Technikai okok miatt a Facebook azonosítóval történő belépés átmenetileg nem lehetséges!
Kérjük, belépéshez használd hívószámodat, e-mail címedet vagy MT ügyfélazonosítódat.
Technikai okok miatt a Facebook azonosítóval történő belépés átmenetileg nem lehetséges!
Kérjük, belépéshez használd hívószámodat, e-mail címedet vagy MT ügyfélazonosítódat.

Befektetői közlemények

A Magyar Telekom 2017. harmadik negyedéves eredményei

Budapest, 2017. november 8. 18:00

A Magyar Telekom (Reuters: MTEL.BU és Bloomberg: MTELEKOM HB), Magyarország vezető távközlési szolgáltatója ma közzétette 2017. harmadik negyedévre és első kilenc hónapjára vonatkozó Nemzetközi Pénzügyi Jelentési Szabványok (IFRS) szerinti konszolidált pénzügyi eredményeit.

Főbb pénzügyi mutatók:

[+]Főbb stratégiai eredmények:

  • A Csoport bevételek 1 emelkedése mögött a minden szegmensben érzékelhető erős készülékértékesítés és a mobil adatforgalmi bevételek további növekedése állt.
    • A mobil bevételek növekedése elsősorban – a mobil adatforgalom iránti erős kereslet által hajtott – mobil szolgáltatási bevételek folyamatos emelkedésének, a visitor adatforgalom növekedésének, valamint a növekvő eszközértékesítési bevételeknek volt köszönhető. Az eszközértékesítési bevételek növekedéséhez a megszűnt hűségprogram kapcsán feloldásra került céltartalék is hozzájárult.
    • A vezetékes bevételek növekedését egy jelentős adatátviteli megbízás, a kedvezőbb magyarországi TV és vezetékes internet ARPU (egy előfizetőre jutó átlagos bevétel) valamint a magasabb TV-készülék értékesítések okozták.
    • A Rendszerintegráció/IT (RI/IT) bevételek növekedése a magyar közszférában tapasztalt jellemzően eszköztelepítés iránti erős keresletet tükrözi.
  • Az EBITDA 12,1%-os növekedése mögött a magasabb összbevétel, az ingatlanértékesítésből származó egyszeri tételek és költséghatékonysági intézkedések álltak.
  • A folytatódó tevékenységekből származó Szabad Cash Flow csökkenése 2017 első kilenc hónapjában főként a követelés állomány növekedését és a bázis időszakban (2016. első kilenc hónapban) 11,3 milliárd forint összegű egyszeri profit fokozó tételek hatását (az Infopark G épület és az Origo eladását) tükrözi.
  • A nettó eladósodottsági mutató értéke 2017. szeptember végén 37,4% volt.Christopher Mattheisen vezérigazgató így nyilatkozott:

„A harmadik negyedévben is folytatódott a Csoport bevételek első félévben tapasztalt jelentős mértékű növekedése, 8,8%-kal nőttek a bevételek az előző év azonos időszakához képest. Különböző intézkedések eredményeképp az EBITDA is jelentősen javult, 12,1%-kal nőtt éves szinten. Ez a javulás a korábbinál kiegyensúlyozottabb bevétel összetételnek és költség-optimalizálási intézkedéseknek köszönhető.

A magyarországi szegmensben bevételnövekedés volt tapasztalható mindhárom fő szolgáltatás tekintetében. A mobil szegmensben változatlanul erős kereslet mutatkozott az adatszolgáltatások iránt; továbbá az idén június közepén életbe lépett “Roam Like Home” EU szabályozás következtében a visitor adatforgalom is nőtt. A mobil bevételek ezen emelkedését tovább fogják segíteni a nyár végén bevezetett korlátlan adatforgalmat tartalmazó csomagok. Az ügyfélösszetétel és ARPU tekintetében az év első felében tapasztalt kedvező tendenciák pozitívan hatottak a harmadik negyedévi eredményekre is.

A vezetékes szegmensben a negyedév során versenyképességünk javítása érdekében újrastrukturáltuk szélessávú ajánlatainkat, és hálózati adottságainkat jobban kihasználva megnövelt letöltési sebességet kínáló ajánlatokkal álltunk elő. Az első eredmények bíztatóak, 80 ezernél is több ügyfél fizetett elő az új csomagokra, és közel felük 100 Mbps-nál magasabb sebességű csomagot választott.

Szeptember elején a felmerült ügyféligényeknek megfelelve kiterjesztettük a stratégiailag kulcsfontosságú, 4 szolgáltatást integráló Magenta 1 ajánlatunkat. Az eddigi TV, vezetékes szélessávú és mobil hang szolgáltatások mellett a jövőben az ügyfelek vezetékes hang, illetve mobil adat szolgáltatást is választhatnak kiegészítő szolgáltatásként. Ez a kezdeményezés jól tükrözi azon törekvésünket, hogy tovább bővítsük a vezetékes és mobil szolgáltatást egyaránt igénybe vevő aktív ügyfélbázist, mely jelenleg az összes háztartás 11%-át jelenti. Egyetlen magyarországi integrált szolgáltatóként kivételes helyzetben vagyunk, hogy a magyar háztartások kommunikációs igényeit kielégítsük, és ezáltal maximalizáljuk a háztartások távközlési költéseit.

Macedóniában az EBITDA 4%-kal nőtt éves szinten annak ellenére, hogy a mobil piacon a harmadik negyedévben a versenytárs nagyon kedvező árú ajánlatokkal jelent meg. Ez annak köszönhető, hogy tovább nőtt a mobil szélessávú és TV szolgáltatásokra előfizető ügyfelek száma, továbbá a működési költségek terén jelentős megtakarításokat sikerült elérni.

Az év hátralévő részére előretekintve arra számítunk, hogy bár a mobil és a vezetékes szegmensekben indított különböző kezdeményezéseink továbbra is segítik majd eredményeink javulását, ugyanakkor Magyarországon és Macedóniában egyaránt erősödni fog a verseny. Ebből következően 2017 teljes évre vonatkozó publikus célkitűzéseink változatlanul maradnak.”

Publikus célkitűzés*:

2017_q3_publicguidance_hu.png

*a Crnogorski Telekom pénzügyi eredményei és a többségi részesedés átruházásáért kapott tranzakciós ár nélkül

 


Ezen befektetői közlemény jövőre vonatkozó kijelentéseket is tartalmaz. Azon megállapítások, melyek nem múltbeli eseményekre vonatkoznak (azaz a véleményünkre és várakozásainkra vonatkozó kijelentések), jövőre vonatkozóak. Ezen kijelentések a jelenlegi terveken, becsléseken és előrejelzéseken alapulnak, ezért nem lenne helyes ezen kijelentésekre a kellő mértéket meghaladó módon támaszkodni. A jövőre vonatkozó kijelentések azon időpontbeli állapoton alapulnak, amelyben ezen állítások elhangzanak, s nem vállalunk kötelezettséget arra nézve, hogy a kijelentések bármelyikét új információk vagy jövőbeli események alapján a továbbiakban nyilvánosan frissítsük, módosítsuk.

A jövőre vonatkozó kijelentések önmagukban rejlő kockázatokkal és bizonytalanságokkal járnak. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy számos olyan fontos tényező van, amelynek hatására a tényleges eredmények lényegesen eltérhetnek az előretekintő jellegű megállapításoktól. Az ilyen tényezőket többek között a 2016. december 31-ével végződött év pénzügyi beszámolójával együtt olvasandó, amely elérhető weboldalunkon a https://www.telekom.hu-n, és amely a Nemzetközi Számviteli Szabvány Testület („IASB”) által kibocsátott és az Európai Unió által elfogadott, Nemzetközi Pénzügyi Jelentési Szabványok (IFRS) figyelembevételével készült.

A Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardokkal (IFRS) összhangban készített kimutatások mellett a Magyar Telekom nem-GAAP pénzügyi teljesítménymutatókat is közzétesz, többek között EBITDA, EBITDA ráta és nettó adósság mutatókat. Ezek a nem-GAAP mutatók kiegészítik, nem pedig helyettesítik az IFRS szerint közzétett információkat. A nem-GAAP pénzügyi teljesítménymutatók nem azonosak sem az IFRS, sem más, általánosan elfogadott számviteli elvek szerint készített mutatókkal. Előfordulhat, hogy más társaságok ezeket a fogalmakat más módszertan szerint határozzák meg. A fogalmak értelmezéséhez további részletes információ található a pro forma számok összeegyeztetése oldalon, amely megtalálható a Magyar Telekom Befektetői Kapcsolatok honlapján: www.telekom.hu/befektetoknek.

1) A Crnogorski Telekom eredményeit nem tartalmazza