Technikai okok miatt a Facebook azonosítóval történő belépés átmenetileg nem lehetséges!
Kérjük, belépéshez használd hívószámodat, e-mail címedet vagy MT ügyfélazonosítódat.
Technikai okok miatt a Facebook azonosítóval történő belépés átmenetileg nem lehetséges!
Kérjük, belépéshez használd hívószámodat, e-mail címedet vagy MT ügyfélazonosítódat.

Befektetői közlemények

A Magyar Telekom 2015. harmadik negyedéves eredményei

Budapest, 2015. november 4. 18:00

A Magyar Telekom (Reuters: MTEL.BU és Bloomberg: MTELEKOM HB), Magyarország vezető távközlési szolgáltatója ma közzétette 2015. harmadik negyedévre és első kilenc hónapra vonatkozó Nemzetközi Pénzügyi Jelentési Szabványok (IFRS) szerinti konszolidált pénzügyi eredményeit.

Főbb eredmények:

 • A bevételek 2015 harmadik negyedévében mintegy 0,3%-kal, 157,5 milliárd forintról 158,0 milliárd forintra nőttek a magyar szegmenseknél elért bevétel növekedésnek köszönhetően, melyet részben ellensúlyozott a macedón és montenegrói leányvállalatoknál tapasztalt bevétel csökkenés. A mobil bevételeknek az előző év hasonló időszakához képest megfigyelhető 4,4%-os csökkenését a mobil hang alapú kis- és nagykereskedelmi bevételek visszaesése - utóbbit elsősorban a magyarországi mobil hívásvégződtetési díjak 2015. április 1. óta hatályos jelentős csökkenésére vezethető vissza - valamint a mobil készülékértékesítési bevételek mérséklődése okozta. Mindazonáltal, a mobil adatbevételek jelentősen emelkedtek az időszak alatt, a szélesebb ügyfélbázisnak és magasabb felhasználásnak köszönhetően. A vezetékes hang és adat bevételekben történt csökkenés ellenére a teljes vezetékes bevétel 2,0%-kal növekedett a vezetékes szélessávú kiskereskedelmi, TV és készülékértékesítési bevételek emelkedésének, illetve a GTS Hungary 2015. április 1-i akvizíciójának köszönhetően. A Rendszerintegráció/Információtechnológiai (RI/IT) bevételek 16,5%-kal nőttek a 2015. harmadik negyedévében a Magyarországon és Macedóniában elindult jelentősebb projektek eredményeképp. A második negyedévhez hasonlóan az RI/IT bevételek mind a négy szegmensben emelkedtek. Az energiaszolgáltatásból származó bevételek 7,9%-kal nőttek az üzleti alszegmensnek köszönhetően, ahol a bővülő áramszolgáltatási helyek száma magasabb áramszolgáltatási bevételekhez vezetett, ugyanakkor a földgáz-szolgáltatási helyek száma jelentősen csökkent a lakossági földgáz-szolgáltatási piacról 2015. július 31-i hatállyal történt kilépés miatt.
  A magyar operációt tekintve a teljes bevétel csekély mértékben emelkedett az időszakban 2014 harmadik negyedévéhez képest, ami elsősorban a T-Systems kiemelkedő RI/IT teljesítményének köszönhető, melyet részben ellensúlyoztak a gyengébb mobil bevételek. Macedóniában tovább lassult a bevételcsökkenés üteme, mindösszesen 1,8%-kal maradt el az előző év hasonló időszakától a korábbi negyedévekben tapasztalt 6,6% illetve 4,6%-os csökkenésekkel ellentétben. Montenegróban tovább csökkentek mind a vezetékes, mind a mobil bevételek, a szabályozási nyomásnak és az élénk versenynek köszönhetően.
 • A közvetlen költségek 1,2%-kal, 53,8 milliárd forintra csökkentek a harmadik negyedévben, elsősorban a mintegy 33%-kal alacsonyabb összekapcsolási költségek hatására, melyet a mobil hívásvégződtetési díjak 2015. április 1-óta hatályos drasztikus csökkentése váltott ki. A követelések értékvesztése szintén javulást mutatott, legfőképp annak következményeként, hogy a 2014. harmadik negyedévében elszámolt jelentősen magasabb értékvesztés, mely a T-Systems egy meghatározó ügyfeléhez kapcsolódó követelés elengedés következménye volt, nem ismétlődött meg ebben az évben. Az RI/IT üzletágban és az energiaszolgáltatásban elért magasabb bevételekhez magasabb költségek is társultak, részben ellentételezve a költség megtakarításokat. A bruttó fedezet kismértékben, 103,1 milliárd forintról 104,2 milliárd forintra nőtt a negyedéves összehasonlításban az alacsonyabb közvetlen költségek és valamelyest magasabb bevételek eredményeként.
 • 2015. harmadik negyedévben az EBITDA 0,6%-kal, 48,9 milliárd forintra csökkent éves összehasonlításban, a magasabb egyéb működési költségekben tükröződő megnövekedett marketing, outsourcing és karbantartási költségek miatt, melyet részben ellensúlyozott a saját hálózat áttelepítéséért kapott kompenzáció az egyéb működési bevételek között. A személyi jellegű ráfordítások 2,2%-kal csökkentek a 2015 harmadik negyedévében könyvelt mintegy 1 milliárd forinttal magasabb végkielégítés ellenére, melyet kiegyenlített a létszámleépítésből származó, állandósuló megtakarítás.
 • Az értékcsökkenési leírás 10,6%-kal, 27,7 milliárd forintra emelkedett a 2014 októberében megszerzett új frekvenciahasználati jogosultságokhoz kapcsolódó telekommunikációs licenszek magasabb értékcsökkenése, valamint az új számlázási rendszerhez kapcsolódó szoftver aktiválása következtében.
 • A nettó pénzügyi ráfordítás a 2015. harmadik negyedévében mintegy 7,6%-kal, 6,6 milliárd forintról 7,1 milliárd forintra emelkedett, elsősorban a jövőbeni éves frekvencia díjak jelenértékére 2014 negyedik negyedévében felvett pénzügyi kötelezettségen képződő megnövekedett kamatköltség következtében.
 • A nyereségadó költség jelentősen, 5,8 milliárd forintról 3,5 milliárd forintra csökkent 2015 harmadik negyedévében. A csökkenés elsődleges oka a macedón adótörvények 2014 augusztusában bekövetkezett változása. Az adótörvény több lépésben alapvetően visszaállította a társasági adót, ami felváltotta az addig érvényben lévő osztalék alapú adózást, többlet adóköltséget eredményezve a Csoport számára. A nyereségadók ezen hatások feletti csökkenése összhangban van a Csoport adózás előtti nyereségének csökkenésével. Éves összehasonlításban a nyereségadó mértéke 4,1 milliárd forinttal, 11,5 milliárd forintra csökkent 2015 harmadik negyedévében, ugyancsak a macedón adótörvény 2014-ben történt kedvezőtlen változása miatt, ugyanakkor az átlagos effektív adókulcs változatlanul 30% körüli alakult 2015 első kilenc hónapjában a korábbi évekhez hasonlóan.
 • A Társaság részvényeseire jutó eredmény (nettó eredmény) 10,7 milliárd forintról 9,3 milliárd forintra csökkent, annak köszönhetően, hogy noha az EBITDA nagyjából stabil maradt, főként az értékcsökkenési leírás növekedése, kisebb mértékben pedig a nettó pénzügyi eredmény romlása ellensúlyozta a nyereségadó csökkenése okozta javulást.
 • A beruházás tárgyi eszközökbe és immateriális javakba (CAPEX) 6,3 milliárd forinttal, 59,9 milliárd forintra nőtt 2015 harmadik negyedévének végéig, a Digitális Magyarország projekthez hozzájáruló High Speed Internet (HSI) hozzáférési hálózat kiépítéséhez kapcsolódó magasabb beruházásoknak köszönhetően. Az év első kilenc hónapjában a CAPEX teljes összegéből a Telekom Magyarország szegmensre 49,6 milliárd forint, a T-Systems Magyarország szegmensre 3,4 milliárd forint jutott, míg Macedóniában 4,9 milliárd forintot, Montenegróban pedig 2,0 milliárd forintot fordítottunk beruházásokra.
 • A szabad cash flow (az üzleti tevékenységből és az egyéb pénzügyi eszközök beszerzésével / eladásával korrigált befektetési tevékenységből származó és az egyéb pénzügyi kötelezettségekre fordított cash flow összege) a 2014. harmadik negyedévi 24.2 milliárd forintról 16.9 milliárd forintra romlott 2015 azonos időszakában. Az üzleti tevékenységből származó nettó cash flow 8,9 milliárd forinttal emelkedett, főként a magasabb EBITDA-nak köszönhetően, valamint a 2015-ben esedékes alacsonyabb macedóniai adófizetési kötelezettség miatt, mely az osztalékkal kapcsolatos adófizetési kötelezettségeket korábbra rendelő 2014-es adótörvény változás következménye. A befektetési tevékenységre fordított cash flow 2015 első kilenc hónapjában a tavalyi év hasonló időszakához képest 19,0 milliárd forinttal magasabb, 77,3 milliárd forint volt, ami a GTS akvizícióval kapcsolatos kifizetésnek, valamint a HSI hozzáférési hálózat kiépítéséhez kapcsolódó magasabb CAPEX-nek köszönhető.§ 
 • A nettó adósságállomány a 2014. harmadik negyedévi 418,4 milliárd forintról 425,7 milliárd forintra nőtt szeptember végére, mindazonáltal jelentősen csökkent a 2015. második negyedévében riportált 447,2 milliárd forintos szinthez képest. A negyedéves összehasonlításban megfigyelhető adósságállomány növekedés elsősorban a frekvenicia licenszdíj kifizetésének és a jövőbeni éves frekvencia díjak jelenértékének aktiválásának következménye. A nettó eladósodottsági ráta (a nettó adósságnak az összes tőkére vetített aránya) 43,9% volt 2015. harmadik negyedév végén, amely kedvező érték a második negyedév végi 45,6%-os szinthez képest és várakozásaink szerint ez a csökkenő trend folytatódik a jövőben is.


Christopher Mattheisen vezérigazgató így nyilatkozott:

“Örömmel számolok be arról, hogy fenn tudtuk tartani működésünk kedvező lendületét. Azt követően, hogy az elmúlt években sikerült trendfordulót elérnünk a bevételeink, a bruttó fedezet és legutóbb az EBITDA tekintetében, ebben a negyedévben sikeresen visszatértünk a pozitív free cash-flow termeléshez, ami alapul szolgál majd ahhoz, hogy az ez évi eredményeink után újra fizethessünk osztalékot. Meggyőződésünk, hogy megerősítettük piaci pozícióinkat annak köszönhetően, hogy erős integrált vezetékes és mobil szolgáltatóvá váltunk és minden szegmensben folytattuk az új generációs hálózat kiépítését. Magenta1 néven bevezettük a négy szolgáltatást összekapcsoló integrált csomagunkat Magyarországon és Macedóniában annak érdekében, hogy maximalizáljuk részesedésünket a háztartások távközlésre fordított költéséből. Ugyanakkor változatlanul nagy hangsúlyt fektettünk a költségekre annak érdekében, hogy a felesleges terhektől mentes, hatékonyabb vállalattá váljunk. Magyarországon folytatódott a létszámcsökkentési program, valamint a stratégiai célunk változatlan, mely magába foglalja a termékek és folyamatok egyszerűsítését, illetve hogy minél több ügyfelet online kiszolgálásra tereljünk át.

Az EBITDA 3%-kal nőtt éves szinten az év első kilenc hónapjában. Ez nemcsak annak volt köszönhető, hogy növeltük a bruttó fedezetet elsősorban a bevételek növekedésének és az alacsonyabb követelések értékvesztésének köszönhetően, hanem annak is, hogy ismételten jelentős megtakarításokat értünk el a személyi jellegű költségekben. Mindezt annak ellenére értük el, hogy a 2015-re tervezett magyarországi végkielégítésekkel kapcsolatos közel 8 milliárd forint felét lekönyveltük a harmadik negyedévben; az összeg másik fele várhatóan a negyedik negyedévben kerül könyvelésre. Előretekintve az év hátralévő részére, figyelembe véve az év eddig eltelt időszakában elért teljesítményünket, valamint azt, hogy a magyarországi mobil piacon nem számítunk jelentős változásra, meggyőződésünk, hogy a 2014. évi jelentett EBITDA-hoz hasonló szintet fogunk elérni. Ez javulás jelent a korábbi 0-3%-os csökkenést prognosztizáló célkitűzésünkhöz képest.

A csoport Capex 2015. első kilenc hónapjában közel 60 milliárd forint volt, mivel felgyorsítottuk a magyarországi nagy sebességű vezetékes internet kiépítését célzó programunkat, illetve folytattuk a PSTN kiváltás programot. Azonban a tervezett új generációs vezetékes hozzáférési hálózati beruházások túlnyomó része még előttünk áll, így a negyedik negyedévben jelentős emelkedésre számítunk. A Capex-re vonatkozó év végi célkitűzésünk ezért változatlanul kb. 105 milliárd forint.

Csoportszintű pénzügyi céljainkat tekintve változatlanul tartjuk a bevételekre és a Capex-re vonatkozó célkitűzésünket, de az EBITDA-ra vonatkozó célkitűzésünket megemeljük a 2014-ben jelentett szintre.”

Publikus célkitűzések 2015-re:

Publikus célkitűzések 2015-re:
  2014. évi eredmények  2015. évi célkitűzések 
Bevétel   626,4 milliárd forint megközelítőleg változatlan
EBITDA  181,2 milliárd forint megközelítőleg változatlan
Capex*  86,8 milliárd forint kb. 105 milliárd forint

* Spektrum akvizícióra fordított összegek és az éves frekvencia díj aktiválása nélkül


Ezen befektetői közlemény jövőre vonatkozó kijelentéseket is tartalmaz. Azon megállapítások, melyek nem múltbeli eseményekre vonatkoznak (azaz a véleményünkre és várakozásainkra vonatkozó kijelentések), jövőre vonatkozóak. Ezen kijelentések a jelenlegi terveken, becsléseken és előrejelzéseken alapulnak, ezért nem lenne helyes ezen kijelentésekre a kellő mértéket meghaladó módon támaszkodni. A jövőre vonatkozó kijelentések azon időpontbeli állapoton alapulnak, amelyben ezen állítások elhangzanak, s nem vállalunk kötelezettséget arra nézve, hogy a kijelentések bármelyikét új információk vagy jövőbeli események alapján a továbbiakban nyilvánosan frissítsük, módosítsuk.  

A jövőre vonatkozó kijelentések önmagukban rejlő kockázatokkal és bizonytalanságokkal járnak. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy számos olyan fontos tényező van, amelynek hatására a tényleges eredmények lényegesen eltérhetnek az előretekintő jellegű megállapításoktól. Az ilyen tényezőket többek között a 2014. december 31-ével végződött év pénzügyi beszámolójával együtt olvasandó, amely elérhető weboldalunkon a https://www.telekom.hu-n, és amely a Nemzetközi Számviteli Szabvány Testület („IASB”) által kibocsátott és az Európai Unió által elfogadott, Nemzetközi Pénzügyi Jelentési Szabványok („IFRS”) figyelembevételével készült. 

A Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardokkal (IFRS) összhangban készített kimutatások mellett a Magyar Telekom nem-GAAP pénzügyi teljesítménymutatókat is közzétesz, többek között EBITDA, EBITDA ráta, rendkívüli tételek nélkül számolt EBITDA, rendkívüli tételek nélkül számolt EBITDA ráta és nettó adósság mutatókat. Ezek a nem-GAAP mutatók kiegészítik, nem pedig helyettesítik az IFRS szerint közzétett információkat. A nem-GAAP pénzügyi teljesítménymutatók nem azonosak sem az IFRS, sem más, általánosan elfogadott számviteli elvek szerint készített mutatókkal. Előfordulhat, hogy más társaságok ezeket a fogalmakat más módszertan szerint határozzák meg. A fogalmak értelmezéséhez további részletes információ található a pro forma számok összeegyeztetése oldalon, amely megtalálható a Magyar Telekom Befektetői Kapcsolatok honlapján: www.telekom.hu/befektetoknek.