Befektetői közlemények

A Magyar Telekom 2017. negyedik negyedéves eredményei

Budapest, 2018. február 21. 18:00

A Magyar Telekom (Reuters: MTEL.BU és Bloomberg: MTELEKOM HB), Magyarország vezető távközlési szolgáltatója ma közzétette 2017. negyedik negyedévre és egész évre vonatkozó Nemzetközi Pénzügyi Jelentési Szabványok (IFRS) szerinti konszolidált pénzügyi eredményeit.

Főbb pénzügyi mutatók:

[+]Főbb stratégiai eredmények:

 • A Csoport szintű árbevétel növekedése folytatódott, az RI/IT, a készülékértékesítési valamint a mobil adatforgalmi bevételek további növekedése következtében.
  • A magyarországi bevételjavulás a kulcsfontosságú területeken elért ügyfélszám bővülésnek és egy előfizetőre jutó bevétel kedvező alakulásának köszönhető
  • A magyarországi mobil ügyfélszám csökkenést a feltöltőkártyás ügyfelek kötelező regisztrációja okozta
  • A macedón eredményekre kedvezőtlenül hatott a verseny további erősödése, mivel az árszint erózióját és az ügyfélszám bővülés lassulását eredményezte
 • A bruttó fedezet tovább emelkedett az alacsonyabb profit tartalmú szolgáltatások súlyának növekedése ellenére
 • A 2017. negyedik negyedévi EBITDA növekedés elsősorban az egyéb működési költségekben elért megtakarításokat tükrözi
 • A bruttó fedezet javulása és a költséghatékonysági lépések kedvező hatása ellenére a 2017-es teljes évi EBITDA a 2016-os egyszeri profit fokozó tételek (az Infopark G épület és az Origo eladása) hiánya következtében csökkent
 • A folytatódó tevékenységekből származó szabad cashflow 58,4 milliárd forintra nőtt az alacsonyabb kamatkifizetéseknek és Capex-nek köszönhetően §  A nettó eladósodottsági mutató értéke 2017. év végén 34,8% volt.Christopher Mattheisen vezérigazgató így nyilatkozott:

„2017-ben a Magyar Telekom ismét erős teljesítményt mutatott fel. A 2017. első kilenc hónapban csoportszinten elért bevételnövekedés folytatódott a negyedik negyedévben is, teljes évet tekintve a bevételek 6%-kal nőttek. A 2016-ban elért jelentős egyszeri profitot fokozó tételek nélkül is sikerült a 2016. évi EBITDA szintet fenntartani, ami jó kiindulópont az előttünk álló évre. Egyidejűleg, a korábban bejelentett publikus célkitűzéseinket túlteljesítettük bevételek és EBITDA tekintetében is, az előbbi esetében 611 milliárd forintot értünk el a kitűzött 580 milliárd forinttal szemben, míg az EBITDA 186 milliárd forint lett a korábbi 182 milliárd forintos kitűzött célt meghaladva. A szabad cashflow célunkat is túlteljesítettük 3 milliárd forinttal, és az évet 58 milliárd forint szabad cashflow-val zártuk, míg a CAPEX költésünk 87 milliárd forint lett. Mindezek mellett az ügyfeleink igényeinek kielégítése és termékkínálatunk folyamatos frissítése iránti változatlan elkötelezettségünk eredményeként számos kulcsfontosságú területen (szerződéses mobil, TV és vezetékes internet) megerősítettük piaci pozíciónkat. 
A magyarországi működést tekintve az év korábbi időszakában elindult kedvező folyamatok tovább folytatódtak, mindhárom fő szolgáltatásunk tekintetében nőttek a bevételeink.
A mobil szegmensben az adatszolgáltatások változatlanul jelentős szerepet játszottak a bevételtermelésben, mivel mind a hazai mind a visitor adatforgalom emelkedett. A mobil bevételek növekedését elősegítette a korlátlan adatforgalmat tartalmazó csomagok és egy új mobil szolgáltatási portfolió bevezetése. Ezek sikeresnek bizonyultak mind pénzügyileg mind ügyfélelégedettség szempontjából, hisz az év során 700 000-nél is több ügyfelünk választotta ezen csomagok valamelyikét. Ezen újdonságoknak, valamint feltöltőkártyás ügyfeleink előfizetéses csomagra történő migrációját célzó erőfeszítéseinknek köszönhetően, magasabb lett az egy előfizetőre jutó árbevétel az év során. A kötelező feltöltőkártyás ügyfélregisztráció okozta kihívást is lehetőségként használtuk arra, hogy felgyorsítsuk az ügyfelek feltöltőkártyásról szerződéses csomagra váltását.
A vezetékes szegmensben a hálózat fejlesztésére és a szélessávú ajánlatok átstrukturálására koncentráltunk annak érdekében, hogy javítsuk versenyképességünket. A 2017. év jelentős mérföldköve volt, hogy Magyarországon elsőként bevezettük a 2Gbps-os sebességű adatcsomagot. Ezen kezdeményezéseknek köszönhetően 5%-kal tudtuk növelni az ügyfélszámot az internet és a TV szegmensben egyaránt és meggyőződésünk, hogy felkészülten várhatjuk a jövő kihívásait. Erőfeszítéseinket segítette az új Flip márka is, ami egy rendkívül kedvező árú, három vezetékes szolgáltatást összekapcsoló csomag és a piacon nagyon kedvező fogadtatásra talált.
Októberben egy jelentős szabályozói változással néztünk szembe, amely szerint kétéves hűségszerződést csak kapcsolódó készülékértékesítés esetén köthetünk az ügyfeleinkkel. Összhangban azon törekvésünkkel, hogy a készülékajánlatok által differenciáljuk magunkat a piacon, illetve, hogy ezen új előírás esetleges negatív hatásait kiküszöböljük, megerősítettük készülék ajánlatunkat a mobil és a vezetékes szegmensben egyaránt.
Kiemelt figyelmet fordítottunk a vezetékes és mobil szolgáltatást egyaránt igénybe vevő (FMC) ügyfeleinkre, mert szilárdan hiszünk abban, hogy a hosszú távú siker kulcsa, hogy képesek legyünk az ügyfeleink számára valóban integrált megoldásokat nyújtani. Ezzel összhangban a felmerült igényeknek megfelelve kiterjesztettük Magenta 1 szolgáltatásunkat, lehetővé téve a csomagokban foglalt vezetékes hangszolgáltatás mobil adatcsomagra történő cseréjét, mely szintén hozzájárult FMC ügyfeleink számának további növeléséhez.
A rendszerintegrációs és IT szolgáltatások területén jelentősen növeltük a bevételünket. Ez elsősorban annak köszönhető, hogy növekedett a Magyarországra érkező EU támogatások mértéke, és bár az ezek felhasználásával megvalósuló projektek jellemzően alacsony fedezettartalmúak voltak, a jövőben továbbra is célunk a magasabb fedezetű projektek súlyának növelése.
Macedóniában az összbevétel 2017-ben csökkent, a vezetékes szegmenst egész évben, míg a mobil piacot az utolsó negyedévben jellemző erős verseny következtében. A rendszerintegrációs és információtechnológiai bevételek szintén csökkentek, mivel 2017-ben számos nagy projekt elhalasztásra került. Mindezen negatív hatások ellenére, a költséghatékonyságot javító intézkedéseknek köszönhetően az EBITDA éves szinten növekedést mutatott.
2018-ra kitekintve célunk, hogy még nagyobb hangsúlyt fektessünk az FMC szegmensre, ahol egyedülálló pozíciót élvezünk a piacon, mint az egyetlen olyan szolgáltató, aki képes ellátni a magyar háztartások teljes kommunikációs igényét. Macedón eredményekre tekintettel arra számítunk, hogy a kihívásokkal teli piaci körülmények ellenére a növekvő profit fenntartható marad. 2018-ra ez előző évhez képest enyhén csökkenő, de még mindig megközelítőleg 600 milliárd forint bevételt várunk, amely változást az energia üzletágból való kilépésünknek és a várakozásaink szerinti alacsonyabb készülékértékesítési bevételeknek tulajdonítunk. Ezek a változások azonban várhatóan nem érintik a profittermelő képességünket, ezen a területen a csoport-szintű hatékonyság javító intézkedéseinknek köszönhetően egy kis mértékű növekedésre, mintegy 190 milliárd forintos EBITDA-ra számítunk. Capex tekintetében is enyhe növekedéssel számolunk, összességében 90 milliárd forintot tervezünk beruházásokra elkölteni, mivel továbbra is prioritásként kezeljük a vezetékes hálózat fejlesztését Magyarországon. A szabad cashflow-nk 2018-ban várakozásaink szerint növekedni fog és 60 milliárd forintos szintet érhet el, az új székházba költözésünkhöz kapcsolódó épületeladásoknak köszönhetően.
A jelenlegi és várható működési és szabályozási környezet alapján arra számítunk, hogy a Társaság részvényenként 25 forint osztalékot fog fizetni a 2018. évi eredmények után. A hivatalos osztalékjavaslatot az Igazgatóság megfelelő időben fogja előterjeszteni a Közgyűlés részére, amikor az összes szükséges információ rendelkezésre áll, és valamennyi előfeltétel teljesül.”

 

Publikus célkitűzés*:

publikus_celkituzes_17Q4.png

*a Crnogorski Telekom pénzügyi eredményei és a többségi részesedés átruházásáért kapott tranzakciós ár nélkül
**Igazgatóság javaslata a Közgyűlésnek

 


Ezen befektetői közlemény jövőre vonatkozó kijelentéseket is tartalmaz. Azon megállapítások, melyek nem múltbeli eseményekre vonatkoznak (azaz a véleményünkre és várakozásainkra vonatkozó kijelentések), jövőre vonatkozóak. Ezen kijelentések a jelenlegi terveken, becsléseken és előrejelzéseken alapulnak, ezért nem lenne helyes ezen kijelentésekre a kellő mértéket meghaladó módon támaszkodni. A jövőre vonatkozó kijelentések azon időpontbeli állapoton alapulnak, amelyben ezen állítások elhangzanak, s nem vállalunk kötelezettséget arra nézve, hogy a kijelentések bármelyikét új információk vagy jövőbeli események alapján a továbbiakban nyilvánosan frissítsük, módosítsuk.

A jövőre vonatkozó kijelentések önmagukban rejlő kockázatokkal és bizonytalanságokkal járnak. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy számos olyan fontos tényező van, amelynek hatására a tényleges eredmények lényegesen eltérhetnek az előretekintő jellegű megállapításoktól. Az ilyen tényezőket többek között a 2016. december 31-ével végződött év pénzügyi beszámolójával együtt olvasandó, amely elérhető weboldalunkon a https://www.telekom.hu-n, és amely a Nemzetközi Számviteli Szabvány Testület („IASB”) által kibocsátott és az Európai Unió által elfogadott, Nemzetközi Pénzügyi Jelentési Szabványok (IFRS) figyelembevételével készült.

A Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardokkal (IFRS) összhangban készített kimutatások mellett a Magyar Telekom nem-GAAP pénzügyi teljesítménymutatókat is közzétesz, többek között EBITDA, EBITDA ráta és nettó adósság mutatókat. Ezek a nem-GAAP mutatók kiegészítik, nem pedig helyettesítik az IFRS szerint közzétett információkat. A nem-GAAP pénzügyi teljesítménymutatók nem azonosak sem az IFRS, sem más, általánosan elfogadott számviteli elvek szerint készített mutatókkal. Előfordulhat, hogy más társaságok ezeket a fogalmakat más módszertan szerint határozzák meg. A fogalmak értelmezéséhez további részletes információ található a pro forma számok összeegyeztetése oldalon, amely megtalálható a Magyar Telekom Befektetői Kapcsolatok honlapján: www.telekom.hu/befektetoknek.