Technikai okok miatt a Facebook azonosítóval történő belépés átmenetileg nem lehetséges!
Kérjük, belépéshez használd hívószámodat, e-mail címedet vagy MT ügyfélazonosítódat.
Technikai okok miatt a Facebook azonosítóval történő belépés átmenetileg nem lehetséges!
Kérjük, belépéshez használd hívószámodat, e-mail címedet vagy MT ügyfélazonosítódat.

Befektetői közlemények

A Magyar Telekom 2020. első negyedéves eredményei

Budapest, 2020. május 13. 17:30

A Magyar Telekom (Reuters: MTEL.BU és Bloomberg: MTELEKOM HB,továbbiakban a „Társaság”), Magyarország vezető távközlési szolgáltatója ma közzétette 2020. első negyedévre vonatkozó Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerinti konszolidált pénzügyi eredményeit.

Főbb pénzügyi mutatók:

 

  • Stabil bevételek, mivel a távközlési szolgáltatási bevételek mindkét országban tapasztalt további növekedését ellensúlyozta az SI/IT projektek iránti kereslet csökkenése Magyarországon
  • A bruttó fedezet változatlan maradt, mert bár az értékesítéseken belül a távközlési szolgáltatások nagyobb arányt képviseltek, megemelkedett  a követelések értékvesztése és a távközlési adóval kapcsolatos költség
  • A 4,0 milliárd forint összegű végkielégítési költséget nagymértékben ellensúlyozták a létszámcsökkentéssel és az alacsonyabb tanácsadói költségekkel kapcsolatos megtakarítások, ami változatlan szintű közvetett költségeket eredményezett
  • Az EBITDA AL mérsékelten javult, mivel a stabil EBITDA-hoz alacsonyabb IFRS 16-tal kapcsolatos értékcsökkenési és kamatköltségek párosultak
  • A 18,3 milliárd forintos negatív szabad cash flow-t olyan szezonális tényezők vezérelték, mint a magas szállítói kifizetések, a közüzemi- és jövedelemadó-befizetések, valamint a forint gyengüléséből eredő negatív árfolyamhatás
  • Az 54,2 milliárd forint összegű 5G frekvencia licensz kifizetések és a frekvenciadíjak jelenértékének aktiválása 37,3 milliárd forint összegben a második negyedévben kerülnek elszámolásra
  • Kormányrendelet által megadott felhatalmazást követően az Igazgatóság részvényenként 20 forint osztalék kifizetését hagyta jóvá a 2019. üzleti év eredménye után.


Rékasi Tibor vezérigazgató így nyilatkozott:

 

“Örömmel számolok be róla, hogy a COVID-19 járvány miatt a negyedév vége felé jelentkező negatív hatások ellenére, a kereskedelmi és stratégiai prioritásaink folyamatos fókuszban tartásának köszönhetően, az összbevétel és az EBITDA is az előző évhez képest közel változatlan szinten maradt. 

A koronavírus járvány kitörése óta a legnagyobb hangsúlyt a munkatársaink és ügyfeleink egészségének és biztonságának megőrzését célzó intézkedések mielőbbi megvalósítására helyeztük. Szigorú közösségi távolságtartási szabályokat vezettünk be a Csoporton belül és jelenleg kollégáink közel 80%-a otthonról dolgozik. Bár a legtöbb értékesítési pontunk továbbra is üzemel, jelentősen korlátoztuk üzleteinkben az ügyfélforgalmat. Telefonos és online ügyfélszolgálataink sikeresen kezelik az ennek következtében megnövekedett ügyfélmegkereséseket. Annak érdekében, hogy segítsük ügyfeleinket ebben a nehéz időszakban, ingyenes mobil adatforgalmat és TV tartalmakat, többféle kedvezményes árú laptopot és táblagépet, a társadalom legsebezhetőbb tagjai számára ingyenes vezetékes hívást, valamint a pénzügyi nehézségekkel küzdő ügyfelek számára fizetési átütemezést biztosítunk. 

Ebben, az eddig példa nélküli válságban, a digitalizáció kiemelkedően fontossá vált és hálózataink kritikus szerepet töltenek be a vállalkozások és családok összekapcsolásában. Hálózataink megbízható és biztonságos működésének biztosítása érdekében folyamatos beruházásokkal fejlesztjük infrastruktúránkat. Optikai hálózatunk bővítése továbbra is kulcsfontosságú marad, 2019 első negyedévéhez képest az ilyen típusú beruházásokra fordított capex összegét kétszeresére növeltük. Az 5G és mobil szélessávú szolgáltatási célú frekvencia licenszek megvásárlását követően, április elején elindítottuk kereskedelmi 5G szolgáltatásunkat, és célunk a lefedettség folyamatos növelése az elkövetkező hónapok során. 

Előretekintve, a jelenlegi válság pénzügyi eredményeinkre gyakorolt pontos hatása ugyan még bizonytalan, de távközlési szolgáltatóként a szolgáltatásaink iránti kereslet jelentős marad. A járvány kezdete óta a hang- és adatforgalom emelkedését tapasztaljuk vezetékes és mobil hálózatunkon egyaránt, míg a nemzetközi roaming szintjének csökkenését. Ugyanakkor a közösségi távolságtartási intézkedések az IT szolgáltatások iránti keresletet is átalakították, a vállalkozások a digitalizációjukat elősegítő projekteket keresik leginkább.  Ezek a projektek hosszú távon ugyan rendkívül fontosak, de jelenlegi nyereségességünköz csak kisebb mértékben járulnak hozzá. Továbbá, a magasabb forgalom, valamint a forintárfolyam gyengülés eredményeként költségeink megemelkedésére számítunk, mely kedvezőtlen hatással lesz nyereségességünkre. Annak érdekében, hogy ezen folyamatok teljesítményünkre gyakorolt hatásait enyhítsük, további költségcsökkentési intézkedéseket vezetünk be, melyek segíthetik a teljes évre vonatkozó pénzügyi célitűzéseink eléréséért tett erőfeszítéseinket.

A korlátozás időtartamának és gazdaságra gyakorolt hatásának nagy bizonytalanságára való tekintettel továbbra is nagy figyelemmel követjük a járvány működésünkre gyakorolt hatását, melyről, a helyzet előrehaladtával további tájékoztatást fogunk nyújtani.”

 

Publikus célkitűzések:

  2019 Tény  Publikus célkitűzések 2020-ra  Publikus célkitűzések 2021-re 
Bevétel  666,7 milliárd forint nagyjából változatlan
EBITDA  197,6 milliárd forint éves 1%-2%-os növekedés
Capex 1   89,6 milliárd forint nagyjából változatlan
Szabad CF 2   65,1 milliárd forint Kb. 5%-os növekedés nagyjából változatlan

1) spektrum licensz díj és használati jog CAPEX (azaz IFRS 16 hatás) nélkül
2) spektrum licenszdíj nélkül


Ezen befektetői közlemény jövőre vonatkozó kijelentéseket is tartalmaz. Azon megállapítások, melyek nem múltbeli eseményekre vonatkoznak (azaz a véleményünkre és várakozásainkra vonatkozó kijelentések), jövőre vonatkozóak. Ezen kijelentések a jelenlegi terveken, becsléseken és előrejelzéseken alapulnak, ezért nem lenne helyes ezen kijelentésekre a kellő mértéket meghaladó módon támaszkodni. A jövőre vonatkozó kijelentések azon időpontbeli állapoton alapulnak, amelyben ezen állítások elhangzanak, s nem vállalunk kötelezettséget arra nézve, hogy a kijelentések bármelyikét új információk vagy jövőbeli események alapján a továbbiakban nyilvánosan frissítsük, módosítsuk.

A jövőre vonatkozó kijelentések önmagukban rejlő kockázatokkal és bizonytalanságokkal járnak. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy számos olyan fontos tényező van, amelynek hatására a tényleges eredmények lényegesen eltérhetnek az előretekintő jellegű megállapításoktól. Az ilyen tényezőket többek között a 2019. december 31-ével végződött év pénzügyi beszámolójával együtt olvasandó, amely elérhető weboldalunkon a https://www.telekom.hu-n, és amely a Nemzetközi Számviteli Szabvány Testület („IASB”) által kibocsátott és az Európai Unió által elfogadott, Nemzetközi Pénzügyi Jelentési Szabványok (IFRS) figyelembevételével készült.

A Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardokkal (IFRS) összhangban készített kimutatások mellett a Magyar Telekom nem-GAAP pénzügyi teljesítménymutatókat is közzétesz, többek között EBITDA, EBITDA ráta és nettó adósság mutatókat. Ezek a nem-GAAP mutatók kiegészítik, nem pedig helyettesítik az IFRS szerint közzétett információkat. A nem-GAAP pénzügyi teljesítménymutatók nem azonosak sem az IFRS, sem más, általánosan elfogadott számviteli elvek szerint készített mutatókkal. Előfordulhat, hogy más társaságok ezeket a fogalmakat más módszertan szerint határozzák meg. A fogalmak értelmezéséhez további részletes információ található a pro forma számok összeegyeztetése oldalon, amely megtalálható a Magyar Telekom Befektetői Kapcsolatok honlapján: www.telekom.hu/befektetoknek.