Technikai okok miatt a Facebook azonosítóval történő belépés átmenetileg nem lehetséges!
Kérjük, belépéshez használd hívószámodat, e-mail címedet vagy MT ügyfélazonosítódat.
Technikai okok miatt a Facebook azonosítóval történő belépés átmenetileg nem lehetséges!
Kérjük, belépéshez használd hívószámodat, e-mail címedet vagy MT ügyfélazonosítódat.

Befektetői közlemények

A Magyar Telekom 2020. negyedik negyedéves eredményei

Budapest, 2021. február 25. 17:30

A Magyar Telekom (Reuters: MTEL.BU és Bloomberg: MTELEKOM HB), Magyarország vezető távközlési szolgáltatója ma közzétette 2020. negyedik negyedévre és egész évre vonatkozó EU által befogadott Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerinti konszolidált pénzügyi eredményeit. A negyedéves pénzügyi jelentés nem auditált értékeket tartalmaz az összes pénzügyi időszakra.

Főbb pénzügyi mutatók:

Főbb pénzügyi mutatókFőbb eredmények:

  • ▪  A bevételek 3,6%-kal, 188,9 milliárd forintra nőttek 2020 negyedik negyedévében az előző év azonos időszakához képest, a vezetékes és mobil szolgáltatási bevételek magasabb hozzájárulása és a növekvő készülékértékesítés eredményeként. A kedvező tendenciáknak köszönhetően, a 2020-as teljes év tekintetében a bevételek éves szinten 1,0%-kal, 673,0 milliárd forintra nőttek 2019. évhez képest.
  • A bruttó fedezet éves összevetésben 3,9 milliárd forinttal emelkedett, 97,9 milliárd forintra 2020 negyedik negyedévében, míg éves szinten 1,3 milliárd forinttal 375,6 milliárd forintra nőtt. A vezetékes és mobil működés jelentős hozzájárulását részben ellensúlyozta a roaming és visitor eredmények negatív alakulása, valamint a nagyobb összegű távközlési adó, melyek a COVID-19 járvány következményei.
  • A közvetett költségek ismét javultak, éves összevetésben 1,1 milliárd forinttal 2020 negyedik negyedévében. A bruttó fedezet javulásának és az alacsonyabb közvetett költségszintnek köszönhetően az EBITDA AL 5,1 milliárd forinttal, azaz 9,9%-kal, 56,6 milliárd forintra nőtt 2020 negyedik negyedévében az előző év azonos időszakához képest, míg a 2020-as teljes évet tekintve az EBITDA AL hasonló abszolút mértékű emelkedéssel 202,6 milliárd forintra nőtt.
  • A CAPEX AL spektrum licensz nélkül 2020 negyedik negyedévében éves összehasonlításban mérsékelten csökkent, 31,1 milliárd forintra, míg 2020. teljes évben jelentősen, több mint 16,4 milliárd forinttal nőtt az előző évhez képest, 106,0 milliárd forintot elérve. A 2019-hez képest tapasztalt jelentős növekedést az optikai hálózat fejlesztéséhez és a rádiótechnológiai hálózat átfogó modernizációjához kapcsolódó beruházások okozták.
  • A szabad cash-flow spektrum licensz nélkül 69,5 milliárd forintot ért el a 2020-as évben, ami 4,5 milliárd forintos emelkedést mutat az előző évhez képest. Bár a beruházások mértéke nőtt, a működő tőke kedvező alakulása, az emelkedő nyereségesség és az alacsonyabb pénzügyi tételekhez kapcsolódó kifizetések az éves szabad cash flow növekedéséhez vezetett.
  • A szabad cash flow a spektrum licensz díjakkal együtt 15,3 milliárd forint volt 2020 teljes évben, mely tartalmazza a 2020 második negyedévében kifizetett 5G spektrum licensz díját.▪  A nettó adósság 417,4 milliárd forintot tett ki 2020. december 31-én, ami 38,8%-os nettó adósság - teljes tőke aránynak felel meg.Főbb működési eredmények:

  • A gigabit képes hálózat további 377 ezer hozzáférési ponttal történő bővülésének köszönhetően 2020. év végére közel 2,5 millió hozzáférési pontot fedett le a hálózat Magyarországon
  • 2020-ban Magyarországon tovább folytatódott az ügyfélszámnövekedés, 7,5%-kal, 6,9%-kal, illetve 1,1%-kal nőtt a vezetékes szélessávú, TV illetve mobil előfizetők száma
  • A mobiladat felhasználás minden eddiginél magasabbra emelkedett, 6,4 GB/hó átlagos szinten állt 2020 negyedik negyedévében, míg a 2020-as évet tekintve 47%-kal magasabb szintet ért el, mint 2019-ben.
  • A Magyar Telekom AA ESG minősítést kapott az MSCI-től és immár sorban a hatodik évben nettó karbon-semleges működéssel zárta az évet a közvetlen kibocsátás, illetve a működése okozta közvetett kibocsátás (Scope 1 és 2) tekintetében


Rékasi Tibor vezérigazgató így nyilatkozott:

 

“Különösen büszke vagyok arra, hogy a COVID-19 járvány kihívásai mellett, a kollégák teljesítményének és hozzájárulásának köszönhetően, a 2020-ra kitűzött céljainkat is meghaladó eredményeket tudtunk elérni. A negyedik negyedévben erős eredményeket értünk el, a jelentős, 5 milliárd forinttal javuló EBITDA AL, így 56,6 milliárd forintra növekedett. A negyedik negyedévi jó teljesítmény hozzájárult a legfontosabb éves KPI-k, azaz a bevétel, EBITDA AL és szabad cash flow teljesítéséhez.

2020 a vállalat történetében az az év volt, amelynek során jelentős beruházásokat hajtottunk végre a vezetékes és mobilhálózataink fejlesztése terén. Az optikai hálózat bővítése tavaly felgyorsult, a fejlesztések mértéke összességében felülmúlta a korábbi évek szintjét. Előretekintve 2021-re, biztos vagyok benne, hogy a működési környezetünk változékonysága ellenére, továbbra is növekedési pályán maradunk.”

Főbb pénzügyi mutatók


Ezen befektetői közlemény jövőre vonatkozó kijelentéseket is tartalmaz. Azon megállapítások, melyek nem múltbeli eseményekre vonatkoznak (azaz a véleményünkre és várakozásainkra vonatkozó kijelentések), jövőre vonatkozóak. Ezen kijelentések a jelenlegi terveken, becsléseken és előrejelzéseken alapulnak, ezért nem lenne helyes ezen kijelentésekre a kellő mértéket meghaladó módon támaszkodni. A jövőre vonatkozó kijelentések azon időpontbeli állapoton alapulnak, amelyben ezen állítások elhangzanak, s nem vállalunk kötelezettséget arra nézve, hogy a kijelentések bármelyikét új információk vagy jövőbeli események alapján a továbbiakban nyilvánosan frissítsük, módosítsuk.

A jövőre vonatkozó kijelentések önmagukban rejlő kockázatokkal és bizonytalanságokkal járnak. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy számos olyan fontos tényező van, amelynek hatására a tényleges eredmények lényegesen eltérhetnek az előretekintő jellegű megállapításoktól. Az ilyen tényezőket többek között a 2019. december 31-ével végződött év pénzügyi beszámolójával együtt olvasandó, amely elérhető weboldalunkon a https://www.telekom.hu-n, és amely a Nemzetközi Számviteli Szabvány Testület („IASB”) által kibocsátott és az Európai Unió által elfogadott, Nemzetközi Pénzügyi Jelentési Szabványok (IFRS) figyelembevételével készült.

A Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardokkal (IFRS) összhangban készített kimutatások mellett a Magyar Telekom nem-GAAP pénzügyi teljesítménymutatókat is közzétesz, többek között EBITDA, EBITDA ráta és nettó adósság mutatókat. Ezek a nem-GAAP mutatók kiegészítik, nem pedig helyettesítik az IFRS szerint közzétett információkat. A nem-GAAP pénzügyi teljesítménymutatók nem azonosak sem az IFRS, sem más, általánosan elfogadott számviteli elvek szerint készített mutatókkal. Előfordulhat, hogy más társaságok ezeket a fogalmakat más módszertan szerint határozzák meg. A fogalmak értelmezéséhez további részletes információ található a pro forma számok összeegyeztetése oldalon, amely megtalálható a Magyar Telekom Befektetői Kapcsolatok honlapján: www.telekom.hu/befektetoknek.