Technikai okok miatt a Facebook azonosítóval történő belépés átmenetileg nem lehetséges!
Kérjük, belépéshez használd hívószámodat, e-mail címedet vagy MT ügyfélazonosítódat.
Technikai okok miatt a Facebook azonosítóval történő belépés átmenetileg nem lehetséges!
Kérjük, belépéshez használd hívószámodat, e-mail címedet vagy MT ügyfélazonosítódat.

Befektetői közlemények

A Magyar Telekom 2009. első féléves eredményei

Továbbra is a középpontban a költségek csökkentése és az ügyfelek megtartása, módosítottuk 2009-es célkitűzéseinket

Budapest, 2009. augusztus 6.

A Magyar Telekom (Reuters: NYSE: MTA.N, BSE: MTEL.BU és Bloomberg: NYSE: MTA US, BSE: MTELEKOM HB),Magyarország vezető távközlési szolgáltatója ma közzétette 2009. első félévére vonatkozó Nemzetközi Pénzügyi Jelentési Szabványok (IFRS) szerinti konszolidált pénzügyi eredményeit.

Főbb eredmények:

 • A bevételek 4,5%-kal 320,5 milliárd forintra (1   104,2 millió euróra) mérséklődtek 2009. első hat hónapjában 2008 azonos időszakához képest. A bevételcsökkenés oka elsősorban, hogy 2008 második negyedévében feloldásra került 8,5 milliárd forint vezetékesből mobil hálózatba irányuló forgalmi bevételekhez kapcsolódó elhatárolás. Ezen elhatárolás feloldása nélkül a bevételek 2,1%-kal csökkentek , az alacsonyabb magyarországi hangalapú és vezetékes internet bevételek következtében. A csökkenést ugyanakkor részben ellensúlyozta a nemzetközi leányvállalatok bevételeinek - a forint gyengüléséből adódó - emelkedése, valamint a mobil internet, rendszerintegrációs és információtechnológiai, adat és TV szolgáltatásokból származó bevételek növekedése.
 • Az EBITDA 9,2%-kal 131,1 milliárd forintra csökkent, az EBITDA ráta pedig 40,9% volt 2009. első félévben.A vizsgálattal kapcsolatos költségek (2009. első félévben 3,6 milliárd forint, 2008. első félévben 3,4 milliárd forint) valamint a végkielégítéssel kapcsolatos költségek és elhatárolások (2009. első félévben 1,0 milliárd forint, 2008. első félévben 2,1 milliárd forint) nélkül számolva az EBITDA 9,5%-kal 135,7 milliárd forintra mérséklődött, az EBITDA ráta ezen rendkívüli tételek nélkül 42,3% volt . A vezetékesből mobil hálózatba irányuló forgalmi bevételekhez kapcsolódóan 2008-ban könyvelt 8,5 milliárd forint elhatárolás feloldása nélkül az EBITDA 4,0%-kal csökken t 2009. első félévben 2008 azonos időszakához képest. Az EBITDA-t kedvezően befolyásolta 1,4 milliárd forint egyszeri bevétel is, mely az év második negyedévében lezárult IKO-Telekom Media Holding tranzakcióból származik.
 • A Társaság részvényeseire jutó eredmény ( nettó eredmény ) 16,8%-kal, 53,7 milliárd forintról (211,5 millió euróról) 44,7 milliárd forintra (153,9 millió euróra) mérséklődött. A csökkenéshez az EBITDA mérséklődése mellett hozzájárult a pénzügyi költségek növekedése is, amit részben ellensúlyozott az értékcsökkenési és amortizációs költségek csökkenése, valamint az alacsonyabb nyereségadó 2009. első hat hónapjában. A nettó pénzügyi költségek a hitelállományt terhelő kamatok növekedése következtében emelkedtek, annak ellenére, hogy az év első negyedévében a forint gyengülése miatti árfolyamveszteségeket a második negyedévben bekövetkező hasonló nagyságrendű nyereség ellensúlyozta. Az értékcsökkenési költségek csökkentek, mivel 2008 során számos eszköz hasznos élettartama meghosszabbításra került. A nyereségadó az új macedón adórendszer következtében mérséklődött, amelynek értelmében a nettó eredmény osztalékként történő kifizetéséig nem kerülhet sor társasági és halasztott adó elszámolására.
 • Az üzleti tevékenységből származó nettó cash-flow 102,6 milliárd forintról 89,0 milliárd forintra csökkent. Az EBITDA csökkenését, valamint a fizetett kamat és a működőtőke-igény növekedését csak részben ellensúlyozta az alacsonyabb fizetett nyereségadó.
 • A beruházás tárgyi eszközökbe és immateriális javakba (CAPEX) 10,5 milliárd forinttal, 49,2 milliárd forintra nőtt 2009. első félévben. A növekedés elsősorban a szatellit TV előfizetések felfutásának és az optikai hálózatépítésnek a következménye. A CAPEX teljes összegéből a Lakossági Szolgáltatások Üzletágra 15,0 milliárd forint, a Vállalati Szolgáltatások Üzletágra 1,6 milliárd forint, a Csoport Központra 0,7 milliárd forint, a Technológia Üzletágra pedig 25,3 milliárd forint jutott, valamint a költés Macedóniában 5,0 milliárd forintot, Montenegróban 1,4 milliárd forintot ért el.
 • A nettó adósságállomány 289,5 milliárd forintról 311,9 milliárd forintra nőtt 2009. június végére a 2008. június végi szinthez képest. A nettó eladósodottsági ráta (a nettó adósságnak a nettó adósság + összes tőkére vetített aránya) 2009. június végén 35,4% volt.


Christopher Mattheisen, elnök-vezérigazgató az eredményekkel kapcsolatban így nyilatkozott:
„Az év második negyedévében a romló gazdasági környezet erősödő hatását tapasztaltuk a Magyar Telekom valamennyi üzletágában. Az ügyfelek tudatosabb használattal ésszerűsítették távközlési kiadásaikat, melynek következtében a perchasználat várakozásaink alatt alakult, valamint nőtt az ügyfél lemorzsolódás. Annak érdekében, hogy ellensúlyozzuk ezeket a tendenciákat, összes üzletágunknál további költségcsökkentő intézkedéseket vezettünk be, újratárgyaljuk a szállítói szerződéseket és mérsékeljük a működési költségeket. Mindemellett egyre nagyobb hangsúlyt helyezünk az ügyfelek megtartására, valamint az új szolgáltatásokból származó bevételek növelésére.
Ezek a stratégiai kezdeményezéseink már az első félévben biztató eredményeket hoztak, a TV mellett az összekapcsolt szolgáltatásainkra előfizető ügyfelek száma is jelentősen meghaladja az előzetes várakozásainkat. A rendszerintegrációs és információtechnológiai bevételek pedig az IT iparág növekedésének lassulása ellenére növekvő trendet mutatnak. Ezek az eredmények megerősítik stratégiánk helyességét, bár a gazdasági környezet jelentős romlását nem képesek teljes mértékben ellensúlyozni.
2009. második felében várakozásaink szerint továbbra is kiélezett versenyhelyzettel és kihívásokkal teli külső környezettel kell szembenéznünk. A Kormány által 2009 júliusában bevezetett takarékossági csomag tovább rontja a háztartások vásárlóerejét, így az alacsonyabb perchasználat és a magasabb ügyfél elvándorlás következtében a hagyományos hangbevételeink további mérséklődésére számítunk. Mindez pedig kedvezőtlen hatással lesz az EBITDA-ra, amit a nem hagyományos üzletágak növekedése és a költségcsökkentési intézkedések csak részben tudnak ellensúlyozni rövid távon. Az első negyedévben ugyan az árfolyamváltozások kedvezően hatottak az EBITDA-ra, a május óta a tervezettnél erősebb forintárfolyam azonban mérsékelheti nemzetközi leányvállalataink hozzájárulását az EBITDA-hoz az év második felében.
Az első féléves eredmények tükrében, figyelembe véve az év második felére előrejelzett kedvezőtlen gazdasági környezetet is, a Magyar Telekom jelenleg úgy gondolja, hogy a 2008-as szinthez képest a bevételek körülbelül 2%-kal, az EBITDA legfeljebb 5%-kal csökken teljes évre vonatkozóan, a vezetékesből mobil hálózatba irányuló forgalmi bevételekhez kapcsolódó elhatárolás feloldása nélkül. CAPEX tekintetében úgy döntöttünk, hogy kismértékben csökkentjük az optikai beruházásokat az idei évben, hogy ellensúlyozzuk a szatellit TV berendezések értékesítésének várakozásainkat meghaladó mértékű növekedését. Így a teljes évre vonatkozó CAPEX előrejelzésünk, mely szerint az idei beruházások abszolút szinten megegyeznek a 2008 évivel, nem változik 1.”

1Összehasonlító adatok 2008-ra: 664,5 milliárd forint bevétel, 273,7 milliárd forint EBITDA és 103,6 milliárd forint CAPEX.

2009. második negyedéves eredmények elemzése


Csoport

 • A bevételek 6,9%-kal mérséklődtek 2009. második negyedévben 2008 azonos időszakához képest. A csökkenés oka elsősorban, hogy a múlt évben feloldásra került 8,5 milliárd forint vezetékesből mobil hálózatba irányuló forgalmi bevételhez kapcsolódó könyvelt elhatárolás. Ezen összeg nélkül a bevételek 2,1%-kal mérséklődtek negyedéves szinten. A gazdasági visszaesés és a főként a vezetékes szegmensben tapasztalható erős verseny következtében csökkentek a hangalapú és a vezetékes internet szolgáltatásokból származó bevételek, amit nem tudott ellensúlyozni a TV, mobil szélessávú, valamint a rendszerintegrációs és információtechnológiai szolgáltatások bevételeinek növekedése.
 • Az EBITDA 11,8%-kal mérséklődött, de az egyszeri tételek és az elhatárolás feloldása nélkül a csökkenés 2,4% volt az év második negyedévében. Az EBITDA csökkenése a bevételek csökkenésének és az új szolgáltatásokhoz kapcsolódó magasabb költségeknek a közvetlen következménye, amit a költségcsökkentési intézkedéseink részben ellensúlyoztak. Az EBITDA-t javította az IKO-Telekom Media Holding tranzakció második negyedévi zárásából származó, az ABCD Üzletágnál könyvelt 1,4 milliárd forint egyszeri bevétel is.


Lakossági Szolgáltatások Üzletág (CBU)

A szegmensek közötti kiszűrések előtti bevételek 7,6%-kal 80,6 milliárd forintra csökkentek, az EBITDA 14,2%-kal 45,6 milliárd forintra mérséklődött 2009. második negyedévben az előző év azonos időszakához képest. A 3,1 milliárd forint vezetékesből mobil hálózatba irányuló forgalmi bevételekhez kapcsolódó elhatárolás feloldása nélkül a bevételek 4,2%-kal, az EBITDA 8,8%-kal csökkent, az EBITDA ráta pedig 59,4%-ról 56,6%-ra mérséklődött 2009. második negyedévben. A ráta elsősorban bevétel összetételének változása, a mobil ügyfelek megszerzési költségének növekedése és a szatellit TV szolgáltatáshoz kapcsolódó fix költség következtében csökkent. A szatellit TV és az IPTV eladások felfutásának hatására a CAPEX jelentős mértékben, 7,1 milliárd forintra nőtt a második negyedévben.

 • A vezetékes bevételek 13,8%-kal mérséklődtek 2009. második negyedévben. Az elhatárolás feloldásán kívül a csökkenés oka, hogy az erősödő mobil helyettesítés miatt folyamatosan csökken az ügyfélszám, a forgalom és az átlagos tarifaszint, s ez a hangalapú szolgáltatásokból származó bevételek visszaesését okozza. Az internet bevételek is mérséklődtek a csökkenő árak és a kedvezőbb díjszabású csomagokra történő migráció erősödésének következtében, habár emelkedett a szélessávú ügyfelek száma, különösen az ADSL értékesítések vettek ismét új lendületet. Továbbra is erős a kereslet a TV termékeink iránt, június végére a TV előfizetőink teljes száma közel 546 000 volt. A növekedés elsősorban az újonnan bevezetett szatellit TV szolgáltatásnak köszönhető, miközben az IPTV iránti kereslet is erősödött.
 • A mobil bevételek 2,8%-kal, 47,5 milliárd forintra mérséklődtek a második negyedévben, mivel a forgalom és a tarifaszintek egyaránt kedvezőtlen trendet mutattak, s jelentősen lelassult az ügyfélszám növekedése is éves összehasonlításban. A penetráció és a T-Mobile ügyfélszáma tovább csökkent Magyarországon a 2008. év végi szinthez képest, elsősorban az inaktív ügyfelek növekvő ütemű lemorzsolódása, valamint a dupla és tripla SIM kártyák lemondása következtében. A T-Mobile így is növelni tudta piaci részesedését, 2009. június végén a SIM kártyák száma alapján mért piacrészesedése 44,2% volt. A nem hangalapú szolgáltatásokból származó bevételek folytatódó növekedésének ellenére az ARPU éves szinten 5,9%-kal csökkent az alacsonyabb árszintek és a szabályozói hatások következtében. A hangalapú nagykereskedelmi bevételek tovább mérséklődtek a mobil végződtetési díjak 2009. januári csökkentése következtében, ugyanakkor a készülékértékesítésből származó bevételek változatlanok voltak a második negyedévben a készüléktámogatások növekedésének következtében.


Vállalati Szolgáltatások Üzletág (BBU)

A szegmensek közötti kiszűrések előtti bevételek 11,3%-kal 41,6 milliárd forintra csökkentek, ugyanakkor az EBITDA 26,8%-kal 19,8 milliárd forintra csökkent 2009. második negyedévben. Az elmúlt évben az 5,4 milliárd forint vezetékesből mobil hálózatba irányuló forgalmi bevételekhez kapcsolódóan könyvelt elhatárolás feloldása nélkül a bevételek változatlanok voltak, az EBITDA 8,6%-kal csökkent, az EBITDA ráta pedig 52,0%-ról 47,4%-ra mérséklődött 2009. második negyedévben. Az EBITDA ráta csökkenésének oka a bevételek összetételének változása: növekszik az alacsonyabb EBITDA rátájú információtechnológiai és rendszerintegrációs szolgáltatásokból származó bevételek aránya, ugyanakkor tovább csökkennek a magasabb jövedelmezőségű hagyományos szolgáltatásokból származó bevételek.

 • A vezetékes bevételek 34,0%-kal csökkentek elsősorban az elhatárolások múlt évi feloldása következtében. Emellett a mobil helyettesítés és a gazdasági visszaesés is kedvezőtlenül hatott a hangalapú bevételekre. A kulcsfontosságú vállalati ügyfeleinknél végrehajtott létszámcsökkentések, racionalizálási és költségcsökkentési döntések közvetlen hatással voltak ezen cégek távközlési kiadásaira.
 • A mobil bevételek 6,0%-kal csökkentek. Az említett recessziós hatások a vállalati ügyfeleink mobil költéseire is hasonló hatással voltak, aminek következtében az év második negyedévében is magas maradt a lemorzsolódás és az átlagos tarifaszintek csökkenése. A nem hangalapú szolgáltatások bevételei ugyan a mobil szélessáv növekvő használatának köszönhetően gyorsan emelkednek (a vállalati ügyfelek ARPU-jának 23,0%-át teszik ki), az ARPU ennek ellenére 17,4%-kal csökkent az év első hat hónapjában az előző év azonos időszakához képest.
 • A rendszerintegrációs és információtechnológiai szolgáltatásokból származó bevételek 20,5%-kal nőttek 2009. második negyedévben a KFKI magasabb infrastruktúra bevételeinek köszönhetően.


Macedónia

Macedóniában a bevételek 12,5%-kal nőttek annak következtében, hogy a magyar forint gyengült a macedón dénárhoz képest (a forint átlagosan 15,6%-kal gyengült a dénárhoz képest a második negyedévben). Az EBITDA 42,9%-kal nőtt, elsősorban az 1,7 milliárd forint 2008 második negyedévében könyvelt létszámleépítéshez kapcsolódó végkielégítési költségnek, valamint a kedvező árfolyamhatásnak köszönhetően. Macedón dénárban számolva a bevételek 2,7%-kal csökkentek, az EBITDA pedig, a végkielégítési költségekkel is korrigálva, 3,6%-kal emelkedett. Az EBITDA ráta 57,7% volt 2009. második negyedévben.

 • A vezetékes bevételek macedón dénárban számolva 11,3%-kal csökkentek az alternatív és mobil szolgáltatók támasztotta növekvő verseny miatt. A kiélezett versenyhelyzet valamint a kedvezőtlen gazdasági környezet következtében megnőtt az éves ügyfél elvándorlási ráta és tovább csökkent a kimenő forgalom. Az internet és az IPTV előfizetők számának növekedése részben ellensúlyozni tudta a hangalapú bevételek csökkenését, és várhatóan a két illetve három szolgáltatást összekapcsoló csomagok bevezetése is elősegíti majd az ügyfél elvándorlás csökkenését.
 • A mobil bevételek macedón dénárban számolva 3,7%-kal nőttek az előfizetők számának jelentős emelkedése, valamint az ügyfélösszetétel javulása következtében. Ezen hatások ellensúlyozni tudták, hogy az ARPU a harmadik mobil szolgáltató 2007. évi piacralépését követő folyamatos tarifaszint-csökkenés következtében jelentős mértékben esett. A nem hangalapú bevételek jelentősen nőttek, aminek további lendületet ad a 3G szolgáltatások idén júniusban történt bevezetése.


Montenegró

Montenegrói leányvállalatunk bevételei 8,7%-kal nőttek a második negyedévben, az EBITDA pedig 2,7%-kal emelkedett. Az erős árfolyamhatást kiszűrve (a forint átlagosan 15,8%-kal gyengült az euróhoz képest 2009. második negyedévben 2008 azonos negyedévéhez viszonyítva) azonban a bevételek 6,1%-kal, míg az EBITDA 11,4%-kal mérséklődött. Az EBITDA ráta az előző év második negyedévi 35,8%-ról az idei év második negyedévére 33,8%-ra csökkent, elsősorban a 2008 júniusában történt fizetésemeléseknek, valamint a készüléktámogatások növekedésének következtében.  

 • A vezetékes bevételek euróban számolva 2,5%-kal csökkentek 2009. második negyedévben a hangalapú kis- és nagykereskedelmi bevételek csökkenése következtében, amit részben ellensúlyozott az internet és a TV bevételek növekedése. A hangalapú kiskereskedelmi bevételek csökkenésének oka a magas mobil helyettesítés, ami a harmadik mobil szolgáltató montenegrói mobil piacralépését követően erősödött fel. A hangalapú nagykereskedelmi bevételek csökkenésének oka elsősorban az egyik mobil versenytárs tranzit forgalmának jelentős csökkenése, mivel 2008. áprilisban szerbiai forgalmát átirányította saját hálózatába. Az ADSL és az IPTV ügyfelek számának emelkedése következtében az internet bevételek azonban jelentős növekedést mutattak.
 • A mobil bevételek euróban számolva 9,9%-kal csökkentek 2009. második negyedévben. Az ügyfélszám jelentős növekedése nem tudta ellensúlyozni a harmadik mobil szolgáltató 2007-es piacra lépését követő tarifaszint és forgalom csökkenést. Mindemellett a gazdasági visszaesés negatív hatással volt a turizmusra, ami pedig kedvezőtlenül hatott a visitor bevételekre.


Technológia Üzletág (TBU)

A szegmensek közötti kiszűrések előtti bevételek nagyjából változatlanok voltak, 2,7 milliárd forintot tettek ki, az EBITDA 6,3%-kal -11,3 milliárd forintra emelkedett. A Technológia Üzletág a mobil és vezetékes hálózat működéséért és fejlesztéséért, valamint az informatikai üzemeltetésért felelős költségközpont. A hálózati és IT beruházások is a Technológia Üzletágnál jelentkeznek. A CAPEX 5,3%-kal 16,6 milliárd forintra nőtt 2009. második negyedévben, elsősorban az optikai hálózat kiépítése és a kábel hálózat továbbfejlesztése következtében.


Csoport Központ

A szegmensek közötti kiszűrések előtti bevételek 12,3%-kal 33,3 milliárd forintra csökkentek. A bevételcsökkenés oka elsősorban a nagykereskedelmi bevételek mérséklődése, ami különösen a mobil bevételekben érzékelhető, mivel a mobil összekapcsolási díjak év eleje óta 15%-kal csökkentek. Az EBITDA -4,2 milliárd forintra jvault a személyi jellegű költségekben megvalósult megtakarításoknak köszönhetően. A vizsgálattal kapcsolatos költségek változatlanok voltak ebben a negyedévben (2009. második negyedévben és 2008. második negyedévben egyaránt 1,9 milliárd forintot tettek ki).

 


Mint azt a Magyar Telekom korábbi közleményeiben bejelentette, a 2005. évi pénzügyi jelentésünk auditálása során a PWC két olyan szerződést talált, amelyek természete és üzleti célja nem volt egyértelmű. 2006 februárjában a Társaság Audit Bizottsága megbízta a White & Case-t („a független vizsgálatot végző”), mint független jogi tanácsadót, hogy belső vizsgálatot folytasson annak megállapítására, hogy a Társaság ezen vagy egyéb szerződések alapján végrehajtott-e olyan kifizetéseket, amelyek esetlegesen az USA jogszabályaiba (beleértve az Egyesült Államok Külföldön Kifejtett Korrupt Gyakorlatokról szóló törvényét (FCPA)) vagy a Társaság belső szabályozásaiba ütköznek. A belső vizsgálattal kapcsolatban a Társaság Audit Bizottsága tájékoztatta az Egyesült Államok Igazságügyi Minisztériumát (DOJ), az Egyesült Államok Értékpapír- és Tőzsdefelügyeletét (SEC), valamint a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletét.
Az általa begyűjtött iratok és egyéb bizonyítékok alapján a White & Case előzetesen arra a következtetésre jutott, hogy okkal feltételezhető négy, 2005-ben kötött tanácsadói szerződés esetében, hogy azokat nem megfelelő céllal kötötték. Megállapították továbbá, hogy 2006-ban bizonyos munkavállalók a vizsgálat számára releváns bizonyítékokat semmisítettek meg. A White & Case talált több olyan szerződést is a macedón leányvállalatunknál, amelyek további vizsgálatot tehetnek szükségessé. 2007 februárjában az Igazgatóságunk úgy határozott, hogy ezen további szerződéseket és minden kapcsolódó vagy hasonlóan megkérdőjelezhető szerződést vagy kifizetést is át kell tekinteni, és ezekre is kiterjesztette a vizsgálatot. 2008 májusában a független vizsgálatot végzők eljuttatták a Társasághoz „A független vizsgálat macedón szakaszára vonatkozó helyzetjelentést”. A White & Case a helyzetjelentésben leírja - többek között -, hogy „meggyőző bizonyíték van hat szerződés esetében arra, hogy azok létrejötte és/vagy teljesítése törvénytelen jellegű”. Ezek a szerződések a Társaság és/vagy annak leányvállalatai által egy Cipruson bejegyzett tanácsadó társasággal és/vagy annak tagvállalataival Macedóniában végzendő tanácsadói, marketing, akvizíciós átvilágítási és/vagy lobbi tevékenységre köttettek 2004-2006 között. Ezen szerződések alapján a Társaság és/vagy leányvállalatai összesen 6,7 millió eurót meghaladó összeget fizettek ki. Az ezen szerződésekre, valamint a független vizsgálatot végzők által beazonosított egyéb szerződésekre és kapcsolódó kérdésekre irányuló független vizsgálat tovább folytatódik.2007-ben Montenegró legfőbb ügyésze tájékoztatta montenegrói leányvállalatunk, a Crnogorski Telekom Igazgatóságát azon döntéséről, amely szerint a Montenegróban zajló független vizsgálat tárgyát képező szerződések nem tartalmaznak olyan, bűncselekményre utaló elemeket, amely Montenegróban eljárást vonna maga után.
A magyar hatóságok saját vizsgálatot indítottak a Társaság montenegrói tevékenységre vonatkozóan. A magyar Nemzeti Nyomozó Iroda (NNI) arról tájékoztatta a Társaságot, hogy 2008. május 20-án bűncselekmény megállapítása nélkül megszüntette a montenegrói szerződésekre irányuló vizsgálatát.
2009. március 28-án a NNI tájékoztatta a Társaságot, hogy bejelentés alapján nyomozást indított a Magyar Telekom Csoport tagjai által kötött bizonyos szerződések és egyéb ügyek kapcsán folyamatban lévő belső független vizsgálattal kapcsolatos kifizetések vonatkozásában hűtlen kezelés gyanúja miatt. Az NNI ezen kifizetésekre vonatkozó dokumentumokat és információt kért a Társaságtól. A Társaság együttműködik az NNI-vel a nyomozásban.Az Egyesült Államok-beli hatóságok is saját vizsgálatot indítottak a mi belső vizsgálatunk tárgyát képező tranzakciók vonatkozásában annak megállapítására, hogy azok megsértették-e az Egyesült Államok jogszabályait. A Macedón Köztársaság Belügyminisztériuma tájékoztatást, valamint dokumentumokat kért be macedón leányvállalataink Macedóniában folytatott beszerzési és osztalékfizetési tevékenységével kapcsolatban (az Egyesült Államokban folyó és az NNI által folytatott vizsgálatokkal együtt: „Hatósági vizsgálatok”). 2007. során az Egyesült Államok hatóságai kibővítették vizsgálatukat, a belső vizsgálatot érintő lépéseinkre és a belső vizsgálattal kapcsolatos közzétételeinkre vonatkozó adatkérésekkel.
Az Audit Bizottság jogi tanácsadójának 2009. február 27-én küldött levelében a DOJ kérte, hogy a belső vizsgálat lezárása és a végső jelentés kibocsátása előtt az Audit Bizottság minden ésszerűen indokolt vizsgálati eszközt használjon fel, ideértve a DOJ által az Audit Bizottság jogi tanácsadója számára újabban azonosított kérdések kivizsgálását. A DOJ tudja, hogy ezen újabb kérdések kivizsgálása késleltetheti a jelentés elkészítését. A DOJ kérte továbbá, hogy az általa történő további értesítésig az Audit Bizottság tartózkodjon a végső jelentés átadásától, mert a DOJ szerint ez befolyásolhatná a DOJ által végzett vizsgálatot. A Társaság, annak Igazgatósága és Audit Bizottsága továbbra is támogatja a belső vizsgálatot, mivel a hatósági vizsgálatok belső vizsgálatok útján és egyéb módon történő folyamatos támogatása és elősegítése mind a Társaság mind a részvényesek érdekét szolgálja. A február 27-i levélben a DOJ kijelentette, hogy a belső vizsgálat segíti és segítette a DOJ munkáját és az együttműködést figyelembe fogja venni a jelen ügy esetleges DOJ általi peren kívüli lezárásakor.
A Macedón Köztársaság Belügyminisztériumának internetes oldalán 2008. december 10-én közzétett sajtótájékoztatóról szóló kivonat szerint a Belügyminisztérium Szervezett Bűnözés Elleni Osztálya áttette az iratokat a macedóniai Szervezett Bűnözés és Korrupció Elleni Ügyészséghez négy személy elleni vádemelés iránti javaslattal, akik közül hárman korábban a Magyar Telekom Csoport munkavállalói voltak. A nyilvános információ alapján ezen személyekről úgy vélik, hogy a Makedonski Telekomnál betöltött pozíciójukkal kapcsolatban elkövették a “hivatallal és felhatalmazással való visszaélés” bűncselekményét a Chaptex Holdings Ltd.-vel kötött öt tanácsadói szerződés 2005 és 2006 közti időszakban történő megkötésével, amely szerződésekről úgy vélik, hogy azok alapján nem volt szándék és szükség ellenszolgáltatásra.
Nem tudjuk megítélni, hogy mikor zárulnak le a belső és a jelenleg is zajló Hatósági vizsgálatok, és hogy mi lesz azoknak a végső kimenetele, illetve a hatása - ha lesz ilyen - a pénzügyi beszámolóinkra vagy működési eredményeinkre. Ugyanígy azt sem tudjuk megítélni, hogy ezeknek a vizsgálatoknak milyen hatása lesz – amennyiben lesz - egymásra. A hatóságok büntető vagy polgári jogi szankciókat alkalmazhatnak velünk vagy leányvállalatainkkal szemben, beleértve a pénzbüntetést is, illetve további változtatásokat kezdeményezhetnek az üzleti tevékenységünk és a megfelelőségi programunk tekintetében.
A Magyar Telekomnál 2009 második negyedévében 1,9 mrd Ft költség merült fel a vizsgálattal kapcsolatosan, mely a Csoportközpont egyéb működési költségei között szerepel.

A Magyar Telekomról

A Magyar Telekom Magyarország legnagyobb távközlési szolgáltatója. A Magyar Telekom a telekommunikációs és infokommunikációs (ICT) szolgáltatások teljes skáláját nyújta, azaz hagyományos vezetékes és mobil telefonos, adatátviteli, nem hangalapú, információtechnológiai és rendszerintegrációs szolgáltatásokat. A Társaság többségi részesedéssel rendelkezik Macedónia elsőszámú vezetékes szolgáltatójában, a Makedonski Telekomban és leányvállalatában, a piacvezető mobil szolgáltató T-Mobile Macedóniában. A Magyar Telekom többségi részesedéssel rendelkezik a Crnogorski Telekomban is. Ez a Csoport vezetékes, mobil és internet szolgáltatásokat nyújt Montenegróban. A Magyar Telekom legnagyobb részvényese 2009. június 30-i állapot szerint 59,21%-kal a MagyarCom Holding GmbH, amely a Deutsche Telekom AG tulajdona. A saját tőke 0,14%-a saját részvény, míg a fennmaradó 40,65% nyilvános forgalomban van.

Ezen befektetői közlemény jövőre vonatkozó kijelentéseket is tartalmaz. Azon megállapítások, melyek nem múltbeli eseményekre vonatkoznak (azaz a véleményünkre és várakozásainkra vonatkozó kijelentések), jövőre vonatkozóak. Ezen kijelentések a jelenlegi terveken, becsléseken és előrejelzéseken alapulnak, tehát nem lenne helyes ezen kijelentésekre a kellő mértéket meghaladó módon támaszkodni. A jövőre vonatkozó kijelentések azon időpontbeli állapoton alapulnak, amelyben ezen állítások elhangzanak, s nem vállalunk kötelezettséget arra nézve, hogy a kijelentések bármelyikét új információk vagy jövőbeli események alapján a továbbiakban nyilvánosan frissítsük, módosítsuk.
A jövőre vonatkozó kijelentések inherens kockázatokkal járnak. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy számos olyan fontos tényező van, amelynek hatására a tényleges eredmények lényegesen eltérhetnek az előretekintő jellegű megállapításoktól. Az ilyen tényezőket többek között a 2008. december 31-én végződött évre vonatkozó, 20-F formátumú éves jelentésünk is részletezi, amelyet az Egyesült Államok Tőzsde- és Értékpapírfelügyeletéhez (SEC), azaz a U.S. Securities and Exchange Commissionhoz nyújtottunk be.