Technikai okok miatt a Facebook azonosítóval történő belépés átmenetileg nem lehetséges!
Kérjük, belépéshez használd hívószámodat, e-mail címedet vagy MT ügyfélazonosítódat.
Technikai okok miatt a Facebook azonosítóval történő belépés átmenetileg nem lehetséges!
Kérjük, belépéshez használd hívószámodat, e-mail címedet vagy MT ügyfélazonosítódat.

Befektetői közlemények

2012. negyedik negyedévi eredmények

A bevétel célkitűzésünket túlteljesítettük, az EBITDA a megcélzott sáv optimistább részébe esik

Budapest, 2013. február 28. 00:00

A Magyar Telekom (Reuters: MTEL.BU és Bloomberg: MTELEKOM HB), Magyarország vezető távközlési szolgáltatója ma közzétette 2012. negyedik negyedévre vonatkozó Nemzetközi Pénzügyi Jelentési Szabványok (IFRS) szerinti konszolidált pénzügyi eredményeit.

 • A bevételek 3,4%-kal 159,4 milliárd forintról 164,9 milliárd forintra nőttek 2012. negyedik negyedévben 2011 azonos időszakához képest. Az energiaszolgáltatásból származó és a RI/IT bevételek nagymértékű növekedése ellensúlyozni tudta a vezetékes és mobil hangalapú bevételek csökkenését, valamint a növekvő TV, és az okostelefon értékesítéseknek köszönhetően emelkedő mobil készülékértékesítési bevételek is hozzájárultak a bevételek növekedéséhez.
 • Az EBITDA 20,7%-kal 46,7 milliárd forintról 37,0 milliárd forintra csökkent, az EBITDA ráta 22,5%-ot ért el. A működéshez kapcsolódó , azaz a vizsgálattal kapcsolatos költségek és elhatárolások, a végkielégítéssel kapcsolatos költségek, valamint a különadó és az új távközlési adó nélkül számolt EBITDA a negyedik negyedévben 9,1%-kal 57,7 milliárd forintról 52,5 milliárd forintra mérséklődött 2011 negyedik negyedévéhez képest. A működéshez kapcsolódó EBITDA ráta 31,8% volt 2012 negyedik negyedévében, míg az előző év azonos időszakában 36,2% volt. A csökkenés oka, hogy nőtt az alacsonyabb jövedelmezőségű energia kiskereskedelmi tevékenység és a RI/IT bevételek hozzájárulása, miközben a magas jövedelmezőségű hangszolgáltatási bevételek tovább csökkentek.
 • A személyi jellegű költségek 0,6 milliárd forinttal nőttek a negyedik negyedévben az előző év azonos időszakához képest a munkabérek csökkenése ellenére, mivel az ügyfélszolgálati, értékesítési és ügyfélélmény területeken dolgozó, korábban kölcsönzés keretében foglalkoztatott munkatársak 2012. áprilistól a Magyar Telekom főállású munkavállalójaként dolgoznak tovább. Emellett 2012. negyedik negyedévben magasabb volt a végkielégítéssel kapcsolatos költségek összege.
 • Az értékcsökkenési leírás 52,4%-kal csökkent 2012. negyedik negyedévben az előző év azonos időszakához képest. A csökkenés oka elsősorban az, hogy az értékesítési költségekkel csökkentett valós érték kalkuláció alapján a Macedónia szegmens goodwilljére 31,4 milliárd forint értékvesztést kellett elszámolni 2011. negyedik negyedévben.
 • A nettó pénzügyi ráfordítások a 2011. negyedik negyedévi 11,8 milliárd forintról 8,4 milliárd forintra csökkentek 2012. negyedik negyedévben. A javulás elsősorban az árfolyamkülönbözeten és a derivatíváinkon elkönyvelt alacsonyabb értékelési veszteség nettó változásának köszönhető, mivel a forint 2,7%-kal gyengült az euróhoz képest 2012. negyedik negyedévben, míg 2011. negyedik negyedévben 6,5%-kal gyengült. Ezen felül, a 2012. negyedik negyedévi magasabb kamatkiadások oka elsősorban a magasabb eladósodottsági szint, kis részben pedig a magasabb átlagos kamatlábak.
 • A nyereségadó a 2011. negyedik negyedévi 12,7 milliárd forintról 0,8 milliárd forintra csökkent 2012. negyedik negyedévben. A csökkenés oka elsősorban, hogy 2011. negyedik negyedévben 15,0 milliárd forint egyszeri halasztott adókötelezettség került könyvelésre ahhoz kapcsolódóan, hogy eltörlésre került a magyar társasági adótörvény azon változása, melynek értelmében 2013-tól a magyar társasági nyereségadó mértéke 19%-ról 10%-ra csökkent volna.
 • A Társaság részvényeseire jutó eredmény ( nettó eredmény) -40,3 milliárd forintról -1,6 milliárd forintra nőtt . A működéshez kapcsolódó EBITDA csökkenése ellenére a nettó eredmény elsősorban a két, 2011. negyedik negyedévben kedvezőtlen eredményhatással járó egyszeri tételnek köszönhetően emelkedett, ezek a tételek: a Macedónia szegmensre elszámolt értékvesztés és a halasztott adókötelezettségben történt egyszeri csökkenés visszaforgatása 2011. negyedik negyedévben.
 • Az üzleti tevékenységből származó nettó cash flow 23,6 milliárd forinttal 168,8 milliárd forintról 145,2 milliárd forintra csökkent 2012-ben 2011-hez képest. A csökkenés oka elsősorban a működőtőke változása, mivel 2012-ben az SEC és DOJ vizsgálatokhoz kapcsolódóan 22,1 milliárd forint kifizetés történt. Ezt részben ellensúlyozta a Pro-M eladásából és a szállítók egy része esetében alkalmazott hosszabb fizetési határidőből származó működőtőke javulás. A magasabb kamatláb és eladósodottsági szint miatt emelkedő fizetett kamatok, valamint a magasabb fizetett nyereségadó is hozzájárultak az üzleti tevékenységből származó nettó cash flow csökkenéséhez.
 • A 10,9 milliárd forint összegű 900MHz-es spektrum licenszdíj nélkül a beruházás tárgyi eszközökbe és immateriális javakba (CAPEX) 8,6 milliárd forinttal 83,8 milliárd forintról 92,4 milliárdforintra nőtt 2012-ben 2011-hez képest. Az emelkedést elsősorban a macedóniai ingatlancseréhez kapcsolódó beruházások növekedése okozták. Az új macedóniai épületre elszámolt könyvszerinti beruházás összege 10,7 milliárd forint volt, a régi épületek beszámított értéke azonban 6,9 milliárd forint volt, és a különbözetet részletekben, 6 év alatt kell kifizetni. 2012-ben a CAPEX teljes összegéből a Telekom Magyarország szegmensre 57,8 milliárd forint, a T-Systems Magyarország szegmensre 5,2 milliárd forint jutott, míg Macedóniában 24,6 milliárd forintot, Montenegróban pedig 4,2 milliárd forintot fordítottak beruházásokra. Bizonyos CAPEX tételek nem képezik a szegmensek CAPEX részét.
 • A szabad cash flow (az üzleti tevékenységből és az egyéb pénzügyi eszközök beszerzésével / eladásával korrigált befektetési tevékenységből származó cash flow összege) 30,3 milliárd forinttal csökkent 2012-ben éves szinten, 92,0 milliárd forintról 61,7 milliárd forintra. Az alacsonyabb működési cash flow és a beruházások növekedése mellett a 2011. első negyedévi ingatlanértékesítések is hozzájárultak a szabad cash flow csökkenéséhez. Ezt részben ellensúlyozta a Pro-M eladásából származó bevétel 2012-ben.
 • A nettó adósságállomány a 2011. év végi 288,4 milliárd forintról 2012 végére 273,1 milliárd forintra csökkent . A nettó eladósodottsági ráta (a nettó adósságnak a nettó adósság és összes tőkére vetített aránya) 2012 végén 34,3% volt.


Christopher Mattheisen elnök-vezérigazgató így nyilatkozott:

„A kiskereskedelmi gáz- és áramszolgáltatásokból származó bevételek nagymértékű emelkedésének, valamint a TV, mobil internet és RI/IT területeken elért kiemelkedő bővülésnek köszönhetően bevételeink a várakozásainkat meghaladó mértékben nőttek 2012-ben. A karácsonyi időszakot különösen magas eladások jellemezték nemcsak a TV előfizetések terén, hanem a TV készülékek értékesítése is számottevő volt. Ez jól illeszkedik a nem alaptevékenységből származó bevételek növekedését és az előfizetői szám emelkedésének elősegítését célzó stratégiánkba. A mobil szegmensben változatlanul az okostelefonok voltak a középpontban 2012 során, aminek köszönhetően jelentősen nőtt a készülékértékesítés és a penetráció is ügyfeleink körében. A negyedik negyedévben a szerződéses ügyfeleknek eladott készülékek közel 90%-a okostelefon volt, miközben az okostelefon-vásárlóknak nagyjából 80%-a mobilinternet előfizetést is vett.Változatlanul törekedtünk a költségek csökkentésére, különösen az év második felében, valamint felülvizsgáltuk ingatlan eszközeink hatékonyságát Macedóniában. Mindezek elősegítették, hogy a működéshez kapcsolódó EBITDA csökkenését kézben tartsuk, az elért 4,4%-os visszaesés a megcélzott sáv optimistább részébe esik. Ehhez az eredményhez hozzájárult a Pro-M leányvállalatunk értékesítéséből származó nyereség is.
Tovább folytattuk belső hatékonyságnövelő projektjeinket, számos további bázisállomást korszerűsítettünk, és az év végére már Budapest 99%-át és az ország 27%-át fedtük le 4G-vel. Ezen intézkedéseknek következtében a beruházások – a spektrum akvizíció költségei nélkül – 92,4 milliárd forintot tettek ki, amely kismértékben meghaladta a 90 milliárd forintos éves célkitűzésünket. 

Várakozásaink szerint rövid távon a piaci környezet kihívásai – a változatlanul erős verseny és a háztartások elkölthető jövedelmének korlátozott szintje – nem enyhülnek, valamint a már bevezetett fiskális intézkedések is kedvezőtlenül hatnak az eredményeinkre.Ugyan továbbra is folytatjuk a költségtakarékosságot és új bevételi források felkutatását, arra számítunk, hogy jövedelmezőségünk összességében tovább csökken 2013-ban. Várhatóan a bevételeink legfeljebb 3%-kal, a jelentett EBITDA 4-7%-os mértékben fog csökkeni, a CAPEX (a spektrum akvizícióra fordított költségek nélkül) pedig körülbelül 5%-kal mérséklődik.” 

 Ezen befektetői közlemény jövőre vonatkozó kijelentéseket is tartalmaz. Azon megállapítások, melyek nem múltbeli eseményekre vonatkoznak (azaz a véleményünkre és várakozásainkra vonatkozó kijelentések), jövőre vonatkozóak. Ezen kijelentések a jelenlegi terveken, becsléseken és előrejelzéseken alapulnak, ezért nem lenne helyes ezen kijelentésekre a kellő mértéket meghaladó módon támaszkodni. A jövőre vonatkozó kijelentések azon időpontbeli állapoton alapulnak, amelyben ezen állítások elhangzanak, s nem vállalunk kötelezettséget arra nézve, hogy a kijelentések bármelyikét új információk vagy jövőbeli események alapján a továbbiakban nyilvánosan frissítsük, módosítsuk.  

A jövőre vonatkozó kijelentések önmagukban rejlő kockázatokkal és bizonytalanságokkal járnak. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy számos olyan fontos tényező van, amelynek hatására a tényleges eredmények lényegesen eltérhetnek az előretekintő jellegű megállapításoktól. Az ilyen tényezőket többek között a 2011. december 31-ével végződött év pénzügyi beszámolójával együtt olvasandó, amely elérhető weboldalunkon a https://www.telekom.hu-n, és amely a Nemzetközi Számviteli Szabvány Testület („IASB”) által kibocsátott és az Európai Unió által elfogadott, Nemzetközi Pénzügyi Jelentési Szabványok („IFRS”) figyelembevételével készült. 

A Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardokkal (IFRS) összhangban készített kimutatások mellett a Magyar Telekom nem-GAAP pénzügyi teljesítménymutatókat is közzétesz, többek között EBITDA, EBITDA ráta, rendkívüli tételek nélkül számolt EBITDA, rendkívüli tételek nélkül számolt EBITDA ráta és nettó adósság mutatókat. Ezek a nem-GAAP mutatók kiegészítik, nem pedig helyettesítik az IFRS szerint közzétett információkat. A nem-GAAP pénzügyi teljesítménymutatók nem azonosak sem az IFRS, sem más, általánosan elfogadott számviteli elvek szerint készített mutatókkal. Előfordulhat, hogy más társaságok ezeket a fogalmakat más módszertan szerint határozzák meg. A fogalmak értelmezéséhez további részletes információ található a pro forma számok összeegyeztetése oldalon, amely megtalálható a Magyar Telekom Befektetői Kapcsolatok honlapján: www.telekom.hu/befektetoknek.