Technikai okok miatt a Facebook azonosítóval történő belépés átmenetileg nem lehetséges!
Kérjük, belépéshez használd hívószámodat, e-mail címedet vagy MT ügyfélazonosítódat.
Technikai okok miatt a Facebook azonosítóval történő belépés átmenetileg nem lehetséges!
Kérjük, belépéshez használd hívószámodat, e-mail címedet vagy MT ügyfélazonosítódat.

Részvénykönyv

A részvénykönyvbe bárki betekinthet. A betekintés lehetőségét a részvénykönyv vezetője a székhelyén munkaidőben folyamatosan biztosítani köteles. Akire vonatkozóan a részvénykönyv fennálló vagy törölt adatot tartalmaz, a részvénykönyv rá vonatkozó részéről a részvénykönyv vezetőjétől másolatot igényelhet. A másolatot öt napon belül, ingyenesen kell kiadni a jogosultnak.

A Társaság részvénykönyv vezetésével megbízottja a KELER Központi Értéktár Zártkörűen Működő Részvénytársaság (rövidített neve: KELER Zrt.; székhelye: 1074 Budapest, Rákóczi út 70-72.; nyilvántartja a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, cégjegyzékszáma: Cg. 01-10-042346).

A KELER Zrt. elérhetősége, ügyfélszolgálatával kapcsolatos információk megtalálhatóak a KELER Zrt. honlapján ( www.keler.hu).