Technikai okok miatt a Facebook azonosítóval történő belépés átmenetileg nem lehetséges!
Kérjük, belépéshez használd hívószámodat, e-mail címedet vagy MT ügyfélazonosítódat.
Technikai okok miatt a Facebook azonosítóval történő belépés átmenetileg nem lehetséges!
Kérjük, belépéshez használd hívószámodat, e-mail címedet vagy MT ügyfélazonosítódat.

Befektetői közlemények

2012. első féléves eredmények

Megőriztük piaci pozícióinkat, de a kedvezőtlen gazdasági környezet egyre erőteljesebb nyomást gyakorol az EBITDA-ra

Budapest, 2012. augusztus 9. 00:00

A Magyar Telekom (Reuters: MTEL.BU és Bloomberg: MTELEKOM HB), Magyarország vezető távközlési szolgáltatója ma közzétette 2012. második negyedévére vonatkozó Nemzetközi Pénzügyi Jelentési Szabványok (IFRS) szerinti konszolidált pénzügyi eredményeit.

  • A bevételek 1,3%-kal 143,6 milliárd forintról 145,5 milliárd forintra nőttek 2012. második negyedévben 2011 azonos időszakához képest. A Rendszer Integrációs/IT valamint az energia viszonteladásból származó bevételek jelentős növekedése ellensúlyozni tudta a vezetékes és mobil hangalapú bevételek csökkenését. Emellett a növekvő TV, mobil internet és mobil készülékértékesítési bevételek is hozzájárultak a bevételek növekedéséhez. A forintgyengülés kedvező hatásának köszönhetően a nemzetközi leányvállalatok forintban kifejezett bevételei összességében közel változatlanok voltak: a forint átlagosan 10,4%-kal gyengült a macedón dénárhoz képest és 10,5%-kal az euróhoz képest 2012 második negyedévében 2011 azonos időszakához képest.
  • Az EBITDA 11,4%-kal 44,6 milliárd forintról 49,6 milliárd forintra nőtt , tükrözve a 10,4 milliárd forint értékű, a SEC és a DOJ vizsgálathoz kötődő megállapodással kapcsolatos céltartalék képzés elszámolását 2011 második negyedévében. Az EBITDA ráta 34,1%-ot ért el. A működéshez kapcsolódó, azaz a vizsgálattal kapcsolatos költségek és elhatárolások, a végkielégítéssel kapcsolatos költségek, valamint a telekom adó nélkül számolt EBITDA 9,0%-kal 61,8 milliárd forintról 56,2 milliárd forintra csökkent a második negyedévben az előző év azonos időszakához képest. A működéshez kapcsolódó EBITDA ráta 38,7% volt 2012 második negyedévében, míg 2011 azonos időszakában 43,0%. Az EBITDA ráta csökkenése tükrözi az alacsony jövedelmezőségű energia viszonteladásból származó és Rendszer Integrációs/IT bevételek arányának emelkedését, valamint a készüléktámogatások növekedését, miközben tovább csökkent a magas jövedelmezőségű hangalapú bevételek aránya.
  • A személyi jellegű költségek 1,7 milliárd forinttal nőttek a második negyedévben az előző év azonos időszakához képest, mivel az ügyfélszolgálati, értékesítési és ügyfélélmény területeken dolgozó, korábban kölcsönzés keretében foglalkoztatott munkatársak 2012. áprilistól a Magyar Telekom főállású munkavállalójaként dolgoznak tovább. Ebből következően a csoportszintű létszám közel 1.700 fővel nőtt 2012. júniusra. A változtatás következtében a személyi jellegű költségek 1,8 milliárd forinttal nőttek a második negyedévben és ezzel párhuzamosan ugyanennyivel csökkentek az egyéb működési költségek.
  • A nettó pénzügyi ráfordítások 8,1 milliárd forintról 7,3 milliárd forintra csökkentek. Ugyan a hitelportfoliót terhelő kamatkiadások a magasabb kamatlábak és a megnövekedett hitelállomány miatt nőttek, ennek hatását ellensúlyozza az 1,1 milliárd forint értékű, a SEC/DOJ megállapodáshoz kötődő kamatkiadás 2011 második negyedévében.
  • A nyereségadó 39,6%-kal 5,2 milliárd forintról 3,1 milliárd forintra csökkent a magasabb adózás előtti eredmény ellenére. A csökkenést az alacsonyabb halasztott adó kiadások, valamint a múlt év második negyedévében a SEC/DOJ megállapodással kapcsolatos – az adóból részint nem levonható – céltartalék képzés okozta.§  A Társaság részvényeseire jutó eredmény (nettó eredmény) 4,4 milliárd forintról 10,7 milliárd forintra nőtt, tükrözve a magasabb EBITDA-t és az alacsonyabb nyereségadó kiadást. 
  • Az üzleti tevékenységből származó nettó cash flow 31,9 milliárd forinttal 95,5 milliárd forintról 63,6 milliárd forintra csökkent 2012. első félévében az előző év azonos időszakához képest. A csökkenés oka elsősorban a működőtőke változása, mivel a társaság 2012. első félévében az SEC és DOJ vizsgálatokhoz kapcsolódóan 22,1 milliárd forintot fizetett ki. Ugyanakkor, ebből az összegből 11,5 milliárd forint céltartalék 2011 első félévében került megképzésre. A magasabb fizetett nyereségadó valamint a magasabb kamatláb és növekvő eladósodottsági szint miatt emelkedő fizetett kamatok is hozzájárultak a csökkenéshez.
  • A beruházás tárgyi eszközökbe és immateriális javakba (CAPEX) 13,5 milliárd forinttal 26,7 milliárd forintról 40,2 milliárdforintra nőtt 2012. első félévében az előző év azonos időszakához képest elsősorban a 10,9 milliárd forint összegű 900MHz-es spektrum licenszdíja, a magyarországi 3G/LTE költések, és a macedóniai 3G és optikai hálózatok fejlesztését célzó beruházások növekedésének következtében. 2012 első félévében CAPEX teljes összegéből a Telekom Magyarország szegmensre 32,0 milliárd forint, a T-Systems szegmensre 1,8 milliárd forint jutott, míg Macedóniában 4,3 milliárd forintot, Montenegróban pedig 2,0 milliárd forintot fordítottak beruházásokra.
  • A szabad cash flow (az üzleti tevékenységből és az egyéb pénzügyi eszközök beszerzésével / eladásával korrigált befektetési tevékenységből származó cash flow összege) 55,9 milliárd forinttal, a 2011. első félévi 63,8 milliárd forintról 2012. első félévében 8,0 milliárd forintra csökkent. Az alacsonyabb működéshez kapcsolódó EBITDA mellett elsősorban a beruházások növekedése és a beruházási szállítóknak történő magasabb kifizetések, valamint egy kábeltársaság akvizíciója okozta a szabad cash flow csökkenését.
  • A nettó adósságállomány a 2011. június végi 295,1 milliárd forintról 2012. június végére 324,2 milliárd forintra nőtt. A nettó eladósodottsági ráta (a nettó adósságnak az összes tőkére vetített aránya) 2012. június végén 39,3% volt.


Christopher Mattheisen elnök-vezérigazgató így nyilatkozott:
„2012. második negyedévben a csoportszintű bevételek ismét emelkedtek a Rendszer Integrációs/IT valamint az energiaszolgáltatásból származó bevételek változatlanul erős hozzájárulásának köszönhetően. A bevétel-növekedést a mobil szélessávú és az interaktív TV szolgáltatások iránti kereslet és az okostelefonértékesítés további növekedése is segítették. Piaci pozícióinkat vizsgálva elmondható, hogy minden üzletágunkban meg tudtuk őrizni piacrészünket, sőt volt ahol további bővülést is elértünk. Meggyőződésünk, hogy ez kedvező kiindulópont lehet a növekedéshez, amint a gazdasági környezet javulásnak indul.
A magyarországi gazdasági környezetben tapasztalható erősödő negatív tendenciák és szabályozói hatások azonban továbbra is kedvezőtlen hatással vannak a hagyományos hangalapú bevételeinkre. Emiatt szertefoszlottak az év eleji pozitív várakozások, miszerint lassú fellendülésre számítunk Magyarországon. A háztartások pénzügyi helyzete változatlanul feszített, mivel a jövedelmek reálértéke csökken, a munkanélküliség továbbra is rendkívül magas szinten áll és a forintárfolyam kedvezőtlen alakulása miatt nőttek a deviza alapú hitelek törlesztő részletei. Ennek következtében erősödő nyomás alá kerültek a távközlési költések Magyarországon, ami felerősítette a hagyományos hangalapú bevételek csökkenését a második negyedévben. Mivel a növekedést mutató üzletágaink nem tudták teljes mértékben ellensúlyozni a magas jövedelmezőségű hangalapú bevételek kiesését, a működéshez kapcsolódó EBITDA a második negyedévben 9%-kal csökkent az előző év azonos időszakához képest.
Teljes évre továbbra is a működéshez kapcsolódó EBITDA 4-6%-os csökkenésére számítunk. Ennek elérése érdekében 2012. második felétől széleskörű, jelentős költségcsökkentési intézkedéseket vezettünk be, nem csupán az általános költségek, de a marketing, a készüléktámogatások és az ügynöki díjak esetében is. Az ősztől életbe lépő vezetékes és mobil áremelés is hozzájárul majd EBITDA célkitűzésünk teljesítéséhez. Az egyre romló EBITDA trendek ellenére a bevételekre vonatkozóan kedvezőbbek a kilátások. Az év első felében 2%-kal nőttek a bevételek 2011 első félévhez képest, ami kissé meg is haladja az éves szintű célkitűzésünket, mely szerint bevételeink változatlanok maradnak vagy legfeljebb 2%-kal csökkennek.”

 


Tanácsadói szerződések ügyében folytatott vizsgálatok 

Amint azt korábban közzétettük, a Társaság Audit Bizottsága belső vizsgálatot folytatott a Társaság és/vagy kapcsolt vállalkozásai montenegrói és macedóniai tevékenységével kapcsolatos, összesen több mint 31 millió euró értékű szerződésekkel összefüggésben. A belső vizsgálat elsősorban annak megállapítására irányult, hogy a Társaság és/vagy montenegrói és macedóniai kapcsolt vállalkozásai teljesítettek-e az Egyesült Államok jogszabályaiba (ideértve az Egyesült Államok Külföldön Kifejtett Korrupt Gyakorlatokról szóló törvényébe (az „FCPA”)) ütköző kifizetéseket. A Társaság a belső vizsgálat eredményeit korábban közzétette. További információkat a belső vizsgálattal kapcsolatban a Társaság 2011. december 31-én végződött évre vonatkozó éves jelentése tartalmaz. 

A Társaság Audit Bizottsága tájékoztatta az Egyesült Államok Igazságügyi Minisztériumát (a „DOJ”) és az Egyesült Államok Értékpapír- és Tőzsdefelügyeletét (az „SEC”) a belső vizsgálatról. A DOJ és az SEC vizsgálatot indított a belső vizsgálat körébe tartozó tevékenységekkel kapcsolatban. 

2011. december 29-én a Társaság bejelentette, hogy végleges egyezséget kötött a DOJ-vel és az SEC-vel a DOJ és az SEC Társasággal kapcsolatos vizsgálatainak egyezség útján történő lezárásáról. Az egyezségekkel a DOJ és az SEC vizsgálatai lezárultak. A Társaság 2011. december 29-én közzétette az egyezségek legfontosabb feltételeit. 2012. január 6-án a Társaság a DOJ-vel kötött egyezségnek megfelelően 59,6 millió USD (14.712 millió forint) összegű büntetőjogi pénzbírságot fizetett. 2012. január 23-án a Társaság az SEC-vel kötött egyezségnek megfelelően 25,2 millió USD „vagyoni előny elvonása” („disgorgement”) összeget, továbbá ezen összegre 6,0 millió USD (összesen 7.366 millió forint) kamatot fizetett. A Társaság a DOJ-vel és az SEC-vel kötött egyezségek keretében így összesen 90,8 millió USD-t (22.078 millió forintot) fizetett. 

A Társaság által a DOJ és az SEC vizsgálatainak egyezség útján történő lezárása keretében fizetendő összesen 90,8 millió USD összegre a Társaság 2011 vége előtt céltartalékot képzett. 

A DOJ és az SEC vizsgálatain kívül a Macedón Köztársaság Belügyminisztériuma, a Montenegrói Legfőbb Államügyész, a magyar Központi Nyomozó Főügyészség és az Athéni Elsőfokú Ügyészség is vizsgálatot indított a belső vizsgálat körébe tartozó egyes tevékenységekkel kapcsolatban. Ezen hatósági vizsgálatok folyamatban vannak és a Társaság, illetve a megfelelő leányvállalatai folyamatosan együttműködnek a hatóságokkal. 

A Magyar Telekomnál 2011-ben 17.485 millió Ft működési költség merült fel a vizsgálatokkal kapcsolatosan (1.294 millió Ft jogi költség, és 16.191 millió Ft céltartalék az egyezségekre), melyet a Magyarország szegmensben mutatunk ki, emellett további 5.666 millió Ft veszteséget és költséget számoltunk el a nettó pénzügyi eredményben (1.119 millió Ft kamatköltség és 4.547 millió Ft árfolyam veszteség).Ezen befektetői közlemény jövőre vonatkozó kijelentéseket is tartalmaz. Azon megállapítások, melyek nem múltbeli eseményekre vonatkoznak (azaz a véleményünkre és várakozásainkra vonatkozó kijelentések), jövőre vonatkozóak. Ezen kijelentések a jelenlegi terveken, becsléseken és előrejelzéseken alapulnak, ezért nem lenne helyes ezen kijelentésekre a kellő mértéket meghaladó módon támaszkodni. A jövőre vonatkozó kijelentések azon időpontbeli állapoton alapulnak, amelyben ezen állítások elhangzanak, s nem vállalunk kötelezettséget arra nézve, hogy a kijelentések bármelyikét új információk vagy jövőbeli események alapján a továbbiakban nyilvánosan frissítsük, módosítsuk.  

A jövőre vonatkozó kijelentések önmagukban rejlő kockázatokkal és bizonytalanságokkal járnak. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy számos olyan fontos tényező van, amelynek hatására a tényleges eredmények lényegesen eltérhetnek az előretekintő jellegű megállapításoktól. Az ilyen tényezőket többek között a 2011. december 31-ével végződött év pénzügyi beszámolójával együtt olvasandó, amely elérhető weboldalunkon a https://www.telekom.hu-n, és amely a Nemzetközi Számviteli Szabvány Testület („IASB”) által kibocsátott és az Európai Unió által elfogadott, Nemzetközi Pénzügyi Jelentési Szabványok („IFRS”) figyelembevételével készült. 

A Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardokkal (IFRS) összhangban készített kimutatások mellett a Magyar Telekom nem-GAAP pénzügyi teljesítménymutatókat is közzétesz, többek között EBITDA, EBITDA ráta, rendkívüli tételek nélkül számolt EBITDA, rendkívüli tételek nélkül számolt EBITDA ráta és nettó adósság mutatókat. Ezek a nem-GAAP mutatók kiegészítik, nem pedig helyettesítik az IFRS szerint közzétett információkat. A nem-GAAP pénzügyi teljesítménymutatók nem azonosak sem az IFRS, sem más, általánosan elfogadott számviteli elvek szerint készített mutatókkal. Előfordulhat, hogy más társaságok ezeket a fogalmakat más módszertan szerint határozzák meg. A fogalmak értelmezéséhez további részletes információ található a pro forma számok összeegyeztetése oldalon, amely megtalálható a Magyar Telekom Befektetői Kapcsolatok honlapján: www.telekom.hu/befektetoknek.