Technikai okok miatt a Facebook azonosítóval történő belépés átmenetileg nem lehetséges!
Kérjük, belépéshez használd hívószámodat, e-mail címedet vagy MT ügyfélazonosítódat.
Technikai okok miatt a Facebook azonosítóval történő belépés átmenetileg nem lehetséges!
Kérjük, belépéshez használd hívószámodat, e-mail címedet vagy MT ügyfélazonosítódat.

Befektetői közlemények

A Magyar Telekom 2015. első negyedéves eredményei

Budapest, 2015. május 12. 18:00

A Magyar Telekom (Reuters: MTEL.BU és Bloomberg: MTELEKOM HB), Magyarország vezető távközlési szolgáltatója ma közzétette 2015. első negyedévre vonatkozó Nemzetközi Pénzügyi Jelentési Szabványok (IFRS) szerinti konszolidált pénzügyi eredményeit.

Főbb eredmények:

  • A bevételek mintegy 3,3%-kal, 151,9 milliárd forintról 157,0 milliárd forintra növekedtek 2015. első negyedévben az előző év azonos időszakához képest, elsősorban a magasabb mobil- és energiaszolgáltatásokból származó bevételeknek köszönhetően. A magasabb mobilinternet és a mobil készülékértékesítési bevételeket csak részben ellensúlyozta az alacsonyabb hangalapú mobilszolgáltatásokból és SMS szolgáltatásokból származó bevétel. Az energia bevételek növekedése az üzleti szegmensben elért magasabb gáz és villamosenergia bevételeknek köszönhető. A vezetékes internet és TV bevételek emelkedése a sikeres ügyfél megszerzésre és magasabb csomagokba történő ügyfélterelő kampányokra vezethető vissza.
  • A közvetlen költségek 7,2%-kal, 57,8 milliárd forintra emelkedtek 2015. első negyedévében az előző év azonos időszakához képest, főképpen az energiaszolgáltatásokhoz, készülékértékesítéshez és TV szolgáltatásokhoz kapcsolódó költségek emelkedése miatt. A bruttó fedezet csekély mértékben a 2015. első negyedévben elért 98,0 milliárd forintról 99,2 milliárd forintra emelkedett 2014 hasonló időszakához képest, ami az energiaszolgáltatás bruttó fedezetének és a követelések értékvesztésének javulására vezethető vissza.
  • Következésképpen, az első negyedévben az EBITDA 4,8%-kal emelkedett és így 42,5 milliárd forintra nőtt a magasabb általános bruttó fedezetnek köszönhetően, amelyet elsősorban az előfizetéses ügyfélbázis és ARPU növekedése, az energiaszolgáltatásokra adott alacsonyabb diszkont, valamint a személyi jellegű ráfordítások csökkenése okozta.
  • Az értékcsökkenési leírás 24,4 milliárd forintról 27,7 milliárd forintra nőtt az első negyedévben az előző év azonos időszakához képest. A változás a 2014 októberében megvásárolt frekvenciablokkok, valamint bizonyos hálózati eszközök leírása okozta értékcsökkenési költség növekedésre vezethető vissza.
  • A nettó pénzügyi költségek jelentősen, 6,0 milliárd forintról 8,6 milliárd forintra emelkedtek , elsősorban az árfolyammozgások és a derivatívák átértékelése kapcsán elszámolt nettó veszteségek hatására, melyeket a jelentési időszakban a forint euróval szembeni 5,3%-os erősödése befolyásolt a 2014. első negyedévben tapasztalt 3,4%-os forint gyengüléssel szemben az euróhoz képest. A kamatköltségek a kamatfizetéssel járó kötelezettségek átlagos állományának növekedése miatt emelkedtek, amit elsősorban a 2014 októberében vásárolt frekvenciablokkhoz kapcsolódó kötelezettségek befolyásoltak.
  • A nyereségadó költség 5,1 milliárd forintról 2,9 milliárd forintra csökkent elsősorban annak következtében, hogy 2015. első negyedévben nem merült fel a 2014 azonos időszakában megkeletkezett, a macedón leányvállalataink osztalékfizetéshez kapcsolódó, mintegy 1,1 milliárd macedón dénár adókötelezettség a macedóniai nyereségadóra vonatkozó törvényi szabályozás megváltozásának köszönhetően, továbbá a Csoport alacsonyabb adózás előtti eredményének következménye.
  • A Társaság részvényeseire jutó eredmény (nettó eredmény) 4,8 milliárd forintról 2,5 milliárd forintra csökkent elsősorban a magasabb értékcsökkenési leírás és a nettó pénzügyi költségek növekedése miatt, melyek ellensúlyozták az EBITDA növekedést.
  • A beruházás tárgyi eszközökbe és immateriális javakba (Capex) 5,2 milliárd forinttal, 12,2 milliárd forintra csökkent az idei év első negyedévében 2014 hasonló időszakához képest, amely a 3G/LTE beruházások alacsonyabb szintjének köszönhető, míg a magyarországi vezetékes High Speed Internet („HSI”, szélessávú internet > 30 Mbps) hozzáférési hálózat kiépítése csak 2015. második negyedévben fog elindulni. A Capex teljes összegéből a Telekom Magyarország szegmensre 10,7 milliárd forint, a T-Systems Magyarország szegmensre 0,7 milliárd forint jutott, míg Macedóniában 0,6 milliárd forintot, Montenegróban pedig 0,2 milliárd forintot fordítottunk beruházásokra.
  • A szabad cash flow (az üzleti tevékenységből és az egyéb pénzügyi eszközök beszerzésével / eladásával korrigált befektetési tevékenységből származó és az egyéb pénzügyi kötelezettségekre fordított cash flow összege) a 2014. első negyedévi -11,4 milliárd forintról -1,4 milliárd forintra javult 2015 azonos időszakában. A javulás legfőbb oka az egyéb pénzügyi kötelezettségek kifizetésére fordított összegek jelentős csökkenése, amely a 2014. első negyedévben kifizetett faktorált szállítói követelések hatását tükrözi. Mindazonáltal a beruházások beindulásának lassabb üteme okozta alacsonyabb Capex költés is hozzájárult a szabad cash flow teljesítmény javulásához.
  • A nettó adósságállomány a 2014. első negyedévi 382,3 milliárd forintról 446,2 milliárd forintra nőtt 2015 azonos időszakában, de alapvetően változatlan maradt a 2014. év végi állományhoz képest. A negyedéves összehasonlításban megfigyelhető adósságállomány emelkedés elsősorban a frekvencia licenszdíj kifizetésének és a jövőbeni éves frekvencia díjak jelenértéke kamatozó kötelezettségként történő elismerésének következménye. A nettó eladósodottsági ráta (a nettó adósságnak az összes tőkére vetített aránya) csekély mértékben, 46,2%-ra nőtt 2015. első negyedév végére.


Christopher Mattheisen vezérigazgató így nyilatkozott:

„Örömmel számolok bele arról, hogy működési eredmény tekintetében nagyon sikeres negyedévet zártunk. Csoportszintű bevételeink 3,3%-kal nőttek az előző év első negyedévéhez képest a mobil és energia üzletágak jó eredményeinek köszönhetően. A 4G hálózat magyarországi és nemzetközi fejlesztésébe a tavalyi évben fektetett erőfeszítéseinknek köszönhetően jelentősen nőttek a mobil szélessávú és készülékértékesítési bevételek. Az energia üzletágban nyújtott kedvezmények módosítása is elősegítette az általános fedezeti szint növekedését, és a személyi jellegű költségekben elért 4,8%-os csökkenés is segítette a csoport EBITDA emelkedését.

A szegmenseket tekintve a bevétel-növekedés elsősorban a Telekom Magyarországnak köszönhető, ahol éves szinten 6,9% volt az emelkedés. A magyar lakossági és kis és közép-vállalati előfizetők körében tovább tudtuk növelni a mobil előfizetők számát 2%-kal, az egy ügyfélre eső átlagos bevételt (ARPU) pedig 4%-kal. A mobil adatszolgáltatásokból származó bevételek közel 16%-kal nőttek a rendkívül vonzó, iPhone6-ot is tartalmazó készülékportfóliónak, valamint a 4G hálózat kiterjesztésének köszönhetően, amit elősegít a Telenorral kötött hálózatmegosztási együttműködés is Magyarország vidéki régióiban. Megőriztük vezető pozícióinkat a magyar vezetékes piacokon és a sikeres - magasabb csomagokba történő - ügyfélterelő kampányoknak köszönhetően az előző év első negyedévihez képest magasabb egy ügyfélre jutó átlagos szélessávú internet és TV bevételt (ARPU-t) értünk el.

A lakossági szegmensben elért nagyon kedvező eredményeket azonban részben ellensúlyozta, hogy a mobil piacon tapasztalható erős verseny kedvezőtlenül hatott a nagyvállalati előfizetői bázisra, aminek következtében ezek esetében csökkent a mobil ARPU. A T-Systemsnél tovább folytatódott a vezetékes ügyfélszám csökkenése, de kismértékben tudtuk növelni a fedezeti rátát a rendszerintegrációs és IT tevékenységünk esetében, amihez alacsonyabb személyi jellegű költségek társultak. Macedóniában ugyanakkor jóval alacsonyabb mértékű bevételcsökkenést tapasztaltunk a korábbi negyedévekhez képest, annak köszönhetően, hogy a mobil piacon továbbra is a stabilizálódás jelei érzékelhetőek. A mobil bevételek és az EBITDA tekintetében a korábban tapasztalt kétszámjegyű csökkenés lelassult, továbbá bíztató a mobil adatszolgáltatásokból származó bevételek 25%-os növekedése is, ami részben a karácsonyi kampány januári sikeres meghosszabbításának köszönhető. Montenegróban azonban az SMS és a feltöltőkártyás mobil bevételek csökkenésén túl a vezetékes hang és szélessávú Internet szolgáltatásokra nehezedő szabályozói nyomás is változatlan maradt, ami összességében 8%-os bevételcsökkenéshez vezetett.

Előretekintve, továbbra is kiemelkedő 4G ügyfélélményt nyújtunk ügyfeleinknek és elindítunk egy, a nagysebességű vezetékes internet hálózat magyarországi átfogó fejlesztését célzó programot. Az újgenerációs hálózat fejlesztését külföldi leányvállalatainknál is végrehajtjuk. A következő negyedévekben nagyobb hangsúlyt fektetünk majd a marketing-tevékenységünkben a vezetékes-mobil konvergens (FMC) termékekre a Csoport minden szegmensének stratégiájában.

Pénzügyi céljainkat tekintve EBITDA és Capex célkitűzéseinket változatlanul fenntartjuk. A lakossági gázpiacról idén augusztustól való kilépés következtében, valamint amiatt, hogy – ahogy korábban bejelentettük - 2015. második felében vegyesvállalatot alapítunk az üzleti ügyfelek energia-szolgáltatásokkal való kiszolgálására, és ennek eredményeit a jövőben nem konszolidáljuk, a 2015-ben várt bevételünk megközelítőleg a tavalyi évi szinten fog maradni.”

Publikus célkitűzések 2015-re:

Publikus célkitűzések 2015-re:
2014 2015. évi célkitűzések
Bevétel 626,4 milliárd forint megközelítőleg változatlan*
EBITDA 181,2 milliárd forint 0-3%-os csökkenés
Capex** 86,8 milliárd forint kb. 105 milliárd forint

* 0 - 3%-os növekedés módosítva
** Spektrum akvizícióra fordított összegek és az éves frekvencia díj aktiválása nélkül


Ezen befektetői közlemény jövőre vonatkozó kijelentéseket is tartalmaz. Azon megállapítások, melyek nem múltbeli eseményekre vonatkoznak (azaz a véleményünkre és várakozásainkra vonatkozó kijelentések), jövőre vonatkozóak. Ezen kijelentések a jelenlegi terveken, becsléseken és előrejelzéseken alapulnak, ezért nem lenne helyes ezen kijelentésekre a kellő mértéket meghaladó módon támaszkodni. A jövőre vonatkozó kijelentések azon időpontbeli állapoton alapulnak, amelyben ezen állítások elhangzanak, s nem vállalunk kötelezettséget arra nézve, hogy a kijelentések bármelyikét új információk vagy jövőbeli események alapján a továbbiakban nyilvánosan frissítsük, módosítsuk.  

A jövőre vonatkozó kijelentések önmagukban rejlő kockázatokkal és bizonytalanságokkal járnak. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy számos olyan fontos tényező van, amelynek hatására a tényleges eredmények lényegesen eltérhetnek az előretekintő jellegű megállapításoktól. Az ilyen tényezőket többek között a 2014. december 31-ével végződött év pénzügyi beszámolójával együtt olvasandó, amely elérhető weboldalunkon a https://www.telekom.hu-n, és amely a Nemzetközi Számviteli Szabvány Testület („IASB”) által kibocsátott és az Európai Unió által elfogadott, Nemzetközi Pénzügyi Jelentési Szabványok („IFRS”) figyelembevételével készült. 

A Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardokkal (IFRS) összhangban készített kimutatások mellett a Magyar Telekom nem-GAAP pénzügyi teljesítménymutatókat is közzétesz, többek között EBITDA, EBITDA ráta, rendkívüli tételek nélkül számolt EBITDA, rendkívüli tételek nélkül számolt EBITDA ráta és nettó adósság mutatókat. Ezek a nem-GAAP mutatók kiegészítik, nem pedig helyettesítik az IFRS szerint közzétett információkat. A nem-GAAP pénzügyi teljesítménymutatók nem azonosak sem az IFRS, sem más, általánosan elfogadott számviteli elvek szerint készített mutatókkal. Előfordulhat, hogy más társaságok ezeket a fogalmakat más módszertan szerint határozzák meg. A fogalmak értelmezéséhez további részletes információ található a pro forma számok összeegyeztetése oldalon, amely megtalálható a Magyar Telekom Befektetői Kapcsolatok honlapján: www.telekom.hu/befektetoknek.