Befektetői közlemények

A Magyar Telekom 2014. negyedik negyedévi eredményei

Budapest, 2015. február 25. 18:02

A Magyar Telekom (Reuters: MTEL.BU és Bloomberg: MTELEKOM HB), Magyarország vezető távközlési szolgáltatója ma közzétette 2014. negyedik negyedévre és egész évre vonatkozó Nemzetközi Pénzügyi Jelentési Szabványok (IFRS) szerinti konszolidált pénzügyi eredményeit.

Főbb eredmények:

 • A bevételek kismértékben, 165,7 milliárd forintról 165,3 milliárd forintra csökkentek 2014. negyedik negyedévben 2013 azonos időszakához képest , mivel a hang-, energia- és RI/IT szolgáltatásokból származó bevételek csökkenését nagyrészt ellensúlyozta a mobilinternet és a mobil készülékértékesítési bevételek emelkedése.
 • A személyi jellegű költségek 4,2 milliárd forinttal csökkentek 2014. negyedik negyedévben az előző év azonos időszakához képest, elsősorban az anyavállalatnál felmerült létszámcsökkentési költségek könyvelésének eltérő ütemezése következtében, mivel 2013. negyedik negyedévben 3,8 milliárd forintos végkielégítési költség merült fel, 2014. negyedik negyedévben pedig 0,9 milliárd forint.
 • Következésképpen, a negyedik negyedévben az EBITDA 8,0%-kal, 38,8 milliárd forintról 41,9 milliárd forintra nőtt.
 • Az értékcsökkenési leírás 27,0 milliárd forintról 26,7 milliárd forintra csökkentek. A 2014-ben megvásárolt magyarországi frekvenciablokkok okozta értékcsökkenési leírás növekedést ellensúlyozta egyes eszközök, mint például a rádió berendezések meghosszabbított hasznos élettartama miatti kisebb magyarországi értékcsökkenés. Továbbá Macedóniában 2013 negyedik negyedévében nőtt az értékcsökkenés a PSTN migráció által érintett eszközök hasznos élettartamának lerövidítése következtében.
 • A nettó pénzügyi költségek kismértékben, 8,0 milliárd forintról 7,9 milliárd forintra csökkentek. Az éves frekvencia díjak aktiválásának következtében megemelkedett kamatköltséget ellensúlyozta az árfolyammozgások és a derivatívák átértékelése kapcsán elszámolt nettó veszteségek csökkenése. Utóbbi annak a következménye, hogy 2013. negyedik negyedévben a forint 0,5%-kal erősödött az euróval szemben, míg 2014. negyedik negyedévben a forint 1,5%-al gyengült az euróhoz képest.
 • A nyereségadó költség 2,5 milliárd forintról 4,6 milliárd forintra nőtt elsősorban annak következtében, hogy konszolidált macedón leányvállalatainkkal kapcsolatban leírásra került 2,5 milliárd forint halasztott adó követelés. Ez az alábbiak miatt vált szükségessé: a Makedonski Telekom részvényárfolyama 2014-ben jelentősen csökkent, ami miatt a Stonebridge mérlegében 31 milliárd forint értékvesztést kellett elszámolni a Makedonski Telekomban lévő befektetésünkre. Ugyanakkor tőkecsökkentést is hajtottunk végre a Stonebridge-nél. Ezek együttes eredményeként a Stonebridge eredménytartaléka negatív lett, aminek következtében a Stonebridge/Makedonski Telekom befektetésünkkel kapcsolatban korábbi években elszámolt halasztott adó követelést leírtuk.
 • A Társaság részvényeseire jutó eredmény (nettó eredmény) 0,3 milliárd forintról 1,5 milliárd forintra nőtt elsősorban az EBITDA növekedésének köszönhetően, amit némileg ellensúlyozott a magasabb nyereségadó.
 • A beruházás tárgyi eszközökbe és immateriális javakba (Capex) 38,3 milliárd forinttal, a 2013. évi 146,1 milliárd forintról 184,4 milliárd forintra növekedett 2014-ben. A jelentős növekedés elsősorban a kezdeti frekvencia licenszdíjak és a jövőbeni éves frekvencia díjak aktivált jelenértékének összegeiben lévő különbségből adódik. 2013-ban a Capex 38 milliárd forint összegben a magyarországi frekvencia licenszek meghosszabbításáért fizetett kezdeti díjat tartalmazta, valamint 17,3 milliárd forint összegben a jövőbeni éves frekvencia díjak jelenértékének aktiválását, illetve 3,1 milliárd forintot tett ki a macedón spektrum licensz díj. Ezzel szemben a 2014. évi Capex 58,7 milliárd forint összegben tartalmazta a Magyarországon újonnan megszerzett frekvencia licenszek kezdeti díját illetve 39,0 milliárd forint összegben az ezekkel kapcsolatos jövőbeni éves frekvencia díjak jelenértékének aktiválását.
  Ezek nélkül számolva a Capex 0,8 milliárd forinttal, a 2013. évi 87,5 milliárd forintról 86,8 milliárd forintra csökkent 2014-ben, mivel a magyarországi 4G hálózatfejlesztéssel kapcsolatos magasabb beruházások nagyobbrészt ellensúlyozták azt a csökkenést, amit az IPTV set-top box bérleti szerződések elszámolásában 2013-ban történt változás - pénzügyi lízing Capex elszámolás - okozott.
  2014-ben a Capex teljes összegéből a Telekom Magyarország szegmensre 68,5 milliárd forint, a T-Systems Magyarország szegmensre 4,7 milliárd forint jutott, míg Macedóniában 9,0 milliárd forintot, Montenegróban pedig 5,0 milliárd forintot fordítottunk beruházásokra.
 • A szabad cash flow (az üzleti tevékenységből és az egyéb pénzügyi eszközök beszerzésével/eladásával korrigált befektetési tevékenységből származó és az egyéb pénzügyi kötelezettségekre fordított cash flow összege) a 2013. évi 0,6 milliárd forintról -13,8 milliárd forintra csökkent 2014-ben , mivel az 1,8 milliárd forinttal magasabb EBITDA-t és a kedvezőbb működőtőke teljesítményt ellensúlyozta a capex kifizetések 22 milliárd forintos emelkedése, ami a magasabb frekvencia licenszdíj fizetéseket tükrözi. A működőtőke javulása elsősorban az év végi céltartalékokból történt alacsonyabb végkielégítés kifizetéseknek valamint a szállítói kifizetések eltérő ütemezésének köszönhető. Ugyanakkor, míg 2013-ban a cash flow sorokra a szállítói faktorálás hatott, 2014-ben néhány készülék beszállítóval a fizetési határidők átmeneti meghosszabbításáról kötött megállapodásoknak volt hasonló hatása. A meghosszabbított fizetési határidejű számlák pénzügyi kötelezettségként lettek elszámolva, aminek következtében 2014-ben 11 milliárd forinttal kevésbé növekedett a szállítói kötelezettség kintlévőség, de nőtt az üzleti tevékenységből származó egyéb cash-flow. Ezen szállítói számlák kifizetése pénzügyi cash flow-ként kerül majd 2015-ben elszámolásra, ami kedvezőtlen hatással lesz a 2015-ös szabad cash flow-ra.
 • A nettó adósságállomány a 2013. végi 381,2 milliárd forintról 2014 végére 442,2 milliárd forintra nőtt , elsősorban az 58,7 milliárd forint frekvencia licenszdíj kifizetés és a jövőbeni éves frekvencia díjak jelenértékének, 39 milliárd forintnak aktiválásának következtében. A nettó eladósodottsági ráta (a nettó adósságnak az összes tőkére vetített aránya) 45,7%-ra nőtt 2014 év végére.


Christopher Mattheisen vezérigazgató így nyilatkozott:

“Örömmel számolok be arról, hogy a negyedik negyedévben is folytatódtak az év korábbi részében tapasztalt kedvező tendenciák, aminek eredményeképpen tovább tudtuk növelni Magyarországon a mobil és vezetékes internet, illetve TV előfizetőink számát, valamint a sikeresen végrehajtott összecsomagolási és bevétel átstrukturálási stratégiánknak köszönhetően az egy előfizetőre jutó átlagbevételek is tovább nőttek. Mindemellett Macedóniában megjelentek a stabilizálódás bizonyos jelei, aminek köszönhetően a bevételek és az EBITDA mérsékeltebb csökkenést mutatott. Montenegróban azonban sajnálatos módon az új szabályozói intézkedések hátrányosan hatottak a vezetékes hangszolgáltatásokból származó bevételekre, amit a hatékonyabb működés csak részben tudott mérsékelni.

A teljes évre vonatkozóan sikeresen teljesítettük a bevételi és Capex célkitűzéseinket, EBITDA célunkat pedig némileg felül is teljesítettük az 1%-os növekedéssel, melynek hátterében döntően a magyarországi mobil és energia szegmens bruttó fedezetének javulása áll. 2014-ben továbbá elértünk néhány nagyon fontos mérföldkövet is: piacvezető szolgáltatóvá váltunk a fizetős TV piacon és a mobil spektrum tenderen megszerzett döntő fontosságú frekvenciák megvásárlásával a 4G-nek köszönhetően megerősítettük mobil technológiai versenyképességünket.

Előretekintve 2015-re, minden szegmensben tovább kívánjuk erősíteni piaci pozícióinkat. Várakozásaink szerint mindezt elősegíti a Telenor Magyarországgal kötött megállapodásunk a 800 MHz-es frekvenciatartományban mobilfrekvenciáink megosztásáról és a 4G hálózatunk közös fejlesztéséről és üzemeltetéséről, valamint a GTS Hungary megvásárlása, aminek köszönhetően javulni fog piaci pozíciónk a magyarországi vezetékes üzleti szegmensben.

A bevételek tekintetében, az ügyfelek összekapcsolt csomagokba való átterelésével tovább kívánjuk enyhíteni a hangalapú bevételek csökkenéséből származó nyomást, valamint a GTS konszolidáció is pozitív hatással lesz a bevételekre. Következésképpen arra számítunk, hogy 2015-ben a bevételek akár 3%-kal is növekedhetnek 2014-hez képest. Bár nagyobb hatékonyságra számítunk a magyarországi működésünket tekintve és a GTS akvizíciónak is kedvező hatása lesz, a nemzetközi piacon fokozódó nyomás és az anyavállalati létszámcsökkentési programhoz kapcsolódó kb. 8 milliárd forint várható végkielégítési költség miatt arra számítunk, hogy a jelentett EBITDA akár 3%-kal is csökkenthet 2015-ben. A beruházásokat tekintve 2014-ben a Magyar Telekom megerősítette technológiai vezető szerepét a magyar mobil piacon, és versenyképességünk javítása érdekében hasonló lépéseket tervezünk 2015-ben a vezetékes szegmensben is. Ezért 105 milliárd forintos Capex-re számítunk 2015-ben, ami megteremti számunkra a lehetőségét annak, hogy vezetékes nagysebességű internet lefedettségünk a jelenlegi kb. 1,8 millió háztartásról több mint 2,2 millió háztartásra nőjön. Örömmel számolok be arról is, hogy tekintettel a jelenlegi működési, szabályozói és adókörnyezetre és kilátásokra, valamint a várhatóan jelentősen javuló szabad cash flow teljesítményre, a Társaság úgy véli, hogy előreláthatóan részvényenként minimum 15 forint osztalékot tud majd kifizetni részvényeseinek a 2015. évi eredmények után.”Ezen befektetői közlemény jövőre vonatkozó kijelentéseket is tartalmaz. Azon megállapítások, melyek nem múltbeli eseményekre vonatkoznak (azaz a véleményünkre és várakozásainkra vonatkozó kijelentések), jövőre vonatkozóak. Ezen kijelentések a jelenlegi terveken, becsléseken és előrejelzéseken alapulnak, ezért nem lenne helyes ezen kijelentésekre a kellő mértéket meghaladó módon támaszkodni. A jövőre vonatkozó kijelentések azon időpontbeli állapoton alapulnak, amelyben ezen állítások elhangzanak, s nem vállalunk kötelezettséget arra nézve, hogy a kijelentések bármelyikét új információk vagy jövőbeli események alapján a továbbiakban nyilvánosan frissítsük, módosítsuk.  

A jövőre vonatkozó kijelentések önmagukban rejlő kockázatokkal és bizonytalanságokkal járnak. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy számos olyan fontos tényező van, amelynek hatására a tényleges eredmények lényegesen eltérhetnek az előretekintő jellegű megállapításoktól. Az ilyen tényezőket többek között a 2013. december 31-ével végződött év pénzügyi beszámolójával együtt olvasandó, amely elérhető weboldalunkon a https://www.telekom.hu-n, és amely a Nemzetközi Számviteli Szabvány Testület („IASB”) által kibocsátott és az Európai Unió által elfogadott, Nemzetközi Pénzügyi Jelentési Szabványok („IFRS”) figyelembevételével készült. 

A Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardokkal (IFRS) összhangban készített kimutatások mellett a Magyar Telekom nem-GAAP pénzügyi teljesítménymutatókat is közzétesz, többek között EBITDA, EBITDA ráta, rendkívüli tételek nélkül számolt EBITDA, rendkívüli tételek nélkül számolt EBITDA ráta és nettó adósság mutatókat. Ezek a nem-GAAP mutatók kiegészítik, nem pedig helyettesítik az IFRS szerint közzétett információkat. A nem-GAAP pénzügyi teljesítménymutatók nem azonosak sem az IFRS, sem más, általánosan elfogadott számviteli elvek szerint készített mutatókkal. Előfordulhat, hogy más társaságok ezeket a fogalmakat más módszertan szerint határozzák meg. A fogalmak értelmezéséhez további részletes információ található a pro forma számok összeegyeztetése oldalon, amely megtalálható a Magyar Telekom Befektetői Kapcsolatok honlapján: www.telekom.hu/befektetoknek.