Technikai okok miatt a Facebook azonosítóval történő belépés átmenetileg nem lehetséges!
Kérjük, belépéshez használd hívószámodat, e-mail címedet vagy MT ügyfélazonosítódat.
Technikai okok miatt a Facebook azonosítóval történő belépés átmenetileg nem lehetséges!
Kérjük, belépéshez használd hívószámodat, e-mail címedet vagy MT ügyfélazonosítódat.

Befektetői közlemények

A Magyar Telekom bejelentése részvényes szavazati jogának változásáról

Budapest, 2010. szeptember 24. 17:15

A Magyar Telekom (Reuters: NYSE: MTA.N, BÉT: MTEL.BU és Bloomberg: NYSE: MTA US, BÉT: MTELEKOM HB), Magyarország vezető távközlési szolgáltatója bejelenti, hogy a Capital Research and Management Company értesítette a Társaságot arról, hogy 2010. szeptember 22-én történt részvényértékesítésének következtében az általa birtokolt részvények darabszáma 50 183 988 darabra csökkent, ezáltal szavazati jogának mértéke a Magyar Telekom Nyrt.-ben 4,8127%-ra csökkent.  A Capital Research Management Company egy amerikai  egyesült államokbeli befektetési tanácsadó, amely a The American Funds kölcsönös alapok családját kezeli.


A Tpt. 61. §-a szerinti, szavazati jogot biztosító részvény, illetőleg szavazati jog megszerzésének vagy elidegenítésének bejelentéséhez használandó formanyomtatvány


1. Olyan meglévő részvények kibocsátójának vagy eredeti kibocsátójának megnevezése, amelyhez szavazati jog kapcsolódik: Magyar Telekom Nyrt.
2. A bejelentés oka (jelölje be a megfelelő négyzetet/négyzeteket):
     [ X] szavazati jogok megszerzése vagy elidegenítése
     [    ] pénzügyi eszközök megvásárlása vagy értékesítése, amely olyan, már kibocsátott részvények megszerzését eredményezheti, amelyekhez szavazati jogok kapcsolódnak
     [   ] a szavazati jogok megoszlását megváltoztató esemény
3. A bejelentésre kötelezett személy(ek) teljes neve: Capital Research and Management Company
4. A részvényes(ek) teljes neve (ha eltér a 3. pontban említett személytől): -
5. Az ügylet időpontja és a küszöbérték átlépésének vagy elérésének időpontja: 2010. szeptember 22.
6. Az átlépett vagy elért küszöbérték(ek): 5% alá csökkent
7. Bejelentett adatok:

A részvényekhez kapcsolódó szavazati jogok

A részvényekhez kapcsolódó szavazati jogok
A részvények
osztálya/típusa
(lehetőleg az ISIN-kód használatával)
A kiváltó ügyletet megelőző helyzet
Részvények száma Szavazati jogok száma
Magyar Telekom törzsrészvény
HU0000073507
70 263 088 70 263 088
A) RÉSZÖSSZEG
(a szavazati jogok összesítése alapján)
70 263 088 70 263 088
A részvények osztálya/típusa
(lehetőleg az ISIN-kód használatával)
A kiváltó ügylet utáni helyzet
Részvények száma Szavazati jogok száma Szavazati jogok %-a
Közvetlen Közvetlen Közvetett Közvetlen Közvetett
Magyar Telekom törzsrészvény
HU0000073507
    50 183 988   4,8127%
A) RÉSZÖSSZEG
(a szavazati jogok összesítése alapján)
    50 183 988   4,8127%

Pénzügyi eszközök

Pénzügyi eszközök
A kiváltó ügylet utáni helyzet:  
A pénzügyi eszköz,
illetőleg megállapodás
típusa
Lejárat időpontja Felhasználási/átváltási
időszak/határidő
Az eszköz felhasználása/átváltása esetén megszerezhető szavazati jogok száma Szavazati jogok %-a
Nem értelmezhető        
    B) Részösszeg (az összes lejárati dátum vonatkozásában)    
Összesen
(A+B)
szavazati jogok
száma
szavazati jogok
%-a
50 183 988 50 183 988 4,8127%

8. Ha releváns, az ellenőrzött vállalkozások láncolata, amelyeken keresztül a szavazati jogokat és/vagy a pénzügyi eszközöket ténylegesen birtokolják: -
9. Meghatalmazott útján történő szavazás esetében: -
10. További információk, ha szükséges: -

Ezen befektetői közlemény jövőre vonatkozó kijelentéseket is tartalmaz. Azon megállapítások, melyek nem múltbeli eseményekre vonatkoznak (azaz a véleményünkre és várakozásainkra vonatkozó kijelentések), jövőre vonatkozóak. Ezen kijelentések a jelenlegi terveken, becsléseken és előrejelzéseken alapulnak, ezért nem lenne helyes ezen kijelentésekre a kellő mértéket meghaladó módon támaszkodni. A jövőre vonatkozó kijelentések azon időpontbeli állapoton alapulnak, amelyben ezen állítások elhangzanak, s nem vállalunk kötelezettséget arra nézve, hogy a kijelentések bármelyikét új információk vagy jövőbeli események alapján a továbbiakban nyilvánosan frissítsük, módosítsuk.

A jövőre vonatkozó kijelentések önmagukban rejlő kockázatokkal járnak. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy számos olyan fontos tényező van, amelynek hatására a tényleges eredmények lényegesen eltérhetnek az előretekintő jellegű megállapításoktól. Az ilyen tényezőket többek között a 2009. december 31-én végződött évre vonatkozó, 20-F formátumú éves jelentésünk is részletezi, amelyet az Egyesült Államok Tőzsde- és Értékpapírfelügyeletéhez, azaz a U.S. Securities and Exchange Commissionhoz (SEC) nyújtottunk be.

Kapcsolódó dokumentumok

Befektetői közlemény
(PDF, 57,8 kB)