Technikai okok miatt a Facebook azonosítóval történő belépés átmenetileg nem lehetséges!
Kérjük, belépéshez használd hívószámodat, e-mail címedet vagy MT ügyfélazonosítódat.
Technikai okok miatt a Facebook azonosítóval történő belépés átmenetileg nem lehetséges!
Kérjük, belépéshez használd hívószámodat, e-mail címedet vagy MT ügyfélazonosítódat.

Befektetői közlemények

A Magyar Telekom 2012. első negyedéves eredményei

Növekvő bevételek a magyarországi energia viszonteladásnak köszönhetően; híguló EBITDA ráta

Budapest, 2012. május 10. 00:00

A Magyar Telekom (Reuters: MTEL.BU és Bloomberg: MTELEKOM HB), Magyarország vezető távközlési szolgáltatója ma közzétette 2012. első negyedévre vonatkozó Nemzetközi Pénzügyi Jelentési Szabványok (IFRS) szerinti konszolidált pénzügyi eredményeit.

  • A bevételek 2,9%-kal 142,5 milliárd forintról 146,6 milliárd forintra nőttek 2012. első negyedévben. Az energia viszonteladásból származó bevételek jelentős hozzájárulása ellensúlyozni tudta a vezetékes és mobil hangalapú bevételek csökkenését. Emellett a növekvő TV, mobil internet és rendszer Integrációs/IT bevételek, valamint az okostelefonok növekvő eladásának köszönhetően megemelkedett készülékértékesítési bevételek is hozzájárultak a magasabb bevételekhez. A forint gyengülésének kedvező hatása volt a nemzetközi leányvállalatok forintban számolt bevételeire (a forint átlagosan 8,6%-kal gyengült a macedón dénárhoz képest és 8,4%-kal az euróhoz képest 2012 első negyedévében 2011 azonos időszakához képest).
  • Az EBITDA 3,1%-kal 53,2 milliárd forintról 51,6 milliárd forintra mérséklődött, az EBITDA ráta 35,2%-ot ért el. A működéshez kapcsolódó , azaz a vizsgálattal kapcsolatos költségek és elhatárolások, a végkielégítéssel kapcsolatos költségek, valamint a telekom adó nélkül számolt EBITDA 5,5%-kal 61,5 milliárd forintról 58,1 milliárd forintra csökkent. A működéshez kapcsolódó EBITDA ráta 39,6% volt 2012 első negyedévében, míg 2011 azonos időszakában 43,1%. Az EBITDA ráta csökkenésének oka, hogy nő az alacsony jövedelmezőségű energia viszonteladás aránya, valamint 2011. első negyedévében 1,4 milliárd forintos nyereség képződött magyarországi ingatlanértékesítésből.
  • A nyereségadó 2011. első negyedévről 2012. első negyedévre 26,5%-kal nőtt az alacsonyabb adózás előtti eredmény ellenére. A növekedés oka a magyarországi adójogszabályok változása, amely visszavonta a korábban bevezetett társasági adókulcs 19%-ról 10%-ra való csökkentését 500 millió forintos éves adóalap után. Ennek megfelelően számos halasztott adó egyenleget 2012. első negyedévben 19%-os adókulccsal számoltunk el, szemben a 2011 első negyedévében alkalmazott 10%-os adókulccsal.
  • A Társaság részvényeseire jutó eredmény ( nettó eredmény) 15,2 milliárd forintról 13,0 milliárd forintra esett . A csökkenés oka az alacsonyabb EBITDA és a magasabb nyereségadó volt, amit részben ellensúlyozott a nettó pénzügyi költségek csökkenése.
  • Az üzleti tevékenységből származó nettó cash flow 22,3 milliárd forinttal 44,6 milliárd forintról 22.3 milliárd forintra esett. A csökkenés oka elsősorban a működőtőke részét képező kötelezettségek mérséklődése, amely az SEC-vel és DOJ-val kötött egyezségek alapján fizetendő 20,7 milliárd forint kifizetésének, valamint a 2012. első negyedévben elnyert frekvencia licenszdíjához kapcsolódó ÁFA befizetésének eredménye. A magasabb kamatláb és növekvő eladósodottsági szint miatt emelkedő fizetett kamatok is hozzájárultak a csökkenéshez.
  • A beruházás tárgyi eszközökbe és immateriális javakba (CAPEX) 11,5 milliárd forinttal 12,3 milliárd forintról 23,8 milliárd forintra nőtt 2012. első negyedévében a 900MHz-es frekvenciasávért kifizetett 10,9 milliárd forintos licenszdíj miatt. A CAPEX teljes összegéből a Magyarország szegmensre 20,8 milliárd forint (a fent említett licenszdíjjal együtt), a T-Systems szegmensre 0,7 milliárd forint jutott, míg Macedóniában 1,4 milliárd forintot, Montenegróban pedig 0,9 milliárd forintot fordítottak beruházásokra.
  • A szabad cash flow (az üzleti tevékenységből és az egyéb pénzügyi eszközök beszerzésével / eladásával korrigált befektetési tevékenységből származó cash flow összege) 42,2 milliárd forinttal a 2011. első negyedévi 27,0 milliárd forintról 2012. első negyedévben -15,2 milliárd forintra csökkent. Az egyezség alapján fizetett összegen és a spektrum licensz díjon kívül a beruházási szállítóknak történő tavaly első negyedévhez képest magasabb kifizetések is csökkentették 2012. első negyedévében a cash flow-t. A tavaly első negyedévi cash flow-t az ingatlanértékesítésből származó bevétel is segítette.
  • A nettó adósságállomány a 2011. március végi 270,5 milliárd forintról 2012. március végére 283,6 milliárd forintra nőtt. A nettó eladósodottsági ráta (a nettó adósságnak az összes tőkére vetített aránya) 2012. március végén 33,6% volt.

Christopher Mattheisen elnök-vezérigazgató így nyilatkozott: „Az első negyedéves eredmények ígéretes trendeket mutatnak a kiskereskedelmi piacon az ügyfélszámaink és piaci részesedéseink tekintetében egyaránt. A népszerű Hoppá csomagunknak, az összekapcsolt ajánlatainknak, valamint az energia viszonteladói szolgáltatásunknak köszönhetően vezetékes hangügyfeleink lemorzsolódása az elmúlt évben a felére csökkent. Az áram és földgáz szolgáltatási helyek száma nagy ütemben nő, hiszen egyre több ügyfelünk veszi igénybe az energiaszolgáltatásokra nyújtott kedvezményeinket. Ennek megfelelően energiaszolgáltatásból származó bevételeink is gyorsan emelkednek. A vezetékes szélessávú, valamint TV előfizetőink köre is jó ütemben nő az összekapcsolt szolgáltatásainknak köszönhetően, így mára vezetékes ügyfeleink több mint fele dupla vagy tripla csomagra fizet elő. A mobil piacon is kedvező folyamatokat tapasztaltunk; az elmúlt évben az ügyfélkörünk és a piaci részesedésünk egyaránt növekedett. A növekvő előfizetői számoknak, az év elején végrehajtott áremelésnek és az energia viszonteladói szolgáltatásunknak köszönhetően a T-Hungary szegmens első negyedévi bevételei 3%-kal emelkedtek. A T-System szegmens teljesítményét ismét erősítették a növekvő RI/IT bevételek, míg a nemzetközi leányvállalataink eredményét a forint gyengülése javította. A bevételi struktúránk változása azonban kedvezőtlenül hat a marginunkra, amit csak részben tudnak ellensúlyozni költséggazdálkodási intézkedéseink. Mindezek, valamint a múlt év eredményére kedvezően ható ingatlan eladás miatt a működéshez kapcsolódó EBITDA 6%-kal csökkent a bevételeink 3%-os emelkedése ellenére.”


Ezen befektetői közlemény jövőre vonatkozó kijelentéseket is tartalmazhat. Azon kijelentések, amelyek nem múltbeli tényekre vonatkoznak (ideértve a véleményünkre és várakozásainkra vonatkozó kijelentéseket), jövőre vonatkozó kijelentések. Ezen kijelentések a jelenlegi terveken, becsléseken és előrejelzéseken alapulnak, tehát nem lenne helyes ezen kijelentésekre túlzott mértékben támaszkodni. A jövőre vonatkozó kijelentések a megtételük időpontjában aktuális állapoton alapulnak, és nem vállalunk kötelezettséget arra, hogy a kijelentések bármelyikét új információk vagy jövőbeli események alapján nyilvánosan frissítsük, módosítsuk.

A jövőre vonatkozó kijelentések szükségképpen kockázatokkal és bizonytalansággal járnak. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy számos olyan fontos tényező van, amelynek hatására a tényleges eredmények lényegesen eltérhetnek a jövőre vonatkozó kijelentésekben foglaltaktól. Az ilyen tényezőket többek között a 2011. december 31-én végződött évre vonatkozó, a https://www.telekom.hu címen elérhető weblapunkon is közzétett éves jelentéseink is bemutatják.

A Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardokkal (IFRS) összhangban készített kimutatások mellett a Magyar Telekom nem-GAAP pénzügyi teljesítménymutatókat is közzétesz, többek között EBITDA, EBITDA ráta, rendkívüli tételek nélkül számolt EBITDA, rendkívüli tételek nélkül számolt EBITDA ráta és nettó adósság mutatókat. Ezek a nem-GAAP mutatók kiegészítik, nem pedig helyettesítik az IFRS szerint közzétett információkat. A nem-GAAP pénzügyi teljesítménymutatók nem azonosak sem az IFRS, sem más, általánosan elfogadott számviteli elvek szerint készített mutatókkal. Előfordulhat, hogy más társaságok ezeket a fogalmakat más módszertan szerint határozzák meg. A fogalmak értelmezéséhez további részletes információ található a pro forma számok összeegyeztetése oldalon, amely megtalálható a Magyar Telekom Befektetői Kapcsolatok honlapján: www.telekom.hu/befektetoknek.