Technikai okok miatt a Facebook azonosítóval történő belépés átmenetileg nem lehetséges!
Kérjük, belépéshez használd hívószámodat, e-mail címedet vagy MT ügyfélazonosítódat.
Technikai okok miatt a Facebook azonosítóval történő belépés átmenetileg nem lehetséges!
Kérjük, belépéshez használd hívószámodat, e-mail címedet vagy MT ügyfélazonosítódat.

Befektetői közlemények

A Magyar Telekom 2013. harmadik negyedévi eredményei

Budapest, 2013. november 7. 00:00

A Magyar Telekom (Reuters: MTEL.BU és Bloomberg: MTELEKOM HB), Magyarország vezető távközlési szolgáltatója ma közzétette 2013. harmadik negyedévre és első kilenc hónapra vonatkozó Nemzetközi Pénzügyi Jelentési Szabványok (IFRS) szerinti konszolidált pénzügyi eredményeit.

Főbb eredmények:

 • A bevételek 5,4%-kal 150,1 milliárd forintról 158,3 milliárd forintra nőttek 2013. harmadik negyedévben 2012 azonos időszakához képest. A bevételek javulása az energiaszolgáltatásból származó bevételek és az RI/IT bevételek jelentős bővülésének, valamint a készülékértékesítési bevételek növekedésének köszönhető.
 • Az EBITDA 8,2%-kal 56,6 milliárd forintról 51,9 milliárd forintra csökkent , elsősorban az egyéb működési bevételek 6,2 milliárd forintos csökkenése következtében, mivel a múlt év harmadik negyedévében a macedón ingatlan tranzakcióból 3,7 milliárd forint, a Pro-M értékesítéséből származóan pedig 1,6 milliárd forint nyereség került elszámolásra. Mindezek hatását részben ellensúlyozta a működést terhelő adók csökkenése a harmadik negyedévben.
 • A személyi jellegű költségek 1,4 milliárd forinttal nőttek a harmadik negyedévben az előző év azonos időszakához képest, elsősorban a Macedóniában szeptember végéig végrehajtott 10%-os létszámcsökkentéshez kapcsolódóan könyvelt 1,3 milliárd forint végkielégítés miatt. A Magyar Telekom Nyrt.-nél idén áprilistól életbe lépő 4%-os átlagos béremelés hatását ugyanakkor nagyrészt ellensúlyozta az alacsonyabb alkalmazotti létszám.
 • Az értékcsökkenési és amortizációs költségek 26,5 milliárd forintról 27,4 milliárd forintra nőttek a licenszekkel kapcsolatban könyvelt magasabb értékcsökkenési költségek következtében.
 • A nettó pénzügyi költségek 5,2 milliárd forintról 9,2 milliárd forintra nőttek elsősorban az árfolyamveszteség növekedésének következtében, mivel 2013. harmadik negyedévben a forint 1,1%-kal gyengült az euróhoz képest, ami árfolyamveszteséget okozott, miközben 2012. harmadik negyedévben a forint 1,6%-kal erősödött és ezáltal árfolyamnyereséget eredményezett.
 • A nyereségadó a 2012. harmadik negyedévi 5,9 milliárd forintról 4,4 milliárd forintra csökkent 2013. harmadik negyedévben , összhangban az alacsonyabb EBITDA-ból, a magasabb értékcsökkenési és amortizációs, valamint pénzügyi költségekből adódó adózás előtti eredménnyel. Ugyanakkor az adózás előtti eredmény csökkenése ellenére az egyéb jövedelemadók (mint pl. helyi iparűzési adó és innovációs járulék) változatlanok maradtak 2012. harmadik negyedévhez képest 2,0 milliárd forintos szinten, mivel ezek számításának alapja a bruttó fedezet és nem az adózás előtti eredmény. Ennek eredményeként 2013. harmadik negyedévben az effektív adóráta 28,9% volt .
 • A Társaság részvényeseire jutó eredmény ( nettó eredmény) 14,8 milliárd forintról 9,3 milliárd forintra csökkent, elsősorban az alacsonyabb adózás előtti eredmény következtében.
 • Az üzleti tevékenységből származó nettó cash flow 30,2 milliárd forinttal, a 2012. első kilenc havi 105,4 milliárd forintról 75,3 milliárd forintra csökkent 2013. első kilenc hónapban. A csökkenés oka elsősorban az előző évihez képest 17,1 milliárd forinttal alacsonyabb EBITDA, valamint a működő tőke alakulásában bekövetkezett kedvezőtlen változások. Az SEC és DOJ vizsgálatokhoz kapcsolódó 20,7 milliárd forintos kifizetés az előző évben ugyan negatívan hatott a működő tőkére, ennek hatását az idei évben ellensúlyozták olyan, a működő tőkére kedvezőtlenül ható tételek, mint a készülékértékesítéseknél alkalmazott részletfizetési opciók és a magasabb készletállomány. Mindezek mellett az elmúlt évben a Pro-M értékesítésének javító hatása is torzította az összehasonlítást.
 • A beruházás tárgyi eszközökbe és immateriális javakba (CAPEX) 46,6 milliárd forinttal 70,9 milliárd forintról 117,4 milliárd forintra nőtt 2013. első kilenc hónapban. A jelentős növekedés oka elsősorban a 2013. harmadik negyedévi 38,0 milliárd forint összegű magyarországi licensz meghosszabbítási díj és a 3,1 milliárd forint összegű macedón 4G licensz díja. Mindehhez társult még 17,3 milliárd forint összegben a jövőbeni éves frekvencia díjak jelenértékének aktiválása, a közelmúltbeli kapcsolódó megállapodások és a vonatkozó szabályozások változása következtében. Mindezek, valamint a 2012. első negyedévi 10,9 milliárd forint összegű 900 MHz-es spektrum licenszdíj nélkül a CAPEX kismértékben, 60,0 milliárd forintról 59,1 milliárd forintra csökkent. A 2012. harmadik negyedévi 10,7 milliárd forint összegű, a macedón leányvállalatunknál végrehajtott ingatlancsere tranzakcióhoz kapcsolódó pénzmozgással nem járó CAPEX hatását nagyrészt ellensúlyozták az integrált ügyfélszolgálati és számlázási rendszer fejlesztésével kapcsolatos magasabb beruházások valamint az IPTV vevő egységek bérleti szerződésének pénzügyi lízingre változtatása. A pénzügyi lízingszerződések ugyanakkor nem jártak cash flow kiáramlással, ezért a Beruházásokkal kapcsolatos cash korrekciók sor ugyanezt az összeget ellentétes iránnyal szintén tartalmazza, a spektrum licensz meghosszabbítási díja pedig 2013. negyedik negyedévben fizetendő, így 2013. első kilenc hónapban annak sincs hatása a szabad cash flow-ra.
  2013. első kilenc hónapjában a CAPEX teljes összegéből a Telekom Magyarország szegmensre 103,4 milliárd forint, a T-Systems Magyarország szegmensre 2,2 milliárd forint jutott, míg Macedóniában 10,0 milliárd forintot, Montenegróban pedig 2,0 milliárd forintot fordítottunk beruházásokra.
 • A szabad cash flow (az üzleti tevékenységből és az egyéb pénzügyi eszközök beszerzésével / eladásával korrigált befektetési tevékenységből származó cash flow összege) 35,9 milliárd forinttal, az előző évi 44,8 milliárd forintról 8,9 milliárd forintra csökkent az első kilenc hónapban , az alacsonyabb működési cash flow és a Pro-M értékesítéséből származó nyereség múlt évi eredményt javító hatásának köszönhetően.
 • A nettó adósságállomány a 2012. szeptember végi 296,8 milliárd forintról 2013. szeptember végére 365,3 milliárd forintra nőtt. A nettó eladósodottsági ráta (a nettó adósságnak az összes tőkére vetített aránya) a negyedév folyamán 42,7% -ra emelkedett részben a jövőbeni éves frekvencia díjak aktiválása miatt magasabb pénzügyi kötelezettség eredményeként.


Christopher Mattheisen vezérigazgató így nyilatkozott:

„2013. harmadik negyedévben újabb optimizmusra okot adó, kedvező fejleményeket tapasztaltunk. A magyarországi lakossági szegmensben tovább tudtuk csökkenteni a vezetékes hangszolgáltatások lemorzsolódását és csökkentettük az ARPU esésének ütemét a kedvezően pozícionált összekapcsolt ajánlatoknak köszönhetően, melyek nemcsak a hagyományos távközlési alapszolgáltatásokat tartalmazzák, hanem készülékeket (pl. televíziók), valamint gáz és áramszolgáltatást is. Rendkívül elégedett vagyok, hogy a vonatkozó jogszabályok (korábban bejelentett) változását követően a jelenlegi körülmények mellett képesek vagyunk folytatni az energiaszolgáltatásokkal kapcsolatos stratégiánkat. Jelenleg arra számítunk, hogy az egyetemes és verseny szegmensnek nyújtott energiaszolgáltatásból származó éves bevételeink összesen 46 milliárd forint körül lesznek az idén. Ugyanakkor a magyar lakossági mobil piacon egy nagyon fontos mérföldkőhöz értünk a korlátlan beszélgetést nyújtó díjcsomagok megjelenésével, ami minden bizonnyal a verseny erősödéséhez fog vezetni. Mindemellett  jelenlegi álláspontunk szerint ajánlataink kiemelkedő értékének köszönhetően, többek között annak, hogy Magyarország legnagyobb 4G hálózatával rendelkezünk, képesek leszünk hatékonyan kezelni a helyzetből adódó kockázatokat.

A fentieken túl, az 5%-os negyedéves bevétel-növekedés az IT bevételek jelentős emelkedésének is köszönhető többek között olyan projektek sikeres elnyerésének eredményeként, mint az Allianz adatközpont migrációja.

Bruttó profitunkat sikeresen stabilizáltuk, míg az EBITDA-ban bekövetkezett 8%-os csökkenés nagyrészt a tavalyi, eredményt javító egyszeri tételeknek volt köszönhető.

Előretekintve az év hátralévő részére fenntartjuk a növekvő bevételekre és a 9%-12%-kal csökkenő EBITDA-ra vonatkozó célkitűzéseinket, azonban arra számítunk, hogy az EBITDA csökkenés mértéke a sáv kedvezőbb széléhez lesz közelebb. Megerősítjük az 5%-os csökkenést előirányzó CAPEX célkitűzést is, amely sem a spektrum akvizícióra fordított összegeket, sem a jövőbeni éves frekvencia díjak jelenértékének aktiválását nem tartalmazza."Ezen befektetői közlemény jövőre vonatkozó kijelentéseket is tartalmaz. Azon megállapítások, melyek nem múltbeli eseményekre vonatkoznak (azaz a véleményünkre és várakozásainkra vonatkozó kijelentések), jövőre vonatkozóak. Ezen kijelentések a jelenlegi terveken, becsléseken és előrejelzéseken alapulnak, ezért nem lenne helyes ezen kijelentésekre a kellő mértéket meghaladó módon támaszkodni. A jövőre vonatkozó kijelentések azon időpontbeli állapoton alapulnak, amelyben ezen állítások elhangzanak, s nem vállalunk kötelezettséget arra nézve, hogy a kijelentések bármelyikét új információk vagy jövőbeli események alapján a továbbiakban nyilvánosan frissítsük, módosítsuk.  

A jövőre vonatkozó kijelentések önmagukban rejlő kockázatokkal és bizonytalanságokkal járnak. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy számos olyan fontos tényező van, amelynek hatására a tényleges eredmények lényegesen eltérhetnek az előretekintő jellegű megállapításoktól. Az ilyen tényezőket többek között a 2012. december 31-ével végződött év pénzügyi beszámolójával együtt olvasandó, amely elérhető weboldalunkon a https://www.telekom.hu-n, és amely a Nemzetközi Számviteli Szabvány Testület („IASB”) által kibocsátott és az Európai Unió által elfogadott, Nemzetközi Pénzügyi Jelentési Szabványok („IFRS”) figyelembevételével készült. 

A Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardokkal (IFRS) összhangban készített kimutatások mellett a Magyar Telekom nem-GAAP pénzügyi teljesítménymutatókat is közzétesz, többek között EBITDA, EBITDA ráta, rendkívüli tételek nélkül számolt EBITDA, rendkívüli tételek nélkül számolt EBITDA ráta és nettó adósság mutatókat. Ezek a nem-GAAP mutatók kiegészítik, nem pedig helyettesítik az IFRS szerint közzétett információkat. A nem-GAAP pénzügyi teljesítménymutatók nem azonosak sem az IFRS, sem más, általánosan elfogadott számviteli elvek szerint készített mutatókkal. Előfordulhat, hogy más társaságok ezeket a fogalmakat más módszertan szerint határozzák meg. A fogalmak értelmezéséhez további részletes információ található a pro forma számok összeegyeztetése oldalon, amely megtalálható a Magyar Telekom Befektetői Kapcsolatok honlapján: www.telekom.hu/befektetoknek.