megfelelőségi rendszer fejlesztését és a szállítóik környezeti és társadalmi értékelésének javítását tűztük ki.

Ügyfélkapcsolatok:

A Magyar Telekom törekvése, hogy ügyfelei is megismerjék a fenntartható fejlődés érdekében hozott erőfeszítéseit. Ennek során az elektronikus szolgáltatási és termékrendelési megoldások fejlesztésére és népszerűsítésére, valamint a fenntarthatósági teljesítmény észlelésének mérése is sor került.

A társadalom kommunikációs lehetőségeinek erősítése:

A Magyar Telekom számára fontos hogy a technológiai fejlődés követése mellett mindenki hozzáférjen az infokommunikációs eszközök nyújtotta előnyökhöz. A vállalatcsoport céljai közt szerepel a digitális felzárkóztatási programjainak folytatása és fejlesztése, fenntarthatósági szempontból speciális ICT szolgáltatások biztosítása, valamint a termékek fenntarthatósági hatásainak kommunikálása, az ügyfelek felelősségtudatának erősítése.

Környezeti hatás csökkentése:

A telekommunikációs termékek és szolgáltatások – amellett, hogy használatukkal nyersanyag és energia spórolható meg – is okoznak környezeti terhelést, melyet a vállalatcsoport sikerrel csökkentett. A kiemelt feladatok közé tartozott a klímaváltozás elleni küzdelem: 10%-os szén-dioxid-csökkentési célt tűzött ki a vállalat 2011-ig. A Magyar Telekom ügyfelei kibocsátás csökkentését is elő kívánja segíteni, miközben az alkalmazkodásban is segítséget nyújt.

Humánerőforrás-menedzsment:

„Az elkötelezett, önállóan kezdeményező szakemberek jelentik a Magyar Telekom Csoport üzleti eredményességének legfontosabb sikertényezőjét” (a Magyar Telekom humánerőforrás-jövőképe). Ennek szellemében a vállalatcsoport célja volt a stratégia megvalósítása során a humántőke további fejlesztése, tehetségek vonzása és megtartása, az esélyegyenlőség biztosítása, valamint a család–munkahely egyensúly megteremtése.

Bizalom és hitelesség fenntartása:

A társadalmi bizalom fenntartása érdekében minden vállalatnak átláthatóan és az elvárások figyelembevételével kell működnie. Ezért a Magyar Telekom a fenntarthatósági stratégiának megfelelően az elektromágneses terekkel kapcsolatos kommunikáció erősítésére, a gyermekek felnőtt-tartalomtól való védelmének fejlesztésére és a fontosabb fenntarthatósági kezdeményezésekhez való csatlakozásra, illetve ezek létrehozására törekedett.

Kiemelt prioritású témák:

A 34 témakör között hat kapott kiemelt szerepet:

  1. Fenntarthatósági szempontból speciális ICT termékek
  2. Digitális felzárkóztatási programok
  3. Termékek fenntarthatósági hatásainak kommunikálása
  4. Ambiciózus klímastratégia
  5. Elektromágneses terek
  6. Csatlakozás fenntarthatósági kulcskezdeményezésekhez, új kezdeményezések létrehozása, kommunikáció