Technikai okok miatt a Facebook azonosítóval történő belépés átmenetileg nem lehetséges!
Kérjük, belépéshez használd hívószámodat, e-mail címedet vagy MT ügyfélazonosítódat.
Technikai okok miatt a Facebook azonosítóval történő belépés átmenetileg nem lehetséges!
Kérjük, belépéshez használd hívószámodat, e-mail címedet vagy MT ügyfélazonosítódat.

Befektetői közlemények

Időközi vezetőségi beszámoló - 2009. első negyedéves eredmények A recessziós hatások ellenére fenntartjuk nyilvános célkitűzéseinket

Budapest, 2009. május 7.

A Magyar Telekom (Reuters: NYSE: MTA.N, BSE: MTEL.BU és Bloomberg: NYSE: MTA US, BSE: MTELEKOM HB),Magyarország vezető távközlési szolgáltatója ma közzétette 2009. első negyedévre vonatkozó Nemzetközi Pénzügyi Jelentési Szabványok (IFRS) szerinti konszolidált pénzügyi eredményeit.

Főbb eredmények:

 • A bevételek 2,0%-kal 159,4 milliárd forintra (541,2 millió euróra) mérséklődtek 2009. első negyedévben 2008. azonos időszakához képest. A bevételcsökkenés oka elsősorban a vezetékes és mobil hang alapú bevételek csökkenése Magyarországon, de a vezetékes internet bevételek is estek. Ezen csökkenéseket részben ellensúlyozta a mobil internet, a rendszerintegrációs és információtechnológiai, adat és TV szolgáltatásokból származó bevételek növekedése, valamint a nemzetközi leányvállalatok bevételeinek a forint gyengüléséből adódó emelkedése.
 • Az EBITDA 6,3%-kal 64,6 milliárd forintra csökkent, az EBITDA ráta 40,5% volt. A vizsgálattal kapcsolatos költségek (2009. első negyedévben 1,7 milliárd forint, 2008. első negyedévben 1,5 milliárd forint) valamint a végkielégítéssel kapcsolatos költségek és elhatárolások (2009. első negyedévben 0,4 milliárd forint, 2008. első negyedévben 0,1 milliárd forint), nélkül számolva az EBITDA 5,6%-kal mérséklődött negyedéves szinten. Az EBITDA ráta ezen rendkívüli tételek nélkül 41,8% volt 2009. első negyedévben, míg 2008. azonos időszakában 43,4%. Ugyan az EBITDA csökkenésének egy részét a 2008. első negyedévben elszámolt ingatlan-értékesítésből (a MontMak eladásából) származó 1,3 milliárd forint egyszeri nyereség magyarázza, emellett kedvezőtlenül hat a magyarországi recessziós gazdasági környezet, amely az alacsony jövedelmezőségű bevételek arányának növekedése által felgyorsítja a bevétel összetételének változását.
 • A Társaság részvényeseire jutó eredmény ( nettó eredmény ) 2,9%-kal, 22,2 milliárd forintról (85,5 millió euróról) 21,5 milliárd forintra (73,1 millió euróra) mérséklődött. A csökkenéshez az EBITDA mérséklődése mellett hozzájárult a pénzügyi költségek növekedése is, amit részben ellensúlyozott az értékcsökkenési és amortizációs költségek csökkenése és az alacsonyabb nyereségadó 2009. első negyedévben. A nettó pénzügyi költségek nőttek a hitelállományt terhelő kamatok növekedése valamint a forint gyengülése miatti árfolyamveszteségek következtében. Az értékcsökkenési költségek csökkentek, mivel 2008 során számos eszköz hasznos élettartamát meghosszabbították. A nyereségadó csökkent, mivel az új macedón adórendszer értelmében a macedón leányvállalatunknál a nettó eredmény osztalékként történő kifizetéséig nem kerül sor a társasági és halasztott adó elszámolására.
 • Az üzleti tevékenységből származó nettó cash-flow 49,1 milliárd forintról 50,5 milliárd forintra nőtt. Az EBITDA csökkenését és a nettó pénzügyi költségek növekedését ellensúlyozta a működőtőke-igény csökkenése és az alacsonyabb fizetett nyereségadó.
 • A beruházás tárgyi eszközökbe és immateriális javakba (CAPEX) 7,1 milliárd forinttal, 19,9 milliárd forintra nőtt 2009. első negyedévben elsősorban a szatellit TV előfizetések növekedésének és az optikai hálózatépítés felgyorsításának következtében. A CAPEX teljes összegéből a Lakossági Szolgáltatások Üzletágra 7,9 milliárd forint, a Vállalati Szolgáltatások Üzletágra 0,7 milliárd forint, a Csoport Központra 0,3 milliárd forint, a Technológia Üzletágra pedig 8,7 milliárd forint jutott, valamint Macedóniában 1,4 milliárd forintot, Montenegróban 0,8 milliárd forintot ért el.
 • A nettó adósságállomány 238,7 milliárd forintról 217,8 milliárd forintra csökkent 2009. március végére a 2008. március végi szinthez képest. A nettó eladósodottsági ráta (a nettó adósságnak a nettó adósság + összes tőkére vetített aránya) is csökkent, 2009. március végén 24,8% volt.


Christopher Mattheisen, elnök-vezérigazgató az eredményekkel kapcsolatban így nyilatkozott:
„Az első negyedévben nehéz helyzetben kellett helytállnunk elsősorban a vezetékes piacon tapasztalható kiélezett verseny miatt, valamint a romló gazdasági környezet következtében, melynek hatásai a Magyar Telekom valamennyi üzletágában érezhetőek voltak. A gazdasági visszaesés hatása főként a hagyományos hangalapú szolgáltatásokban volt hangsúlyos, kedvezőtlenül befolyásolta a forgalom, az árszintek és az ügyfél-lemorzsolódás alakulását a lakossági és az üzleti szegmensben egyaránt, s így a bevételek csökkentek. Azonban pozitív jelek is mutatkoznak, különösen a TV, a mobil szélessáv és az információtechnológiai és rendszerintegrációs termékek körében. Továbbra is erős a kereslet a múlt év novemberében elindított szatellit TV szolgáltatásunk iránt, ami elősegíti az IPTV értékesítések növelését is. Az első negyedévben tovább növekedett a mobil szélessávú ügyfelek száma és emelkedtek a rendszerintegrációs és információtechnológiai szolgáltatásokból származó bevételek is.
A tavalyi év során végrehajtott szervezeti változások, úgy mint a szervezeti struktúra egyszerűsítése, a márkastruktúra erősítése valamint versenyképesebb csomagok bevezetése, lehetővé tették, hogy ezen kihívásokkal sikeresen nézhessünk szembe. Ebben az évben további jelentős lépéseket tettünk: megkezdtük az optikai szolgáltatások kereskedelmi értékesítését, miközben a magasabb sávszélességű csomagok már a továbbfejlesztett kábelhálózatunkról is elérhetőek. Ezzel párhuzamosan tovább egyszerűsítjük termékkínálatunkat, hogy az még átláthatóbb és vonzóbb legyen ügyeleink számára. A változásoknak köszönhetően a Magyar Telekom hiteles 3Play szolgáltatóként történő beazonosítása rohamosan növekszik.  
Annak ellenére, hogy az idei évre vonatkozó célkitűzéseink nyilvánosságra hozatala óta a külső gazdasági környezet jelentősen romlott, és feltételezve, hogy a helyzet nem súlyosbodik tovább, a kitűzött céljainkat fenntartjuk. Az új kezdeményezéseinknek és a távközlési szektor szezonalitásának köszönhetően bízunk abban, hogy bevételi tervünket, mely 1%-os csökkenés éves szinten, teljesítjük. EBITDA szinten a bevezetett költségcsökkentési intézkedések biztosítják, hogy elérjük az EBITDA tervünket, mely 1-2%-os csökkenés az idei évben. CAPEX tekintetében is fenntartjuk a célkitűzésünket, mely szerint az ezévi költés abszolút szinten megegyezik az előző évivel.”


Lakossági Szolgáltatások Üzletág (CBU)

A szegmensek közötti kiszűrések előtti bevételek 5,4%-kal 78,9 milliárd forintra csökkentek 2009. első negyedévben az előző év azonos időszakához képest. Az EBITDA 2,1%-kal mérséklődött, az EBITDA ráta 59,0% volt az első negyedévben. A CBU CAPEX költése jelentős mértékben, 7,9 milliárd forintra nőtt, mivel emelkedett a szatellit TV és IPTV csatlakozások száma.

 • A vezetékes bevételek 6,6%-kal mérséklődtek 2009. első negyedévben. A csökkenés oka, hogy az erősödő mobil helyettesítés miatt folyamatosan csökken az ügyfélszám, a forgalom és az átlagos tarifaszint, s ez a hangalapú szolgáltatásokból származó bevételek visszaesését okozza. Ugyan a hagyományos réz vonalak lemorzsolódása az első negyedévben magas maradt, ami egyértelműen jelzi a háztartások jövedelmi szintjének visszaesését, a VoIP és VoCable megoldások felé történő felgyorsult migrációnak köszönhetően azonban éves szinten 7,4%-ra mérséklődött a hangalapú hozzáférések lemorzsólódása. Az internet bevételek is mérséklődtek a csökkenő árak következtében, bár a szélessávú ügyfelek száma növekedett, és az ADSL értékesítések új lendületet vettek. Továbbra is erős a kereslet a TV termékeink iránt, március végére a TV előfizetők teljes száma meghaladta az 505 000-et. A növekedés elsősorban az újonnan bevezetett szatellit TV szolgáltatásnak köszönhető, de erősödött az IPTV iránti kereslet is.
 • A mobil bevételek 4,5%-kal, 45,1 milliárd forintra mérséklődtek az első negyedévben, mivel a forgalom és a tarifaszintek egyaránt kedvezőtlen trendet mutattak, s jelentősen lelassult az ügyfélszám növekedése is. Az első negyedévben csökkent a penetráció Magyarországon a 2008. év végi szinthez képest, elsősorban az inaktív ügyfelek növekvő ütemű lemorzsolódása valamint a dupla és tripla SIM kártyák lemondása következtében. A T-Mobile így is növelte piaci részesedését, 2009. március végén a SIM kártyák száma alapján mért piacrészesedése 44,2% volt. A nem hangalapú szolgáltatásokból származó bevételek és a forgalom folytatódó növekedésének ellenére az ARPU éves szinten 11,5%-kal csökkent az alacsonyabb árszintek és a szabályozói hatások következtében. A hangalapú nagykereskedelmi bevételek tovább mérséklődtek a mobil végződtetési díjak 2009. januári újabb vágása következtében, ugyanakkor csökkentek a készülékértékesítésből származó bevételek is, mivel a gazdasági recesszióban az ügyfelek elhalasztják a készülékcseréket.


Vállalati Szolgáltatások Üzletág (BBU)

A szegmensek közötti kiszűrések előtti bevételek 4,0%-kal 42,9 milliárd forintra nőttek, ugyanakkor az EBITDA 8,2%-kal 20,3 milliárd forintra csökkent, az EBITDA ráta pedig 47,2% volt 2009. első negyedévben. Az EBITDA ráta csökkenésének oka, hogy felgyorsult a bevételek összetételének változása: növekszik az alacsonyabb EBITDA rátájú információtechnológiai és rendszerintegrációs szolgáltatásokból származó bevételek aránya, ugyanakkor felgyorsult a magasabb jövedelmezőségű hagyományos szolgáltatásokból származó bevételek csökkenése.

 • A vezetékes bevételek 4,8%-kal csökkentek elsősorban a mobil helyettesítés miatt, mivel a lényegesen alacsonyabb átlagos mobil tarifaszintek a vezetékes forgalom és a vonalszám csökkenéséhez vezettek. Ezenkívül a gazdasági visszaesés is kedvezőtlenül hatott a hangalapú bevételekre, a kulcsfontosságú vállalati ügyfeleinknél végrehajtott létszámcsökkentések, racionalizálási és költségcsökkentési döntések közvetlen hatással voltak ezen cégek távközlési kiadásaira.
 • A mobil bevételek 4,5%-kal csökkentek. Az említett recessziós hatások a vállalati ügyfelek mobil költéseire is hasonló hatással voltak, ezért az első negyedévben felgyorsult a lemorzsolódás és az átlagos tarifaszintek csökkenése. A nem hangalapú szolgáltatások bevételei ugyan a mobil szélessáv növekvő használatának köszönhetően gyorsan növekednek és már  a vállalati ügyfelek ARPU-jának 23,0%-át teszik ki, az ARPU ennek ellenére 17,2%-kal csökkent az első negyedévben az előző év azonos időszakához képest.
 • A rendszerintegrációs és információtechnológiai szolgáltatásokból származó bevételek 28,8%-kal nőttek 2009. első negyedévben az IQSYS magasabb outsourcing bevételeinek (elsősorban egy pénzügyi lízingként elszámolt egyszeri eszközértékesítés miatt) és a KFKI magasabb infrastruktúra bevételeinek köszönhetően. A bevételek növekedése igazolja az integrált megközelítésre és az ICT szolgáltatások teljes skálájára épülő stratégiánkat. Ezen a területen ugyan a gazdasági visszaesés nem volt jelentős hatással az első negyedéves eredményekre, az év hátralévő részében azonban a hatás valószínűleg jobban érezhető lesz.


Macedónia

Macedóniában a bevételek 12,7%-kal nőttek, az EBITDA pedig változatlan volt annak köszönhetően, hogy a magyar forint gyengült a macedón dénárhoz képest. Az árfolyamhatás nélkül számolva (a forint átlagosan 12,8%-kal gyengült az macedón dénárhoz képest az első negyedévben) a bevételek változatlanok voltak, az EBITDA pedig 11,2%-kal csökkent. Az EBITDA ráta 55,0% volt 2009. első negyedévben, az előző évi 61,9%-hoz képest. Az EBITDA és az EBITDA ráta nagymértékű csökkenésének magyarázata, hogy 2008. első negyedévben 1,3 milliárd forint ingatlanértékesítésből (a MontMak eladásából) származó nyereség került elszámolásra.

 • A vezetékes bevételek a helyi fizetőeszközben számolva 6,7%-kal csökkentek az alternatív és mobil szolgáltatóktól származó növekvő verseny miatt. A kiélezett versenyhelyzet valamint a kedvezőtlen gazdasági környezet következtében megnőtt az éves lemorzsolódási ráta és tovább csökkent a kimenő forgalom. Az internet és IPTV előfizetők számának növekedése részben ellensúlyozni tudta a hangalapú bevételek csökkenését, és várhatóan a két illetve három szolgáltatást összekapcsoló csomagok bevezetése is elősegíti majd a lemorzsolódás csökkenését.
 • A mobil bevételek a helyi fizetőeszközben számolva 7,7%-kal nőttek annak köszönhetően, hogy nagymértékben nőtt az előfizetők száma és javult az ügyfélösszetétel. Ezen hatások ellensúlyozni tudták, hogy a harmadik mobil szolgáltató 2007 évi piacralépését követő folyamatos tarifaszint-csökkenés következtében az ARPU jelentős mértékben esett.


Montenegró

Montenegrói leányvállalatunk bevételei 4,8%-kal nőttek az első negyedévben, az EBITDA pedig 17,6%-kal emelkedett. Az erős árfolyamhatást kiszűrve (a forint átlagosan 12,9%-kal gyengült az euróhoz képest 2009. első negyedévben 2008 azonos negyedévéhez viszonyítva) azonban a bevételek 7,1%-kal mérséklődtek, ugyanakkor az EBITDA 4,2%-kal nőtt. Az EBITDA ráta az előző év első negyedévi 30,5%-ról az idei év első negyedévére 34,2%-ra, mivel az alacsonyabb készülékértékesítéshez kapcsolódó költségek ellensúlyozták a bevételcsökkenést. Mind a készüléktámogatások értéke, mind az eladott készülékek száma csökkent a mobil piacon az idei évben az előző évhez képest, amikor a harmadik mobilszolgáltató piacra lépése miatt a verseny nagyon kiélezett volt.  

 • A vezetékes bevételek a helyi fizetőeszközben számolva 8,4%-kal csökkentek 2009. első negyedévben a hangalapú kiskereskedelmi és nagykereskedelmi bevételek csökkenése következtében, amit részben ellensúlyozott az internet és a TV bevételek növekedése. A hangalapú kiskereskedelmi bevételek csökkenésének oka a magas mobil helyettesítés, ami a harmadik mobil szolgáltató montenegrói mobil piacralépését követően erősödött fel. A hangalapú nagykereskedelmi bevételek csökkenésének oka részben a mobil versenytárs Promonte tranzit forgalmának jelentős csökkenése, mivel 2008. áprilisban szerbiai forgalmát átirányította. Az internet bevételek azonban jelentős emelkedést mutattak annak köszönhetően, hogy jelentősen nőtt az ADSL és IPTV ügyfelek száma.
 • A mobil bevételek a helyi fizetőeszközben számolva 5,4%-kal csökkentek 2009. első negyedévben. Az ügyfélszám jelentős növekedése nem tudta ellensúlyozni a harmadik mobil szolgáltató 2007-es piacralépését követő tarifaszint és forgalom csökkenést. A kiskereskedelemi bevételek csökkenését részben ellensúlyozta a nagykereskedelmi bevételek növekedése, ami az SMS összekapcsolási díjak 2008. évi bevezetésének köszönhető.


Technológia Üzletág (TBU)

A szegmensek közötti kiszűrések előtti bevételek kismértékben 2,7%-kal 2,7 milliárd forintra nőttek, az EBITDA 7,3%-kal    -11,2 milliárd forintra emelkedett. Mivel a Technológia Üzletág a mobil és vezetékes hálózat működéséért és fejlesztéséért valamint az informatikai üzemeltetésésért felelős költségközpont, költségei elsősorban személyi jellegű kiadásokból és hálózati értékcsökkenésből származnak. A hálózathoz kapcsolódó beruházások is a Technológia Üzletágnál jelentkeznek. A CAPEX költés 15,6%-kal 8,7 milliárd forintra nőtt 2009. első negyedévben, elsősorban az optikai hálózat felgyorsított kiépítése és a kábel hálózat továbbfejlesztése következtében.


Csoport Központ

A szegmensek közötti kiszűrések előtti bevételek 11,9%-kal 33,1 milliárd forintra csökkentek. Az EBITDA -5,0 milliárd forintra csökkent az alacsonyabb ingatlan eladásokból származó nyereség és a vizsgálattal kapcsolatos költségek kismértékű emelkedése miatt (2009. első negyedévben 1,7 milliárd forintot, míg 2008. első negyedévben 1,5 milliárd forintot tettek ki a vizsgálattal kapcsolatos költségek). A bevételcsökkenés oka elsősorban a nagykereskedelmi bevételek mérséklődése, ami különösen a mobil bevételekben érzékelhető, mivel a mobil összekapcsolási díjak év eleje óta 15%-kal csökkentek.

 


Mint azt a Magyar Telekom korábbi közleményeiben bejelentette, a 2005. évi pénzügyi jelentésünk auditálása során a PWC két olyan szerződést talált, amelyek természete és üzleti célja nem volt egyértelmű. 2006 februárjában a Társaság Audit Bizottsága megbízta a White & Case-t („a független vizsgálatot végző”), mint független jogi tanácsadót, hogy belső vizsgálatot folytasson annak megállapítására, hogy a Társaság ezen vagy egyéb szerződések alapján végrehajtott-e olyan kifizetéseket, amelyek esetlegesen az USA jogszabályaiba (beleértve az Egyesült Államok Külföldön Kifejtett Korrupt Gyakorlatokról szóló törvényét (FCPA)) vagy a Társaság belső szabályozásaiba ütköznek. A belső vizsgálattal kapcsolatban a Társaság Audit Bizottsága tájékoztatta az Egyesült Államok Igazságügyi Minisztériumát (DOJ), az Egyesült Államok Értékpapír- és Tőzsdefelügyeletét (SEC), valamint a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletét.
Az általa begyűjtött iratok és egyéb bizonyítékok alapján a White & Case előzetesen arra a következtetésre jutott, hogy okkal feltételezhető négy, 2005-ben kötött tanácsadói szerződés esetében, hogy azokat nem megfelelő céllal kötötték. Megállapították továbbá, hogy 2006-ban bizonyos munkavállalók a vizsgálat számára releváns bizonyítékokat semmisítettek meg. A White & Case talált több olyan szerződést is a macedón leányvállalatunknál, amelyek további vizsgálatot tehetnek szükségessé. 2007 februárjában az Igazgatóságunk úgy határozott, hogy ezen további szerződéseket és minden kapcsolódó vagy hasonlóan megkérdőjelezhető szerződést vagy kifizetést is át kell tekinteni, és ezekre is kiterjesztette a vizsgálatot. 2008 májusában a független vizsgálatot végzők eljuttatták a Társasághoz „A független vizsgálat macedón szakaszára vonatkozó helyzetjelentést”. A White & Case a helyzetjelentésben leírja - többek között -, hogy „meggyőző bizonyíték van hat szerződés esetében arra, hogy azok létrejötte és/vagy teljesítése törvénytelen jellegű”. Ezek a szerződések a Társaság és/vagy annak leányvállalatai által egy Cipruson bejegyzett tanácsadó társasággal és/vagy annak tagvállalataival Macedóniában végzendő tanácsadói, marketing, akvizíciós átvilágítási és/vagy lobbi tevékenységre köttettek 2004-2006 között. Ezen szerződések alapján a Társaság és/vagy leányvállalatai összesen 6,7 millió eurót meghaladó összeget fizettek ki. Az ezen szerződésekre, valamint a független vizsgálatot végzők által beazonosított egyéb szerződésekre és kapcsolódó kérdésekre irányuló független vizsgálat tovább folytatódik.
2007-ben Montenegró legfőbb ügyésze tájékoztatta montenegrói leányvállalatunk, a Crnogorski Telekom Igazgatóságát azon döntéséről, amely szerint a Montenegróban zajló független vizsgálat tárgyát képező szerződések nem tartalmaznak olyan, bűncselekményre utaló elemeket, amely Montenegróban eljárást vonna maga után.
A magyar hatóságok saját vizsgálatot indítottak a Társaság montenegrói tevékenységre vonatkozóan. A magyar Nemzeti Nyomozó Iroda (NNI) arról tájékoztatta a Társaságot, hogy 2008. május 20-án bűncselekmény megállapítása nélkül megszüntette a montenegrói szerződésekre irányuló vizsgálatát.
2009. március 28-án a NNI tájékoztatta a Társaságot, hogy bejelentés alapján nyomozást indított a Magyar Telekom Csoport tagjai által kötött bizonyos szerződések és egyéb ügyek kapcsán folyamatban lévő belső független vizsgálattal kapcsolatos kifizetések vonatkozásában hűtlen kezelés gyanúja miatt. Az NNI ezen kifizetésekre vonatkozó dokumentumokat és információt kért a Társaságtól. A Társaság együttműködik az NNI-vel a nyomozásban.
Az Egyesült Államok-beli hatóságok is saját vizsgálatot indítottak a mi belső vizsgálatunk tárgyát képező tranzakciók vonatkozásában annak megállapítására, hogy azok megsértették-e az Egyesült Államok jogszabályait. A Macedón Köztársaság Belügyminisztériuma tájékoztatást, valamint dokumentumokat kért be macedón leányvállalataink Macedóniában folytatott beszerzési és osztalékfizetési tevékenységével kapcsolatban (az Egyesült Államokban folyó és az NNI által folytatott vizsgálatokkal együtt: „Hatósági vizsgálatok”). 2007. során az Egyesült Államok hatóságai kibővítették vizsgálatukat, a belső vizsgálatot érintő lépéseinkre és a belső vizsgálattal kapcsolatos közzétételeinkre vonatkozó adatkérésekkel.
Az Audit Bizottság jogi tanácsadójának 2009. február 27-én küldött levelében a DOJ kérte, hogy a belső vizsgálat lezárása és a végső jelentés kibocsátása előtt az Audit Bizottság minden ésszerűen indokolt vizsgálati eszközt használjon fel, ideértve a DOJ által az Audit Bizottság jogi tanácsadója számára újabban azonosított kérdések kivizsgálását. A DOJ tudja, hogy ezen újabb kérdések kivizsgálása késleltetheti a jelentés elkészítését. A DOJ kérte továbbá, hogy az általa történő további értesítésig az Audit Bizottság tartózkodjon a végső jelentés átadásától, mert a DOJ szerint ez befolyásolhatná a DOJ által végzett vizsgálatot. A Társaság, annak Igazgatósága és Audit Bizottsága továbbra is támogatja a belső vizsgálatot, mivel a hatósági vizsgálatok belső vizsgálatok útján és egyéb módon történő folyamatos támogatása és elősegítése mind a Társaság mind a részvényesek érdekét szolgálja. A február 27-i levélben a DOJ kijelentette, hogy a belső vizsgálat segíti és segítette a DOJ munkáját és az együttműködést figyelembe fogja venni a jelen ügy esetleges DOJ általi peren kívüli lezárásakor.
A Macedón Köztársaság Belügyminisztériumának internetes oldalán 2008. december 10-én közzétett sajtótájékoztatóról szóló kivonat szerint a Belügyminisztérium Szervezett Bűnözés Elleni Osztálya áttette az iratokat a macedóniai Szervezett Bűnözés és Korrupció Elleni Ügyészséghez négy személy elleni vádemelés iránti javaslattal, akik közül hárman korábban a Magyar Telekom Csoport munkavállalói voltak. A nyilvános információ alapján ezen személyekről úgy vélik, hogy a Makedonski Telekomnál betöltött pozíciójukkal kapcsolatban elkövették a “hivatallal és felhatalmazással való visszaélés” bűncselekményét a Chaptex Holdings Ltd.-vel kötött öt tanácsadói szerződés 2005 és 2006 közti időszakban történő megkötésével, amely szerződésekről úgy vélik, hogy azok alapján nem volt szándék és szükség ellenszolgáltatásra.
Nem tudjuk megítélni, hogy mikor zárulnak le a belső és a jelenleg is zajló Hatósági vizsgálatok, és hogy mi lesz azoknak a végső kimenetele, illetve a hatása - ha lesz ilyen - a pénzügyi beszámolóinkra vagy működési eredményeinkre. Ugyanígy azt sem tudjuk megítélni, hogy ezeknek a vizsgálatoknak milyen hatása lesz – amennyiben lesz - egymásra. A hatóságok büntető vagy polgári jogi szankciókat alkalmazhatnak velünk vagy leányvállalatainkkal szemben, beleértve a pénzbüntetést is, illetve további változtatásokat kezdeményezhetnek az üzleti tevékenységünk és a megfelelőségi programunk tekintetében.
A Magyar Telekomnál 2009 első negyedévében 1,7 mrd Ft költség merült fel a vizsgálattal kapcsolatosan, mely a Csoportközpont egyéb működési költségei között szerepel. 
 

A Magyar Telekomról

A Magyar Telekom Magyarország legnagyobb távközlési szolgáltatója. A Magyar Telekom a telekommunikációs és infokommunikációs (ICT) szolgáltatások teljes skáláját nyújta, azaz hagyományos vezetékes és mobil telefonos, adatátviteli, nem hangalapú, információtechnológiai és rendszerintegrációs szolgáltatásokat. A Társaság többségi részesedéssel rendelkezik Macedónia elsőszámú vezetékes szolgáltatójában, a Makedonski Telekomban és leányvállalatában, a piacvezető mobil szolgáltató T-Mobile Macedóniában. A Magyar Telekom többségi részesedéssel rendelkezik a Crnogorski Telekomban is. Ez a Csoport vezetékes, mobil és internet szolgáltatásokat nyújt Montenegróban. A Magyar Telekom legnagyobb részvényese 2009. március 31-i állapot szerint 59,21%-kal a MagyarCom Holding GmbH, amely a Deutsche Telekom AG tulajdona. A saját tőke 0,14%-a saját részvény, míg a fennmaradó 40,65% nyilvános forgalomban van.

Ezen befektetői közlemény jövőre vonatkozó kijelentéseket is tartalmaz. Azon megállapítások, melyek nem múltbeli eseményekre vonatkoznak (azaz a véleményünkre és várakozásainkra vonatkozó kijelentések), jövőre vonatkozóak. Ezen kijelentések a jelenlegi terveken, becsléseken és előrejelzéseken alapulnak, tehát nem lenne helyes ezen kijelentésekre a kellő mértéket meghaladó módon támaszkodni. A jövőre vonatkozó kijelentések azon időpontbeli állapoton alapulnak, amelyben ezen állítások elhangzanak, s nem vállalunk kötelezettséget arra nézve, hogy a kijelentések bármelyikét új információk vagy jövőbeli események alapján a továbbiakban nyilvánosan frissítsük, módosítsuk.
A jövőre vonatkozó kijelentések inherens kockázatokkal járnak. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy számos olyan fontos tényező van, amelynek hatására a tényleges eredmények lényegesen eltérhetnek az előretekintő jellegű megállapításoktól. Az ilyen tényezőket többek között a 2007. december 31-én végződött évre vonatkozó, 20-F formátumú éves jelentésünk is részletezi, amelyet az Egyesült Államok Tőzsde- és Értékpapírfelügyeletéhez (SEC), azaz a U.S. Securities and Exchange Commissionhoz nyújtottunk be.