Technikai okok miatt a Facebook azonosítóval történő belépés átmenetileg nem lehetséges!
Kérjük, belépéshez használd hívószámodat, e-mail címedet vagy MT ügyfélazonosítódat.
Technikai okok miatt a Facebook azonosítóval történő belépés átmenetileg nem lehetséges!
Kérjük, belépéshez használd hívószámodat, e-mail címedet vagy MT ügyfélazonosítódat.

Befektetői közlemények

A Magyar Telekom 2014. harmadik negyedéves eredményei

Budapest, 2014. november 6. 00:00

A Magyar Telekom (Reuters: MTEL.BU és Bloomberg: MTELEKOM HB), Magyarország vezető távközlési szolgáltatója ma közzétette 2014. harmadik negyedévre és első kilenc hónapra vonatkozó Nemzetközi Pénzügyi Jelentési Szabványok (IFRS) szerinti konszolidált pénzügyi eredményeit.

Főbb eredmények:

 • A bevételek kismértékben, 158,3 milliárd forintról 157,5 milliárd forintra csökkentek 2014. harmadik negyedévben 2013. azonos időszakához képest, mivel a hang és az RI/IT szolgáltatásokból származó bevételek csökkenését nagyrészt ellensúlyozta a mobilinternet és a TV bevételek növekedése, valamint a mobil készülékértékesítési bevételek emelkedése.
 • A bruttó fedezet 1,4%-kal, 104,6 milliárd forintról 103,1 milliárd forintra csökkent, amit elsősorban a követelésekhez kapcsolódó értékvesztés emelkedése okozott. Ez egyrészt az eszközértékesítésbőlszármazó követelésekhez kapcsolódott, másrészt 0,9 milliárd forint a T-Systems egy jelentős ügyfeléhez kapcsolódó követelés elengedés következménye.
 • A személyi jellegű költségek 2,8 milliárd forinttal nőttek a harmadik negyedévben az előző év azonos időszakához képest, elsősorban az anyavállalatnál végrehajtott létszámcsökkentési programhoz kapcsolódó 3,7 milliárd forint végkielégítési költség következtében, míg az előző év azonos időszakában 1,5 milliárd forint létszámcsökkentéshez kapcsolódó költség merült fel.
 • Az EBITDA 5,2%-kal 51,9 milliárd forintról 49,2 milliárd forintra csökkent, elsősorban a követelések értékvesztésének emelkedése és a végkielégítési költségek növekedése miatt.
 • Az értékcsökkenési és amortizációs költségek 27,4 milliárd forintról 25,0 milliárd forintra csökkentek , mivel az új, illetve meghosszabbított licenszekkel és az aktivált éves frekvencia díjakkal kapcsolatos magyarországi értékcsökkenés és amortizáció növekedését ellensúlyozta egyes eszközök, mint például a rádió berendezések meghosszabbított hasznos élettartama miatti kisebb értékcsökkenési leírás.
 • A nettó pénzügyi költségek 9,2 milliárd forintról 6,6 milliárd forintra csökkentek, elsősorban az alacsonyabb nettó árfolyamveszteségnek köszönhetően, mivel 2014. harmadik negyedévben a forint árfolyama nagyjából változatlan volt, míg2013. harmadik negyedévben a forint 1,1%-kal gyengült az euróval szemben, ami árfolyamveszteséget okozott.
 • A nyereségadó költség a 2013. harmadik negyedévi 4,4 milliárd forintról 5,8 milliárd forintra nőtt 2014. harmadik negyedévben. A növekedés elsődleges oka, hogy Macedóniában, 2014. augusztusban ismét módosították a nyereségadótörvényt, ami visszamenőleges hatállyal, 2014. januártól alkalmazandóan visszaállította a 10%-os nyereségadót. Korábban a Magyar Telekom az akkori adótörvény alapján tulajdoni arányának megfelelően állapította meg a halasztott adó kötelezettségét arra az összegre vonatkozóan, amit későbbi osztalék kifizetésként várt, azonban az adóváltozás következtében kb. 0,8 milliárd forint további adó kötelezettséget kellett képeznünk a kisebbségi tulajdonosrészekhez kapcsolódóan. Ezen felül 1,0 milliárd forint halasztott adó került lekönyvelésre macedón leányvállalatainknál, nagyrészt a vezetékes eszközök adó szerinti értéke és könyv szerinti értéke közötti különbséghez kapcsolódóan.
 • A Társaság részvényeseire jutó eredmény (nettó eredmény) 9,3 milliárd forintról 10,7 milliárd forintra nőtt, mivel az EBITDA csökkenését ellensúlyozta az értékcsökkenési és amortizációs költségek, valamint a nettó pénzügyi költségek csökkenése.
 • Az üzleti tevékenységből származó nettó cash flow 21,4 milliárd forinttal nőtt éves szinten, a 2013. első kilenc havi 76,7 milliárd forintról 98,1 milliárd forintra 2014. első kilenc hónapban. A növekedés a működőtőke javulásának köszönhető, ami egyrészt a 2014-ben a 2013-as szintnél 13 milliárd forinttal kisebb mértékben növekvő részletre való értékesítés, valamint a faktorált és így már pénzügyi cash flow-nak számító szállítói szerződések következménye.§  A beruházás tárgyi eszközökbe és immateriális javakba (Capex) 63,8 milliárd forinttal, a 2013. első kilenc havi 117,4 milliárd forintról 53,6 milliárd forintra csökkent 2014. első kilenc hónapban. A jelentős csökkenés elsősorban az újonnan megvásárolt frekvencia licenszekhez kapcsolódó költségeknek tulajdonítható, mivel ezek 2014. harmadik negyedévben még nem kerültek könyvelésre, ugyanakkor a 2013. harmadik negyedévi Capex tartalmazott 38 milliárd forint összegben magyarországi frekvencia licenszek meghosszabbításáért fizetett díjat, továbbá 17,3 milliárd forint összegben a jövőbeni éves frekvencia díjak jelenértékének aktiválását. Mindezek, valamint a 2013-ban könyvelt 3,1 milliárd forint macedón spektrum licensz díj nélkül számolva a Capex 5,7 milliárd forinttal, a 2013. első kilenc havi 59,3 milliárd forintról 53,6 milliárd forintra csökkent 2014. első kilenc hónapban, elsősorban annak következtében, hogy a bérelt IPTV set-top box szerződésekben változás történt, ami pénzügyi lízing Capexet okozott 2013-ban.2014. első kilenc hónapban a Capex teljes összegéből a Telekom Magyarország szegmensre 44,3 milliárd forintot, a T-Systems Magyarország szegmensre 2,6 milliárd forint jutott, míg Macedóniában 4,0 milliárd forintot, Montenegróban pedig 2,9 milliárd forintot fordítottunk beruházásokra.
 • A szabad cash flow (az üzleti tevékenységből és az egyéb pénzügyi eszközök beszerzésével/eladásával korrigált befektetési tevékenységből származó és az egyéb pénzügyi kötelezettségekre fordított cash flow összege) 1 7 milliárd forinttal, a 2013. első kilenc havi 7,2 milliárd forintról 24,2 milliárd forintra nőtt 2014. első kilenc hónapban. A javulás elsősorban a fent említett, kisebb mértékben növekvő részletre való értékesítés következménye.
 • A nettó adósságállomány a 2013. szeptember végi 368,2 milliárd forintról 418,4 milliárd forintra nőtt 2014. szeptember végére, ami tartalmazza az 58,65 milliárd forint frekvencia licensz kötelezettséget, de még nem foglalja magába a jövőbeni éves frekvencia díjak jelenértékének aktiválását, mivel ez a kb. 39 milliárd forintos összeg 2014. negyedik negyedévben kerül majd lekönyvelésre. A nettó eladósodottsági ráta (a nettó adósságnak az összes tőkére vetített aránya) 44,6%-ra nőtt a negyedév során.


Christopher Mattheisen vezérigazgató így nyilatkozott:

“Örömmel számolok be arról, hogy sikeres negyedévet zártunk. A Telekom Magyarország szegmensben a mobil forgalom növekedése mellett tovább nőtt az előfizetők száma is, és javult az ügyfélösszetétel, nőtt a szerződéses előfizetők aránya. Mindezek, valamint a változatlan végződtetési díjak és a mobilinternet használat jelentős növekedése azt eredményezte, hogy 4%-kal nőtt az egy előfizetőre jutó mobil átlagbevétel. Ugyanakkor nőtt a piaci részesedésünk mind a vezetékes internet, mind a TV szegmensben. Ezen kedvező fejlemények együttes eredményeként a Telekom Magyarország szegmensben nőtt a bruttó fedezet.

A T-Systems Magyarország szegmensben a hatékonyságnövelési intézkedések keretében átalakítottuk belső folyamatainkat, aminek következtében csökkent a belső szolgáltatások mennyisége. Ez, valamint az infrastrukturális és készülékértékesítési projektek számának csökkenése a bevételek 17%-os csökkenését okozta.

Macedóniában a legfontosabb fejlemény két versenytársunk, a ONE és a VIP összeolvadásának bejelentése. A tranzakció zárásának feltétele a ONE megerősítő átvilágítása és a macedón hatóságok jóváhagyása. Arra számítunk, hogy amennyiben jóváhagyják ezt az összeolvadást, a tranzakció át fogja alakítani a versenykörnyezetet a macedón távközlési piacon.

Montenegróban a teljesítményünket kedvezőtlenül befolyásolta a gyenge turista szezon és a szabályozói nyomás.

Annak ellenére, hogy Csoport szinten csak kismértékben csökkentek a bevételek, a magasabb magyarországi végkielégítési költségek miatt növekvő személyi jellegű költségek következtében az EBITDA 5%-kal csökkent.

Végül szeretnék kiemelni néhány igen jelentős eredményt. Először is örömmel számolok be arról, hogy megkaptuk azokat a frekvencia licenszeket, amelyek lehetővé teszik a Magyar Telekom számára azoknak a frekvencia blokkoknak a használatát, amelyeket a közelmúltban lezajlott tendereljárásban megszereztünk. 73%-ra terjesztettük ki a lakossági 4G lefedettségünket, ugyanakkor akár 150 Mbit/s-ra növeltük a 4G mobilinternet névleges letöltési sebességet. Úgy hisszük, hogy ez a lépés a Digitális Magyarország megvalósításának meghatározó állomása, és terveink szerint tovább folytatjuk a hálózatfejlesztéseket, melynek eredményeként 2015 végére 93%-ra növeljük az országos lakossági 4G lefedettséget. Továbbá örömmel értesültünk arról, hogy a magyar kormány visszavonta az internetadóra vonatkozó eredeti javaslatát.”Ezen befektetői közlemény jövőre vonatkozó kijelentéseket is tartalmaz. Azon megállapítások, melyek nem múltbeli eseményekre vonatkoznak (azaz a véleményünkre és várakozásainkra vonatkozó kijelentések), jövőre vonatkozóak. Ezen kijelentések a jelenlegi terveken, becsléseken és előrejelzéseken alapulnak, ezért nem lenne helyes ezen kijelentésekre a kellő mértéket meghaladó módon támaszkodni. A jövőre vonatkozó kijelentések azon időpontbeli állapoton alapulnak, amelyben ezen állítások elhangzanak, s nem vállalunk kötelezettséget arra nézve, hogy a kijelentések bármelyikét új információk vagy jövőbeli események alapján a továbbiakban nyilvánosan frissítsük, módosítsuk.  

A jövőre vonatkozó kijelentések önmagukban rejlő kockázatokkal és bizonytalanságokkal járnak. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy számos olyan fontos tényező van, amelynek hatására a tényleges eredmények lényegesen eltérhetnek az előretekintő jellegű megállapításoktól. Az ilyen tényezőket többek között a 2013. december 31-ével végződött év pénzügyi beszámolójával együtt olvasandó, amely elérhető weboldalunkon a https://www.telekom.hu-n, és amely a Nemzetközi Számviteli Szabvány Testület („IASB”) által kibocsátott és az Európai Unió által elfogadott, Nemzetközi Pénzügyi Jelentési Szabványok („IFRS”) figyelembevételével készült. 

A Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardokkal (IFRS) összhangban készített kimutatások mellett a Magyar Telekom nem-GAAP pénzügyi teljesítménymutatókat is közzétesz, többek között EBITDA, EBITDA ráta, rendkívüli tételek nélkül számolt EBITDA, rendkívüli tételek nélkül számolt EBITDA ráta és nettó adósság mutatókat. Ezek a nem-GAAP mutatók kiegészítik, nem pedig helyettesítik az IFRS szerint közzétett információkat. A nem-GAAP pénzügyi teljesítménymutatók nem azonosak sem az IFRS, sem más, általánosan elfogadott számviteli elvek szerint készített mutatókkal. Előfordulhat, hogy más társaságok ezeket a fogalmakat más módszertan szerint határozzák meg. A fogalmak értelmezéséhez további részletes információ található a pro forma számok összeegyeztetése oldalon, amely megtalálható a Magyar Telekom Befektetői Kapcsolatok honlapján: www.telekom.hu/befektetoknek.