Technikai okok miatt a Facebook azonosítóval történő belépés átmenetileg nem lehetséges!
Kérjük, belépéshez használd hívószámodat, e-mail címedet vagy MT ügyfélazonosítódat.
Technikai okok miatt a Facebook azonosítóval történő belépés átmenetileg nem lehetséges!
Kérjük, belépéshez használd hívószámodat, e-mail címedet vagy MT ügyfélazonosítódat.

Befektetői közlemények

A Magyar Telekom 2016. első negyedévi eredményei

Budapest, 2016. május 3. 18:00

A Magyar Telekom (Reuters: MTEL.BU és Bloomberg: MTELEKOM HB), Magyarország vezető távközlési szolgáltatója ma közzétette 2016. első negyedévre vonatkozó Nemzetközi Pénzügyi Jelentési Szabványok (IFRS) szerinti konszolidált pénzügyi eredményeit.

Főbb pénzügyi mutatók:

penzugyi_eredmenyek_16Q1.pngFőbb stratégiai eredmények:

 • A Csoport bevétel csökkenésének elsődleges oka a lakossági gáz üzletágból való kilépés és a B2B energia üzlet átadása a vegyesvállalatnak
 • Az energia üzletág hozzájárulásától eltekintve, az alaptevékenységből származó bevételek +1,8%-os javulást mutatnak Az EBITDA növekedés 13,6%-ra gyorsult fel éves összehasonlításban az alaptevékenységben elért növekedésnek, valamint egyszeri profit fokozó tételeknek köszönhetően
 • Az ingatlan megállapodás és az Origo eladás összesen mintegy 5,1 milliárd forint egyszeri profitot jelentett
 • A Szabad Cash Flow növekedése a magasabb EBITDA, javuló működő tőke és egyszeri profit tételek hatását tükrözi a megnövekedett végkielégítések, hiteltörlesztés és beruházói szállítói kötelezettségek kiegyenlítése ellenére
 • a nettó eladósodottsági mutató 41,8%-ra csökkent
 • A létszámcsökkentés, valamint termék- és folyamategyszerűsítés segítségével elérhető költségcsökkentés és a több online ügyfélkiszolgálást magába foglaló digitalizáció továbbra is stratégiai fókusz területek
 • Erős alaptevékenységből származó teljesítmény Magyarországon a vezetékes szélessávú internet, a mobil adat, a fizetős TV és a szerződéses mobil hang ügyfélbázis növekedésének köszönhetően
 • Folytatólagos növekedés a Rendszerintegráció/IT területen
 • Az integrált Telekom márkán alapuló, négy szolgáltatást összekapcsoló Magenta1 ajánlat csoportszintű bevezetése
 • Az elmúlt 5 év hanyatlását követően megvalósult a bevétel trendforduló Macedóniában
 • Montenegróban folytatódik az erős verseny és szabályozói nyomás

Christopher Mattheisen vezérigazgató így nyilatkozott:

„Örömmel tölt el, hogy arról számolhatok be, hogy a 2015. év során működésünkben elért kedvező trendek folytatódtak az idei év első negyedévében, és egyszeri tételek tovább javították ezt az eredményt. Noha az összbevételünk csökkent 2015. első negyedévéhez képest, ez elsősorban a lakossági földgáz piacról való kilépés és a B2B energia üzletág átadása miatt következett be. Az energia bevételek hozzájárulásától eltekintve, az alaptevékenységet összehasonlítva elmondható, hogy bevételeink tovább nőttek (+1,8%) a magyarországi szegmens továbbra is pozitív momentumának, illetve a Macedóniában elért, 5 éves hanyatlás után elért bevétel trendfordulónak köszönhetően, mely a megnövekedett mobil és RI/IT bevételek jóvoltából következett be.

A Csoport EBITDA növekedése 13,6%-ra gyorsult az alap tevekénységben elért növekedés, a költséghatékonyságon tartott stratégiai hangsúly (létszámcsökkentési program, termék- és folyamategyszerűsítés, több online ügyfélkiszolgálást magába foglaló digitalizáció), valamint egyszeri profit fokozó tételek együttes hatásának köszönhetően. Sikeresen eladtuk egyik legnagyobb értékű irodaépületünket és médiavállalkozásunkat, az Origo-t, mely tranzakciók mindösszesen 5,1 milliárd forint egyszeri profitot jelentettek a negyedévben. A Csoport szintű EBITDA növekedést és a működő tőkében bekövetkezett javulást tükrözi a Csoport Szabad Cash Flow-jának emelkedése, amely a megnövekedett végkielégítések, hiteltörlesztés és beruházási szállítói kötelezettségek ellenére is 11,2 milliárd forinttal nőtt. A nettó eladósodottság 41,8%-ra csökkent, és közeledik a megcélzott 30-40%-os sávhoz.

A tavalyi évben a teljes operáció területén a 4G hálózat fejlesztésre fordított erőfeszítéseknek köszönhetően a mobil internet és készülékértékesítési bevételeink jelentősen emelkedtek, melyet azonban a magyarországi mobil végződtetési díjak éles vágása miatt a hang alapú nagykereskedelmi bevételekben bekövetkezett hanyatlás részben ellensúlyozott. A vezetékes hálózatfejlesztést követően képesek voltunk tovább növelni a vezetékes szélessávú internet és TV előfizető bázisunkat Magyarországon magasabb egy főre jutó árbevétel mellett, ami hozzájárult a csoportszintű vezetékes bevételek 2,3%-os növekedéséhez. Az integrált Telekom márkán alapuló, négy szolgáltatást összekapcsoló Magenta1 ajánlatunk, melyet már Csoport szerte kínálunk ügyfeleink számára, szintén hozzájárult márkánk és szolgáltatásaink további népszerűsítéséhez. A rendszerintegrációs és IT bevételeinket is tovább tudtuk növelni és ezen a területen jelentős növekedési potenciált látunk, melyet tervezünk megcélozni. A jelenlegi teljesítmény összhangban van a várakozásainkkal és örömmel tartjuk korábbi célkitűzésinket. A mostani negyedév egyszeri nyereség fokozó tételeire számítottunk, és azok hatását figyelembe vettük terveinkben.”

  Tény  Publikus célkitűzés 
  2015  2016  2017 
Bevétel  656,3 milliárd forint 1 580-590 milliárd
forint között
585-595 milliárd
forint között
EBITDA  187,3 milliárd forint 187-191 milliárd
forint között
189-193 milliárd
forint között
Capex 2   109,8 milliárd forint kb. 10% éves csökkenés kb. 10% éves csökkenés
Szabad CF  26,7 milliárd forint - több mint 50 milliárd
forint között 3
Osztalék  részvényenként
15 forint
részvényenként
25 forint célkitűzés
-

1) magába foglal 43,3 milliárd forint, energia üzletágból származó bevételt
2) spektrum akvizícióra fordított összegek és az éves frekvencia díj aktiválása nélkül

3) a leányvállalatokban lévő kisebbségi tulajdonosoknak fizetett osztalék után

 


Ezen befektetői közlemény jövőre vonatkozó kijelentéseket is tartalmaz. Azon megállapítások, melyek nem múltbeli eseményekre vonatkoznak (azaz a véleményünkre és várakozásainkra vonatkozó kijelentések), jövőre vonatkozóak. Ezen kijelentések a jelenlegi terveken, becsléseken és előrejelzéseken alapulnak, ezért nem lenne helyes ezen kijelentésekre a kellő mértéket meghaladó módon támaszkodni. A jövőre vonatkozó kijelentések azon időpontbeli állapoton alapulnak, amelyben ezen állítások elhangzanak, s nem vállalunk kötelezettséget arra nézve, hogy a kijelentések bármelyikét új információk vagy jövőbeli események alapján a továbbiakban nyilvánosan frissítsük, módosítsuk.

A jövőre vonatkozó kijelentések önmagukban rejlő kockázatokkal és bizonytalanságokkal járnak. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy számos olyan fontos tényező van, amelynek hatására a tényleges eredmények lényegesen eltérhetnek az előretekintő jellegű megállapításoktól. Az ilyen tényezőket többek között a 2015. december 31-ével végződött év pénzügyi beszámolójával együtt olvasandó, amely elérhető weboldalunkon a https://www.telekom.hu-n, és amely a Nemzetközi Számviteli Szabvány Testület („IASB”) által kibocsátott és az Európai Unió által elfogadott, Nemzetközi Pénzügyi Jelentési Szabványok (IFRS) figyelembevételével készült.

A Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardokkal (IFRS) összhangban készített kimutatások mellett a Magyar Telekom nem-GAAP pénzügyi teljesítménymutatókat is közzétesz, többek között EBITDA, EBITDA ráta,és nettó adósság mutatókat. Ezek a nem-GAAP mutatók kiegészítik, nem pedig helyettesítik az IFRS szerint közzétett információkat. A nem-GAAP pénzügyi teljesítménymutatók nem azonosak sem az IFRS, sem más, általánosan elfogadott számviteli elvek szerint készített mutatókkal. Előfordulhat, hogy más társaságok ezeket a fogalmakat más módszertan szerint határozzák meg. A fogalmak értelmezéséhez további részletes információ található a pro forma számok összeegyeztetése oldalon, amely megtalálható a Magyar Telekom Befektetői Kapcsolatok honlapján: www.telekom.hu/befektetoknek.