Technikai okok miatt a Facebook azonosítóval történő belépés átmenetileg nem lehetséges!
Kérjük, belépéshez használd hívószámodat, e-mail címedet vagy MT ügyfélazonosítódat.
Technikai okok miatt a Facebook azonosítóval történő belépés átmenetileg nem lehetséges!
Kérjük, belépéshez használd hívószámodat, e-mail címedet vagy MT ügyfélazonosítódat.

Befektetői közlemények

Tájékoztató a Magyar Telekom 2008. évi eredményeiről Az átalakítás megerősítette erős piaci és pénzügyi pozíciónkat

Budapest, 2009. február 24. 00:00

A Magyar Telekom (Reuters: NYSE: MTA.N, BSE: MTEL.BU és Bloomberg: NYSE: MTA US, BSE: MTELEKOM HB),Magyarország vezető távközlési szolgáltatója ma közzétette 2008. évre vonatkozó Nemzetközi Pénzügyi Jelentési Szabványok (IFRS) szerinti konszolidált pénzügyi eredményeit.

Főbb eredmények:

 • A bevételek 0,5%-kal 673,1 milliárd forintra (2 678,9 millió euróra) mérséklődtek 2008-ban 2007-hez képest. A vezetékes szolgáltatásokból származó hang alapú kiskereskedelmi bevételek csökkentek a kábel-, mobil- és alternatív szolgáltatók által támasztott verseny következtében. A vezetékes nagykereskedelmi bevételek is csökkentek mindhárom piacunkon, Magyarországon főleg 2008 elejétől a nemzetközi nagykereskedelmi hangforgalom Deutsche Telekom által történt integrálása következtében. A vezetékes hangszolgáltatások csökkenését részben ellensúlyozta a mobil és az internet szolgáltatásokból származó bevételek növekedése. A bevételekre szintén kedvezően hatott a vezetékesből mobil hálózatba irányuló forgalmi bevételekhez kapcsolódó 8,5 milliárd forint céltartalék feloldása 2008 második negyedévében.
 • Az EBITDA 10,0%-kal 268,4 milliárd forintra nőtt, az EBITDA ráta 39,9%-ot ért el. A csoport EBITDA a vizsgálattal kapcsolatos költségek és a létszámcsökkentéshez kapcsolódó végkielégítések és elhatárolások nélkül éves szinten 1,9%-kal emelkedett. (A vizsgálattal kapcsolatos költségek 2008-ban 5,4 milliárd forintot, 2007-ben 5,7 milliárd forintot értek el. A létszámcsökkentéshez kapcsolódó végkielégítések és elhatárolások 2008-ban 8,5 milliárd forintot, 2007-ben pedig, a felsővezetői szerződések megszűnésével járó költségekkel együtt, 27,5 milliárd forintot értek el.) Az EBITDA ezen rendkívüli tételek nélkül 1,9%-kal emelkedett, az EBITDA ráta 41,9% volt 2008-ban a 2007 évi 40,9%-kal szemben. A létszámcsökkentésből származó megtakarítások tükröződnek az emelkedő jövedelmezőségben, amit tovább javított a vezetékesből mobil hálózatba irányuló forgalmi bevételekhez kapcsolódó 8,5 milliárd forint céltartalék feloldása 2008. második negyedévben.
 • A Társaság részvényeseire jutó eredmény ( nettó eredmény ) 54,6%-kal, 60,2 milliárd forintról (239,4 millió euróról) 93,0 milliárd forintra (370,2 millió euróra) emelkedett annak következtében, hogy 2008-ban nőtt az EBITDA és csökkentek az értékcsökkenési és amortizációs költségek. Az értékcsökkenési költségek mérséklődése annak köszönhető, hogy 2008 során bizonyos hálózati eszközök hasznos élettartama meghosszabbításra került.
 • Az üzleti tevékenységből származó nettó cash-flow 231,3 milliárd forintról 210,3 milliárd forintra mérséklődött. Az EBITDA növekedését ellensúlyozta az elsősorban a létszámcsökkentési programhoz kapcsolódóan képzett céltartalék felhasználása és a vezetékesből mobil hálózatba irányuló forgalmi bevételekhez kapcsolódó céltartalék feloldása következtében megnövekedett működőtőke-igény. A befektetési tevékenységre fordított nettó cash-flow 134,9 milliárd forintról 113,4 milliárd forintra mérséklődött mivel 2008-ban csökkent az egyéb pénzügyi eszközök beszerzése. A pénzügyi tevékenységre fordított nettó cash-flow jelentősen, 109,2 milliárd forintról 79,2 milliárd forintra csökkent , mivel a 2007. évi számok a 2005. év után járó osztalék 2007. januárban történt kifizetését és az ahhoz kapcsolódó hitelfelvételt is tartalmazzák.
 • A beruházás tárgyi eszközökbe és immateriális javakba (CAPEX) a 2007. évi 103,8 milliárd forintról 107,9 milliárd forintra nőtt 2008-ban. Ezen összegből a T-Home szegmensre 52,5 milliárd forint, a T-Mobile szegmensre 45,7 milliárd forint (melyből 13,2 milliárd forintot fordítottunk mobil szélessávú beruházásokra Magyarországon), a T-Systems szegmensre 3,3 milliárd forint, a Csoport központ és szolgáltató központra pedig 6,4 milliárd forint jutott. A 2008-as CAPEX költés tartalmazza a macedón 3G licensz díját 2,5 milliárd forint értékben, valamint készpénzmozgással nem járó tételeket (készlet átértékelés és helyreállítási kötelezettséghez kapcsolódó céltartalékot) 1,8 milliárd forint értékben.
 • A nettó adósságállomány kismértékben, 261,6 milliárd forintról 253,7 milliárd forintra csökkent 2008 végére. A nettó eladósodottsági ráta (a nettó adósságnak a nettó adósság + összes tőkére vetített aránya) kis csökkenéssel 29,7% volt 2008 végén.

Christopher Mattheisen, elnök-vezérigazgató az eredményekkel kapcsolatban így nyilatkozott: A 2008-as év fontos állomás volt abban a folyamatban, hogy egy vállalattá váljunk karcsúbb szervezettel, egyszerűbb márka-struktúrával, valamint erős és versenyképes termékkínálattal a T-Home, T-Mobile és T-Systems márkanevek alatt. Versenyképességünk javítása érdekében további fontos lépést tettünk a negyedik negyedévben a szatellit TV szolgáltatásunk elindításával. Az ügyfelek nagyon kedvezően reagáltak az új termék bevezetésére, az indulás óta eltelt rövid idő alatt beérkezett megrendelések száma jóval a várakozásaink felett van. Meggyőződésünk, hogy a TV szolgáltatások piacán történő piacszerzéssel megőrizhetjük, sőt akár tovább növelhetjük a hangalapú és a szélessávú piaci részesedéseinket, összhangban azzal a stratégiai célkitűzésünkkel, hogy erősítsük a Magyar Telekom pozícióját az integrált szolgáltatások piacán.
Az elmúlt évben a Csoport átalakításán túl teljesítettük pénzügyi célkitűzéseinket is. 2008-ban a bevételeket sikerült közel azonos szinten tartani, a működéshez kapcsolódó (a vizsgálattal és a létszámleépítéssel kapcsolatos költségek nélküli) EBITDA pedig kismértékben még emelkedett is 2007-hez képest. A működéshez kapcsolódó EBITDA ráta közel 42% volt 2008-ban. A tárgyi eszközökbe és immateriális javakba való beruházások bevételekhez viszonyított aránya - a készpénzmozgást nem érintő tételek illetve a macedón 3G licensz nélkül – célkitűzésünkkel összhangban15% körül alakult.

Előretekintve az idei évre,  a gazdasági kilátások és várható hatásuk üzletmenetünkre továbbra is bizonytalanok és nehezen megjósolhatóak. A Magyarországon és a külföldi piacainkon is nehezen előrelátható és komoly kihívást jelentő gazdasági környezet mellett úgy gondoljuk, hogy a 2008-as eredményekhez képest 2009-ben a bevételek 1%-kal, az EBITDA pedig 1-2%-kal csökken 1 (a vizsgálattal kapcsolatos költségek és a létszámcsökkentéshez kapcsolódó végkielégítések és elhatárolások, valamint a vezetékesből mobil hálózatba irányuló forgalmi bevételekhez kapcsolódó céltartalék feloldás egyszeri hatása nélkül). A tárgyi eszközökbe és immateriális javakba való beruházásokkal kapcsolatban a gyengülő forint ellenére tartjuk a korábban bejelentett célunkat, hogy a 2009 évi költés a 2008-as abszolút szinttel egyezzen meg 1. Ez a szint a korábban bejelentett optikai hálózatfejlesztési programba történő beruházásokat is tartalmazza. Mindemellett folyamatosan figyelemmel kísérjük a gazdasági környezetet és annak hatását az üzletmenetünkre, és jelezni fogjuk, amennyiben változnak a jövőre vonatkozó várakozásaink.”

1 Az összehasonlítás alapjául szolgáló 2 008-as adatok: 664,5 milliárd forint bevétel, 273,7 milliárd forint EBITDA és 103,6 milliárd forint CAPEX.  ”

2008. negyedik negyedéves eredmények elemzése

Csoport

 • A bevételek 1,6%-kal 170,2 milliárd forintra mérséklődtek 2008. negyedik negyedévben az előző év azonos időszakához képest. A vezetékes kiskereskedelmi hangszolgáltatások bevételei elsősorban a hazai vezetékesből mobil hálózatba irányuló helyettesítés következtében 9,6%-kal csökkentek, a vezetékes nagykereskedelmi bevételek ugyanakkor 25,8%-kal csökkentek a mindhárom piacunkon tapasztalható visszaesés következtében. A hazai mobil hívásvégződtetési díjak csökkentése és a nemzetközi mobil piacainkon tapasztalható erősödő verseny ellenére a mobil bevételek negyedéves szinten 2,9%-kal emelkedtek.
 • Az EBITDA 33,3%-kal 54,5 milliárd forintra nőtt, az EBITDA ráta 32,0% volt 2008. negyedik negyedévben. A végkielégítéssel kapcsolatos költségek és elhatárolások (2008. negyedik negyedévben 5,2 milliárd forint, 2007. negyedik negyedévben 19,3 milliárd forint), valamint a vizsgálattal kapcsolatos költségek (2008. negyedik negyedévben 1,5 milliárd forint, 2007. negyedik negyedévben 2,0 milliárd forint) nélkül számolva az EBITDA 1,7%-kal mérséklődött és az EBITDA ráta 35,9% volt 2008 utolsó negyedévében.
 • A nettó eredmény 12,6 milliárd forintra nőtt , mivel az EBITDA növekedését és az értékcsökkenési és amortizációs költségek csökkenését csak részben ellensúlyozta a nettó pénzügyi költségek növekedése és a nyereségadók emelkedése. Az értékcsökkenési költségek a negyedik negyedévben 10,2%-kal csökkentek annak következtében, hogy 2008-ban bizonyos hálózati eszközök hasznos élettartama meghosszabbításra került. A magyarországi irányadó kamatláb jelentős emelkedésével párhuzamosan megnőttek a nettó pénzügyi költségek.

T-Home

A szegmensek közötti kiszűrések előtti bevételek 6,7%-kal 71,8 milliárd forintra csökkentek 2008. negyedik negyedévben az előző év azonos időszakához képest, az EBITDA ráta 33,9% volt.

 • A T-Home Magyarország bevételei 7,4%-kal 56,9 milliárd forintra csökkentek 2008. negyedik negyedévben. A csökkenés legfőbb oka a hangalapú bevételek mérséklődése, mivel a mobil- és kábelszolgáltatók támasztotta erős verseny miatt folytatódott az ügyfélszám, a forgalom és az átlagos tarifaszint csökkenése. Az internet szolgáltatásokból származó bevételek 8,5%-kal csökkentek az ADSL előfizetői szám növekedésének lassulása és a márkaváltási kampány részeként alkalmazott árcsökkentés miatt. 2008. december végén a szélessávú csatlakozások száma megközelítette a 762 000-et, miközben az említett verseny következtében felgyorsult a vezetékes vonalak számának csökkenése (2008-ban 9,6%-os volt a csökkenés). Ugyanakkor az új szatellit TV szolgáltatás iránti kereslet kiemelkedően erős volt, az előfizetők száma elérte az 5 000-et és további 13 000 megrendelés érkezett be az év végéig. A 2008. negyedik negyedévben alacsonyabb végkielégítéssel kapcsolatos kifizetéseknek és elhatárolásoknak köszönhetően (2007. negyedik negyedévben 11,5 milliárd forint míg 2008. negyedik negyedévben csupán 1,9 milliárd forint) az EBITDA 62,6%-kal 19,6 milliárd forintra nőtt, az EBITDA ráta 34,4% volt.
 • Macedóniában a bevételek 7,0%-kal 10,1 milliárd forintra mérséklődtek, mivel a kiskereskedelmi és nagykereskedelmi hangszolgáltatásokból származó bevételek egyaránt csökkentek a mobil helyettesítés és az alternatív szolgáltatók támasztotta verseny miatt, amit csak részben ellensúlyozott az internet bevételek növekedése. Az EBITDA 25,6%-kal, 3,3 milliárd forintra csökkent, elsősorban bírságok és jogi perekkel kapcsolatban képzett céltartalékok következtében. Az EBITDA ráta 33,1% volt 2008. negyedik negyedévben.
 • A T-Com Crna Gora bevételei 2,2%-kal 5,0 milliárd forintra emelkedtek 2008. negyedik negyedévben. A vezetékesből mobilba irányuló forgalom növekedésének köszönhetően nőttek a kiskereskedelmi forgalomból származó bevételek, és az internet és egyéb bevételek növekedése ellensúlyozni tudta a hang alapú nagykereskedelmi bevételek csökkenését. A nagykereskedelmi forgalmi bevételek csökkenésének oka elsősorban az, hogy nagymértékben visszaesett a mobil versenytárs Promonte–től származó tranzit forgalom. Az EBITDA 15,6%-kal 1,5 milliárd forintra mérséklődött, részben a 2008. júniusban végrehajtott béremelés következtében. Az EBITDA ráta 28,9% volt 2008. negyedik negyedévben.

T-Mobile

A szegmensek közötti kiszűrések előtti bevételek 1,8%-kal, 90,7 milliárd forintra emelkedtek 2008. negyedik negyedévben 2007. azonos időszakához képest; az EBITDA ráta 35,7% volt.

 • A T-Mobile Magyarország bevételei 2,0%-kal 71,7 milliárd forintra csökkentek a negyedik negyedévben, mivel az ügyfélbázis és az értéknövelt szolgáltatásokból származó bevételek növekedése nem tudta ellensúlyozni a nagykereskedelmi hangszolgáltatási bevételeknek a mobil végződtetési díjak 2008. januári csökkentése miatti visszaesését valamint a kiskereskedelmi bevételeknek részben a roaming szabályozás következtében folyamatosan csökkenő átlagos árszínvonal miatti mérséklődését. A T-Mobile Magyarország megőrizte piacvezető pozícióját, 2008. december végén a SIM kártyák száma alapján mért piacrészesedése 43,9% volt. Az értéknövelt szolgáltatásokból származó bevételek és a forgalom folyamatos emelkedésének ellenére az alacsonyabb árszintek, a mobil végződtetési és roaming díjak csökkentése és az inaktív ügyfélarány növekedése következtében az ARPU éves szinten 10,0%-kal csökkent. Az átlagos ügyfélmegszerzési költség 12,5%-kal 7 376 forintra nőtt. December végére a HSDPA hálózatunk lakosságra vetített lefedettsége 67%-ot ért el. Az EBITDA 10,7%-kal 26,1 milliárd forintra csökkent, az EBITDA ráta pedig 36,4% volt 2008. negyedik negyedévben.
 • A T-Mobile Macedónia bevételei 2,9%-kal 11,4 milliárd forintra emelkedtek. Az előfizetők számának erőteljes növekedése és az ügyfélösszetétel javulása nagyrészt ellensúlyozni tudta az ARPU 15,3%-os csökkenését, ami a harmadik mobil szolgáltató 2007-es piacra lépését követő folyamatos árcsökkenés következménye. A nagykereskedelmi bevételek esése mögött az összekapcsolási díjak 2008. augusztustól történő csökkentése áll. Az EBITDA 1,0%-kal 4,8 milliárd forintra mérséklődött, az EBITDA ráta pedig 41,7% volt 2008. negyedik negyedévben.
 • A T-Mobile Crna Gora bevételei 38,5%-kal 4,5 milliárd forintra nőttek 2008. negyedik negyedévben. Az ügyfélbázis jelentős növekedése ellensúlyozni tudta a harmadik mobilszolgáltató 2007-es piacra lépésének következtében jelentősen csökkenő tarifaszinteket. A nagykereskedelmi bevételek növekedése mögött részben az SMS végződtetési díjak 2008 során történő bevezetése áll. A bevételek növekedésének és a készüléktámogatások csökkentésének köszönhetően az EBITDA jelentős mértékben 1,2 milliárd forintra nőtt. Az EBITDA ráta 27,4% volt 2008. negyedik negyedévben.
 • A TETRA szolgáltatást nyújtó Pro-M bevételei 3,7 milliárd forintot tettek ki 2008. negyedik negyedévben.  A hálózati eszközök értékesítéséből származó bevételek növekedésének köszönhetően (2008. negyedik negyedévben 2,5 milliárd forint, míg 2007 azonos időszakában csupán 0,6 milliárd) 2008. negyedik negyedévben a bevételek megemelkedtek. Az EBITDA 0,3 milliárd forint, az EBITDA ráta 8,3% volt 2008. negyedik negyedévben.

T-Systems

A szegmensek közötti kiszűrések előtti bevételek 7,2%-kal 23,8 milliárd forintra emelkedtek. A rendszerintegrációból és informatikai szolgáltatásokból származó bevételek 14,2%-kal nőttek 2008. negyedik negyedévben elsősorban csoporton belüli megrendeléseknek köszönhetően, míg a hangszolgáltatási bevételek - elsősorban a mobil helyettesítés miatt - kismértékben csökkentek. Az integrációs erőfeszítéseknek és a hatékonyabb működésnek köszönhetően az EBITDA 4,3 milliárd forintra nőtt, az EBITDA ráta 18,2% volt 2008. negyedik negyedévben. A működéshez kapcsolódó (a 2008. negyedik negyedévben elszámolt 1,1 milliárd értékű végkielégítéssel kapcsolatos kifizetések és elhatárolások nélküli) EBITDA ráta  23,0% volt, azonban ez tartalmazza a 2007. utolsó negyedévben lekönyvelt értékvesztés részleges feloldását is.

Csoport központ és szolgáltató központ

A szegmensek közötti kiszűrések előtti bevételek 7,5%-kal 5,8 milliárd forintra csökkentek. Az EBITDA -6,5 milliárd forintra emelkedett az alacsonyabb vizsgálattal kapcsolatos költségek (2008. negyedik negyedévben 1,5 milliárd forint, míg 2007. negyedik negyedévben 2,0 milliárd forint), valamint az alacsonyabb végkielégítéssel kapcsolatos kifizetések és elhatárolások (2008. negyedik negyedévben 1,1 milliárd forint, míg 2007. negyedik negyedévben 5,6 milliárd forint) következtében.

 

Mint azt a Magyar Telekom korábbi közleményeiben bejelentette, a 2005. évi pénzügyi jelentésünk auditálása során a PricewaterhouseCoopers Könyvvizsgáló és Gazdasági Tanácsadó Kft. („PWC”) két olyan szerződést talált, amelyek természete és üzleti célja nem volt egyértelmű. 2006 februárjában a Társaság Audit Bizottsága megbízta a White & Case-t („a független vizsgálatot végző”), mint független jogi tanácsadót, hogy belső vizsgálatot folytasson annak megállapítására, hogy a Társaság ezen vagy egyéb szerződések alapján végrehajtott-e olyan kifizetéseket, amelyek esetlegesen az USA jogszabályaiba (beleértve az Egyesült Államok Külföldön Kifejtett Korrupt Gyakorlatokról szóló törvényét (FCPA)) vagy a Társaság belső szabályozásaiba ütköznek. A belső vizsgálattal kapcsolatban a Társaság Audit Bizottsága tájékoztatta az Egyesült Államok Igazságügyi Minisztériumát (DOJ), az Egyesült Államok Értékpapír- és Tőzsdefelügyeletét (SEC), valamint a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletét. 
Az általa begyűjtött iratok és egyéb bizonyítékok alapján a White & Case előzetesen arra a következtetésre jutott, hogy okkal feltételezhető négy, 2005-ben kötött tanácsadói szerződés esetében, hogy azokat nem megfelelő céllal kötötték. Megállapították továbbá, hogy bizonyos munkavállalók a vizsgálat számára releváns bizonyítékokat semmisítettek meg. A White & Case talált több olyan szerződést is a macedón leányvállalatunknál, amelyek további vizsgálatot tehetnek szükségessé. 2007 februárjában az Igazgatóságunk úgy határozott, hogy ezen további szerződéseket és minden kapcsolódó vagy hasonlóan megkérdőjelezhető szerződést vagy kifizetést is át kell tekinteni, és ezekre is kiterjesztette a vizsgálatot. 2008 májusában a független vizsgálatot végzők eljuttatták a Társasághoz „A független vizsgálat macedón szakaszára vonatkozó helyzetjelentést”. A White & Case a helyzetjelentésben leírja - többek között -, hogy „meggyőző bizonyíték van hat szerződés esetében arra, hogy azok létrejötte és/vagy teljesítése törvénytelen jellegű”. Ezek a szerződések a Társaság és/vagy annak leányvállalatai által egy Cipruson bejegyzett tanácsadó társasággal és/vagy annak tagvállalataival Macedóniában végzendő tanácsadói, marketing, akvizíciós átvilágítási és/vagy lobbi tevékenységre köttettek 2004-2006 között. Ezen szerződések alapján a Társaság és/vagy leányvállalatai összesen 6,7 millió eurót meghaladó összeget fizettek ki. Az ezen szerződésekre és a független vizsgálatot végzők által beazonosított egyéb szerződésekre irányuló független vizsgálat tovább folytatódik. 
2007-ben Montenegró legfőbb ügyésze tájékoztatta montenegrói leányvállalatunk, a Crnogorski Telekom Igazgatóságát azon döntéséről, amely szerint a Montenegróban zajló független vizsgálat tárgyát képező szerződések nem tartalmaznak olyan, bűncselekményre utaló elemeket, amely Montenegróban eljárást vonna maga után.  
A magyar hatóságok saját vizsgálatot indítottak a Társaság montenegrói tevékenységre vonatkozóan. A magyar Nemzeti Nyomozó Iroda arról tájékoztatta a Társaságot, hogy 2008. május 20-án bűncselekmény megállapítása nélkül megszüntette vizsgálatát.  
Az Egyesült Államok-beli hatóságok is saját vizsgálatot indítottak a mi belső vizsgálatunk tárgyát képező tranzakciók vonatkozásában annak megállapítására, hogy azok megsértették-e az Egyesült Államok jogszabályait. A Macedón Köztársaság Belügyminisztériuma  tájékoztatást, valamint dokumentumokat kért be macedón leányvállalataink Macedóniában folytatott beszerzési és osztalékfizetési tevékenységével kapcsolatban (az Egyesült Államokban folyó vizsgálattal együtt: „Hatósági vizsgálatok”). 2007. során az Egyesült Államok hatóságai kibővítették vizsgálatukat, a belső vizsgálatot érintő lépéseinkre és a belső vizsgálattal kapcsolatos közzétételeinkre vonatkozó adatkérésekkel.  
Nem tudjuk megítélni, hogy mikor zárulnak le a belső és a jelenleg is zajló Hatósági vizsgálatok, és hogy mi lesz azoknak a végső kimenetele, illetve a hatása - ha lesz ilyen - a pénzügyi beszámolóinkra vagy működési eredményeinkre. A hatóságok büntető vagy polgári jogi szankciókat alkalmazhatnak velünk vagy leányvállalatainkkal szemben, beleértve a pénzbüntetést is, illetve további változtatásokat kezdeményezhetnek az üzleti tevékenységünk és a megfelelőségi programunk tekintetében.
A Magyar Telekomnál 2008 során 5,4 mrd Ft költség merült fel a vizsgálattal kapcsolatosan, mely a Csoportközpont és szolgáltató központ szegmens egyéb működési költségei között szerepel.
 

A Magyar Telekomról

A Magyar Telekom Magyarország legnagyobb távközlési szolgáltatója. A Magyar Telekom a vezetékes, mobil, adatátviteli, értéknövelt, IT és rendszerintegrációs szolgáltatások széles skáláját nyújtja. A Társaság többségi részesedéssel rendelkezik Macedónia elsőszámú vezetékes szolgáltatójában, a Makedonski Telekomban és leányvállalatában, a piacvezető mobil szolgáltató T-Mobile Macedóniában. A Magyar Telekom többségi részesedéssel rendelkezik a Crnogorski Telekomban. Ez a Csoport vezetékes, mobil és internet szolgáltatásokat nyújt Montenegróban. A Magyar Telekom legnagyobb részvényese 2008. december 31-i állapot szerint 59,21%-kal a MagyarCom Holding GmbH, amely a Deutsche Telekom AG tulajdona. A saját tőke 0,14%-a saját részvény, míg a fennmaradó 40,65% nyilvános forgalomban van.

Ezen befektetői közlemény jövőre vonatkozó kijelentéseket is tartalmaz. Azon megállapítások, melyek nem múltbeli eseményekre vonatkoznak (azaz a véleményünkre és várakozásainkra vonatkozó kijelentések), jövőre vonatkozóak. Ezen kijelentések a jelenlegi terveken, becsléseken és előrejelzéseken alapulnak, tehát nem lenne helyes ezen kijelentésekre a kellő mértéket meghaladó módon támaszkodni. A jövőre vonatkozó kijelentések azon időpontbeli állapoton alapulnak, amelyben ezen állítások elhangzanak, s nem vállalunk kötelezettséget arra nézve, hogy a kijelentések bármelyikét új információk vagy jövőbeli események alapján a továbbiakban nyilvánosan frissítsük, módosítsuk.
A jövőre vonatkozó kijelentések inherens kockázatokkal járnak. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy számos olyan fontos tényező van, amelynek hatására a tényleges eredmények lényegesen eltérhetnek az előretekintő jellegű megállapításoktól. Az ilyen tényezőket többek között a 2007. december 31-én végződött évre vonatkozó, 20-F formátumú éves jelentésünk is részletezi, amelyet az Egyesült Államok Tőzsde- és Értékpapírfelügyeletéhez (SEC), azaz a U.S. Securities and Exchange Commissionhoz nyújtottunk be.