Befektetői közlemények

Szavazati jogok száma a Magyar Telekom Nyrt-nél 2015. március 31-én

Budapest, 2015. március 31. 16:00

A Magyar Telekom (Reuters: MTEL.BU és Bloomberg: MTELEKOM HB), Magyarország vezető távközlési szolgáltatója a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 54. § (9) bekezdésében foglaltaknak eleget téve ezúton közzéteszi a Társaság részvényeihez kapcsolódó szavazati jogok számát és az alaptőke nagyságát.

A Társaság alaptőkéjének összetétele 2015. március 31. napján:

Részvénysorozat Névérték Kibocsátott darabszám Össznévérték (Ft)
"A" sorozat (törzsrészvény) 100 1.042.742.543 104.274.254.300
Alaptőke nagysága     104.274.254.300

A részvényekhez kapcsolódó szavazati jogok száma 2015. március 31. napján:

Részvény-sorozat Kibocsátott darabszám Szavazati jogra jogosító részvények Részvé-nyenkénti szavazati jog Összes szavazati
jog
Saját részvények száma
"A" sorozat
(törzs-részvény)
1.042.742.543 1.042.742.543 1 1.042.742.543 390.862
Összesen 1.042.742.543 1.042.742.543   1.042.742.543 390.862
Ezen befektetői közlemény jövőre vonatkozó kijelentéseket is tartalmazhat. Azon kijelentések, amelyek nem múltbeli tényekre vonatkoznak (ideértve a véleményünkre és várakozásainkra vonatkozó kijelentéseket), jövőre vonatkozó kijelentések. Ezen kijelentések a jelenlegi terveken, becsléseken és előrejelzéseken alapulnak, tehát nem lenne helyes ezen kijelentésekre túlzott mértékben támaszkodni. A jövőre vonatkozó kijelentések a megtételük időpontjában aktuális állapoton alapulnak, és nem vállalunk kötelezettséget arra, hogy a kijelentések bármelyikét új információk vagy jövőbeli események alapján nyilvánosan frissítsük, módosítsuk.  

A jövőre vonatkozó kijelentések szükségképpen kockázatokkal és bizonytalansággal járnak. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy számos olyan fontos tényező van, amelynek hatására a tényleges eredmények lényegesen eltérhetnek a jövőre vonatkozó kijelentésekben foglaltaktól. Az ilyen tényezőket többek között a 2013. december 31-én végződött évre vonatkozó, a https://www.telekom.hu címen elérhető weblapunkon is közzétett éves jelentéseink is bemutatják.


Kapcsolódó dokumentumok

Befektetői közlemény
(PDF, 41 kB)