Technikai okok miatt a Facebook azonosítóval történő belépés átmenetileg nem lehetséges!
Kérjük, belépéshez használd hívószámodat, e-mail címedet vagy MT ügyfélazonosítódat.
Technikai okok miatt a Facebook azonosítóval történő belépés átmenetileg nem lehetséges!
Kérjük, belépéshez használd hívószámodat, e-mail címedet vagy MT ügyfélazonosítódat.

Befektetői közlemények

A Magyar Telekom 2020. harmadik negyedéves eredményei

Budapest, 2020. november 4. 17:30

A Magyar Telekom (Reuters: MTEL.BU és Bloomberg: MTELEKOM HB), Magyarország vezető távközlési szolgáltatója ma közzétette 2020. harmadik negyedévre és első kilenc hónapjára vonatkozó EU által befogadott Nemzetközi Pénzügyi Jelentési Szabványok (IFRS) szerinti konszolidált pénzügyi eredményeit.

Főbb pénzügyi mutatók:Főbb eredmények:

  • A bevételek 3,0 milliárd forinttal, 1,8%-kal 167,7 milliárd forintra nőttek 2020 harmadik negyedévében az előző év azonos időszakához képest, a vezetékes és mobil szolgáltatási bevételek magasabb hozzájárulásának eredményeként, amit mindkét esetben a növekvő készülékértékesítés támogatott.
  • A bruttó fedezet az előző évihez hasonló szintet ért el, 95,2 milliárd forint volt 2020 harmadik negyedévében, mivel a bevételnövekedést ellensúlyozta az egyéb közvetlen költségek emelkedése,  a korábban említett megnövekedett készülékértékesítések miatt.
  • A közvetett költségek javultak a folyamatos költségtudatosságnak és a költségcsökkentési intézkedéseknek köszönhetően. Így az EBITDA AL 0,8 milliárd forinttal, 1,5%-kal 54,9 milliárd forintra nőtt 2020 harmadik negyedévében az előző év azonos időszakához képest, míg 2020 első három negyedévében az EBITDA AL 146,0 milliárd forintot tett ki.
  • A CAPEX AL (spektrum licensz díj nélkül) 13,0%-kal 26,5 milliárd forintra nőtt 2020 harmadik negyedévében és 75,0 milliárd forintot tett ki 2020 első kilenc hónapjában, ami 17,8 milliárd forintos növekedés az előző év azonos időszakához képest. A növekedést jórészt az optikai hálózat fejlesztéséhez és a mobil hálózat modernizációjához kapcsolódó beruházások okozzák.
  • A szabad cash flow (spektrum licensz díj nélkül) 32,9 milliárd forint volt 2020 első három negyedévében, ami 29,5 milliárd forintos emelkedés az előző negyedévhez képest. A növekedés elsősorban az erős EBITDA és a működő tőke kedvező alakulásának következménye. Az 5G spektrum licensz díj 2020 második negyedévében történt kifizetését követően a szabad cash flow kiáramlás összesen (spektrum licensz díj kifizetése után) 21,4 milliárd forintot tett ki 2020 első három negyedévében.
  • A nettó adósság 439,5 milliárd forintra nőtt 2020. szeptember 30-ra, ami 40,7%-os nettó adósság / teljes tőke aránynak felel meg.Főbb működési eredmények:

  • Az egy előfizetőre jutó átlagos mobil adatforgalom 40%-kal nőtt 2020 harmadik negyedévében az előző év azonos időszakához képest, elsősorban a lakossági ügyfelek körében tapasztalt erős kereslet következtében, aminek köszönhetően a mobil adat bevételek 10,4%-kal nőttek.
  • Tovább nőtt a gigabit képességű hálózat lefedettsége Magyarországon és meghaladta a 2,3 millió lefedési pontot. Az optikai hálózat kiterjesztése további monetizációt tesz lehetővé, így a szélessávú kiskereskedelmi bevételek 10,8%-kal nőttek 2020 harmadik negyedévében az előző év azonos időszakához képest.
  • A Scope Ratings GmbH első alkalommal értékelte a Magyar Telekom hitelkockázati besorolását, a vállalat BBB+ hitelminősítést kapott.
  • A 2020-as indexfelülvizsgálatot követően a Magyar Telekom továbbra is a FTSE4Good indexcsalád tagja lett. A FTSE4Good azon vállalatok tevékenységét méri, amelyek környezeti-, társadalmi- és vállalatirányítási (ESG) területen kiemelkedően teljesítenek és összességében kiemelkedő ESG besorolással rendelkeznek. A Magyar Telekom ESG besorolása 5,0, 1-től 5-ig terjedő skálán, amely egyben azt is jelenti, hogy a vállalat a telekommunikációs cégek globális rangsorában a felső 1%-ban foglal helyet.


Rékasi Tibor vezérigazgató így nyilatkozott:

 

„2020 harmadik negyedévében a Magyar Telekom változatlanul jó eredményeket ért el, így a tervek szerint haladunk éves célkitűzéseink elérése felé. Miközben az EBITDA termelésünk javult, felgyorsítottuk beruházásainkat a vezetékes hálózatba, aminek eredményeként további százezer háztartásra terjesztettük ki az optikai hálózat elérését. Továbbá Magyarországon elsőként a Magyar Telekom kínál 5G mobil hálózaton gigabit sebességet.

E lőre tekintve bizonyos vagyok benne, hogy képesek leszünk arra, hogy az eddigieknél is több tartalmat, korlátlanságot és nagyobb rugalmasságot kínálunk ügyfeleinknek, miközben ezen szolgáltatások a bizonytalan COVID-19 vírushelyzetben még inkább kulcsfontosságúak lesznek.”

Publikus célkitűzések:

  2019 Tény  Publikus célkitűzések 2020-re  Publikus célkitűzések 2021-re 
Bevétel  666,7 milliárd forint nagyjából változatlan
EBITDA AL  197,6 milliárd forint éves 1%-2%-os növekedés
Capex 1   89,6 milliárd forint Kb. 10%-os növekedés* nagyjából változatlan
(2019-hez képest)
Szabad CF 2   65,1 milliárd forint nagyjából változatlan* nagyjából változatlan
(2019-hez képest)

1) spektrum licensz díj és használati jog CAPEX (azaz IFRS 16 hatás) nélkül
2) spektrum licensz díj nélkül


Ezen befektetői közlemény jövőre vonatkozó kijelentéseket is tartalmaz. Azon megállapítások, melyek nem múltbeli eseményekre vonatkoznak (azaz a véleményünkre és várakozásainkra vonatkozó kijelentések), jövőre vonatkozóak. Ezen kijelentések a jelenlegi terveken, becsléseken és előrejelzéseken alapulnak, ezért nem lenne helyes ezen kijelentésekre a kellő mértéket meghaladó módon támaszkodni. A jövőre vonatkozó kijelentések azon időpontbeli állapoton alapulnak, amelyben ezen állítások elhangzanak, s nem vállalunk kötelezettséget arra nézve, hogy a kijelentések bármelyikét új információk vagy jövőbeli események alapján a továbbiakban nyilvánosan frissítsük, módosítsuk.

A jövőre vonatkozó kijelentések önmagukban rejlő kockázatokkal és bizonytalanságokkal járnak. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy számos olyan fontos tényező van, amelynek hatására a tényleges eredmények lényegesen eltérhetnek az előretekintő jellegű megállapításoktól. Az ilyen tényezőket többek között a 2019. december 31-ével végződött év pénzügyi beszámolójával együtt olvasandó, amely elérhető weboldalunkon a https://www.telekom.hu-n, és amely a Nemzetközi Számviteli Szabvány Testület („IASB”) által kibocsátott és az Európai Unió által elfogadott, Nemzetközi Pénzügyi Jelentési Szabványok (IFRS) figyelembevételével készült.

A Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardokkal (IFRS) összhangban készített kimutatások mellett a Magyar Telekom nem-GAAP pénzügyi teljesítménymutatókat is közzétesz, többek között EBITDA, EBITDA ráta és nettó adósság mutatókat. Ezek a nem-GAAP mutatók kiegészítik, nem pedig helyettesítik az IFRS szerint közzétett információkat. A nem-GAAP pénzügyi teljesítménymutatók nem azonosak sem az IFRS, sem más, általánosan elfogadott számviteli elvek szerint készített mutatókkal. Előfordulhat, hogy más társaságok ezeket a fogalmakat más módszertan szerint határozzák meg. A fogalmak értelmezéséhez további részletes információ található a pro forma számok összeegyeztetése oldalon, amely megtalálható a Magyar Telekom Befektetői Kapcsolatok honlapján: www.telekom.hu/befektetoknek.