Technikai okok miatt a Facebook azonosítóval történő belépés átmenetileg nem lehetséges!
Kérjük, belépéshez használd hívószámodat, e-mail címedet vagy MT ügyfélazonosítódat.
Technikai okok miatt a Facebook azonosítóval történő belépés átmenetileg nem lehetséges!
Kérjük, belépéshez használd hívószámodat, e-mail címedet vagy MT ügyfélazonosítódat.

Befektetői közlemények

A Magyar Telekom 2021. harmadik negyedéves eredményei

Budapest, 2021. november 9. 17:30

A Magyar Telekom (Reuters: MTEL.BU és Bloomberg: MTELEKOM HB a továbbiakban a Társaság), Magyarország vezető távközlési szolgáltatója ma közzétette 2021. harmadik negyedévre és első kilenc hónapra vonatkozó EU által befogadott Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerinti konszolidált pénzügyi eredményeit (a továbbiakban: negyedéves pénzügyi jelentés). A negyedéves pénzügyi jelentés nem auditált értékeket tartalmaz az összes pénzügyi időszakra.

Főbb pénzügyi mutatók:

Főbb pénzügyi mutatókFőbb eredmények:

  • A Csoport bevételek 6,2%-kal emelkedtek éves összehasonlításban 2021 harmadik negyedévében, ami az összes szolgáltatásunk terén, de legfőképp a mobil adat és vezetékes szélessáv tekintetében megfigyelhető kedvezőbb teljesítmény eredménye
  • A bruttó fedezet éves szinten 6,8%-kal javult 2021 harmadik negyedévében, ami a növekvő árbevételt, valamint a távközlési adóban 2020 harmadik negyedévében könyvelt egyszeri korrekció hiányát tükrözi
  • A 2021. harmadik negyedévi, éves összehasonlításban 9,7%-os EBITDA AL emelkedés a bruttó fedezet növekedés eredménye
  • A Capex AL spektrum licenszek nélkül 6,6%-kal 28,2 milliárd forintra emelkedett 2021 harmadik negyedévében, illetve 71,4 milliárd forint volt 2021 első kilenc hónapjában, ami a bázis- és tárgyidőszak közötti eltérő beruházási ütemezést tükrözi
  • A szabad cash-flow spektrum licensz nélkül (azaz az egyszeri spektrum licensz díjak nélkül) 34,4 milliárd forintot ért el 2021- első kilenc hónapjában, mivel a jelentős EBITDA növekedést részben ellensúlyozta a beruházásokkal kapcsolatos kifizetések és a működőtőke alakulása


Főbb működési eredmények:

  • A magyarországi ügyfelek átlagos havi adatforgalma továbbra is jelentősen emelkedett, éves összevetésben több mint 30%-kal 7,9 GB szintre nőtt 2021 harmadik negyedévében
  • Folytatódott vezetékes hálózatfejlesztésünk monetizálása, már több mint 1 millió ügyfél kapcsolódik gigabites technológiával a hálózatunkhoz
  • Az ISS Corporate Solutions a telekommunikációs szektor fenntarthatósági szempontból legjobban teljesítő vállalatai között rangsorolta globálisan a Magyar Telekomot, „B” minősítéssel, ami Prime kategóriát jelent
  • A Scope Ratings GmbH, a hitelminősítés éves felülvizsgálata eredményeként, megerősítette a Magyar Telekom BBB+ besorolását stabil kilátással


Rékasi Tibor vezérigazgató így nyilatkozott:

„2021 harmadik negyedévben is kedvezően alakult a működési környezet, mivel tovább csökkent a COVID-19 piacra és a Magyar Telekomra gyakorolt hatása. Stratégiánkkal összhangban folytattuk gigabit-képes hálózatunk építését és modernizációját, aminek köszönhetően a harmadik negyedév végére 2,89 millió hozzáférési pontot értünk el.

Éves összevetésben a Társaság jelentősen tudta növelni árbevételét, bruttó nyereségét és EBITDA-ját egyaránt. Ez a kiváló hálózati minőségnek és a kiemelkedő ügyfél-elégedettségi eredményeinknek köszönhető, amely lehetővé tette, hogy sikeresen monetizáljuk a távközlési és adatszolgáltatásaink iránti erős piaci keresletet.”

Főbb pénzügyi mutatók


Ezen befektetői közlemény jövőre vonatkozó kijelentéseket is tartalmaz. Azon megállapítások, melyek nem múltbeli eseményekre vonatkoznak (azaz a véleményünkre és várakozásainkra vonatkozó kijelentések), jövőre vonatkozóak. Ezen kijelentések a jelenlegi terveken, becsléseken és előrejelzéseken alapulnak, ezért nem lenne helyes ezen kijelentésekre a kellő mértéket meghaladó módon támaszkodni. A jövőre vonatkozó kijelentések azon időpontbeli állapoton alapulnak, amelyben ezen állítások elhangzanak, s nem vállalunk kötelezettséget arra nézve, hogy a kijelentések bármelyikét új információk vagy jövőbeli események alapján a továbbiakban nyilvánosan frissítsük, módosítsuk.

A jövőre vonatkozó kijelentések önmagukban rejlő kockázatokkal és bizonytalanságokkal járnak. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy számos olyan fontos tényező van, amelynek hatására a tényleges eredmények lényegesen eltérhetnek az előretekintő jellegű megállapításoktól. Ilyen tényezők, többek között, a 2020. december 31-ével végződött év pénzügyi beszámolójában kerülnek bemutatásra, amely elérhető weboldalunkon a http://www.telekom.hu-n, és amely a Nemzetközi Számviteli Szabvány Testület („IASB”) által kibocsátott és az Európai Unió által elfogadott, Nemzetközi Pénzügyi Jelentési Szabványok (IFRS) figyelembevételével készült.