Technikai okok miatt a Facebook azonosítóval történő belépés átmenetileg nem lehetséges!
Kérjük, belépéshez használd hívószámodat, e-mail címedet vagy MT ügyfélazonosítódat.
Technikai okok miatt a Facebook azonosítóval történő belépés átmenetileg nem lehetséges!
Kérjük, belépéshez használd hívószámodat, e-mail címedet vagy MT ügyfélazonosítódat.

Befektetői közlemények

A Magyar Telekom 2017. második negyedéves eredményei

Budapest, 2017. augusztus 2. 18:00

A Magyar Telekom (Reuters: MTEL.BU és Bloomberg: MTELEKOM HB), Magyarország vezető távközlési szolgáltatója ma közzétette 2017. második negyedévre és első félévre vonatkozó Nemzetközi Pénzügyi Jelentési Szabványok (IFRS) szerinti konszolidált pénzügyi eredményeit.

Főbb pénzügyi mutatók:

[+]Főbb stratégiai eredmények:

 • A Csoport bevételek 1 növekedése elsősorban a magasabb RI/IT bevételeknek köszönhető, amit az EU által támogatott projektek megugrása okozott
  • A mobil szolgáltatási bevételek növekedése folytatódott, mivel az adat bevételek emelkedése ellensúlyozta az erős verseny miatt fogyatkozó hangalapú bevételeket
  • Tovább folytatódott a készülékértékesítési bevételek növekedése, főként a magasabb magyarországi okostelefon eladásoknak köszönhetően
  • Az alacsonyabb szélessávú internet bevételek hátterében az erős verseny áll, hozzájárulva a vezetékes bevételek csökkenéséhez
 • A bruttó fedezet csökkent, mivel a magas fedezettartalmú hang bevételek csökkenését csak részben ellensúlyozta az alacsony fedezettartalmú készülék típusú értékesítési bevételek növekedése
 • Az EBITDA csökkenést az alacsonyabb bruttó fedezet okozta, amit csak részben tudtak a költséghatékonysági intézkedések ellensúlyozni
 • A folytatódó tevékenységekből származó Szabad Cash Flow csökkenés oka a 2016. első félév eredményét 11,3 milliárd forinttal javító egyszeri profit fokozó tételek (Origo és Infopark G épület eladásának) torzító hatása
 • A Crnogorski Telekom eladása 36,4 milliárd forint nettó készpénzbeáramlást eredményezett 2017. első negyedévben
 • A nettó eladósodottsági ráta 39,1% volt 2017. június végén; a negyedév során tapasztalt emelkedést az osztalékfizetés okoztaChristopher Mattheisen vezérigazgató így nyilatkozott:

„A Csoport bevételek jelentős mértékben, 8,9%-kal tovább nőttek 2017. második negyedévben az előző év azonos időszakához képest. Az EBITDA azonban 1,8%-kal csökkent, mivel a sikeresen végrehajtott költségcsökkentési intézkedések nem tudták teljes mértékben ellensúlyozni a bruttó fedezet csökkenését. Mindazonáltal, számos említésre méltó eredményt tudtunk felmutatni az időszak során, melyekre szeretném felhívni a figyelmet.

A magyarországi szegmensben a március végén bevezetett új szerződéses mobil-portfólió kedvező piaci fogadtatásnak örvendett, több mint 300 000 előfizető váltott át az új csomagokra. Ezen ügyfelek jelentősen magasabb adatforgalmi előfizetésekre váltottak, aminek köszönhetően az átlagos forgalom közel 50%-kal nőtt valamint az egy előfizetőre jutó átlagos árbevétel szintek is növekedtek. Az új portfólió rugalmasságának köszönhetően, továbbá a kötelező feltöltőkártyás regisztrációhoz kapcsolódó, ügyfélmegtartásra vonatkozó megnövekedett aktivitásunk eredményeként a második negyedévben az előző negyedévekhez képest 50%-kal nőtt azon ügyfelek száma, akik feltöltőkártyásról szerződéses csomagra váltottak. A kötelező regisztráció eredményessége meghaladta előzetes várakozásainkat, az ebből a szegmensből származó bevételeink több mint 95%-át sikerült megtartani.

A negyedév során folytatódott a nagysebességű internet hálózatunk kiépítése, így mára már több mint 2,9 millió magyarországi háztartásban elérhető ez a szolgáltatásunk. A vezetékes előfizetők számának növelése és a modernizált hálózatunk kínálta előnyök kiaknázása érdekében tett különböző kezdeményezéseink eredményeként ma már több mint 600 ezer ügyfél használja a nagysebességű internet hálózatot, TV előfizetőink száma pedig meghaladja az egymilliót. Az új “Flip” márka bevezetése egy példa ezen kezdeményezésekre, amely Magyarország olyan területein érhető el, ahol jellemzően nem a Magyar Telekom szolgáltatásait választják. A Flip ajánlata egy rendkívül kedvező árú 3Play csomag, melyre hűségszerződés nélkül fizethetnek elő az ügyfelek, cserébe az egyszerűsített, online, önkiszolgáló ügyfélszolgálatért.

A rendszerintegrációs és IT szolgáltatásokból származó bevételeink éves szinten közel megkétszereződtek. Ez elsősorban annak köszönhető, hogy nőtt az EU finanszírozással támogatott projektek száma, amik jellemzően IT eszközök és szoftverek biztosítására vonatkozó szerződések, jóllehet ezek jelentősen alacsonyabb fedezet tartalmúak. Arra számítunk azonban, hogy ezen projekteknek köszönhetően a jövőben sikerül megszereznünk számos magasabb fedezet tartalmú IT szerződést, mivel számítunk az újonnan kialakított ügyfélkapcsolatokra és vezetékes eszközberuházásokra.

Macedóniában tovább folytatódtak az előző negyedévek során tapasztalt kedvező folyamatok. A mobil szegmensben a mobil végződtetési díjak csökkentése ellenére az egy előfizetőre jutó átlagos árbevétel tovább nőtt annak köszönhetően, hogy a szerződéses ügyfelek száma valamint a mobil szélessávú forgalom is emelkedett. A 2016. második negyedévben könyvelt végkielégítési költségek hatása nélkül számolva stabilizálódott az EBITDA az év második negyedévében.

Az év első felében tapasztalt kedvező folyamatokra alapozva, a rendszerintegrációs és IT szegmens erős teljesítményének, valamint a vezetékes és mobil készülékek iránti erős keresletnek a folytatódását feltételezve arra számítunk, hogy 2017-ben a bevételek az eredetileg tervezettnél magasabbak lesznek, 580 milliárd forint körül alakulnak majd. Eredeti célkitűzéseink minden további eleme változatlanul marad, mivel a bevételek növekedése nagyrészt olyan bevételforrásoknak köszönhető, melyek alacsony jövedelmezőségűek és elsősorban arra szolgálnak, hogy erősítsük és bővítsük az ügyfélkapcsolatainkat, semmint, hogy azonnali megtérülést hozzanak.”

Publikus célkitűzés*:

2017q2_publicguidance_hu.jpg

*a Crnogorski Telekom pénzügyi eredményei és a többségi részesedés átruházásáért kapott tranzakciós ár nélkül
** módosított, nagyjából 560 milliárd forintról

 


Ezen befektetői közlemény jövőre vonatkozó kijelentéseket is tartalmaz. Azon megállapítások, melyek nem múltbeli eseményekre vonatkoznak (azaz a véleményünkre és várakozásainkra vonatkozó kijelentések), jövőre vonatkozóak. Ezen kijelentések a jelenlegi terveken, becsléseken és előrejelzéseken alapulnak, ezért nem lenne helyes ezen kijelentésekre a kellő mértéket meghaladó módon támaszkodni. A jövőre vonatkozó kijelentések azon időpontbeli állapoton alapulnak, amelyben ezen állítások elhangzanak, s nem vállalunk kötelezettséget arra nézve, hogy a kijelentések bármelyikét új információk vagy jövőbeli események alapján a továbbiakban nyilvánosan frissítsük, módosítsuk.

A jövőre vonatkozó kijelentések önmagukban rejlő kockázatokkal és bizonytalanságokkal járnak. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy számos olyan fontos tényező van, amelynek hatására a tényleges eredmények lényegesen eltérhetnek az előretekintő jellegű megállapításoktól. Az ilyen tényezőket többek között a 2016. december 31-ével végződött év pénzügyi beszámolójával együtt olvasandó, amely elérhető weboldalunkon a https://www.telekom.hu-n, és amely a Nemzetközi Számviteli Szabvány Testület („IASB”) által kibocsátott és az Európai Unió által elfogadott, Nemzetközi Pénzügyi Jelentési Szabványok (IFRS) figyelembevételével készült.

A Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardokkal (IFRS) összhangban készített kimutatások mellett a Magyar Telekom nem-GAAP pénzügyi teljesítménymutatókat is közzétesz, többek között EBITDA, EBITDA ráta és nettó adósság mutatókat. Ezek a nem-GAAP mutatók kiegészítik, nem pedig helyettesítik az IFRS szerint közzétett információkat. A nem-GAAP pénzügyi teljesítménymutatók nem azonosak sem az IFRS, sem más, általánosan elfogadott számviteli elvek szerint készített mutatókkal. Előfordulhat, hogy más társaságok ezeket a fogalmakat más módszertan szerint határozzák meg. A fogalmak értelmezéséhez további részletes információ található a pro forma számok összeegyeztetése oldalon, amely megtalálható a Magyar Telekom Befektetői Kapcsolatok honlapján: www.telekom.hu/befektetoknek.

1) A Crnogorski Telekom eredményeit nem tartalmazza