Technikai okok miatt a Facebook azonosítóval történő belépés átmenetileg nem lehetséges!
Kérjük, belépéshez használd hívószámodat, e-mail címedet vagy MT ügyfélazonosítódat.
Technikai okok miatt a Facebook azonosítóval történő belépés átmenetileg nem lehetséges!
Kérjük, belépéshez használd hívószámodat, e-mail címedet vagy MT ügyfélazonosítódat.

Befektetői közlemények

A Magyar Telekom 2021. negyedik negyedéves eredményei

Budapest, 2022. február 23. 17:30

A Magyar Telekom (Reuters: MTEL.BU és Bloomberg: MTELEKOM HB a továbbiakban a Társaság), Magyarország vezető távközlési szolgáltatója ma közzétette 2021. negyedik negyedévre és egész évre vonatkozó EU által befogadott Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerinti konszolidált pénzügyi eredményeit (a továbbiakban: negyedéves pénzügyi jelentés). A negyedéves pénzügyi jelentés nem auditált értékeket tartalmaz az összes pénzügyi időszakra.

Főbb pénzügyi mutatók:

Főbb pénzügyi mutatókFőbb eredmények:

  • A csoport bevételek 2,5%-kal nőttek 2021 negyedik negyedévében az előző év azonos időszakához képest, köszönhetően a mobil adatforgalom és a vezetékes szélessáv további növekedésének, ami a csoport bevételeinek éves 4,0%-os növekedését eredményezte.
  • A bruttó fedezet éves szinten kis mértékben alacsonyabban alakult 2021 negyedik negyedévében, mivel a bevételnövekedést ellensúlyozta a behajthatatlan követelésekre képzett egyszeri értékvesztés.
  • Az EBITDA AL éves szinten 3,4%-kal emelkedett 2021 negyedik negyedévében, 2021-ben pedig 6,7%-kal, ami az erős piaci lendületet és a hatékony költségkontrollt tükrözi.
  • A spektrum licenszek nélkül számított Capex AL 2021 negyedik negyedévében nagymértékben nőtt az előző év azonos időszakához képest, elsősorban a hálózati beruházásoknak köszönhetően, és a 2021-es teljes évben 109,3 milliárd forintot tett ki.
  • A szabad cash-flow, a spektrum licenszek nélkül (azaz egyszeri spektrumdíj nélkül) 56,2 milliárd forint volt 2021-ben; az éves szintű csökkenést a beruházási kiadások növekedése és a kedvezőtlenebb működő tőke alakulás eredményezte.
  • A Magyar Telekom Igazgatósága a 2021. üzleti év után összesen 15,0 milliárd forint osztalék kifizetését javasolja a Közgyűlésnek. Az Igazgatóság továbbá maximum 14,6 milliárd forint értékű részvényvisszavásárlási program elindítását tűzte ki célul, ami összesen maximálisan 29,6 milliárd forint részvényesi javadalmazást fog várhatóan eredményezni.


Főbb működési eredmények:

  • 2021-ben több mint 440 ezer hozzáférési ponttal sikerült bővítenünk a magyarországi gigabites vezetékes hálózatunkat, aminek köszönhetően meglévő hálózatunk 69%-án elérhetővé vált a gigabites sebesség.
  • A magyar ügyfelek átlagos havi mobiladat-fogyasztása továbbra is meredeken emelkedett, és ismét több mint 30%-os növekedést mutatott éves szinten.
  • Észak-Macedóniában is elindult a mobil rádióhálózat-korszerűsítési program, amely lehetővé teszi a hálózat minőségének és kapacitásának növelését, valamint az 5G szolgáltatások elindítását.
  • Az MSCI megerősítette a Magyar Telekom „AA” ESG besorolását.


Rékasi Tibor vezérigazgató így nyilatkozott:

„A 2021. évi teljesítményünk a Covid-19 világjárvány kezelésére tett erőfeszítéseink sikerét tükrözi. Erőfeszítéseinknek köszönhetően továbbra is magasszintű szolgáltatásokat és támogatást tudtunk nyújtani ügyfeleinknek az egész év során azzal, hogy azonnal reagáltunk az ügyféligények gyors változására. Jelentős hálózati beruházásunk biztosította, hogy a Magyar Telekom továbbra is töretlen szolgáltatási élményt nyújtson a felhasználói számára. Mindezek eredményeként a Magyar Telekom egyre több ügyfél számára vált az első számú telekommunikációs szolgáltatóvá, amivel éves szinten 4,0%-os bevétel és 6,7%-os EBITDA AL növekedést tudtunk elérni, ezzel meghaladva az éves célkitűzéseket. Az üzleti tevékenység érdekében tett jelentős beruházásaink az eredeti célkitűzést kis mértékben meghaladó Capex szinthez vezettek. Ez és az átmenetileg kedvezőtlenebb működőtőke változások együttes hatása a várakozásoktól elmaradó, 56,2 milliárd forint szabad cash-flow-t eredményezett.

Előre tekintve, arra számítunk, hogy 2022-ben is meg tudjuk őrizni ezt a pozitív lendületet, ami várhatóan 1% és 3% közötti bevétel növekedést, és a költségkontroll intézkedéseknek köszönhetően 3% és 5% közötti EBITDA AL javulást eredményez. Mivel hálózataink minősége fontos megkülönböztető tényezője Társaságunknak, célunk fenntartani az optikai hálózatbővítési és a mobilhálózat korszerűsítési programunk ütemét, és ezek következtében éves összehasonlításban nagyjából változatlan beruházási szintet tervezünk. Az EBITDA AL és a működőtőke, várakozásaink szerinti kedvező alakulásának köszönhetően a spektrum licenszek nélkül számolt szabad cash-flow 2022-ben várhatóan legalább 70 milliárd forintot fog elérni.”

Főbb pénzügyi mutatók


Ezen befektetői közlemény jövőre vonatkozó kijelentéseket is tartalmaz. Azon megállapítások, melyek nem múltbeli eseményekre vonatkoznak (azaz a véleményünkre és várakozásainkra vonatkozó kijelentések), jövőre vonatkozóak. Ezen kijelentések a jelenlegi terveken, becsléseken és előrejelzéseken alapulnak, ezért nem lenne helyes ezen kijelentésekre a kellő mértéket meghaladó módon támaszkodni. A jövőre vonatkozó kijelentések azon időpontbeli állapoton alapulnak, amelyben ezen állítások elhangzanak, s nem vállalunk kötelezettséget arra nézve, hogy a kijelentések bármelyikét új információk vagy jövőbeli események alapján a továbbiakban nyilvánosan frissítsük, módosítsuk.

A jövőre vonatkozó kijelentések önmagukban rejlő kockázatokkal és bizonytalanságokkal járnak. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy számos olyan fontos tényező van, amelynek hatására a tényleges eredmények lényegesen eltérhetnek az előretekintő jellegű megállapításoktól. Ilyen tényezők, többek között, a 2020. december 31-ével végződött év pénzügyi beszámolójában kerülnek bemutatásra, amely elérhető weboldalunkon a http://www.telekom.hu-n, és amely a Nemzetközi Számviteli Szabvány Testület („IASB”) által kibocsátott és az Európai Unió által elfogadott, Nemzetközi Pénzügyi Jelentési Szabványok (IFRS) figyelembevételével készült.