Technikai okok miatt a Facebook azonosítóval történő belépés átmenetileg nem lehetséges!
Kérjük, belépéshez használd hívószámodat, e-mail címedet vagy MT ügyfélazonosítódat.
Technikai okok miatt a Facebook azonosítóval történő belépés átmenetileg nem lehetséges!
Kérjük, belépéshez használd hívószámodat, e-mail címedet vagy MT ügyfélazonosítódat.

Befektetői közlemények

Magyar Telekom Csoport 2011. első féléves jelentése

Nőtt a működési hatékonyság, fókusz a költségtudatosságon

Budapest, 2011. augusztus 4. 00:00

A Magyar Telekom (Reuters: MTEL.BU és Bloomberg: MTELEKOM HB),Magyarország vezető távközlési szolgáltatója ma közzétette 2011 első félévére vonatkozó Nemzetközi Pénzügyi Jelentési Szabványok (IFRS) szerinti konszolidált pénzügyi eredményeit.

Főbb eredmények:

 • A bevételek 3,9%-kal 297,8 milliárd forintról 286,1 milliárd forintra mérséklődtek 2011. első félévben 2010 azonos időszakához képest. A bevételcsökkenés oka elsősorban, hogy a hangalapú vezetékes és mobil bevételek mindhárom országban csökkentek, valamint mérséklődtek a magyarországi rendszerintegrációs és információtechnológiai szolgáltatásokból származó bevételek is. Ezen csökkenéseket részben ellensúlyozta a TV és a mobil internet szolgáltatásokból származó bevételek növekedése. A forint erősödése kismértékben kedvezőtlen hatással volt a nemzetközi leányvállalatok forintban számolt bevételeire.
 • Az EBITDA 18,2%-kal 119,5 milliárd forintról 97,8 milliárd forintra csökkent, az EBITDA ráta pedig 34,2% volt. A működéshez kapcsolódó, azaz a vizsgálattal kapcsolatos költségek és céltartalékok, a végkielégítéssel kapcsolatos költségek, valamint a telekommunikációs különadó nélkül számolt EBITDA 0,8%-kal 123,3 milliárd forintra nőtt. A működéshez kapcsolódó EBITDA ráta 43,1% volt 2011. első félévben, míg 2010 azonos időszakában 41,1%. A működéshez kapcsolódó EBITDA ráta javulása a személyi jellegű és az egyéb működési költségekben megmutatkozó szigorú költségcsökkentési intézkedéseknek, valamint a készüléktámogatások csökkenésének köszönhető. Mindezek mellett a 2011. első negyedéves eredményekre kedvező hatással volt a magyarországi ingatlanértékesítésekből származó 1,4 milliárd forint nyereség is.
-
Rendkívüli tételek, telekom adó és az EBITDA alakulása (milliárd Ft) 2010. második negyedév 2010. első félév 2011. második negyedév 2011. első félév
Vizsgálattal kapcsolatos költségek és céltartalékok 0,8 1,3 10,6 11,0
Végkielégítéssel kapcsolatos költségek 0,4 1,5 0,3 1,8
Telekom adó 0 0 6,3 12,7
Rendkívüli tételek összesen 1,3 2,8 17,2 25,5
Jelentett EBITDA 61,8 119,5 44,6 97,8
Működéshez kapcsolódó EBITDA 63,1 122,3 61,8 123,3
 • A Magyar Telekom 2010. január 1-jétől visszamenőleges hatállyal köteles telekommunikációs különadót fizetni. Mivel a különadó 2010. negyedik negyedévben került bevezetésre, a 2010. évben a Csoport és a szegmensek eredményeit kizárólag a negyedik negyedévben érintette. A magyarországi szegmensek (Telekom Magyarország és T-Systems Magyarország) bemutatott EBITDA értékei azonban 2010. első félévben és 2011. első félévben egyaránt tartalmazzák a telekom különadót annak érdekében, hogy a szegmensek teljesítményének éves összehasonlítása valósabb képet adjon. A 2010. első féléves csoportszintű számok azonban nem lettek módosítva (az IFRS szabályoknak megfelelően), így a Csoport eredmények éves szinten kevésbé összehasonlíthatóak.
 • 2011. június 24-én a Magyar Telekom Igazgatósága elvi megállapodást hagyott jóvá az Egyesült Államok Értékpapír- és Tőzsdefelügyeletének ( „SEC”) hivatalával az SEC Társasággal kapcsolatos vizsgálatának egyezség útján történő lezárásáról. Az SEC-vel létrejött ezen elvi megállapodásra valamint az Egyesült Államok Igazságügyi Minisztériumával ( „DOJ”) folytatódó tárgyalásokra tekintettel a Társaság 2011 második negyedévében 11,5 milliárd forint (62,4 millió USD) céltartalékot képzett a vizsgálatokkal összefüggésben, melyből 1,1 milliárd forint a nettó pénzügyi eredmények között , a fennmaradó rész pedig az egyéb működési költségek között került elszámolásra a Telekom Magyarország szegmensben.
 • A Társaság részvényeseire jutó eredmény ( nettó eredmény ) 39,7%-kal, 32,4 milliárd forintról 19,5 milliárd forintra mérséklődött. A csökkenés oka a jelentett EBITDA mérséklődése, amit csak részben ellensúlyozott a nyereségadó csökkenése. A nyereségadó 2010. első félévről 2011. első félévre csökkent az adózás előtti eredmény csökkenésének valamint egy 2010. második negyedévben könyvelt, egyszeri 5,2 milliárd forintos tétel együttes eredményeként. Ez utóbbi a macedón adóváltozások következménye, melyek értelmében az eredménytartalék azon részére, mely várhatóan osztalékként külföldi illetőségű tulajdonos részére kerül kifizetésre a jövőben, nyereségadót kell elszámolni.
 • Az üzleti tevékenységből származó nettó cash flow 92,4 milliárd forintról 95,5 milliárd forintra nőtt. A jelentett EBITDA csökkenését ellensúlyozta a működőtőke javulása, ami annak köszönhető, hogy a telekommunikációs különadó az első félévre lekönyvelésre került, azonban a kifizetése csak júliusban történt meg (a második félévre vonatkozó adót októberben fizetjük). A működőtőke javulásához az SEC-vel létrejövő elvi megállapodásra tekintettel képzett céltartalék és a lejárt kinnlevőségek csökkenése is hozzájárult.
 • A beruházás tárgyi eszközökbe és immateriális javakba (CAPEX) 9,5 milliárd forinttal, 26,7 milliárd forintra csökkent 2011. első félévben 2010 azonos időszakához képest. A CAPEX teljes összegéből a Telekom Magyarország szegmensre 21,3 milliárd forint, a T-Systems Magyarország szegmensre 1,2 milliárd forint jutott, míg Macedóniában 2,6 milliárd forintot, Montenegróban pedig 1,4 milliárd forintot fordítottak beruházásokra.
 • A szabad cash flow (az üzleti tevékenységből és az egyéb pénzügyi eszközök beszerzésével / eladásával korrigált befektetési tevékenységből származó cash flow összege) 2011. első félévben 10,4 milliárd forinttal, 63,8 milliárd forintra nőtt a 2010. azonos időszaki 53,4 milliárd forintról. A működőtőke javulásának következtében a működési cash flow 3,1 milliárd forinttal nőtt.  Az alacsonyabb CAPEX költés és az ingatlanértékesítésekből származó bevételek emelkedése is elősegítette a szabad cash flow növekedését.
 • A nettó adósságállomány a 2010. június végi 297,4 milliárd forintról 2011. június végére 295,1 milliárd forintra csökkent. A nettó eladósodottsági ráta (a nettó adósságnak az összes tőkére vetített aránya) 2011. június végén 35,1% volt.


Christopher Mattheisen, elnök-vezérigazgató az eredményekkel kapcsolatban így nyilatkozott: „Sikeresen megőriztük, egyes esetekben még növeltük is piaci részesedésünket, azonban a gyengélkedő magyar távközlési piac és a lassú gazdasági fellendülés következtében a második negyedévben is folytatódott a bevételek csökkenése. Ugyan továbbra is mindent megteszünk annak érdekében, hogy a növekvő területekből származó bevételeink tovább bővüljenek, mindezidáig még nem tudták ellensúlyozni a hang alapú vezetékes és mobil bevételek csökkenését. Költséghatékonysági intézkedéseink azonban sikeresnek bizonyultak, és a második negyedévben megismételtük az első negyedévben elért kiemelkedő, 43%-os működéshez kapcsolódó EBITDA rátát.
Az év második felét illetően azonban óvatosak vagyunk, és arra számítunk, hogy a kedvezőtlen gazdasági környezet következtében továbbra sem nő a háztartások szabadon elkölthető jövedelme, és az év vége felé közeledve várhatóan a versenykörnyezet is erősödik majd. A Hoppá díjcsomagra váltók száma változatlanul magas, azonban ahogyan már korábban is jeleztük, a pozitív megtartó hatáshoz az egy előfizetőre jutó árbevétel csökkenése társul. A második félévben egyes költségsoraink is várhatóan emelkednek majd, mint például a júliustól életbe lépő béremelések következtében a személyi jellegű költségek. A működéshez kapcsolódó EBITDA első félévi kismértékű emelkedése ellenére 2011. teljes évre továbbra is a működéshez kapcsolódó EBITDA 4-6%-os csökkenésére számítunk, igaz jelenleg úgy látjuk, hogy a csökkenés mértéke a sáv optimistább feléhez lesz közelebb. Változatlanul fenntartjuk azonban a 3-5%-os bevételcsökkenésre és az 5%-kos beruházás-csökkentésre vonatkozó céljainkat.”


2011. második negyedéves eredmények elemzése


Csoport

 • A bevételek 4,6%-kal mérséklődtek 2011. második negyedévben 2010 azonos negyedévéhez képest. A hangalapú kiskereskedelmi bevételek minden piacon csökkentek a kedvezőtlen gazdasági környezet és a Macedóniában erősödő mobil verseny következtében. A magyarországi mobil végződtetési díjak 2010 decemberében történt csökkentése miatt mérséklődtek a mobil nagykereskedelmi bevételek, amit nem tudott ellensúlyozni a TV és a mobil szélessávú szolgáltatásokból származó bevételek növekedése.
 • A jelentett EBITDA 27,9%-kal, a működéshez kapcsolódó EBITDA pedig 2,1%-kal csökkent a második negyedévben. Az EBITDA mérséklődése a bevételcsökkenés közvetlen következménye, amit a személyi jellegű költségek, valamint az egyéb költségtényezők, pl. marketing és tanácsadói költségek terén végrehajtott költségcsökkentési intézkedéseink sem tudtak teljes mértékben ellensúlyozni. A működéshez kapcsolódó EBITDA ráta azonban még így is a 2010. második negyedévi 42,0%-ról 2011. második negyedévben 43,0%-ra nőtt.


Telekom Magyarország szegmens

A szegmensek közötti kiszűrések előtti bevételek 3,2%-kal 104,0 milliárd forintra csökkentek, az EBITDA 26,1%-kal 27,7 milliárd forintra csökkent, az EBITDA ráta pedig 26,7% volt 2011 második negyedévében. A rendkívüli tételek, azaz elsősorban a telekommunikációs különadó és a vizsgálattal kapcsolatos költségek és céltartalékok nélkül számolt működéshez kapcsolódó EBITDA 1,0%-kal 44,0 milliárd forintra mérséklődött 2011. második negyedévben 2010 második negyedévéhez képest. A működéshez kapcsolódó EBITDA ráta 41,4%-ról 42,3%-ra nőtt főként annak köszönhetően, hogy a hatékonyságnövelés eredményeként csökkentek a személyi jellegű költségek és az egyéb működési költségek. Mindezek, valamint a magyar mobil végződtetési díjak 2010. decembertől hatályos csökkenése következtében mérséklődő hangbevételekhez kapcsolódó kifizetések majdnem teljes mértékben ellensúlyozni tudták a magas jövedelmezőségű hangalapú bevételek csökkenését.

 • A vezetékes bevételek 5,6%-kal, 45,2 milliárd forintra mérséklődtek 2011. második negyedévben, mivel csökkentek a hangalapú bevételek a mobil helyettesítés és az IP-alapú szolgáltatások irányába történő migráció következtében, amihez kapcsolódott még a Hoppá díjcsomag bevételhigító hatása is. A vezetékes internet bevételek csökkenése 2,6%-ra mérséklődött, ugyanakkor a TV szolgáltatásokból származó bevételek továbbra is jelentősen, 13,9%-kal nőttek. TV előfizetőink száma június végére meghaladta a 756 000-et, amin belül sok ügyfél váltott kábel TV-ről IPTV-re. A szatellit TV iránti kereslet is erős maradt.
 • A mobil bevételek 1,3%-kal 58,5 milliárd forintra mérséklődtek 2011. második negyedévben. Az ügyfélszám kismértékű emelkedése, a mobil forgalom növekedése, valamint a szerződéses ügyfelek arányának folyamatos bővülése sem tudta teljes mértékben ellensúlyozni az árak csökkenésének kedvezőtlen hatását. Ennek következtében a kiskereskedelmi bevételek 2,0%-kal csökkentek. A T-Mobile azonban megőrizte egyértelmű piacvezető pozícióját és 45,1%-ra növelte az aktív ügyfelek száma alapján mért piaci részesedését. A hangalapú nagykereskedelmi bevételekre kedvezőtlenül hatott a mobil végződtetési díjak 2010. decembertől hatályos 16%-os csökkentése. A nem hangalapú bevételek 9,7%-kal emelkedtek a mobil szélessávú előfizetések 52,8%-os növekedésének következtében, ami elősegítette a mobil internet bevételek emelkedését. A készülékértékesítésből és aktiválásból származó bevételek 6,0%-kal emelkedtek annak köszönhetően, hogy nőtt a drágább okostelefon értékesítések aránya. Ezeken a készülékeken ugyan a készüléktámogatás is magasabb, de a támogatás szintje összességében mérséklődött és az egy új előfizetőre jutó átlagos ügyfélmegszerzési költség 24,6%-kal csökkent.


T-Systems Magyarország szegmens

A szegmensek közötti kiszűrések előtti bevételek 9,8%-kal 26,2 milliárd forintra csökkentek, az EBITDA 6,5%-kal 4,4 milliárd forintra nőtt 2011. második negyedévben, az EBITDA ráta pedig 16,9% volt. A rendkívüli tételek nélkül, mely elsősorban a telekommunikációs különadót tartalmazza, a működéshez kapcsolódó EBITDA 5,5%-kal 5,4 milliárd forintra csökkent. A működéshez kapcsolódó EBITDA ráta a 17,6%-os 2010. második negyedévi értékről 20,6%-ra nőtt, ami annak volt köszönhető, hogy a magas jövedelmezőségű hangalapú bevételek visszaesésének ellensúlyozása érdekében jelentős erőfeszítéseket tettünk a hatékonyság növelésére. Ugyanakkor lejárt kinnlevőségeink is jelentősen csökkentek néhány kifizetetlen kormányzati számla rendezésének köszönhetően.

 • A vezetékes bevételek 6,3%-kal 7,5 milliárd forintra mérséklődtek a mobilhelyettesítés következtében csökkenő forgalom és folytatódó ügyfél lemorzsolódás miatt, emellett erős árversennyel is meg kellett küzdeni.  A hangalapú kiskereskedelmi bevételek 10,3%-os csökkentek.
 • A mobil bevételek 4,6%-kal 8,3 milliárd forintra csökkentek elsősorban az átlagos árszint és a forgalom csökkenése miatt, amit az ügyfélszám emelkedése nem tudott ellensúlyozni. Az egyéb mobil bevételek csökkentek a 2010 augusztusában bejelentett kormányzati intézkedések következtében. A nyereségesség megőrzésének érdekében, az egyéb költségcsökkentési intézkedések mellett, 21,2%-kal csökkentettük az egy új előfizetőre jutó ügyfélmegszerzési költséget is.
 • A rendszerintegrációs és információtechnológiai szolgáltatásokból származó bevételek 15,6%-kal 10,5 milliárd forintra csökkentek 2011. második negyedévben. A kormányzati megszorító intézkedések következtében az elmúlt negyedévekben nem történt új informatikai közbeszerzés, ugyanakkor a korábban indult projektek fokozatosan kifutnak. Mindemellett a vállalati szegmens rendszerintegrációs és információtechnológiai szolgáltatások iránti kereslete sem állt még vissza a recesszió előtti szintre a változatlanul kedvezőtlen gazdasági környezet miatt.


Macedónia

Macedóniában a bevételek 13,1%-kal 17,0 milliárd forintra csökkentek 2011. második negyedévben 2010 azonos időszakához képest, míg az EBITDA 17,3%-kal csökkent. A forint erősödésének kismértékű negatív hatása volt a nemzetközi leányvállalatok forintban számolt bevételeire (2011. második negyedévben 2010 azonos időszakához képest a forint átlagosan 2,7%-kal erősödött a macedón dénárhoz képest). Az EBITDA csökkenésének oka, hogy a mobil szegmensben tapasztalható erős verseny jelentős áresést valamint magasabb készüléktámogatásokat okozott, amit nem tudott ellensúlyozni az egyéb működési költségek csökkentése.

 • A vezetékes bevételek 8,3%-kal csökkentek. A bejövő és a tranzit forgalom növekedésének, valamint a végződtetési  díjak emelésének köszönhetően ugyan nőttek a hangalapú nagykereskedelmi bevételek, de nem tudták ellensúlyozni a hangalapú kiskereskedelmi bevételek nagymértékű csökkenését. A TV szolgáltatásokból származó bevételek nőttek a két illetve három szolgáltatást összekapcsoló csomagok iránti kereslet erősödésének következtében.
 • A mobil bevételek 17,0%-kal csökkentek a Macedóniában tapasztalható rendkívül kiélezett versenykörnyezet következtében. A kártyás ügyfelek számának csökkenése és a verseny miatti árcsökkentések kedvezőtlenül hatottak a bevételekre. A T-Mobile Macedónia ugyanakkor 50,0%-os részesedéssel megőrizte egyértelmű piacvezető szerepét, és a kismértékben javuló ügyfélösszetétel mellett a zárt felhasználói csoportokban lévő ügyfelek számának növekedése az egy előfizetőre jutó perchasználat emelkedését eredményezte. Ugyan nőtt a mobil internet használat és magasabb volt az SMS-ek száma is, az ingyenes vagy olcsó SMS-eket kínáló akciók miatt a nem hangalapú bevételek is csökkentek.


Montenegró

Montenegrói leányvállalatunk bevételei változatlanul 7,8 milliárd forintot tettek ki 2011. második negyedévben. Az árfolyamváltozások (2011. második negyedévben 2010 azonos negyedévéhez képest a forint átlagosan 2,6%-kal erősödött az euróhoz képest) kismértékben kedvezőtlenül hatottak montenegrói leányvállalatunk forintban számolt bevételeire. Az EBITDA 14,5%-kal 3,3 milliárd forintra nőtt, az EBITDA ráta pedig 36,6%-ról 41,8%-ra javult. Az EBITDA növekedése a 2011. első negyedévben végrehajtott létszámleépítés következtében lecsökkent személyi jellegű költségeknek, valamint további költségcsökkentési intézkedéseknek és a behajtások javulásának köszönhető.

 • A vezetékes bevételek 3,3%-kal csökkentek 2011. második negyedévben. Az internet és TV szolgáltatásokból származó bevételek növekedését ellensúlyozta a hangalapú kis- és nagykereskedelmi bevételek csökkenése. A hangalapú kiskereskedelmi bevételek csökkenése mögött a növekvő mobil helyettesítés és az átalánydíjas csomagokkal kínált kedvezmények állnak. A hangalapú nagykereskedelmi bevételek csökkenése a Szerbiába irányuló nemzetközi forgalom jelentős visszaesésének következménye, mivel ezen forgalom ma már versenytársainkon keresztül halad. Másfelől az összekapcsolt szolgáltatások elterjedésének köszönhetően jelentősen nőtt az ADSL és IPTV előfizetők száma, s ennek következtében számottevő mértékben emelkedtek az internet és a TV szolgáltatásokból származó bevételek.
 • A mobil bevételek 3,7%-kal nőttek egy 2010. második negyedévben végrehajtott, csalási ügyhöz kapcsolódó bevétel visszakönyvelés következtében. Ezen 0,8 millió euro egyszeri bevételhatás nélkül számolva a bevételek 2,5%-kal csökkentek. A hangalapú kiskereskedelmi bevételek visszaesése mögött a kártyás ügyfelek számának csökkenése, valamint az előfizetők ARPU-jának mérséklődése áll. A hangalapú nagykereskedelmi bevételek csökkentek az alacsonyabb belföldi forgalom következtében. A mobil internet használók száma nőtt, aminek köszönhetően emelkedtek a nem hangalapú bevételek.Tanácsadói szerződések ügyében indult vizsgálatok  

Amint azt korábban közzétettük, a Társaság Audit Bizottsága belső vizsgálatot folytatott a Társaság és/vagy kapcsolt vállalkozásai montenegrói és macedóniai tevékenységével kapcsolatos, összesen több mint 31 millió euró értékű szerződésekkel összefüggésben. A belső vizsgálat elsősorban annak megállapítására irányult, hogy a Társaság és/vagy montenegrói és macedóniai kapcsolt vállalkozásai teljesítettek-e az Egyesült Államok jogszabályaiba (ideértve az Egyesült Államok Külföldön Kifejtett Korrupt Gyakorlatokról szóló törvényébe (az „FCPA”)) ütköző kifizetéseket. A Társaság a belső vizsgálat eredményeit korábban közzétette. További információkat a belső vizsgálattal kapcsolatban a Társaság 2010. december 31-én végződött évre vonatkozó éves jelentése tartalmaz. 

Az Egyesült Államok Igazságügyi Minisztériuma (a „DOJ”), az Egyesült Államok Értékpapír- és Tőzsdefelügyelete (az „SEC”) és a Macedón Köztársaság Belügyminisztériuma vizsgálatot indítottak bizonyos, a belső vizsgálat körébe is tartozó tevékenységekre vonatkozóan. Továbbá, a magyar Központi Nyomozó Főügyészség nemzetközi kapcsolatban kötelességszegésre irányuló vesztegetés bűntette és más bűncselekmények gyanúja alapján nyomozást indított a belső vizsgálat körébe tartozó egyes tevékenységekkel kapcsolatban. Továbbá, a Montenegrói Legfőbb Államügyész szintén nyomoz a Társaságnak a belső vizsgálat körébe tartozó tevékenységeire vonatkozóan, és a Társaságtól információkat kért a releváns szerződésekkel kapcsolatban. Ezen hatósági vizsgálatok folyamatban vannak és a Társaság folyamatosan együttműködik a hatóságokkal. 

2011. június 24-én a Magyar Telekom bejelentette, hogy a Társaság Igazgatósága elvi megállapodást hagyott jóvá az SEC hivatalával az SEC által a Társaság esetlegesen FCPA-t sértő magatartásával kapcsolatban folytatott vizsgálat egyezség útján történő lezárásáról. Az elvi megállapodás értelmében a Társaság – anélkül, hogy akár beismerné, akár tagadná a vele szemben tett állításokat – hozzájárulna egy olyan egyesült államokbeli bírósági határozathoz, amely véglegesen eltiltja az FCPA jövőbeni megsértésétől. Az elvi megállapodás értelmében a Társaság „vagyoni előny elvonását” (disgorgement) és feltételesen magánjogi bírságot fizetne. Az elvi megállapodás tükrözi, hogy az SEC hivatala értékelte a Társaság önmagára vonatkozó bejelentéseit, javító intézkedéseit és együttműködését az SEC vizsgálatával. Az elvi megállapodás nem jelenti az SEC vizsgálatának végleges lezárását. A végleges egyezség előfeltétele a Társaság Igazgatóságának, az SEC-nek és egy egyesült államokbeli Körzeti Bíróságnak a végleges jóváhagyása. 

A Társaság továbbra is tárgyalásokat folytat a DOJ-vel a DOJ Társaságra vonatkozó vizsgálata egyezség útján történő lezárásának lehetőségével kapcsolatban. Lehetséges, hogy a Társaság nem tud egyezségre jutni a DOJ-vel. A DOJ vizsgálatának bármilyen módon történő lezárása büntetőjogi szankciókhoz vezethet, ideértve a pénzbüntetést, amely jelentős hatást gyakorolhat a Társaság pénzügyi helyzetére, működési eredményeire illetve cash flow-jára, valamint további változtatások lehetnek szükségesek a Társaság üzleti tevékenységében és megfelelőségi programjában. A Társaság nem tudja előre jelezni, hogy a DOJ vizsgálat egyezséggel történő lezárására sor kerül-e, és ha igen, mikor, illetve bármely ilyen egyezség feltételeit és egyéb jellemzőit. 

Az SEC hivatalával létrejövő elvi megállapodásra valamint a DOJ-vel folytatódó tárgyalásokra tekintettel a Társaság 2011 második negyedévében 11,5 mrd Ft (62,4 millió USD) céltartalékot képzett ezen hatósági vizsgálatokkal összefüggésben. Ugyanakkor a vizsgálatok végleges egyezség útján vagy egyéb módon történő lezárásakor a fizetési kötelezettség mértéke eltérhet a céltartalék összegétől. 

A céltartalékon túl a Magyar Telekomnál 2011 első félévében 0,6 mrd Ft költség merült fel a vizsgálatokkal kapcsolatban, amelyet a Telekom Magyarország szegmens egyéb működési költségei tartalmaznak.


A Magyar Telekomról

A Magyar Telekom Magyarország legnagyobb távközlési szolgáltatója, amely a telekommunikációs és infokommunikációs (ICT) szolgáltatások teljes skáláját nyújtja, beleértve a vezetékes és mobil telefonos, az adatátviteli és nem hangalapú, valamint az információtechnológiai és rendszerintegrációs szolgáltatásokat. Üzleti tevékenységét Magyarországon két szegmensen keresztül látja el: Telekom Magyarország (az otthonokhoz kapcsolódó T-Home és a mobil kommunikációs T-Mobile márka) és T-Systems Magyarország (T-Systems márka). A Magyar Telekom többségi tulajdonosa a Makedonski Telekomnak, Macedónia legnagyobb vezetékes és mobilszolgáltatójának, és többségi részesedéssel rendelkezik a Crnogorski Telekomban, Montenegró legnagyobb  távközlési szolgáltatójában. A Magyar Telekom többségi tulajdonosa (59,21%) a MagyarCom Holding GmbH, amely a Deutsche Telekom AG kizárólagos tulajdona.


Ezen befektetői közlemény jövőre vonatkozó kijelentéseket is tartalmaz. Azon megállapítások, melyek nem múltbeli eseményekre vonatkoznak (azaz a véleményünkre és várakozásainkra vonatkozó kijelentések), jövőre vonatkozóak. Ezen kijelentések a jelenlegi terveken, becsléseken és előrejelzéseken alapulnak, ezért nem lenne helyes ezen kijelentésekre a kellő mértéket meghaladó módon támaszkodni. A jövőre vonatkozó kijelentések azon időpontbeli állapoton alapulnak, amelyben ezen állítások elhangzanak, s nem vállalunk kötelezettséget arra nézve, hogy a kijelentések bármelyikét új információk vagy jövőbeli események alapján a továbbiakban nyilvánosan frissítsük, módosítsuk.

A jövőre vonatkozó kijelentések önmagukban rejlő kockázatokkal járnak. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy számos olyan fontos tényező van, amelynek hatására a tényleges eredmények lényegesen eltérhetnek az előretekintő jellegű megállapításoktól. Az ilyen tényezőket többek között a 2010. december 31-én végződött évre vonatkozó, 20-F formátumú éves jelentésünk is részletezi, amelyet az Egyesült Államok Tőzsde- és Értékpapírfelügyeletéhez, azaz a U.S. Securities and Exchange Commissionhoz (SEC) nyújtottunk be.

A Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardokkal (IFRS) összhangban készített kimutatások mellett a Magyar Telekom nem-GAAP pénzügyi teljesítménymutatókat is közzétesz, többek között EBITDA, EBITDA ráta, rendkívüli tételek nélkül számolt EBITDA, rendkívüli tételek nélkül számolt EBITDA ráta és nettó adósság mutatókat. Ezek a nem-GAAP mutatók kiegészítik, nem pedig helyettesítik az IFRS szerint közzétett információkat. A nem-GAAP pénzügyi teljesítménymutatók nem azonosak sem az IFRS, sem más, általánosan elfogadott számviteli elvek szerint készített mutatókkal. Előfordulhat, hogy más társaságok ezeket a fogalmakat más módszertan szerint határozzák meg. A fogalmak értelmezéséhez további részletes információ található a pro forma számok összeegyeztetése oldalon, amely megtalálható a Magyar Telekom Befektetői Kapcsolatok honlapján: www.telekom.hu/befektetoknek.