Technikai okok miatt a Facebook azonosítóval történő belépés átmenetileg nem lehetséges!
Kérjük, belépéshez használd hívószámodat, e-mail címedet vagy MT ügyfélazonosítódat.
Technikai okok miatt a Facebook azonosítóval történő belépés átmenetileg nem lehetséges!
Kérjük, belépéshez használd hívószámodat, e-mail címedet vagy MT ügyfélazonosítódat.

Befektetői közlemények

A Magyar Telekom 2014. második negyedévi eredményei

Budapest, 2014. augusztus 7. 00:00

A Magyar Telekom (Reuters: MTEL.BU és Bloomberg: MTELEKOM HB), Magyarország vezető távközlési szolgáltatója ma közzétette 2014. második negyedévre és első félévre vonatkozó, az Európai Unió által befogadott Nemzetközi Pénzügyi Jelentési Szabványok (IFRS) szerinti konszolidált pénzügyi eredményeit.

Főbb eredmények:

  • A bevételek 3,3%-kal 156,9 milliárd forintról 151,8 milliárd forintra csökkentek 2014. második negyedévben 2013. azonos időszakához képest . Mindez a csökkenő vezetékes és mobil hang bevételek, valamint az energiaszolgáltatásból származó alacsonyabb bevételek következménye. Utóbbit a gáz és áram szabályozott kiskereskedelmi árának 2013. novemberi 11%-os csökkenése okozta, amit 2014 áprilisában további 6,5%-os gáz árcsökkentés követett.
  • Az EBITDA mérsékelten, 0,3%-kal csökkent 49,8 milliárd forintról 49,6 milliárd forintra , mivel a megnövekedett távközlési adó hatását (amit a nem magánszemély előfizetők előfizetése után fizetendő adó emelkedése okozott) nagyrészt mérsékelte az energia és RI/IT szolgáltatások bruttó fedezetének növekedése, valamint a személyi jellegű ráfordítások csökkenése.
  • Az értékcsökkenési és amortizációs költségek 25,5 milliárd forintról 24,5 milliárd forintra csökkentek , mivel az új, illetve meghosszabbított licenszekkel és az aktivált éves frekvencia díjakkal kapcsolatos magyarországi értékcsökkenés és amortizáció növekedését ellensúlyozta egyes eszközök, mint például a rádió berendezések meghosszabbított hasznos élettartama miatti kisebb értékcsökkenési leírás.
  • A nettó pénzügyi költségek 6,5 milliárd forintról 7,8 milliárd forintra növekedtek. A növekedést elsősorban a magasabb nettó árfolyamveszteségek okozták (ami magába foglalja a derivatívák értékelési különbözetét), mivel 2014. második negyedévben a forint 1,0%-kal gyengült az euróval szemben, míg 2013. második negyedévben 3,0%-kal erősödött. A magasabb hitelállomány kedvezőtlen hatását ellensúlyozták az alacsonyabb átlagos kamatszintek.
  • A nyereségadó költség a 2013. második negyedévi 3,9 milliárd forintról 4,8 milliárd forintra nőtt 2014. második negyedévben a kissé alacsonyabb adózás előtti eredmény ellenére. A növekedés oka elsősorban az, hogy a teljes nyereségen belül a nemzetközi leányvállalataink rovására növekszik a magyar tevékenységünk részaránya, amelyet magasabb nyereségadó súlyt. Ezen kívül a 2014. második negyedévi magasabb halasztott adó ráfordítások az árfolyammozgások konszolidációs hatása, mivel 2014. második negyedévben a forint 1,0%-kal gyengült az euróval szemben, míg 2013. ugyanezen időszakában a 3,0%-kal erősödött.Az egyéb jövedelemadók (mint a helyi iparűzési adó és az innovációs járulék) nagyjából változatlanok maradtak körülbelül 2,0 milliárd forintos szinten.
  • A Tár saság részvényeseire jutó eredmény (nettó eredmény) a 2013. második negyedéves 12,2 milliárd forintról 2014. második negyedévben 11,6 milliárd forintra csökkent tükrözve a nagyjából stabil EBITDA-t, valamint az időszak magasabb pénzügyi és nyereségadó költségeit.
  • Az üzleti tevékenységből származó nettó cash flow 14,7 milliárd forinttal, a 2013. első félévi 41,5 milliárd forintról 2014. első félévben 56,2 milliárd forintra emelkedett. A növekedés a működőtőke javulásának köszönhető (ami a 2013-ban faktorált szállítói szerződéseket is tükrözi), amit részben ellensúlyozott a magasabb nyereségadó kifizetés. A nyereségadó kifizetések növekedését a Macedóniában 2014. januártól hatályos adótörvény-változás okozta, amely alapján Macedóniában az osztalék deklarálását 10%-os nyereségadó terheli függetlenül az osztalék kedvezményezettjének (lakó- illetve székhelyének) illetőségétől. Ennek következtében a macedón leányvállalatunkhoz kapcsolódó nyereségadó kifizetés 1,8 milliárd forinttal magasabb volt 2014. első félévben az egy évvel korábbihoz képest.
  • A beruházás tárgyi eszközökbe és immateriális javakba (Capex) a 2013. első félévi 40,6 milliárd forintról 2014. első félévben 33,3 milliárd forintra csökkent elsősorban annak következtében, hogy a bérelt IPTV set-top box szerződések elszámolása operatívról pénzügyi lízingre változott, ami 2013. első félévben egy egyszeri 7,2 milliárd forintos növekedést eredményezett a Capex-ben. 2014. első félévben a Telekom Magyarország 29,3 milliárd forintot számolt el a teljes Capex-ből, miközben 1,2 milliárd forint a T-Systems Magyarországhoz kapcsolódik. Macedóniában és Montenegróban rendre 1,7 milliárd forint és 1,2 milliárd forint volt a Capex,
  • A szabad cash flow (az üzleti tevékenységből és az egyéb pénzügyi eszközök beszerzésével/eladásával korrigált befektetési tevékenységből származó és az egyéb pénzügyi kötelezettségekre fordított cash flow összege) a 2013. első félévi 3,1 milliárd forintról 2014. első félévben 0,7 milliárd forintra csökkent. A működési cash flow javulását ellensúlyozta a magasabb Capex kifizetés, amit a 2014. első negyedévben az előző évhez képest magasabb Capex szállítói kifizetések okoztak, továbbá a magasabb egyéb pénzügyi kötelezettségek kifizetésére fordított összegek, amit elsősorban a faktorált szállító szerződések emelkedése és az időszakos frekvencia díjak 2014. évi kifizetései eredményeztek.§ 
  • A nettó adósságállomány a 2013. második negyedév végi 347,1 milliárd forintról 2014. második negyedév végére 374,6 milliárd forintra emelkedett. A nettó eladósodottsági ráta (a nettó adósságnak az összes tőkére vetített aránya) 42,5% volt 2014. második negyedév végén.


Christopher Mattheisen vezérigazgató így nyilatkozott:

“A pozitív tendenciák, amelyeket 2014. első negyedévben a magyar piacokon tapasztaltunk folytatódtak a második negyedévben is, és tovább erősítettük piacvezető pozíciónkat. Ugyanakkor az ARPU javulása is bíztató, különösen, ha a háztartásokat nézzük, ahol folyamatos növekedést tapasztaltunk a vezetékes és mobil szolgáltatások háztartásonkénti átlagos számában.

A Csoport bevételei ugyanakkor 3%-kal csökkentek a második negyedévben, elsősorban az alacsonyabb szabályozott kiskereskedelmi árak miatt csökkenő energia bevételek következtében, másodsorban a készülékértékesítés visszaesése miatt, ami véleményünk szerint csupán a megcélzott szegmensekben tapasztalható átmeneti telítettség következménye. Macedóniában az állandó versenykihívások, míg Montenegróban a kedvezőtlen gazdasági és szabályozói környezet szintén negatívan befolyásolták a bevételeket.

Az alacsonyabb bevételek ellenére a bruttó fedezetünk javult a negyedévben az energia és az RI/IT szolgáltatás fedezet javulásának köszönhetően, ugyanakkor az EBITDA-ra kedvezően hatott a személyi jellegű költségek csökkenése is, tükrözve a tavalyi hatékonyságnövelő intézkedéseket. Annak érdekében, hogy a hatékonyságot tovább javítsuk, megállapodtunk az érdekképviseletekkel, hogy 2015 végére 1700 fővel csökkentjük a létszámot.

Előretekintve az év további részére arra számítunk, hogy a bevételek és a Capex összhangban lesznek a korábban kommunikált célkitűzéseinkkel, az EBITDA pedig a vártnál jobban alakul majd. Az utóbbi elsősorban a bruttó fedezet javítását célzó erőfeszítéseinknek köszönhető, ugyanakkor enyhe javulást tapasztalunk a magyarországi háztartások vásárlóerejében is, ami segíti a felfelé migrációval járó értékesítési erőfeszítéseinket, és előmozdíthatja a magasabb fedezetű szolgáltatások, úgymint a mobil hang és a TV iránti keresletet. Következésképpen, várakozásaink szerint az EBITDA legfeljebb 3%-kal fog csökkeni a 2013-as szinthez képest. Miközben arra számítunk, hogy 2014 során továbbra is kedvezőtlenül fog alakulni a szabad cash flow termelésünk, azt reméljük, hogy 2015-től már jelentős javulást tapasztalunk majd ezen a téren.”Ezen befektetői közlemény jövőre vonatkozó kijelentéseket is tartalmaz. Azon megállapítások, melyek nem múltbeli eseményekre vonatkoznak (azaz a véleményünkre és várakozásainkra vonatkozó kijelentések), jövőre vonatkozóak. Ezen kijelentések a jelenlegi terveken, becsléseken és előrejelzéseken alapulnak, ezért nem lenne helyes ezen kijelentésekre a kellő mértéket meghaladó módon támaszkodni. A jövőre vonatkozó kijelentések azon időpontbeli állapoton alapulnak, amelyben ezen állítások elhangzanak, s nem vállalunk kötelezettséget arra nézve, hogy a kijelentések bármelyikét új információk vagy jövőbeli események alapján a továbbiakban nyilvánosan frissítsük, módosítsuk.  

A jövőre vonatkozó kijelentések önmagukban rejlő kockázatokkal és bizonytalanságokkal járnak. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy számos olyan fontos tényező van, amelynek hatására a tényleges eredmények lényegesen eltérhetnek az előretekintő jellegű megállapításoktól. Az ilyen tényezőket többek között a 2013. december 31-ével végződött év pénzügyi beszámolójával együtt olvasandó, amely elérhető weboldalunkon a https://www.telekom.hu-n, és amely a Nemzetközi Számviteli Szabvány Testület („IASB”) által kibocsátott és az Európai Unió által elfogadott, Nemzetközi Pénzügyi Jelentési Szabványok („IFRS”) figyelembevételével készült. 

A Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardokkal (IFRS) összhangban készített kimutatások mellett a Magyar Telekom nem-GAAP pénzügyi teljesítménymutatókat is közzétesz, többek között EBITDA, EBITDA ráta, rendkívüli tételek nélkül számolt EBITDA, rendkívüli tételek nélkül számolt EBITDA ráta és nettó adósság mutatókat. Ezek a nem-GAAP mutatók kiegészítik, nem pedig helyettesítik az IFRS szerint közzétett információkat. A nem-GAAP pénzügyi teljesítménymutatók nem azonosak sem az IFRS, sem más, általánosan elfogadott számviteli elvek szerint készített mutatókkal. Előfordulhat, hogy más társaságok ezeket a fogalmakat más módszertan szerint határozzák meg. A fogalmak értelmezéséhez további részletes információ található a pro forma számok összeegyeztetése oldalon, amely megtalálható a Magyar Telekom Befektetői Kapcsolatok honlapján: www.telekom.hu/befektetoknek.