Technikai okok miatt a Facebook azonosítóval történő belépés átmenetileg nem lehetséges!
Kérjük, belépéshez használd hívószámodat, e-mail címedet vagy MT ügyfélazonosítódat.
Technikai okok miatt a Facebook azonosítóval történő belépés átmenetileg nem lehetséges!
Kérjük, belépéshez használd hívószámodat, e-mail címedet vagy MT ügyfélazonosítódat.

Befektetői közlemények

A Magyar Telekom 2018. negyedik negyedéves eredményei

Budapest, 2019. február 20. 18:01

A Magyar Telekom (Reuters: MTEL.BU és Bloomberg: MTELEKOM HB), Magyarország vezető távközlési szolgáltatója ma közzétette 2018. negyedik negyedévre és egész évre vonatkozó Nemzetközi Pénzügyi Jelentési Szabványok (IFRS) szerinti konszolidált pénzügyi eredményeit.

Főbb pénzügyi mutatók:

[+]Főbb eredmények:

  • A Csoport szintű árbevétel növekedése folytatódott, a növekvő készülék értékesítési és RI/IT bevételek továbbra is párosultak a szolgáltatási bevételek emelkedésével
  • A bruttó eredmény javulása a szolgáltatási bevételek növekedését tükrözi
  • Az EBITDA növekedés a magasabb bruttó eredménynek és az ingatlaneladásokból származó egyszeri nyereségnek köszönhető
  • A 2100 MHz-es frekvencia használati jog meghosszabbításával kapcsolatos egyszeri 15,3 milliárd forint capex
  • Javuló szabad cash flow, mivel a magasabb EBITDA, a csökkenő akvizíciós költségek és az ingatlanértékesítésből származó egyszeri bevételek ellensúlyozták a magasabb működő tőke és capex kifizetéseket
  • 2018. üzleti év eredménye után részvényenként 25 forint osztalék kifizetését javasolja a Társaság Igazgatósága a Közgyűlésnek


Rékasi Tibor vezérigazgató így nyilatkozott:

„Örömmel tölt el, hogy a 2018-as év folyamán is megőriztük azt a jó teljesítményt, ami az egész évre vetítve 7,6% bevételnövekedést eredményezett. Túlteljesítettük az előirányzatot mind a bevétel terén, amely elérte a 657,1 milliárd forintot, mind pedig az EBITDA vonatkozásában, amelynek összege 192,5 milliárd forintot tett ki a magasabb bruttó fedezetnek, valamint az ingatlanértékesítéséből származó egyszeri bevételeknek köszönhetően. Az éves szabad cash-flow célunkat is túlteljesítettük, mivel 68 milliárd forinttal zártuk az évet, ami elsősorban a magasabb EBITDA-nak, illetve a csökkenő akvizíciós költségeknek és az ingatlanértékesítésből származó egyszeri bevételeknek volt köszönhető, míg a CAPEX költésünk 91.8 milliárd forintot ért el. Ezen túlmenően az alaptevékenységünkre és az ügyfelek igényeinek kielégítésére fordított erőforrásainknak köszönhetően, valamint termékkínálatunk folyamatos frissítésével visszaszereztük vagy megtartottuk vezető pozíciónkat valamennyi kulcsfontosságú piaci szegmensben, ideértve az előfizetéses mobil, TV és vezetékes szélessávú internet szegmenseket is.

A magyarországi működést tekintve az év során folytatódtak a pozitív trendek, bevételeink mindhárom fő szolgáltatásunk terén növekedtek. A mobil szegmensben tovább nőtt a mobil-adat iránti kereslet, amint egyre több ügyfelünk veszi igénybe csúcstechnológiájú 4G hálózatunkat jelentősen hozzájárulva a bevételtermeléshez. Ezt erősítette az eszközértékesítésre vonatkozó stratégiánk, valamint ügyfeleinknek a feltöltőkártyáktól az előfizetéses csomagokra történő migrációja is. A mobil szolgáltatásinkat használó ügyfeleink száma növekedést mutatott a negyedik negyedévben, ami az egy mobil előfizetőre jutó árbevétel növekedésével együtt támogatta a szegmensben elért bevételnövekedést.

A vezetékes piacon megtartottuk a hálózatunk fejlesztésére irányuló fókuszt: közel 300,000 új háztartás számára biztosítottunk 100+ MB/s internet-elérést, és közelebb kerültünk ahhoz a célunkhoz, hogy az egész ország területén gigabites internet-elérést biztosítsunk. E stratégia pozitív előnyeit a vezetékes bevétel növekedésében is láttuk, ahol – az hangalapú bevételek csökkenésének iparági szintű tendenciája ellenére – bevételeink éves összevetésben 5,5%-kal növekedtek, míg az utolsó negyedévben 4,9%-os bővülést tudtunk elérni. Ezen túlmenően a széles sávú internet és TV-bevételek növekedtek, valamint a vezetékes eszközeladásból származó bevételek továbbra is erős - éves összehasonlításban 95,9%-os - növekedést mutattak, köszönhetően a Black Friday és a karácsonyi promóciók által is támogatott erős negyedik negyedéves teljesítménynek.

A vezetékes és mobil piac erős teljesítményének köszönhetően az üzleti stratégiánk harmadik pillérére, az FMC ügyfélbázisra összpontosíthattunk. 2018-ban továbbra is mi voltunk Magyarországon az egyetlen olyan szereplő, aki valós integrált vezetékes-mobil ajánlatott tehetett az ügyfeleink. Ebben az évben további lépéseket tettünk annak érdekében, hogy megerősítsük pozíciónkat ezen a piacon. Míg a második negyedévben megkettőztük az ügyfeleink rendelkezésére álló mobiladat-keretet, a harmadik negyedévben egységesítettük Magenta1 ajánlatunkat, és ügyfeleink számára 30%-os kedvezményt tettünk elérhetővé valamennyi kapcsolódó szolgáltatás vonatkozásában. Erre építve folyamatosan növelni tudtuk Magenta1-ügyfélbázisunkat. Emellett új módokat is kerestünk, hogy ügyfeleinket elérjük, valamint megerősítettük online csatornáinkat. Jelenleg ügyfeleinknek már több, mint 40%-a használja a Telekom applikációt, és eladásaink több, mint 20%-át az online értékesítési csatornákon keresztül realizáljuk.

A Rendszerintegrációs és az IT szegmensben is sikeres évet zártunk, 2017-tel összevetve 22,4%-os növekedést értünk el a bevételeinkben. A növekedés ezúttal is elsősorban a nagyértékű, alacsonyabb nyereséghányadú szoftver- és hardverprojekteknek volt köszönhető. Ezek az átlagosnál alacsonyabb nyereséget hozó projektek azt a célt szolgálják, hogy több különböző intézménnyel építsünk ki hosszútávú kapcsolatot, majd ezeket kapcsolatokat idővel magasabb nyereséghányadú, szolgáltatási szerződésekké alakíthassuk.

Az év során a Csoport teljesítményét tovább erősítette a folytatódó macedóniai trendforduló. A bevétel és az EBITDA is növekedett, köszönhetően a valamennyi üzleti területen mutatott szilárd teljesítménynek, a szolgáltatási bevételekben mutatkozó pozitív trendeknek, valamint a Rendszerintegráció és az IT területén elért kimagasló növekedésnek.

2019-re kitekintve a bevételeink kis mértékű csökkenésére számítunk, míg az összehasonlítható alapon számított EBITDA 1%-2%-os emelkedését várjuk a közvetett költségeink csökkentésének köszönhetően. A CAPEX költésünket az ideivel azonos szinten tervezzük tartani (nem számítva az IFRS16 hatást és a spektrum költségeket) összehangban a vezetékes hálózatunk folyamatos fejlesztésével, amely magába foglalja az optikai hálózatbővítési programunk felgyorsítását. A jövedelmezőségünkben tapasztalt trendfordulónak köszönhetően arra számítunk, hogy szabad cash-flownk (a spektrum licenszdíjak nélkül) 5%-kal növekedhet. A jelenlegi és várható működési és szabályozási környezet alapján arra számítunk, hogy a Társaság részvényenként 27 forint osztalékot fog fizetni a 2019. évi eredmények után. A hivatalos osztalékjavaslatot az Igazgatóság megfelelő időben fogja előterjeszteni a Közgyűlés részére, amikor az összes szükséges információ rendelkezésre áll, és valamennyi előfeltétel teljesül.”

Publikus célkitűzések:

publikus_celkituzes_18Q4.png

1) spektrum licensz díj nélkül
2) összehasonlítható alapon
3) Igazgatóság javaslata a Közgyűlésnek


Ezen befektetői közlemény jövőre vonatkozó kijelentéseket is tartalmaz. Azon megállapítások, melyek nem múltbeli eseményekre vonatkoznak (azaz a véleményünkre és várakozásainkra vonatkozó kijelentések), jövőre vonatkozóak. Ezen kijelentések a jelenlegi terveken, becsléseken és előrejelzéseken alapulnak, ezért nem lenne helyes ezen kijelentésekre a kellő mértéket meghaladó módon támaszkodni. A jövőre vonatkozó kijelentések azon időpontbeli állapoton alapulnak, amelyben ezen állítások elhangzanak, s nem vállalunk kötelezettséget arra nézve, hogy a kijelentések bármelyikét új információk vagy jövőbeli események alapján a továbbiakban nyilvánosan frissítsük, módosítsuk.

A jövőre vonatkozó kijelentések önmagukban rejlő kockázatokkal és bizonytalanságokkal járnak. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy számos olyan fontos tényező van, amelynek hatására a tényleges eredmények lényegesen eltérhetnek az előretekintő jellegű megállapításoktól. Az ilyen tényezőket többek között a 2017. december 31-ével végződött év pénzügyi beszámolójával együtt olvasandó, amely elérhető weboldalunkon a https://www.telekom.hu-n, és amely a Nemzetközi Számviteli Szabvány Testület („IASB”) által kibocsátott és az Európai Unió által elfogadott, Nemzetközi Pénzügyi Jelentési Szabványok (IFRS) figyelembevételével készült.

A Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardokkal (IFRS) összhangban készített kimutatások mellett a Magyar Telekom nem-GAAP pénzügyi teljesítménymutatókat is közzétesz, többek között EBITDA, EBITDA ráta és nettó adósság mutatókat. Ezek a nem-GAAP mutatók kiegészítik, nem pedig helyettesítik az IFRS szerint közzétett információkat. A nem-GAAP pénzügyi teljesítménymutatók nem azonosak sem az IFRS, sem más, általánosan elfogadott számviteli elvek szerint készített mutatókkal. Előfordulhat, hogy más társaságok ezeket a fogalmakat más módszertan szerint határozzák meg. A fogalmak értelmezéséhez további részletes információ található a pro forma számok összeegyeztetése oldalon, amely megtalálható a Magyar Telekom Befektetői Kapcsolatok honlapján: www.telekom.hu/befektetoknek.