Technikai okok miatt a Facebook azonosítóval történő belépés átmenetileg nem lehetséges!
Kérjük, belépéshez használd hívószámodat, e-mail címedet vagy MT ügyfélazonosítódat.
Technikai okok miatt a Facebook azonosítóval történő belépés átmenetileg nem lehetséges!
Kérjük, belépéshez használd hívószámodat, e-mail címedet vagy MT ügyfélazonosítódat.

Befektetői közlemények

A Magyar Telekom 2013. negyedik negyedéves eredményei

Budapest, 2014. február 27. 00:00

A Magyar Telekom (Reuters: MTEL.BU és Bloomberg: MTELEKOM HB), Magyarország vezető távközlési szolgáltatója ma közzétette 2013. negyedik negyedévre és egész évre vonatkozó Nemzetközi Pénzügyi Jelentési Szabványok (IFRS) szerinti konszolidált pénzügyi eredményeit.

Főbb eredmények:

 • A bevételek kis mértékben, 0,5%-kal 164,9 milliárd forintról 165,7 milliárd forintra nőttek 2013. negyedik negyedévben 2012 azonos időszakához képest. Az energiaszolgáltatásból származó és a nem hang alapú mobil bevételek növekedését ellensúlyozta a magyar és macedón vezetékes és mobil hang alapú bevételek csökkenése.
 • Az EBITDA 4,7%-kal 37,0 milliárd forintról 38,8 milliárd forintra nőtt az egyéb működési költségekben elért megtakarításoknak köszönhetően, köztük marketing, tanácsadói díjak, bérleti díjak, egyéb adók és díjak, mely utóbbi kettő a set top boxok illetve az éves frekvencia díjak 2013 korábbi időszakaiban történt aktiválásának köszönhető. A létszám leépítési programokkal kapcsolatos végkielégítések, valamint a működést terhelő adók csökkenése is kedvezően hatott az EBITDA-ra.
 • Az értékcsökkenési és amortizációs költségek 29,0 milliárd forintról 27,0 milliárd forintra csökkentek, mivel a mobil hálózat modernizációja mind Macedóniában mind Magyarországon az érintett eszközök hasznos élettartamának lerövidülését eredményezte, ami megnövelte az értékcsökkenési költségeket 2012-ben. Az ebből adódó csökkenést csak részben ellensúlyozták az új illetve meghosszabbított licenszek és az aktivált éves frekvenciadíjak következtében növekvő értékcsökkenési költségek.
 • A nettó pénzügyi költségek 8,4 milliárd forintról 8,0 milliárd forintra csökkentek. A magasabb hitelállomány kedvezőtlen hatását ellensúlyozták az alacsonyabb átlagos kamatszintek és az árfolyamveszteség csökkenése, mivel 2013. negyedik negyedévben a forint 0,5%-kal erősödött az euróhoz képest, ami kis árfolyamnyereséget okozott, miközben 2012. negyedik negyedévben a forint 2,7%-kal gyengült, és ezáltal árfolyamveszteséget eredményezett.
 • A nyereségadó a 2012. negyedik negyedévi 0,8 milliárd forintról 2,5 milliárd forintra nőtt 2013. negyedik negyedévben , összhangban a magasabb adózási előtti eredménnyel. Az egyéb jövedelemadók (mint a helyi iparűzési adó és az innovációs járulék) változatlanok maradtak 2,0 milliárd forintos szinten, mivel ezek számításának alapja a bruttó fedezet és nem az adózás előtti eredmény. Ennek eredményeként 2013. negyedik negyedévben az effektív adóráta 66,5% volt.
 • A Társaság részvényeseire jutó eredmény (nettó eredmény)1,6 milliárd forintos veszteségről 0,3 milliárd forintos nyereségre nőtt 2013. negyedik negyedévben 2012 azonos időszakához képest , elsősorban a magasabb EBITDA-nak köszönhetően, amit csak részben ellensúlyozott a magasabb nyereségadó.
 • Az üzleti tevékenységből származó nettó cash flow 13,6 milliárd forinttal, a 2012. évi 145,2 milliárd forintról 131,6 milliárd forintra csökkent 2013-ban. A csökkenés oka elsősorban az előző évihez képest 15,4 milliárd forinttal alacsonyabb EBITDA. Bár a működő tőke is kedvezőtlenül változott, az üzleti tevékenységből származó egyéb cash flow javulása ellensúlyozta ezt, amit többek között a 2013-ban fordítottan faktorált szállítói szerződések és a 2012. évi macedóniai ingatlan tranzakció eredményezett.
 • A beruházás tárgyi eszközökbe és immateriális javakba (Capex) 42,8 milliárd forinttal, a 2012. évi 103,3 milliárd forintról 146,1 milliárd forintra nőtt 2013-ban. A jelentős növekedés oka elsősorban a 2013. harmadik negyedévi 38,0 milliárd forint összegű magyarországi frekvencia licenszek meghosszabbítási díja és a 3,1 milliárd forint összegű macedón 4G licensz díja. Mindehhez társult még 17,5 milliárd forint összegben a jövőbeni éves frekvencia díjak jelenértékének aktiválása. Mindezek, valamint a 2012. első negyedévi 10,9 milliárd forint összegű 900 MHz-es spektrum licenszdíj nélkül a Capex 4,9 milliárd forinttal csökkent, elsősorban a 2012. évi 10,7 milliárd forint összegű, a macedón leányvállalatunknál végrehajtott pénzmozgással nem járó, de Capex-ként elszámolt ingatlancsere tranzakció következtében.
  2013-ban a Capex teljes összegéből a Telekom Magyarország szegmensre 122,2 milliárd forint, a T-Systems Magyarország szegmensre 4,4 milliárd forint jutott, míg Macedóniában 15,2 milliárd forintot, Montenegróban pedig 4,3 milliárd forintot fordítottunk beruházásokra.
 • Módosítottuk a szabad cash flow meghatározását annak érdekében, hogy jobban tükrözze a Társaság valós készpénztermelését, mivel az újabban használt pénzügyi konstrukciók következtében némely működéshez kapcsolódó tétel a pénzügyi cash flow részeként kerül elszámolásra. A korábbi definícióról (szabad cash flow: az üzleti tevékenységből és az egyéb pénzügyi eszközök beszerzésével / eladásával korrigált befektetési tevékenységből származó cash flow összege) az alábbi definícióra térünk át:az üzleti tevékenységből és az egyéb pénzügyi eszközök beszerzésével /eladásával korrigált befektetési tevékenységből származó és az egyéb pénzügyi kötelezettségek kifizetésére fordított összegekkel korrigált cash flow összege. Ennek következtében a korábbi időszakok szabad cash flow-ja is módosult. A megváltoztatott definíció alapján a szabad cash flow 2012. évi 59,7 milliárd forintról 0,6 milliárd forintra csökkent 2013-ban , az alacsonyabb működési cash flow, a magasabb Capex és a Pro-M értékesítéséből származó nyereség 2012. évi eredményt javító hatásának következtében.
 • A nettó adósságállomány a 2012. végi 273,1 milliárd forintról 2013 végére 381,2 milliárd forintra nőtt.A nettó eladósodottsági ráta (a nettó adósságnak az összes tőkére vetített aránya) 43,8% volt 2013. év végén , részben a jövőbeni éves frekvencia díjak aktiválása, valamint a fordítottan faktorált szállítói szerződések miatt megemelkedett pénzügyi kötelezettség eredményeként.


Christopher Mattheisen vezérigazgató így nyilatkozott:

„„2013-ban a várakozásokkal összhangban 5%-os bevétel növekedést értünk el az RI/IT- és a kiskereskedelmi gáz és áramszolgáltatásokból származó bevételek növekedésének köszönhetően. A Telekom Magyarország szegmensben az összecsomagolási stratégiánkat tovább folytatva sikerült 2%-ra csökkenteni a hagyományos vezetékes hangszolgáltatások lemorzsolódását. Ugyanakkor a vezetékes internet és a TV szegmensben egyaránt jelentősen nőtt a piaci részesedésünk, valamint az értékteremtő akvizíciók és a belső növekedés együttes eredményének köszönhetően sikerült a legtöbb TV előfizetőt megszereznünk a piacon. Az elmúlt hónapokban a mobil piacon az új korlátlan beszélgetést nyújtó díjcsomagokon volt a legnagyobb hangsúly. A korlátlan ‘Next’ mobil díjcsomagjaink nagyon keresettek voltak új és meglévő előfizetőink körében egyaránt, és sikeres felfelé migrációval járó értékesítési erőfeszítéseink eredményeként csökkent az ARPU-ra nehezedő nyomás.

Macedóniában a kiélezett versenyből adódó nyomás a negyedik negyedévben sem enyhült, ami kedvezőtlenül hatott a pénzügyi eredményekre. A nyereségesség ugyanakkor továbbra is magas volt, az EBITDA ráta 39%-ot ért el. Mindemellett múlt év december elején az országban elsőként elindítottuk a 4G szolgáltatást. Montenegróban az év során növeltük a mobil hang piaci részesedésünket, miközben a vezetékes hang, internet és TV szegmensekben is megőriztük vezető pozíciónkat.

A kedvezőbb magyarországi működési eredményeknek köszönhetően az EBITDA éves szinten várakozásinknál kisebb mértékben, kevesebb, mint 8%-kal csökkent. A terveknek megfelelően 2013-ban 5%-kal, 87,5 milliárd forintra csökkent a Capex (a spektrum akvizícióra fordított összegek és az éves frekvencia díj aktiválása nélkül).

Előretekintve 2014-re arra számítunk, hogy a kiskereskedelmi energia és a készülékértékesítés növekedése kisebb mértékű lesz, így a bevételek csökkenhetnek a 2013. évi szinthez képest, várakozásaink szerint legfeljebb 3%-kal. Várakozásaink szerint a jelentett EBITDA 3%-6%-kal csökken a bevételösszetétel folytatódó, ámbár lassuló változásának következtében, mely szerint a bevételek egyre nagyobb része származik az alacsonyabb jövedelmezőségű szolgáltatásokból. A Capex célkitűzésünk 2014-re kb. 87 milliárd forint (a spektrum akvizícióra fordított összegek és az éves frekvencia díj aktiválása nélkül), amit terveink szerint olyan projektekre költünk, amelyek a jövőbeni hatékonyság javítását segítik, mint pl. az IP migráció vagy az integrált CRM és számlázási rendszerek.”Ezen befektetői közlemény jövőre vonatkozó kijelentéseket is tartalmaz. Azon megállapítások, melyek nem múltbeli eseményekre vonatkoznak (azaz a véleményünkre és várakozásainkra vonatkozó kijelentések), jövőre vonatkozóak. Ezen kijelentések a jelenlegi terveken, becsléseken és előrejelzéseken alapulnak, ezért nem lenne helyes ezen kijelentésekre a kellő mértéket meghaladó módon támaszkodni. A jövőre vonatkozó kijelentések azon időpontbeli állapoton alapulnak, amelyben ezen állítások elhangzanak, s nem vállalunk kötelezettséget arra nézve, hogy a kijelentések bármelyikét új információk vagy jövőbeli események alapján a továbbiakban nyilvánosan frissítsük, módosítsuk.  

A jövőre vonatkozó kijelentések önmagukban rejlő kockázatokkal és bizonytalanságokkal járnak. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy számos olyan fontos tényező van, amelynek hatására a tényleges eredmények lényegesen eltérhetnek az előretekintő jellegű megállapításoktól. Az ilyen tényezőket többek között a 2012. december 31-ével végződött év pénzügyi beszámolójával együtt olvasandó, amely elérhető weboldalunkon a https://www.telekom.hu-n, és amely a Nemzetközi Számviteli Szabvány Testület („IASB”) által kibocsátott és az Európai Unió által elfogadott, Nemzetközi Pénzügyi Jelentési Szabványok („IFRS”) figyelembevételével készült. 

A Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardokkal (IFRS) összhangban készített kimutatások mellett a Magyar Telekom nem-GAAP pénzügyi teljesítménymutatókat is közzétesz, többek között EBITDA, EBITDA ráta, rendkívüli tételek nélkül számolt EBITDA, rendkívüli tételek nélkül számolt EBITDA ráta és nettó adósság mutatókat. Ezek a nem-GAAP mutatók kiegészítik, nem pedig helyettesítik az IFRS szerint közzétett információkat. A nem-GAAP pénzügyi teljesítménymutatók nem azonosak sem az IFRS, sem más, általánosan elfogadott számviteli elvek szerint készített mutatókkal. Előfordulhat, hogy más társaságok ezeket a fogalmakat más módszertan szerint határozzák meg. A fogalmak értelmezéséhez további részletes információ található a pro forma számok összeegyeztetése oldalon, amely megtalálható a Magyar Telekom Befektetői Kapcsolatok honlapján: www.telekom.hu/befektetoknek.