Technikai okok miatt a Facebook azonosítóval történő belépés átmenetileg nem lehetséges!
Kérjük, belépéshez használd hívószámodat, e-mail címedet vagy MT ügyfélazonosítódat.
Technikai okok miatt a Facebook azonosítóval történő belépés átmenetileg nem lehetséges!
Kérjük, belépéshez használd hívószámodat, e-mail címedet vagy MT ügyfélazonosítódat.

Befektetői közlemények

A Magyar Telekom bejelentése részvényes szavazati jogának változásáról

Budapest, 2009. szeptember 22. 18:15

A Magyar Telekom (Reuters: NYSE: MTA.N, BÉT: MTEL.BU és Bloomberg: NYSE: MTA US, BÉT: MTELEKOM HB), Magyarország vezető távközlési szolgáltatója bejelenti, hogy a Capital Research and Management Company értesítette a Társaságot arról, hogy 2009. szeptember 18-án történt részvényvásárlásának következtében az általa birtokolt részvények darabszáma 52 573 879 darabra nőtt, ezáltal szavazati jogának mértéke a Magyar Telekom Nyrt.-ben 5,0492%-ra emelkedett.  A Capital Research Management Company egy amerikai  egyesült államokbeli befektetési tanácsadó, amely a The American Funds kölcsönös alapok családját kezeli.


A Tpt. 61. §-a szerinti, szavazati jogot biztosító részvény, illetőleg szavazati jog megszerzésének vagy elidegenítésének bejelentéséhez használandó formanyomtatvány

1. Olyan meglévő részvények kibocsátójának vagy eredeti kibocsátójának megnevezése, amelyhez szavazati jog kapcsolódik: Magyar Telekom Nyrt.
2. A bejelentés oka (jelölje be a megfelelő négyzetet/négyzeteket):
       [X] szavazati jogok megszerzése vagy elidegenítése
       [ ] pénzügyi eszközök megvásárlása vagy értékesítése, amely olyan, már kibocsátott részvények megszerzését eredményezheti, amelyekhez szavazati jogok kapcsolódnak
       [ ] a szavazati jogok megoszlását megváltoztató esemény
3. A bejelentésre kötelezett személy(ek) teljes neve: Capital Research and Management Company
4. A részvényes(ek) teljes neve (ha eltér a 3. pontban említett személytől): -
5. Az ügylet időpontja és a küszöbérték átlépésének vagy elérésének időpontja: 2009. szeptember 18.
6. Az átlépett vagy elért küszöbérték(ek): 5% fölé emelkedett
7. Bejelentett adatok:

_
A részvényekhez kapcsolódó szavazati jogok
A részvények osztálya/típusa
(lehetőleg az
ISIN-kód
használatával)
A kiváltó ügyletet megelőző helyzet A kiváltó ügylet utáni helyzet
Részvények száma Szavazati jogok
száma
Részvények száma Szavazati jogok száma Szavazati jogok %-a
Köz-vet-len Közvetett Köz-
vet-len
Közvetett Köz-
vet-len
Közvetett
Magyar Telekom
törzsrészvény
HU0000073507
46 724 216 46 724 216 52 573 879 52 573 879 5,0492
A) RÉSZÖSSZEG
(a szavazati jogok összesítése 
alapján)
46 724 216 46 724 216 52 573 879 52 573 879 5,0492
_
Pénzügyi eszközök
A kiváltó ügylet utáni helyzet:  
A pénzügyi eszköz,
illetőleg megállapodás
típusa
Lejárat időpontja Felhasználási/átváltási
időszak/határidő
Az eszköz
felhasználása/átváltása esetén megszerezhető
szavazati jogok száma
Szavazati jogok %-a
Nem értelmezhető        
    B) Részösszeg
(az összes lejárati dátum
vonatkozásában)
   
Összesen (A+B) szavazati jogok száma szavazati jogok %-a
52 573 879 52 573 879 5,0492%


8. Ha releváns, az ellenőrzött vállalkozások láncolata, amelyeken keresztül a szavazati jogokat és/vagy a pénzügyi eszközöket ténylegesen birtokolják: -
9. Meghatalmazott útján történő szavazás esetében: -
10. További információk, ha szükséges: -   

Fentiekre tekintettel a Budapesti Értéktőzsde RS3 adatalapja a Társaságra vonatkozóan az alábbiak szerint alakul:
RS3. Az 5%-nál nagyobb tulajdonosok felsorolása, bemutatása

Név Letétkezelő Mennyiség (db) Részesedés (%) Szavazati jog (%)
MagyarCom Holding GmbH nem 617 438 581 59,21 59,30
Capital Research and
Management Company
nem 52 573 879 5,04 5,05
ÖSSZESEN   670 012 460 64,25 64,35


Ezen befektetői közlemény jövőre vonatkozó kijelentéseket is tartalmaz. Azon megállapítások, melyek nem múltbeli eseményekre vonatkoznak (azaz a véleményünkre és várakozásainkra vonatkozó kijelentések), jövőre vonatkozóak. Ezen kijelentések a jelenlegi terveken, becsléseken és előrejelzéseken alapulnak, ezért nem lenne helyes ezen kijelentésekre a kellő mértéket meghaladó módon támaszkodni. A jövőre vonatkozó kijelentések azon időpontbeli állapoton alapulnak, amelyben ezen állítások elhangzanak, s nem vállalunk kötelezettséget arra nézve, hogy a kijelentések bármelyikét új információk vagy jövőbeli események alapján a továbbiakban nyilvánosan frissítsük, módosítsuk.  

A jövőre vonatkozó kijelentések önmagukban rejlő kockázatokkal járnak. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy számos olyan fontos tényező van, amelynek hatására a tényleges eredmények lényegesen eltérhetnek az előretekintő jellegű megállapításoktól. Az ilyen tényezőket többek között a 2008. december 31-én végződött évre vonatkozó, 20-F formátumú éves jelentésünk is részletezi, amelyet az Egyesült Államok Tőzsde- és Értékpapírfelügyeletéhez, azaz a U.S. Securities and Exchange Commissionhoz (SEC) nyújtottunk be.

 

Kapcsolódó dokumentumok

Befektetői közlemény
(PDF, 48 kB)