Technikai okok miatt a Facebook azonosítóval történő belépés átmenetileg nem lehetséges!
Kérjük, belépéshez használd hívószámodat, e-mail címedet vagy MT ügyfélazonosítódat.
Technikai okok miatt a Facebook azonosítóval történő belépés átmenetileg nem lehetséges!
Kérjük, belépéshez használd hívószámodat, e-mail címedet vagy MT ügyfélazonosítódat.

Befektetői közlemények

A Magyar Telekom 2019. első negyedéves eredményei

Budapest, 2019. május 8. 18:00

A Magyar Telekom (Reuters: MTEL.BU és Bloomberg: MTELEKOM HB), Magyarország vezető távközlési szolgáltatója ma közzétette 2019. első negyedévre vonatkozó Nemzetközi Pénzügyi Jelentési Szabványok (IFRS) szerinti konszolidált pénzügyi eredményeit.

Főbb pénzügyi mutatók:

[+]Főbb eredmények:

 • A bevételnövekedés fenntartható volt mindkét országban mivel az adat és az okos eszközök iránti kereslet jelentős marad.
  • Az integrált vezetékes-mobil ajánlatok, a vonzó készülékportfólióval kiegészülve, adták a legkiemelkedőbb ajánlatot mind Magyarországon, mind Észak-Macedóniában, és továbbra is pozitívan befolyásolták az ügyfélbázis fejlődését
  • A hangalapú bevételek strukturális csökkenését ellensúlyozta az adatforgalom jelentős növekedése mind a vezetékes, mind a mobil szegmensben
  • Az RI/IT bevételek lassulása mögött a szezonalitás, valamint a magas bázishatás állt
 • A bruttó fedezet csupán csekély mértékű emelkedése annak tudható be, hogy az alacsonyabb árrésű bevételi források nagyobb súllyal jelentek meg
 • A magyarországi végkielégítésekkel kapcsolatos kifizetések 3,0 milliárd forintos összege jelentős növekedést okozott a személyi jellegű költségekben
 • Az EBITDA, az IFRS 16 bevezetésének hatása nélkül, csökkent a végkielégítésekhez kapcsolódó költségek megnövekedése miatt, de ezt részben ellensúlyozta a magasabb bruttó fedezet és az általános költségtakarékossági lépések hatása
 • A szabad cashflow jelentős csökkenése mögött a 2100 MHz-es frekvencialicensz hosszabbításának kifizetése és kedvezőtlenebb működőtőke alakulás áll
 • A nettó eladósodottság a 2018 év végi 272,8 milliárd forintról 404,7 milliárdra nőtt 2019 első negyedévének végére, a lízing kötelezettségek IFRS 16 bevezetése miatti megjelenítésének eredményeképpen


Rékasi Tibor vezérigazgató így nyilatkozott:

“Örömmel erősíthetem meg, hogy a Magyar Telekom megőrizte 2018 évi lendületét és mind bevételek mind az EBITDA terén növekedést ért el 2019 első negyedévében. Bevételeink 5,5%-kal 158,9 milliárd forintra emelkedtek, az adatszolgáltatások vezetékes és mobil szegmensben mutatott jó szereplése, valamint az eszközértékesítése további növelése révén. A 9%-os EBITDA növekedés az IFRS16 bevezetésének tudható be, ami nélkül enyhe csökkenés jelentkezett a Magyarországon kifizetett végkielégítések következtében. A szabad cash-flow soron a szokásosnál jelentősebb első negyedévi csökkenést regisztráltunk, de a 2019-ben tervezett ingatlanértékesítéseknek köszönhetően az idei évi célkitűzésünket elérhetőnek tartjuk.

Magyarországon az első negyedév során folytatódtak a pozitív üzleti trendek, a bevételek növekedtek a három fő üzleti szegmensben.

A mobil szegmensben tovább nőtt a mobil-adatszolgáltatások iránti kereslet, valamint emelkedtek a készülékértékesítésből származó bevételek is, ami ellensúlyozta a hangalapú bevételek csekély mértékű csökkenését. Ezt támogatta stabil készülékértékesítési stratégiánk. Erőfeszítéseinknek köszönhetően, 2018-ban a Magyar Telekom lett a mobiltelefonok és táblagépek legjelentősebb online értékesítője, amivel a magyarországi piac harmadát magáénak tudhatta, a GKI digitális piac elemzési adatai szerint.

A vezetékes piacon erőfeszítéseinket továbbra is az optikai hálózat kiterjesztésére összpontosítottuk, amivel egyre több háztartás számára tudunk 100+ MB-es kapcsolatot biztosítani. Stratégiánk pozitív eredményeit továbbra is látjuk a vezetékes bevételek növekedésében, ahol – a hangalapú jövedelmek csökkenésének egész iparágat érintő trendje ellenére – éves összevetésben képesek voltunk bevételeinket 2,1%-kal 52,7 milliárd forintra javítani 2019 első negyedévében. Miközben a TV bevételek csoport-szinten nagyjából stabilan alakultak, ismét sikerült növelnünk mind készülékértékesítési, mind szélessávú kiskereskedelmi bevételeinket.

A vezetékes és mobil üzleti szegmensek erős teljesítményének köszönhetően alapvető üzleti stratégiánk harmadik pillérére, az FMC szegmensre tudtunk koncentrálni. 2019 első negyedévében még mindig cégünk a magyar piac egyetlen igazán integrált szolgáltatója, és pozíciónkat teljes mértékben kiaknázva megerősítettük a piaci jelenlétünket, valamint felkészülünk a piac jövőbeni változásaira. A 2018-ban bevezetett Magenta1-es ajánlat, amely kedvezményes áron biztosítja a szolgáltatásokat és az azokhoz kapcsolódó eszközöket, továbbra is népszerű az ügyfelek körében, és hozzájárul Magenta1-es ügyfélbázisunk folyamatos bővüléséhez.

Stratégiánkkal összhangban, 2019 első negyedévében tovább erősítettük online jelenlétünket, melynek középpontjában az értékesítés és ügyfélszolgálat állt, ezáltal egyszerűbb és vonzóbb megoldásokat tudtunk biztosítani ügyfeleink számára.

A rendszerintegrációs és IT szegmensben is tovább növekedtünk, bevételeink éves összehasonlításban 3,1%-kal 21,4 milliárd forintra nőttek 2019 első negyedévében, elsősorban a közszférának végzett hardver és szoftver megoldás szállítási projektjeinknek köszönhetően. A célunk továbbra is azon stratégiai céljaink megvalósítása, hogy hosszú távon jövedelmező piaci kapcsolatokat építünk ki, és meglévő partnereinkkel magasabb árrésű szolgáltatási szerződéseket kötünk.

A Csoport teljesítménye az év során tovább javult az észak-macedóniai fordulat eredményeként. Mind bevételek, mind EBITDA tekintetében növekedést könyvelhettünk el, ami mögött a vezetékes és a mobil szegmensek stabil teljesítménye állt.”

Publikus célkitűzések:

  2018 Tény  Publikus célkitűzések 2019-re 2  
Bevétel  657 milliárd forint enyhe csökkenés
EBITDA  193 milliárd forint éves 1%-2%-os növekedés
Capex 1   92 milliárd forint nagyjából változatlan
Szabad CF  68 milliárd forint Kb. 5%-os növekedés
Osztalék  részvényenként 25 forint részvényenként 27 forint

1) spektrum licensz díj nélkül
2) összehasonlítható alapon


Ezen befektetői közlemény jövőre vonatkozó kijelentéseket is tartalmaz. Azon megállapítások, melyek nem múltbeli eseményekre vonatkoznak (azaz a véleményünkre és várakozásainkra vonatkozó kijelentések), jövőre vonatkozóak. Ezen kijelentések a jelenlegi terveken, becsléseken és előrejelzéseken alapulnak, ezért nem lenne helyes ezen kijelentésekre a kellő mértéket meghaladó módon támaszkodni. A jövőre vonatkozó kijelentések azon időpontbeli állapoton alapulnak, amelyben ezen állítások elhangzanak, s nem vállalunk kötelezettséget arra nézve, hogy a kijelentések bármelyikét új információk vagy jövőbeli események alapján a továbbiakban nyilvánosan frissítsük, módosítsuk.

A jövőre vonatkozó kijelentések önmagukban rejlő kockázatokkal és bizonytalanságokkal járnak. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy számos olyan fontos tényező van, amelynek hatására a tényleges eredmények lényegesen eltérhetnek az előretekintő jellegű megállapításoktól. Az ilyen tényezőket többek között a 2018. december 31-ével végződött év pénzügyi beszámolójával együtt olvasandó, amely elérhető weboldalunkon a https://www.telekom.hu-n, és amely a Nemzetközi Számviteli Szabvány Testület („IASB”) által kibocsátott és az Európai Unió által elfogadott, Nemzetközi Pénzügyi Jelentési Szabványok (IFRS) figyelembevételével készült.

A Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardokkal (IFRS) összhangban készített kimutatások mellett a Magyar Telekom nem-GAAP pénzügyi teljesítménymutatókat is közzétesz, többek között EBITDA, EBITDA ráta és nettó adósság mutatókat. Ezek a nem-GAAP mutatók kiegészítik, nem pedig helyettesítik az IFRS szerint közzétett információkat. A nem-GAAP pénzügyi teljesítménymutatók nem azonosak sem az IFRS, sem más, általánosan elfogadott számviteli elvek szerint készített mutatókkal. Előfordulhat, hogy más társaságok ezeket a fogalmakat más módszertan szerint határozzák meg. A fogalmak értelmezéséhez további részletes információ található a pro forma számok összeegyeztetése oldalon, amely megtalálható a Magyar Telekom Befektetői Kapcsolatok honlapján: www.telekom.hu/befektetoknek.