Technikai okok miatt a Facebook azonosítóval történő belépés átmenetileg nem lehetséges!
Kérjük, belépéshez használd hívószámodat, e-mail címedet vagy MT ügyfélazonosítódat.
Technikai okok miatt a Facebook azonosítóval történő belépés átmenetileg nem lehetséges!
Kérjük, belépéshez használd hívószámodat, e-mail címedet vagy MT ügyfélazonosítódat.

Befektetői közlemények

A Magyar Telekom 2019. harmadik negyedéves eredményei

Budapest, 2019. november 6. 17:00

A Magyar Telekom (Reuters: MTEL.BU és Bloomberg: MTELEKOM HB), Magyarország vezető távközlési szolgáltatója ma közzétette 2019. harmadik negyedévre és első kilenc hónapjára vonatkozó Nemzetközi Pénzügyi Jelentési Szabványok (IFRS) szerinti konszolidált pénzügyi eredményeit.

Főbb pénzügyi mutatók:

[+]Főbb eredmények:

 • A Csoport bevételei kismértékben nőttek a mobil és vezetékes távközlési bevételek kedvező alakulásának köszönhetően, ami ellensúlyozta az RI/IT bevételek csökkenését.
  • A mobil és vezetékes szolgáltatási portfólió megújítása kedvezően hatott az adat bevételek növekedésére Magyarországon
  • Észak-Macedóniában a Magenta ajánlat sikere elősegítette a kedvező bevételi trendek fenntartását
  • Az RI/IT bevételek Magyarországon tovább csökkentek a közszféra-beli megrendelésekben tapasztalt visszaesés következtében
 • A bruttó fedezet nőtt a bevételek növekedésének, valamint egy a követelések értékvesztését pozitívan befolyásoló egyszeri tételeknek köszönhetően
 • Javult az EBITDA, az IFRS 16 bevezetésének hatása nélkül, a bruttó fedezet növekedésének valamint a közvetett költségekben elért megtakarításoknak köszönhetően
 • A Csoport nyereségességének javulása ellenére éves összehasonlításban csökkent a szabad cashflow, nagyrészt a 2100 MHz-es frekvencialicensz hosszabbításának kifizetése és a működőtőke kedvezőtlenebb változása következtében
 • A nettó eladósodottság 390,3 milliárd forintra nőtt 2019 harmadik negyedévének végére, a lízing kötelezettségek IFRS 16 bevezetése miatti megjelenítésének, valamint a 2019. májusban kifizetett osztalék eredményeképpen


Rékasi Tibor vezérigazgató így nyilatkozott:

 

“Örömmel jelentem, hogy 2019 első kilenc hónapjában fő üzleti tevékenységeink tekintetében folytatódott a pozitív tendencia annak is köszönhetően, hogy megőriztük versenyelőnyünket valamint képesek voltunk egyszerre agilisek maradni és a jövő elvárásaira is felkészülni egy folyamatosan változó piaci környezetben. 

Magyarországon az ügyféligények és piaci elvárásokat figyelembe véve, átalakítottuk mobil és vezetékes portfóliónkat, mindezt azon célkitűzésünkkel összhangban, hogy bár magasabb árszintű, de ár-érték arányban jóval kedvezőbb csomagokat kínáljunk ügyfeleinknek. Ezt tükrözi, hogy a vezetékes szegmens bevételei éves összehasonlításban 3,3%-kal, a mobil szegmens bevételei pedig 3,1%-kal nőttek. 

Csoportszinten az év első kilenc hónapjában az összbevétel közel változatlan, 484,3 milliárd forint volt, mivel a vezetékes és mobil bevételek növekedését ellensúlyozta a rendszer-integrációs és IT szegmensben tapasztalt eredménycsökkenés. Ugyanezen időszakban az EBITDA 1,9%-kal nőtt.  

A magyarországi mobil szegmensben az adatszolgáltatások iránti jelentős kereslet ellensúlyozta a hangalapú bevételek csökkenését. A készülékvásárlások második negyedévben tapasztalt átmeneti mérséklődése lelassult és várakozásaink szerint a negyedik negyedévben, amely üzleti szempontból hagyományosan erős időszak, újra növekedni fog.  

A vezetékes szegmensben a hagyományos hálózatok alapvető fontosságú részeit kiváltó optikai hálózat bővítése folytatódott, mely nagyban segítette termékkínálatunk további bővítését. Az új hálózatépítéseknek valamint a kábelhálózat fejlesztésének köszönhetően már több mint 1,7 millió elérési ponton tudjuk biztosítani a gigabit képességű hálózati kapcsolatot Magyarországon. Ez jelentősen hozzájárult a vezetékes szélessávú ügyfélbázisunk és ARPU további növekedéséhez.  

Stratégiánkkal összhangban, folyamatosan fókuszban tartottuk az FMC ügyfélszám növekedését. 2019 harmadik negyedévében, a Vodafone és UPC összeolvadás jóváhagyását követően piacra lépett az első FMC versenytársunk. Versenyelőnyünk fenntartása érdekében javítottuk Magenta1 ajánlatunkat, amely rendkívül népszerű szolgáltatásokat és kapcsolódó készülékeket kínál. Mindamellett, hogy a feltöltőkártyás mobil csomagot használó ügyfeleink számára is biztosítjuk a Magenta1 által kínált előnyöket, áttekintettük ajánlatunkat annak érdekében, hogy az előnyeit hatékonyabban tudjuk bemutatni az ügyfeleknek. Elsőként a Magenta1 ügyfelek számára bevezettük az „egy számla”-t, így az ügyfelek már kézzelfoghatóan érzékelhetik az átállás előnyös oldalát. A vonzó szolgáltatásokat és kapcsolódó készülékeket tartalmazó FMC ajánlatunk változatlanul népszerű ügyfeleink körében és hozzájárul az FMC ügyfélbázis folyamatos bővüléséhez.  

Észak-Macedóniában folytatódott a bevételi és EBITDA trendforduló, a negyedév során sikerült mindkét számadat tekintetében növekedést elérni. A fokozódó piaci verseny ellenére sikeresen bővítettük fő üzleti tevékenységeink bevételét az adatszolgáltatások és készülékek - különösen az okostelefonok - iránti növekvő keresletnek köszönhetően.

Előretekintve, az új szereplők megjelenése miatt folyamatosan változó piaci környezet ellenére, bízunk abban, hogy képesek leszünk stratégiánkat megvalósítani és a teljes évre vonatkozó célkitűzéseink teljesíteni.”

 

Publikus célkitűzések:

  2018 Tény  Publikus célkitűzések 2019-re 2  
Bevétel  657 milliárd forint enyhe csökkenés
EBITDA  193 milliárd forint éves 1%-2%-os növekedés
Capex 1   92 milliárd forint nagyjából változatlan
Szabad CF 1   68 milliárd forint Kb. 5%-os növekedés
Osztalék  részvényenként 25 forint részvényenként 27 forint

1) spektrum licensz díj nélkül
2) összehasonlítható alapon


Ezen befektetői közlemény jövőre vonatkozó kijelentéseket is tartalmaz. Azon megállapítások, melyek nem múltbeli eseményekre vonatkoznak (azaz a véleményünkre és várakozásainkra vonatkozó kijelentések), jövőre vonatkozóak. Ezen kijelentések a jelenlegi terveken, becsléseken és előrejelzéseken alapulnak, ezért nem lenne helyes ezen kijelentésekre a kellő mértéket meghaladó módon támaszkodni. A jövőre vonatkozó kijelentések azon időpontbeli állapoton alapulnak, amelyben ezen állítások elhangzanak, s nem vállalunk kötelezettséget arra nézve, hogy a kijelentések bármelyikét új információk vagy jövőbeli események alapján a továbbiakban nyilvánosan frissítsük, módosítsuk.

A jövőre vonatkozó kijelentések önmagukban rejlő kockázatokkal és bizonytalanságokkal járnak. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy számos olyan fontos tényező van, amelynek hatására a tényleges eredmények lényegesen eltérhetnek az előretekintő jellegű megállapításoktól. Az ilyen tényezőket többek között a 2018. december 31-ével végződött év pénzügyi beszámolójával együtt olvasandó, amely elérhető weboldalunkon a https://www.telekom.hu-n, és amely a Nemzetközi Számviteli Szabvány Testület („IASB”) által kibocsátott és az Európai Unió által elfogadott, Nemzetközi Pénzügyi Jelentési Szabványok (IFRS) figyelembevételével készült.

A Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardokkal (IFRS) összhangban készített kimutatások mellett a Magyar Telekom nem-GAAP pénzügyi teljesítménymutatókat is közzétesz, többek között EBITDA, EBITDA ráta és nettó adósság mutatókat. Ezek a nem-GAAP mutatók kiegészítik, nem pedig helyettesítik az IFRS szerint közzétett információkat. A nem-GAAP pénzügyi teljesítménymutatók nem azonosak sem az IFRS, sem más, általánosan elfogadott számviteli elvek szerint készített mutatókkal. Előfordulhat, hogy más társaságok ezeket a fogalmakat más módszertan szerint határozzák meg. A fogalmak értelmezéséhez további részletes információ található a pro forma számok összeegyeztetése oldalon, amely megtalálható a Magyar Telekom Befektetői Kapcsolatok honlapján: www.telekom.hu/befektetoknek.