Technikai okok miatt a Facebook azonosítóval történő belépés átmenetileg nem lehetséges!
Kérjük, belépéshez használd hívószámodat, e-mail címedet vagy MT ügyfélazonosítódat.
Technikai okok miatt a Facebook azonosítóval történő belépés átmenetileg nem lehetséges!
Kérjük, belépéshez használd hívószámodat, e-mail címedet vagy MT ügyfélazonosítódat.

Befektetői közlemények

A Magyar Telekom 2017. első negyedéves eredményei

Budapest, 2017. május 10. 18:00

A Magyar Telekom (Reuters: MTEL.BU és Bloomberg: MTELEKOM HB), Magyarország vezető távközlési szolgáltatója ma közzétette 2017. első negyedévre vonatkozó Nemzetközi Pénzügyi Jelentési Szabványok (IFRS) szerinti konszolidált pénzügyi eredményeit.

Főbb pénzügyi mutatók:

Főbb pénzügyi mutatókFőbb stratégiai eredmények:

 • A Csoport bevételek 1 növekedése a stratégiailag fontos mobil adat és Rendszerintegráció/IT területeknek köszönhetőe
  • A mobil készülékértékesítési bevételek emelkedése valamint az előfizetéses ügyfélbázis bővülésének gyorsulása a 2017 első negyedévét jellemző erős ügyfélszerzési és megtartási törekvéseinket tükrözik
  • Stabil alaptevékenységből származó magyarországi bevétel a vezetékes szélessávú internet és előfizetéses TV ügyfélbázis növekedésének, valamint a javuló mobil ügyfélösszetételnek és az egy mobil előfizetőre jutó magasabb átlagos árbevételnek köszönhetően
  • Ismét növekedést mutat a magyarországi Rendszerintegráció/IT bevétel elsődlegesen közbeszerzési tendereknek köszönhetően
  • Macedóniában a nagykereskedelmi bevételek csökkenését részben ellensúlyozta a növekvő mobil adat - és TV előfizetőszám okozta bevétel növekedés is
 • Az EBITDA csökkenést a 2016. első negyedévi eredményeket javító egyszeri profit tételek hiánya, valamint a készüléstámogatás növekedése okozzák
 • A folytatódó tevékenységekből származó Szabad Cash Flow csökkenés oka a 2016. első negyedév eredményét 11,3 milliárd forinttal javító egyszeri profit fokozó tételek (Origo és Infopark G épület eladásának) torzító hatása
 • A Crnogorski Telekom eladása 36,4 milliárd forint nettó készpénzbeáramlást eredményezett
 • A nettó eladósodottsági mutató 37,0%-ra csökkent a Crnogorski Telekom eladásának köszönhetőenChristopher Mattheisen vezérigazgató így nyilatkozott:

„Örömmel számolok be arról, hogy a 2017 első negyedévében nyújtott kiemelkedő teljesítményünk eredményeképpen a Csoport szintű árbevételünk 1,6%-kal emelkedett. A változás már a montenegrói operáció eredményei nélkül szerepel, mivel a Crnogorksi Telekom eredményei az év elejével dekonszolidálásra kerültek. Az EBITDA 16,5%-os csökkenése döntő részben 2016 első negyedévében az Infopark (G épület), illetve az Origo értékesítésén realizált egyszeri profit hatását tükrözi.

A magyarországi szegmens jól teljesített, a megnövekedett RI/IT és mobil adatforgalmi bevételeknek köszönhetően. Az év első negyedévében annak érdekében, hogy kihasználjuk a kedvező mobil piaci momentumot, fokozott marketing tevékenységen és magasabb készüléktámogatáson keresztül előtérbe helyeztük ügyfélbázisunk bővítését, valamint meglévő ügyfeleink megtartását. Erőfeszítéseinknek köszönhetően jelentősen bővült a szerződéses előfizetőink száma, csökkent az ügyfél lemorzsolódás, továbbá nőtt az okostelefon és adatcsomag értékesítések volumene. Az ezzel kapcsolatos költségek bár rövidtávon kismértékben kedvezőtlenül hatottak a bruttó fedezetre, az ügyfélmegtartási arány jelentősen javult, mivel az ügyfelek jelentős része 2 éves hűségszerződést kötött. Március végén új, rugalmasan alakítható szerződéses mobil-portfóliót vezettünk be, lehetővé téve a hang és adatcsomagok személyre szabott összeállítását. Ezzel célunk, hogy a kínált kedvezményeken keresztül a vezetékes és mobil szolgáltatást egyaránt igénybe vevő (FMC) ügyfeleink számát növeljük, valamint az ügyfeleket nagyobb adatcsomagok felé tereljük. Az ügyfél-akvizícióra és megtartásra fordított erőfeszítések pozitív hatása nemcsak a mobil, hanem a vezetékes szegmens mutatóinak is kedvezett, a vezetékes szélessávú internet és TV ügyfeleink száma egyaránt jelentősen nőtt. Azon erőfeszítéseinket, hogy a szegmensben tapasztalt erős verseny ellenére tovább bővítsük vezetékes ügyfélbázisunkat, a vezetékes nagy sebességű internet hálózatunk további fejlesztése is támogatni fogja. Bár a program mértéke visszafogottabb lesz az elmúlt években tapasztaltaknál, 2017-ben legalább 250 ezer új háztartást tervezünk nagy sebességű internetet nyújtó hálózattal lefedni.

Macedóniában a politikai bizonytalanság és az erős verseny, valamint a 33%-os mobil végződtetési díjcsökkentés ellenére a Maktel teljesítménye viszonylag stabil maradt, amit a kismértékű bevétel és EBITDA csökkenés is tükröz. A mobil bevételek növekedése folytatódott a negyedévben az intenzív 4G és okostelefon értékesítésnek köszönhetően, amit a magasabb mobil szélessávú és készülékértékesítési bevételek is tükröznek.

Az év előttünk álló részére tekintve elmondható, hogy noha úgy tűnik, a Digi elhalasztotta a mobil piacra történő belépését, a verseny várhatóan továbbra is erős marad az üzleti és feltöltőkártyás mobil szegmensekben, valamint a három szolgáltatást összekapcsoló csomagok árazását tekintve is. Az EU roaming díjak további csökkentése és a feltöltő kártyás SIM-ek regisztrációjának közelgő határideje további kihívások elé állítanak minket.

A korábbi várakozásainkkal összhangban a magyar RI/IT piacon növekedésre számítunk ebben az évben, melyhez a magasabb EU támogatások is hozzájárulnak. Célunk, hogy a bővülő RI/IT piacon növeljük részesedésünket, és az első negyedéves teljesítmény bizonyítja, hogy a legjobb úton haladunk; az RI/IT bevételeink 11,8%-kal nőttek, elsősorban közbeszerzési tenderek megnyeréséből származó bevételeknek köszönhetően.

A jövőt illetően arra számítunk, hogy az új szerződéses mobil portfóliónk nagyban hozzájárul majd az FMC ügyfélbázis bővüléséhez és jelenleg az egyetlen integrált szolgáltatóként megfelelő pozícióban vagyunk ahhoz, hogy maximalizáljuk részesedésünket a háztartások telekommunikációra fordított költéséből.”

Publikus célkitűzés*:

publikus_celkituzes_17Q1.png

*a Crnogorski Telekom pénzügyi eredményei és a többségi részesedés átruházásáért kapott tranzakciós ár nélkül

 


Ezen befektetői közlemény jövőre vonatkozó kijelentéseket is tartalmaz. Azon megállapítások, melyek nem múltbeli eseményekre vonatkoznak (azaz a véleményünkre és várakozásainkra vonatkozó kijelentések), jövőre vonatkozóak. Ezen kijelentések a jelenlegi terveken, becsléseken és előrejelzéseken alapulnak, ezért nem lenne helyes ezen kijelentésekre a kellő mértéket meghaladó módon támaszkodni. A jövőre vonatkozó kijelentések azon időpontbeli állapoton alapulnak, amelyben ezen állítások elhangzanak, s nem vállalunk kötelezettséget arra nézve, hogy a kijelentések bármelyikét új információk vagy jövőbeli események alapján a továbbiakban nyilvánosan frissítsük, módosítsuk.

A jövőre vonatkozó kijelentések önmagukban rejlő kockázatokkal és bizonytalanságokkal járnak. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy számos olyan fontos tényező van, amelynek hatására a tényleges eredmények lényegesen eltérhetnek az előretekintő jellegű megállapításoktól. Az ilyen tényezőket többek között a 2016. december 31-ével végződött év pénzügyi beszámolójával együtt olvasandó, amely elérhető weboldalunkon a https://www.telekom.hu-n, és amely a Nemzetközi Számviteli Szabvány Testület („IASB”) által kibocsátott és az Európai Unió által elfogadott, Nemzetközi Pénzügyi Jelentési Szabványok (IFRS) figyelembevételével készült.

A Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardokkal (IFRS) összhangban készített kimutatások mellett a Magyar Telekom nem-GAAP pénzügyi teljesítménymutatókat is közzétesz, többek között EBITDA, EBITDA ráta és nettó adósság mutatókat. Ezek a nem-GAAP mutatók kiegészítik, nem pedig helyettesítik az IFRS szerint közzétett információkat. A nem-GAAP pénzügyi teljesítménymutatók nem azonosak sem az IFRS, sem más, általánosan elfogadott számviteli elvek szerint készített mutatókkal. Előfordulhat, hogy más társaságok ezeket a fogalmakat más módszertan szerint határozzák meg. A fogalmak értelmezéséhez további részletes információ található a pro forma számok összeegyeztetése oldalon, amely megtalálható a Magyar Telekom Befektetői Kapcsolatok honlapján: www.telekom.hu/befektetoknek.

1) A Crnogorski Telekom eredményeit nem tartalmazza