Technikai okok miatt a Facebook azonosítóval történő belépés átmenetileg nem lehetséges!
Kérjük, belépéshez használd hívószámodat, e-mail címedet vagy MT ügyfélazonosítódat.
Technikai okok miatt a Facebook azonosítóval történő belépés átmenetileg nem lehetséges!
Kérjük, belépéshez használd hívószámodat, e-mail címedet vagy MT ügyfélazonosítódat.

Befektetői közlemények

A Magyar Telekom 2019. második negyedéves eredményei

Budapest, 2019. augusztus 7. 18:00

A Magyar Telekom (Reuters: MTEL.BU és Bloomberg: MTELEKOM HB), Magyarország vezető távközlési szolgáltatója ma közzétette 2019. második negyedévre és első félévre vonatkozó Nemzetközi Pénzügyi Jelentési Szabványok (IFRS) szerinti konszolidált pénzügyi eredményeit.

Főbb pénzügyi mutatók:

[+]Főbb eredmények:

 • A Csoport bevételei a kedvező mobil és vezetékes távközlési bevételek ellenére csökkentek az RI/IT bevételekben tapasztalt visszaesés következtében.
  • A kedvező integrált vezetékes-mobil ajánlatok továbbra is kedvező hatást gyakoroltak az ügyfélbázis fejlődésére és az ARPU növekedésre mind Magyarországon, mind Észak-Macedóniában,
  • A hangalapú bevételek csökkenését ellensúlyozta az adatforgalom jelentős növekedése mind a vezetékes, mind a mobil szegmensben
  • Az RI/IT bevételek csökkenését egy 2018 első félévben szállított egyszeri nagyvolumenű tétel hatása, valamint az átmenetileg alacsonyabb közszféra-beli megrendelési volumen okozta
 • A bruttó fedezet változatlan szinten maradt, a javuló távközlési trendek és a romló RI/IT profit hozzájárulás együttes hatásának következtében
 • Javult az EBITDA, az IFRS 16 bevezetésének hatása nélkül, az alacsonyabb közvetett költségeknek köszönhetően
 • A szabad cashflow jelentős csökkenése mögött a 2100 MHz-es frekvencialicensz hosszabbításának kifizetése és kedvezőtlenebb működőtőke alakulás áll
 • A nettó eladósodottság 411,4 milliárd forintra nőtt 2019 második negyedévének végére, a lízing kötelezettségek IFRS 16 bevezetése miatti megjelenítésének, valamint a 2019. májusban kifizetett osztalék eredményeképpen


Rékasi Tibor vezérigazgató így nyilatkozott:

 

“Örömmel jelentem, hogy 2019 első félévében a magyarországi vezetékes és mobil szegmensben, valamint az összes észak-macedóniai üzleti szegmensben egyaránt tapasztalt kedvező tendenciák hozzájárultak a konszolidált bevételek és EBITDA kismértékű növekedéséhez, a magyarországi rendszerintegrációs és IT (RI/IT) szegmensben látott kihívások ellenére. Ezzel a teljesítménnyel jó úton haladunk a 2019-re kitűzött céljaink - a kismértékű bevételcsökkenés és folytatódó EBITDA növekedés - teljesítése felé.

2019 második negyedévét közelebbről vizsgálva, a negyedéves bevételek csökkenése mögött kizárólag a magyarországi RI/IT bevételek csökkenése áll, amelyet az állami szektorban megvalósult szerződések jelentősen alacsonyabb volumene, valamint egy, az előző évben végrehajtott, egyszeri projekt hatása okozott. Az összes többi szegmensben Magyarországon és Észak-Macedóniában egyaránt bevétel-növekedést értünk el a negyedév során.

A magyarországi mobil szegmensben az adat szolgáltatások iránti jelentős kereslet ellensúlyozta a hangalapú bevételek és az eszközértékesítési bevételek csökkenését, amelynek oka a Huawei készülékvásárlások átmeneti lassulása volt. Ahogy már hosszú ideje várható volt, a DIGI a negyedév során elindította Magyarországon mobil szolgáltatását; azonban szolgáltatási kínálata és rendelkezésre állása egyelőre nagyon korlátozott.

A vezetékes szegmensben a hagyományos hálózatok alapvető fontosságú részeit kiváltó optikai hálózat folytatódó kiterjesztése fontos szerepet játszott termékkínálatunk további bővítésében. Örömmel jelenthetjük, hogy ennek eredményeként tovább bővült az ügyfélbázis és nőtt a szélessávú ARPU. Ezen kívül sikeresen megőriztük a TV szegmens lendületét, a bevételeket és az ügyfélszám egyaránt nőttek. A hangalapú bevételek terén látható strukturális csökkenés ellenére éves összehasonlításban 3,1%-os vezetékes bevétel növekedést értünk el 2019 második negyedévében.

Stratégiánkkal összhangban, továbbra is fontosnak tartjuk FMC ügyfélbázisunk bővítését. A legutóbbi piaci változások ellenére változatlanul mi vagyunk a magyarországi piacvezető integrált szolgáltatója, és ezt a pozíciónkat teljes mértékben kihasználva azon dolgozunk, hogy megerősítsük piaci jelenlétünket és felkészüljünk a jövőbeni piaci fejleményekre. A 2018 során bevezetett Magenta1 ajánlatunk, mely egyszerre nyújt vonzó szolgáltatásokat és kedvező kapcsolódó készülék ajánlatot, továbbra is népszerű ügyfeleink körében és elősegíti FMC ügyfélbázisunk folytatódó növekedését.

Az online jelenlétünk erősítését célzó erőfeszítéseink tükröződnek a javuló értékesítési és ügyfélszolgálati eredményeinkben, mivel egyre egyszerűbb és vonzóbb megoldásokat kínálunk ügyfeleinknek.”

Publikus célkitűzések:

  2018 Tény  Publikus célkitűzések 2019-re 2  
Bevétel  657 milliárd forint enyhe csökkenés
EBITDA  193 milliárd forint éves 1%-2%-os növekedés
Capex 1   92 milliárd forint nagyjából változatlan
Szabad CF 1   68 milliárd forint Kb. 5%-os növekedés
Osztalék  részvényenként 25 forint részvényenként 27 forint

1) spektrum licensz díj nélkül
2) összehasonlítható alapon


Ezen befektetői közlemény jövőre vonatkozó kijelentéseket is tartalmaz. Azon megállapítások, melyek nem múltbeli eseményekre vonatkoznak (azaz a véleményünkre és várakozásainkra vonatkozó kijelentések), jövőre vonatkozóak. Ezen kijelentések a jelenlegi terveken, becsléseken és előrejelzéseken alapulnak, ezért nem lenne helyes ezen kijelentésekre a kellő mértéket meghaladó módon támaszkodni. A jövőre vonatkozó kijelentések azon időpontbeli állapoton alapulnak, amelyben ezen állítások elhangzanak, s nem vállalunk kötelezettséget arra nézve, hogy a kijelentések bármelyikét új információk vagy jövőbeli események alapján a továbbiakban nyilvánosan frissítsük, módosítsuk.

A jövőre vonatkozó kijelentések önmagukban rejlő kockázatokkal és bizonytalanságokkal járnak. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy számos olyan fontos tényező van, amelynek hatására a tényleges eredmények lényegesen eltérhetnek az előretekintő jellegű megállapításoktól. Az ilyen tényezőket többek között a 2018. december 31-ével végződött év pénzügyi beszámolójával együtt olvasandó, amely elérhető weboldalunkon a https://www.telekom.hu-n, és amely a Nemzetközi Számviteli Szabvány Testület („IASB”) által kibocsátott és az Európai Unió által elfogadott, Nemzetközi Pénzügyi Jelentési Szabványok (IFRS) figyelembevételével készült.

A Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardokkal (IFRS) összhangban készített kimutatások mellett a Magyar Telekom nem-GAAP pénzügyi teljesítménymutatókat is közzétesz, többek között EBITDA, EBITDA ráta és nettó adósság mutatókat. Ezek a nem-GAAP mutatók kiegészítik, nem pedig helyettesítik az IFRS szerint közzétett információkat. A nem-GAAP pénzügyi teljesítménymutatók nem azonosak sem az IFRS, sem más, általánosan elfogadott számviteli elvek szerint készített mutatókkal. Előfordulhat, hogy más társaságok ezeket a fogalmakat más módszertan szerint határozzák meg. A fogalmak értelmezéséhez további részletes információ található a pro forma számok összeegyeztetése oldalon, amely megtalálható a Magyar Telekom Befektetői Kapcsolatok honlapján: www.telekom.hu/befektetoknek.