Technikai okok miatt a Facebook azonosítóval történő belépés átmenetileg nem lehetséges!
Kérjük, belépéshez használd hívószámodat, e-mail címedet vagy MT ügyfélazonosítódat.
Technikai okok miatt a Facebook azonosítóval történő belépés átmenetileg nem lehetséges!
Kérjük, belépéshez használd hívószámodat, e-mail címedet vagy MT ügyfélazonosítódat.

Befektetői közlemények

A Magyar Telekom 2018. első féléves eredményei

Budapest, 2018. augusztus 8. 18:00

A Magyar Telekom (Reuters: MTEL.BU és Bloomberg: MTELEKOM HB), Magyarország vezető távközlési szolgáltatója ma közzétette 2018. második negyedévre és első félévre vonatkozó Nemzetközi Pénzügyi Jelentési Szabványok (IFRS) szerinti konszolidált pénzügyi eredményeit.

Főbb pénzügyi mutatók:

[+]Főbb stratégiai eredmények:

  • A Csoport szintű árbevétel növekedése folytatódott, a szolgáltatási bevételek tartós javulásának, valamint az RI/IT és a készülékértékesítési bevételek növekedésének köszönhetően.
    • A magyarországi előfizetéses mobil, szélessávú és TV ügyfélbázis bővülése folytatódik
    • Az RI/IT bevételek növekedése a közszférában zajló nagyértékű infrastrukturális projektek eredménye
    • A Macedóniában valamennyi szegmensben tapasztalható bevételnövekedést a kedvező árfolyamváltozás is segítette
  • Az EBITDA növekedését a magasabb bevételek és az egyéb működési költségek terén elért megtakarítások együttesen eredményezték
  • Javuló Szabad Cash Flow, mivel a magasabb EBITDA, az aacsonyabb capex költés és a csökkenő akvizíciós költségek ellensúlyozták a készülék beszállítóknak történt magasabb kifizetéseket
  • A nettó adósságállomány 35,3%-ra emelkedett, amit a 2018 májusi osztalékfizetés eredményezett


Rékasi Tibor vezérigazgató így nyilatkozott:

„Örömmel jelentem, hogy 2018 második negyedévében erős teljesítményt mutattunk fel valamennyi üzletágban. A Rendszerintegrációs és IT bevételek, valamint a készülékértékesítés terén elért növekedés különösen fontos szerepet játszott a Csoport bevételeinek évi 9,2%-os növekedésében.

Magyarországon folytatódott a mobil adatforgalom és az okos eszközök iránti kereslet növekedése. Rugalmas előfizetéses ajánlataink megkönnyítették a feltöltőkártyáról előfizetéses szolgáltatásokra való áttérést, tovább támogatva ezzel a mobil adatbevételek növekedését, aminek köszönhetően éves szinten 7,8%-kal nőtt az egy előfizetőre jutó árbevétel.

Stratégiánkkal összhangban továbbra is nagysebességű internet-hálózatunk növelésére koncentráltunk és jelentős előrelépést tettünk 2018-ra kitűzött azon célunk elérése felé, hogy további 300 000 háztartást lássunk el nagysebességű internetkapcsolattal. Erőfeszítéseink eredményei megmutatkoznak a nagysebességű internet és a TV bevételek kedvező alakulásában ebben a negyedévben. A kedvező piaci folyamatokon túlmenően, a készülékértékesítés terén megmutatkozó erőteljes növekedés azon sikeres erőfeszítésünket tükrözi, hogy az ügyfelek igényeinek megfelelve bevezettük, hogy mobil készüléket lehessen vezetékes szolgáltatáshoz vásárolni és fordítva.

A vezetékes és mobil konvergencia (FMC) területén, mely stratégiánk egyik fókuszpontja, a második negyedévben további lépéseket tettünk, hogy tovább növeljük Magenta 1 ajánlatunk vonzerejét azáltal, hogy ezen ügyfeleink részére megkétszereztük a mobil adatkeretet. Változatlanul az egyetlen olyan szolgáltató vagyunk, amely egy háztartás valamennyi telekommunikációs igényét ki tudja elégíteni, és ezen versenyelőnyünkre a jövőben is építeni szándékozunk.

A Rendszerintegráció és IT bevételek terén az elmúlt években tapasztalt legmagasabb, 36,2%-os éves szintű bevételnövekedést értünk el elsősorban annak köszönhetően több hardver- és szoftverszerződést kötöttünk, igaz ezen ügyletekre jellemző alacsonyabb nyereséghányad mellett. Ez az eredmény ugyan korlátozott hatással volt a nyereségességünkre, lehetővé tette azonban számunkra, hogy megerősítsük kapcsolatunkat az ügyfelek széles körével.

A negyedév során a Csoport teljesítményét tovább erősítette a folytatódó macedóniai trend-forduló. A valamennyi üzletágban tapasztalt stabil teljesítménynek köszönhetően a bevételek és az EBITDA egyaránt javultak.

A második negyedévi, a vártnál nagyobb bevételnövekedés alapján arra számítunk, hogy az egész éves árbevétel az eredeti várakozásnál magasabb lesz, hozzávetőlegesen 630 milliárd forint. Eredeti célkitűzésünk összes többi eleme változatlan marad, mivel a bevételnövekedés nagyrészt olyan bevételi forrásoknak köszönhető, mint a készülékértékesítés és az RI/IT szolgáltatások, melyek jellemzően alacsonyabb nyereséghányadúak és céljuk az ügyfélbázis stabilizálása valamint a jövőbeni, nem pedig az azonnali megtérülés.”

Publikus célkitűzések:

publikus_celkituzes_18Q2.png

* a Crnogorski Telekom pénzügyi eredményei és a többségi részesedés átruházásáért kapott tranzakciós ár nélkül
** IFRS 9 & 15 hatással
*** módosított nagyjából 600 milliárd forintról

 


Ezen befektetői közlemény jövőre vonatkozó kijelentéseket is tartalmaz. Azon megállapítások, melyek nem múltbeli eseményekre vonatkoznak (azaz a véleményünkre és várakozásainkra vonatkozó kijelentések), jövőre vonatkozóak. Ezen kijelentések a jelenlegi terveken, becsléseken és előrejelzéseken alapulnak, ezért nem lenne helyes ezen kijelentésekre a kellő mértéket meghaladó módon támaszkodni. A jövőre vonatkozó kijelentések azon időpontbeli állapoton alapulnak, amelyben ezen állítások elhangzanak, s nem vállalunk kötelezettséget arra nézve, hogy a kijelentések bármelyikét új információk vagy jövőbeli események alapján a továbbiakban nyilvánosan frissítsük, módosítsuk.

A jövőre vonatkozó kijelentések önmagukban rejlő kockázatokkal és bizonytalanságokkal járnak. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy számos olyan fontos tényező van, amelynek hatására a tényleges eredmények lényegesen eltérhetnek az előretekintő jellegű megállapításoktól. Az ilyen tényezőket többek között a 2017. december 31-ével végződött év pénzügyi beszámolójával együtt olvasandó, amely elérhető weboldalunkon a https://www.telekom.hu-n, és amely a Nemzetközi Számviteli Szabvány Testület („IASB”) által kibocsátott és az Európai Unió által elfogadott, Nemzetközi Pénzügyi Jelentési Szabványok (IFRS) figyelembevételével készült.

A Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardokkal (IFRS) összhangban készített kimutatások mellett a Magyar Telekom nem-GAAP pénzügyi teljesítménymutatókat is közzétesz, többek között EBITDA, EBITDA ráta és nettó adósság mutatókat. Ezek a nem-GAAP mutatók kiegészítik, nem pedig helyettesítik az IFRS szerint közzétett információkat. A nem-GAAP pénzügyi teljesítménymutatók nem azonosak sem az IFRS, sem más, általánosan elfogadott számviteli elvek szerint készített mutatókkal. Előfordulhat, hogy más társaságok ezeket a fogalmakat más módszertan szerint határozzák meg. A fogalmak értelmezéséhez további részletes információ található a pro forma számok összeegyeztetése oldalon, amely megtalálható a Magyar Telekom Befektetői Kapcsolatok honlapján: www.telekom.hu/befektetoknek.