Befektetői közlemények

A Magyar Telekom 2018. első negyedéves eredményei

Budapest, 2018. május 8. 18:00

A Magyar Telekom (Reuters: MTEL.BU és Bloomberg: MTELEKOM HB), Magyarország vezető távközlési szolgáltatója ma közzétette 2018. első negyedévre vonatkozó Nemzetközi Pénzügyi Jelentési Szabványok (IFRS) szerinti konszolidált pénzügyi eredményeit.

Főbb pénzügyi mutatók:

[+]Főbb stratégiai eredmények:

  • A Csoport szintű árbevétel növekedése folytatódott, az RI/IT, a készülékértékesítési valamint a mobil adatforgalmi bevételek további növekedése következtében.
    • Magyarországi szolgáltatási bevételjavulás az előfizetéses mobilügyfelek valamint a vezetékes szélessávú és TV előfizetők számának növekedésének köszönhetően
    • Rendszerintegráció/IT bevételnövekedés a közszférában történt eszközértékesítési projektek következtében
    • A macedón bevételjavulás a vezetékes és mobil hangbevételek lassuló erózióját tükrözi
  • Az EBITDA növekedés a magasabb bevételeket, az egyéb működési költségekben elért megtakarításokat valamint az alacsonyabb közműadót tükrözi
  • A szabad cashflow csökkenés a működő tőkében tapasztalat kedvezőtlen átmeneti változások, részben a készülékszállítóknak történt magasabb kifizetések következménye
  • A nettó eladósodottsági mutató 34,4%-ra csökkent, ami az IFRS 15 bevezetése kapcsán az eredménytartalékban bekövetkezett változások következményeChristopher Mattheisen vezérigazgató így nyilatkozott:

 

„Örömmel megerősítem, hogy a Magyar Telekom megőrizte az előző pénzügyi évből származó lendületet, és 2018 első negyedévében is erős növekedést mutatott fel bevételi és EBITDA oldalon egyaránt.

Az ügyfelek igényeinek való megfelelés, illetve termékkínálatunk megújítása iránti kitartó elkötelezettségünknek köszönhetően, a magyarországi működést tekintve az előző évben elindult kedvező folyamatok tovább folytatódtak, mindhárom fő szolgáltatásunk tekintetében nőttek a bevételeink.A mobil szegmensben az adatszolgáltatások változatlanul jelentős szerepet játszottak a bevételtermelésben, mivel mind az előfizetői, mind a visitor adatforgalom emelkedett. Emellett, a 2017-ben bevezetett szabályozói változások, amelyek az audiovizuális eszközök értékesítését tették kötelezővé minden két éves hűségszerződés mellé, szintén emelték a bevételeket az eszközértékesítés területén. A negyedév során folytatódott a feltöltőkártyásról előfizetéses csomagokra történő átváltás, mely kedvezőbb ügyfél-összetételt és összességében magasabb egy főre eső átlagos mobil bevételt eredményezett.

A vezetékes szegmensben a készülékértékesítésből származó bevételek éves összehasonlításban az adott időszakra vonatkoztatva 70%-kal nőttek, köszönhetően a hálózatfejlesztési erőfeszítéseknek és a szélessávú kínálat átstrukturálásának. Ennek eredményeképpen, a szélessávú és TV ügyfélbázisunkat a negyedév során több mint 5%-kal növeltük, és meg vagyunk győződve arról, hogy jó helyzetben vagyunk ahhoz, hogy a szegmensben mutatkozó pozitív trendeket a továbbiakban is ki tudjuk használni.

A vezetékes és mobil szolgáltatást egyaránt igénybe vevő FMC terület ebben a negyedévben is kulcsfontosságú maradt számunkra, ezért vezettük be az ’FMC first’ stratégiát FMC ügyfélbázisunk további bővítése érdekében, miközben teljes megoldást biztosítunk kommunikációs igényeik kielégítésére.

Elsősorban a mobil szegmensben megfigyelhető pozitív dinamikának köszönhetően, a macedóniai trend-fordulót fenntartottuk, a 2018 első negyedévében a bevételek 2,6%-kal emelkedtek éves összehasonlításban. A növekvő versenynyomás ellenére, az EBITDA 11%-kal nőtt a folyamatos költségtakarékossági intézkedések eredményeképpen.

Erősen kezdtük az évet. Miután megerősítettük pozíciónkat több kulcsterületen, így az előfizetéses mobil és vezetékes szélessávú szolgáltatások terén, illetőleg az FMC ügyfélbázis bővítése érdekében tett stratégiai erőfeszítéseinknek köszönhetően jó helyzetben vagyunk ahhoz, hogy 2018-ban is növekedést érjünk el. Ahogy azt korábban bejelentettük, július elejével távozom a Magyar Telekomtól, így e sikertörténet további fejezeteit már utódom, Rékasi Tibor fogja tolmácsolni.”

Publikus célkitűzés:

publikus_celkituzes_18Q1.png

* a Crnogorski Telekom pénzügyi eredményei és a többségi részesedés átruházásáért kapott tranzakciós ár nélkül
** IFRS 9 & 15 hatással

 


Ezen befektetői közlemény jövőre vonatkozó kijelentéseket is tartalmaz. Azon megállapítások, melyek nem múltbeli eseményekre vonatkoznak (azaz a véleményünkre és várakozásainkra vonatkozó kijelentések), jövőre vonatkozóak. Ezen kijelentések a jelenlegi terveken, becsléseken és előrejelzéseken alapulnak, ezért nem lenne helyes ezen kijelentésekre a kellő mértéket meghaladó módon támaszkodni. A jövőre vonatkozó kijelentések azon időpontbeli állapoton alapulnak, amelyben ezen állítások elhangzanak, s nem vállalunk kötelezettséget arra nézve, hogy a kijelentések bármelyikét új információk vagy jövőbeli események alapján a továbbiakban nyilvánosan frissítsük, módosítsuk.

A jövőre vonatkozó kijelentések önmagukban rejlő kockázatokkal és bizonytalanságokkal járnak. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy számos olyan fontos tényező van, amelynek hatására a tényleges eredmények lényegesen eltérhetnek az előretekintő jellegű megállapításoktól. Az ilyen tényezőket többek között a 2017. december 31-ével végződött év pénzügyi beszámolójával együtt olvasandó, amely elérhető weboldalunkon a https://www.telekom.hu-n, és amely a Nemzetközi Számviteli Szabvány Testület („IASB”) által kibocsátott és az Európai Unió által elfogadott, Nemzetközi Pénzügyi Jelentési Szabványok (IFRS) figyelembevételével készült.

A Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardokkal (IFRS) összhangban készített kimutatások mellett a Magyar Telekom nem-GAAP pénzügyi teljesítménymutatókat is közzétesz, többek között EBITDA, EBITDA ráta és nettó adósság mutatókat. Ezek a nem-GAAP mutatók kiegészítik, nem pedig helyettesítik az IFRS szerint közzétett információkat. A nem-GAAP pénzügyi teljesítménymutatók nem azonosak sem az IFRS, sem más, általánosan elfogadott számviteli elvek szerint készített mutatókkal. Előfordulhat, hogy más társaságok ezeket a fogalmakat más módszertan szerint határozzák meg. A fogalmak értelmezéséhez további részletes információ található a pro forma számok összeegyeztetése oldalon, amely megtalálható a Magyar Telekom Befektetői Kapcsolatok honlapján: www.telekom.hu/befektetoknek.

1) A Crnogorski Telekom eredményeit nem tartalmazza