Technikai okok miatt a Facebook azonosítóval történő belépés átmenetileg nem lehetséges!
Kérjük, belépéshez használd hívószámodat, e-mail címedet vagy MT ügyfélazonosítódat.
Technikai okok miatt a Facebook azonosítóval történő belépés átmenetileg nem lehetséges!
Kérjük, belépéshez használd hívószámodat, e-mail címedet vagy MT ügyfélazonosítódat.

Befektetői közlemények

A Magyar Telekom 2020. második negyedéves eredményei

Budapest, 2020. augusztus 5. 17:30

A Magyar Telekom (Reuters: MTEL.BU és Bloomberg: MTELEKOM HB,továbbiakban a „Társaság”), Magyarország vezető távközlési szolgáltatója ma közzétette 2020. második negyedévre és első félévre vonatkozó EU által befogadott Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerinti konszolidált pénzügyi eredményeit.

Főbb pénzügyi mutatók:

[+]Főbb eredmények:

  • A bevételek 3,6 milliárd forinttal, 2,2%-kal 157,2 milliárd forintra csökkentek 2020 második negyedévében az előző év azonos időszakához képest, az RI/IT üzleti szegmens alacsonyabb hozzájárulásának eredményeként.
  • A bruttó fedezet éves szinten 2,5 milliárd forinttal, 2,7%-kal 90,1 milliárd forintra mérséklődött 2020 második negyedévében az RI/IT hozzájárulás csökkenésének, valamint a COVID-19 járványnak a mobil és vezetékes szolgáltatások nyereségességére gyakorolt hatása következtében.
  • A közvetett költség csökkentési intézkedések, főként a létszámcsökkentés, részben ellensúlyozta a bruttó fedezet csökkenését. Ennek köszönhetően az EBITDA AL 1,3 milliárd forinttal, 2,5%-kal 50,2 milliárd forintra csökkent 2020 második negyedévében az előző év azonos időszakához képest, míg 2020 első félévben az EBITDA AL 91,0 milliárd forintot tett ki.
  • A CAPEX AL (spektrum licensz díj nélkül) jelentősen, 27,1 milliárd forintra nőtt 2020 második negyedévében és 48,5 milliárd forintot tett ki 2020 első félévében, ami 14,8 milliárd forintos növekedés az előző év azonos időszakához képest elsősorban az optikai hálózat fejlesztését célzó beruházások növekedése következtében. 2020 második negyedévében további 91,6 milliárd forint került aktiválásra, mely 54,2 milliárd forint kifizetésből és 37,3 milliárd forint pénzmozgással nem járó tételből tevődik össze, mely a korábban bejelentett 5G aukcióhoz kapcsolódó frekvencia sávdíjak jelentértéke.
  • A szabad cash flow (spektrum licensz díj nélkül) 3,4 milliárd forint volt 2020 első félévében, melyet főként a fent leírt EBITDA és CAPEX változások befolyásoltak.
  • A nettó adósság 471,6 milliárd forintra nőtt 2020. június 30-ra, ami 43,2%-os nettó adósság / teljes tőke aránynak felel meg, az eladósodottság növekedését a 2020. második negyedévi spektrum díj- és osztalékkifizetés és a részvényvisszavásárlási tranzakció befolyásolta.Főbb működési eredmények:

  • 2020 második negyedévének végére a gigabit képességű hálózat lefedettsége Magyarországon elérte a 2,2 millió lefedési pontot
  • Az 5G szolgáltatás 2020. április eleji elindítását követően a Magyar Telekom mostanra jelentősen nagyobb sávszélességet, rövidebb várakozási időt és megszakításmentes kapcsolatot képes biztosítani. A szolgáltatást kiterjesztettük az ország további területeire, lefedtük például a Balaton környékének egyes részeit is
  • A Magyar Telekom szállítói megállapodást írt alá az Ericssonnal, melynek célja a mobil hálózat modernizációjának és az 5G szolgáltatások elterjesztésének elősegítése


Rékasi Tibor vezérigazgató így nyilatkozott:

„A Magyar Telekom egy jelentős kihívásokkal teli második negyedéven van túl, a COVID-19 sok tekintetben befolyásolta működésünket. Büszke vagyok arra, hogy családokat, közösségeket továbbá üzleti partnereinket segítettük azzal, hogy lehetővé tettük a digitális együttműködés elmélyítését ebben a rendkívüli időszakban, ugyanakkor sikeresen megőriztük a Magyar Telekom nyereségességét is és erős eredményeket értünk el a második negyedévben a gyorsan változó külső körülmények ellenére.

Döntöttünk optikai hálózatunk fejlesztésének felgyorsításáról annak érdekében, hogy javítsuk a szélessávú lefedettséget. Ebből adódóan 2020-as beruházásaink növekednek majd a korábban várt szinthez képest. A COVID-19 hatására változó ügyféligények már a mostani korai szakaszban is visszaigazolják, hogy a megfelelő úton haladunk. Arra számítunk, hogy ezek a beruházások tovább erősítik majd a Magyarországon és Észak-Macedóniában elért, zökkenőmentes távközlési szolgáltatásokat biztosító, megbízható szolgáltatói pozíciónkat. Ez kulcsfontosságú lesz ahhoz, hogy a mostani változások következtében felgyorsuló, számunkra kedvező hosszútávú trendeket megfelelően kihasználjuk.

Előretekintve 2020 második félévére, célunk, hogy a korábban kitűzött EBITDA AL célunkat teljesítsük.”

Publikus célkitűzések:

  2019 Tény  Publikus célkitűzések 2020-re  Publikus célkitűzések 2021-re 
Bevétel  666,7 milliárd forint nagyjából változatlan
EBITDA AL  197,6 milliárd forint éves 1%-2%-os növekedés
Capex 1   89,6 milliárd forint Kb. 10%-os növekedés* nagyjából változatlan
(2019-hez képest)
Szabad CF 2   65,1 milliárd forint nagyjából változatlan* nagyjából változatlan*

1) spektrum licensz díj és használati jog CAPEX (azaz IFRS 16 hatás) nélkül
2) spektrum licensz díj nélkül
*változott


Ezen befektetői közlemény jövőre vonatkozó kijelentéseket is tartalmaz. Azon megállapítások, melyek nem múltbeli eseményekre vonatkoznak (azaz a véleményünkre és várakozásainkra vonatkozó kijelentések), jövőre vonatkozóak. Ezen kijelentések a jelenlegi terveken, becsléseken és előrejelzéseken alapulnak, ezért nem lenne helyes ezen kijelentésekre a kellő mértéket meghaladó módon támaszkodni. A jövőre vonatkozó kijelentések azon időpontbeli állapoton alapulnak, amelyben ezen állítások elhangzanak, s nem vállalunk kötelezettséget arra nézve, hogy a kijelentések bármelyikét új információk vagy jövőbeli események alapján a továbbiakban nyilvánosan frissítsük, módosítsuk.

A jövőre vonatkozó kijelentések önmagukban rejlő kockázatokkal és bizonytalanságokkal járnak. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy számos olyan fontos tényező van, amelynek hatására a tényleges eredmények lényegesen eltérhetnek az előretekintő jellegű megállapításoktól. Az ilyen tényezőket többek között a 2018. december 31-ével végződött év pénzügyi beszámolójával együtt olvasandó, amely elérhető weboldalunkon a https://www.telekom.hu-n, és amely a Nemzetközi Számviteli Szabvány Testület („IASB”) által kibocsátott és az Európai Unió által elfogadott, Nemzetközi Pénzügyi Jelentési Szabványok (IFRS) figyelembevételével készült.

A Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardokkal (IFRS) összhangban készített kimutatások mellett a Magyar Telekom nem-GAAP pénzügyi teljesítménymutatókat is közzétesz, többek között EBITDA, EBITDA ráta és nettó adósság mutatókat. Ezek a nem-GAAP mutatók kiegészítik, nem pedig helyettesítik az IFRS szerint közzétett információkat. A nem-GAAP pénzügyi teljesítménymutatók nem azonosak sem az IFRS, sem más, általánosan elfogadott számviteli elvek szerint készített mutatókkal. Előfordulhat, hogy más társaságok ezeket a fogalmakat más módszertan szerint határozzák meg. A fogalmak értelmezéséhez további részletes információ található a pro forma számok összeegyeztetése oldalon, amely megtalálható a Magyar Telekom Befektetői Kapcsolatok honlapján: www.telekom.hu/befektetoknek.