Technikai okok miatt a Facebook azonosítóval történő belépés átmenetileg nem lehetséges!
Kérjük, belépéshez használd hívószámodat, e-mail címedet vagy MT ügyfélazonosítódat.
Technikai okok miatt a Facebook azonosítóval történő belépés átmenetileg nem lehetséges!
Kérjük, belépéshez használd hívószámodat, e-mail címedet vagy MT ügyfélazonosítódat.

Befektetői közlemények

A Magyar Telekom 2016. második negyedéves eredményei

Budapest, 2016. augusztus 4. 18:00

A Magyar Telekom (Reuters: MTEL.BU és Bloomberg: MTELEKOM HB), Magyarország vezető távközlési szolgáltatója ma közzétette 2016 második negyedévre és első félévre vonatkozó Nemzetközi Pénzügyi Jelentési Szabványok (IFRS) szerinti konszolidált pénzügyi eredményeit.

Főbb pénzügyi mutatók:

penzugyi_eredmenyek_16Q2.pngFőbb stratégiai eredmények:

 • A csökkenő Csoport bevételek oka elsősorban a lakossági gáz üzletágból való kilépés, a B2B energia ügyfelek átadása a vegyesvállalatnak, továbbá az alacsonyabb Rendszerintegráció/Információs Technológia (RI/IT) bevételek
 • Az energia üzletág és RI/IT hozzájárulásától eltekintve, az alaptevékenységből származó bevételek éves összehasonlításban 2,2%-os javulást mutatnak 2016 második negyedévében
 • A mobil bevételek 3,8%-kal nőttek 2016 második negyedévében az előző év hasonló időszakához képest, mivel a 2015. április 1-je óta hatályos jelentős mobil végződtetési díj (MTR) vágás többé nem befolyásolja a negyedéves összehasonlítást
 • A RI/IT bevételek csökkentek a Magyarországra áramló uniós források lehívásának lassulása miatt
 • Az EBITDA 2,0%-kal csökkent negyedéves összehasonlításban, mivel a magasabb egyéb működési költségek hatása ellensúlyozta a bruttó fedezet javulását és a személyi jellegű ráfordításokon elért megtakarítást
 • Az első féléves EBITDA 5,0%-kal nőtt az Infoparkra vonatkozó ingatlan-megállapodáshoz és az Origo értékesítéséhez kapcsolódó egyszeri tételeken realizált, mintegy 5,1 milliárd forint profitnak köszönhetően
 • A Szabad cash flow 20,2 milliárd forintra nőtt, ami a magasabb EBITDA, javuló működő tőke, alacsonyabb kamatkiadások és egyszeri profittételek hatását tükrözi a megnövekedett végkielégítések és beruházói szállítói kötelezettségek kiegyenlítése ellenére
 • A nettó eladósodottsági mutató kismértékben, 42,4%-ra nőtt az első negyedévhez képest az osztalék kifizetések miatt, azonban az év második felében csökkenés várható
 • Erős alaptevékenységből származó teljesítmény Magyarországon a szélessávú internet, mobil adat, TV és a szerződéses mobil hang ügyfélbázis növekedésének köszönhetően
 • Az integrált Telekom márkán alapuló, négy szolgáltatást összekapcsoló Magenta 1 ajánlat sikere Csoport-szerte
 • A megvalósult bevétel-trendforduló fenntartása Macedóniában a mobil és RI/IT bevételeknek köszönhetően
 • Folytatódó erős verseny és szabályozói nyomás MontenegróbanChristopher Mattheisen vezérigazgató így nyilatkozott:

„Örömmel számolok be arról, hogy az elmúlt negyedévek során a működésünkben elért kedvező trendek folytatódtak az idei év második negyedévében. Noha az összbevételünk 6,5%-kal csökkent 2015 második negyedévéhez képest, ez elsősorban az energia üzletággal kapcsolatos döntéseink, valamint az EU források magyarországi lehívásának átmeneti lassulásából fakadó alacsonyabb Rendszerintegráció és Információs Technológia bevételek miatt következett be. Ezeknek a bevételeknek a hozzájárulásától eltekintve, az alaptevékenységet összehasonlítva elmondható, hogy bevételeink tovább nőttek (+2,2%-kal) a magasabb   mobil adat- és készülékértékesítési, valamint a megnövekedett vezetékes szélessávú és TV bevételeinknek köszönhetően. Ugyanakkor, a Csoport EBITDA 2,0%-kal csökkent a második negyedévben az előző év azonos időszakához képest, mivel a magasabb egyéb működési költségek hatása ellensúlyozta a bruttó fedezet javulását és a személyi jellegű ráfordításokon elért megtakarítást.

2015 első félévéhez képest a Csoport bevételek 7,0%-kal csökkentek elsősorban az alacsonyabb energia és a RI/IT bevételek miatt, amit részben ellensúlyoztak a növekvő telekommunikációs bevételek. A teljes operáció területén a 4G hálózat fejlesztésre fordított erőfeszítéseinknek köszönhetően a mobil internet és készülékértékesítési bevételeink jelentősen emelkedtek, miközben a hangalapú bevételek csökkentek. A vezetékes hálózatfejlesztést követően Magyarországon képesek voltunk tovább növelni a vezetékes szélessávú internet és TV előfizető bázisunkat magasabb egy főre jutó árbevétel mellett. Az integrált Telekom márkán alapuló, négy szolgáltatást összekapcsoló Magenta 1 ajánlatunk, melyet Csoport-szerte kínálunk ügyfeleink számára, szintén hozzájárult márkánk és szolgáltatásaink további népszerűsítéséhez.

Az EBITDA 5,0%-kal javult 2016 első felében az előző év azonos időszakához képest. Ez nemcsak a bruttó fedezet növekedésének, hanem a személyi jellegű ráfordításokon elért jelentős megtakarításnak, és az első negyedéves egyszeri profitfokozó tételeknek köszönhető. A Csoportszintű Capex 2016 első felében gyakorlatilag változatlan maradt az előző év első feléhez képest, ami a Szabad Cash Flow folyamatos emelkedéséhez vezetett. A Csoport Szabad Cash Flow az első félévben meghaladta a 20 milliárd forintot a megnövekedett végkielégítések, a hiteltörlesztés és beruházói szállítói kötelezettségek kiegyenlítése ellenére. A nettó eladósodottsági ráta a 2015. év végi 42,9%-ról 42,4%-ra javult a rövid és hosszú lejáratú kötelezettségek mérséklődésének köszönhetően. Az első negyedévhez képest kismértékű növekedés figyelhető meg az eladósodottságunkban a 2016. májusi osztalékfizetés miatt. Ugyanakkor arra számítunk, hogy a nettó eladósodottsági ráta az év második felében tovább fog csökkenni.

Az idei évi teljesítményünk eddig összhangban van a várakozásainkkal, és örömmel megerősítem a korábbi célkitűzéseinket. A kétségek elkerülése végett szeretnénk kijelenteni, hogy az első negyedév egyszeri profitot növelő tételeire számítottunk, és azok hatását figyelembe vettük a terveinkben.”

 

  Tény  Publikus célkitűzés 
  2015  2016  2017 
Bevétel  656,3 milliárd forint 1 580-590 milliárd
forint között
585-595 milliárd
forint között
EBITDA  187,3 milliárd forint 187-191 milliárd
forint között
189-193 milliárd
forint között
Capex 2   109,8 milliárd forint kb. 10% éves csökkenés kb. 10% éves csökkenés
Szabad CF  26,7 milliárd forint - több mint 50 milliárd
forint között 3
Osztalék  részvényenként
15 forint
részvényenként
25 forint célkitűzés
-

1) magába foglal 49,3 milliárd forint, energia üzletágból származó bevételt
2) spektrum akvizícióra fordított összegek és az éves frekvencia díj aktiválása nélkül

3) a leányvállalatokban lévő kisebbségi tulajdonosoknak fizetett osztalék után

 


Ezen befektetői közlemény jövőre vonatkozó kijelentéseket is tartalmaz. Azon megállapítások, melyek nem múltbeli eseményekre vonatkoznak (azaz a véleményünkre és várakozásainkra vonatkozó kijelentések), jövőre vonatkozóak. Ezen kijelentések a jelenlegi terveken, becsléseken és előrejelzéseken alapulnak, ezért nem lenne helyes ezen kijelentésekre a kellő mértéket meghaladó módon támaszkodni. A jövőre vonatkozó kijelentések azon időpontbeli állapoton alapulnak, amelyben ezen állítások elhangzanak, s nem vállalunk kötelezettséget arra nézve, hogy a kijelentések bármelyikét új információk vagy jövőbeli események alapján a továbbiakban nyilvánosan frissítsük, módosítsuk.

A jövőre vonatkozó kijelentések önmagukban rejlő kockázatokkal és bizonytalanságokkal járnak. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy számos olyan fontos tényező van, amelynek hatására a tényleges eredmények lényegesen eltérhetnek az előretekintő jellegű megállapításoktól. Az ilyen tényezőket többek között a 2015. december 31-ével végződött év pénzügyi beszámolójával együtt olvasandó, amely elérhető weboldalunkon a https://www.telekom.hu-n, és amely a Nemzetközi Számviteli Szabvány Testület („IASB”) által kibocsátott és az Európai Unió által elfogadott, Nemzetközi Pénzügyi Jelentési Szabványok (IFRS) figyelembevételével készült.

A Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardokkal (IFRS) összhangban készített kimutatások mellett a Magyar Telekom nem-GAAP pénzügyi teljesítménymutatókat is közzétesz, többek között EBITDA, EBITDA ráta,és nettó adósság mutatókat. Ezek a nem-GAAP mutatók kiegészítik, nem pedig helyettesítik az IFRS szerint közzétett információkat. A nem-GAAP pénzügyi teljesítménymutatók nem azonosak sem az IFRS, sem más, általánosan elfogadott számviteli elvek szerint készített mutatókkal. Előfordulhat, hogy más társaságok ezeket a fogalmakat más módszertan szerint határozzák meg. A fogalmak értelmezéséhez további részletes információ található a pro forma számok összeegyeztetése oldalon, amely megtalálható a Magyar Telekom Befektetői Kapcsolatok honlapján: www.telekom.hu/befektetoknek.