Technikai okok miatt a Facebook azonosítóval történő belépés átmenetileg nem lehetséges!
Kérjük, belépéshez használd hívószámodat, e-mail címedet vagy MT ügyfélazonosítódat.
Technikai okok miatt a Facebook azonosítóval történő belépés átmenetileg nem lehetséges!
Kérjük, belépéshez használd hívószámodat, e-mail címedet vagy MT ügyfélazonosítódat.

Befektetői közlemények

A Magyar Telekom 2007. I. negyedéves eredményei: stabil üzleti

Budapest, 2007. május 10.

A Magyar Telekom (Reuters: NYSE: MTA.N, BSE: MTEL.BU és Bloomberg: NYSE: MTA US, BSE: MTELEKOM HB), Magyarország vezető távközlési szolgáltatója ma közzétette 2007. első negyedévére vonatkozó Nemzetközi Pénzügyi Jelentési Szabványok (IFRS) szerinti konszolidált pénzügyi eredményeit.

A 2007 első negyedévi gyorsjelentéssel kezdődően a Magyar Telekom az új vállalatirányítási rendszernek megfelelően módosítja a szegmensek eredményének közzétételi struktúráját. A közzétett szegmens adatok konzisztensek a vállalatirányítás által döntéstámogatás és ellenőrzés céljára használtakkal. A szegmensek a magyar és nemzetközi tevékenységet is magában foglaló üzletágak (T-Com, T-Mobile, T-Systems és Csoport központ és szolgáltatató központ szegmens) alapján kerültek kialakításra. Mindemellett a társaság másodlagosan földrajzi szegmensbontást alkalmaz. A T-Com szegmens a Magyarországon, Macedóniában és Montenegróban nyújtott vezetékes szolgáltatásokat, valamint a Romániában, Bulgáriában és Ukrajnában nyújtott alternatív és nagykereskedelmi tevékenységeket foglalja magába. A T-Mobile szegmens a Magyarországon, Macedóniában és Montenegróban nyújtott mobil szolgáltatásokat tartalmazza, valamint ide tartozik a Pro-M által nyújtott TETRA szolgáltatás. A T-Systems szegmens a Magyarországon nyújtott nagyvállalati szolgáltatásokat tartalmazza. A Csoport központ és szolgáltató központ stratégiai és divíziókon átnyúló menedzsment funkciókat lát el a Magyar Telekom Csoportnál, valamint, elsősorban belső szolgáltatásként, ingatlan, marketing, biztonsági, beszerzési, emberi erőforrás és könyvelési szolgáltatásokat foglal magába. A négy bemutatott szegmens eredményének összege nem egyenlő a csoport eredményeivel a köztük történt tranzakciók kiszűrése miatt.


Főbb eredmények:

 • A bevételek 6,1%-kal 151,9 milliárd forintról 161,1 milliárd forintra (638,4 millió euróra) nőttek 2007. első negyedévben az előző év azonos időszakához képest. A mobil, az internet, valamint a rendszerintegrációs és informatikai szolgáltatásokból származó bevételek növekedése ellensúlyozta a vezetékes kimenő forgalmi bevételek csökkenését. A KFKI, a T-Systems Hungary és a Dataplex konszolidálása 5,6 milliárd forinttal járult hozzá a Csoport bevételeihez 2007. első negyedévben.
 • Az EBITDA 1,7%-kal 63,0 milliárd forintra csökkent, az EBITDA ráta 39,1% volt. A csoport EBITDA a vizsgálattal kapcsolatos költségek (0,9 milliárd forint) és a létszámcsökkentéshez kapcsolódó végkielégítések és elhatárolások (4,0 milliárd forint) nélkül 67,9 milliárd forint volt, az EBITDA ráta pedig 42,1%.
 • A tárgyi eszközök és immateriális javak bruttó beszerzésére fordított összeg 9,4 milliárd forint volt, melyből a T-Com szegmensre 4,8 milliárd forint, a T-Mobile szegmensre 4,0 milliárd forint (ebből 1,0 milliárd forintot fordítottunk mobil szélessávú beruházásokra), a T-Systems szegmensre pedig 0,5 milliárd forint jutott.
 • A Társaság részvényeseire jutó eredmény (nettó eredmény) 16,1%-kal , 18,9 milliárd forintról (74,5 millió euróról) 15,9 milliárd forintra (63,0 millió euróra) mérséklődött a magasabb nyereségadó következtében.
 • Az üzleti tevékenységből származó nettó cash-flow nagymértékben, 43,6 milliárd forintról 57,3 milliárd forintra nőtt , mivel az EBITDA csökkenését és a magasabb adófizetést ellensúlyozta az alacsonyabb kamatfizetés és az elsősorban a szállítói kötelezettségek változása következtében lecsökkent működőtőke-igény. A befektetési tevékenységre fordított nettó cash-flow 28,8 milliárd forintról 25,0 milliárd forintra csökkent, elsősorban az Orbitel 2006. első negyedévben történt akvizíciójának következtében. A pénzügyi tevékenységre fordított nettó cash-flow jelentősen megnövekedett, mely tükrözi a 2005. év után járó osztalék 2007. januárban történt kifizetését.
 • A nettó adósságállomány 283,2 milliárd forintra nőtt. A hitelek az akvizíciók finanszírozása és a 2005. év utáni osztalék 2007. januárban történt kifizetése következtében emelkedtek. A nettó eladósodottsági ráta (a nettó adósságnak a nettó adósság + összes tőkére vetített aránya) 2007. március végén 31,7% volt .

Christopher Mattheisen, elnök-vezérigazgató az eredményekkel kapcsolatban így nyilatkozott : „Az első negyedéves kedvező csoportszintű bevétel-növekedés a közelmúltban megvásárolt informatikai és rendszerintegrációs társaságok konszolidálásának és a TETRA szolgáltatásból származó bevételeknek köszönhető. Az EBITDA kismértékben csökkent a vizsgálattal és a létszámcsökkentéssel kapcsolatos költségek következtében. Első alkalommal jelentjük a szegmens eredményeket az új jelentési struktúrában, ami biztosítja az üzletágak jobb átláthatóságát és összhangban van a belső jelentési és ellenőrzési rendszerrel. A T-Com szegmensben továbbra is az ügyfélmegtartás és a szélessáv elterjesztése a célunk. A magyar piacon az év eleje óta megkétszereztük az ADSL csomagok sebességét és márciusban elindítottuk a telefonszolgáltatás nélküli ADSL-t, hogy elősegítsük a szélessávú penetráció további növekedését. Ennek köszönhetően a szélessávú ügyfelek száma és az internet bevételek erős növekedése folytatódott. A T-Mobile szegmensben a magas penetráció és az erős verseny ellenére megőriztük egyértelmű piacvezető pozíciónkat Magyarországon. Bár a mobil végződtetési díjak csökkenése kedvezőtlenül hatott a bevételekre, a bővülő forgalomnak és a mobil szélessávú szolgáltatások növekvő szerepének köszönhetően mobil bevételeink növekedtek. A bevételek növekedéséhez nemzetközi mobil leányvállalataink is hozzájárultak. A T-Systems szegmens bevételeinek jelentős növekedése új leányvállalataink, a KFKI és a T-Systems Hungary konszolidálásának, valamint az új outsourcing szerződéseknek köszönhető.”

T-Com
A szegmensek közötti kiszűrések előtti bevételek 2,3%-kal 75,3 milliárd forintra csökkentek 2007. első negyedévben 2006. azonos időszakához képest, az EBITDA ráta pedig 40,6%-ra csökkent.

 • Magyarországon a vezetékes szolgáltatásokból származó bevételek 2,4%-kal csökkentek elsősorban a mobil-helyettesítés valamint az alternatív és kábelszolgáltatók miatti forgalomcsökkenés következtében. Az internet szolgáltatásokból származó bevételek 22,8%-kal nőttek az ADSL és a szélessávú kábel előfizetők számának jelentős növekedése következtében. 2007. március végén a szélessávú csatlakozások száma meghaladta a 628 000-et, azonban az erős mobil-helyettesítés és a kábelszolgáltatók által támasztott erős verseny miatt a vezetékes vonalak száma csökkent (2007. március végén 4,2%-kal volt alacsonyabb az egy évvel korábbinál). Az EBITDA 3,0%-kal, 24,9 milliárd forintra csökkent, míg az EBITDA ráta kismértékben, 40,9%-ra emelkedett.
 • Macedóniában a vezetékes szolgáltatásokból származó bevételek 3,7%-kal 10,2 milliárd forintra csökkentek az erős mobil-helyettesítés és a kibontakozó vezetékes verseny miatti forgalomcsökkenés következtében. Az internet szolgáltatásokból származó bevételek növekedése csak részben ellensúlyozta a csökkenést. Az EBITDA 0,9%-kal csökkent, míg az EBITDA ráta 50,5%-ra nőtt 2007. első negyedévben.
 • Montenegróban a vezetékes szolgáltatásokból származó bevételek 3,2%-kal 4,4 milliárd forintra nőttek 2007. első negyedévben, mivel a nagykereskedelmi és szélessávú szolgáltatásokból származó bevételek növekedése sikeresen ellensúlyozta a kiskereskedelmi hangforgalom csökkenését. Az EBITDA jelentősen csökkent a társaságtól távozó munkavállalókkal illetve a folyamatban lévő jogi ügyekkel kapcsolatban képzett céltartalékok miatt. Ennek következtében az EBITDA ráta 12,9%-ra csökkent. Az említett céltartalékok nélkül az EBITDA ráta közel változatlan, 34% volt.

T-Mobile
A szegmensek közötti kiszűrések előtti bevételek 7,6%-kal 80,8 milliárd forintra nőttek, az EBITDA ráta 42,7% volt.

 • A T-Mobile Magyarország bevételei 4,1%-kal emelkedtek a megemelkedett ügyfélbázisnak és az értéknövelt szolgáltatások növekvő fontosságának köszönhetően annak ellenére, hogy a mobil végződtetési díjak 2007. februári csökkentése miatt a nagykereskedelmi hangszolgáltatás bevételei csökkentek. Bár az értéknövelt szolgáltatásokból származó bevételek és a perchasználat növekedése folytatódik, az ARPU 3,3%-kal csökkent az alacsonyabb tarifák és végződtetési díjak következtében. Az átlagos ügyfélmegszerzési költség 5%-kal növekedett a szerződéses ügyfeleknek és a 3G/HSDPA készülékekhez nyújtott magasabb támogatások miatt. Ennek köszönhetően tovább javult az ügyfélösszetétel, az első negyedév végén 35,7% volt a szerződéses ügyfelek aránya. Az EBITDA 27,9 milliárd forint, az EBITDA ráta 41,8% volt.
 • A T-Mobile Macedónia bevételei 12,6%-kal nőttek az erős árverseny jellemezte, növekvő piacon. Az árszint ugyan folyamatosan csökken, az ügyfélösszetétel kedvező változásának és a növekvő perchasználatnak köszönhetően azonban az ARPU 4,5%-kal nőtt. Az EBITDA ráta magas, 54,4% volt.
 • A montenegrói mobil bevételek 23,1%-kal emelkedtek 2007. első negyedévben az ügyfélkör és a forgalom jelentős növekedésének köszönhetően, melyet a mobil-helyettesítés erősödése is segített. A piaci penetráció 2007. március végére 135%-ra nőtt, mely elsősorban a SIM kártyák érvényességének 2006. októberében történt meghosszabbítását tükrözi. Az EBITDA ráta 28,0% volt 2007. első negyedévben a végkielégítésekhez kapcsolódó költségek következtében.
 • A TETRA szolgáltatást nyújtó Pro-M-nél a mobil bevételek 1,7 milliárd forintot, az EBITDA 0,6 milliárd forintot tett ki 2007. első negyedévben.

T-Systems
A szegmensek közötti kiszűrések előtti bevételek 36,4%-kal nőttek az új leányvállalatok konszolidálásának köszönhetően. 2007. első negyedévben a KFKI és a T-Systems Hungary hozzájárulása a bevételekhez 5,3 milliárd forint, az EBITDÁ-hoz pedig 0,7 milliárd forintot volt. A bevételek alakulásának kedvező trendjéhez az új outsourcing szerződések és a kormányzati elektronikus adóbevallási projekt is hozzájárultak. Az új leányvállalatok nélkül a bevételek 3.8%-kal csökkentek a hangszolgáltatások árszintjének folyamatos csökkenése és a növekvő mobil-helyettesítés következtében. A szegmens EBITDA gyakorlatilag változatlan, az EBITDA ráta 23,1% volt.

Csoport központ és szolgáltató központ
A szegmensek közötti kiszűrések előtti bevételek 8,5%-kal csökkentek az alacsonyabb marketing és ingatlan szolgáltatási bevételek következtében. Az EBITDA 21,3%-kal, -6,2 milliárd forintra csökkent a végkielégítések miatt magasabb személyi jellegű költségek miatt.

Mint ahogy az már korábban is közzétettük, a 2005. évi pénzügyi jelentésünk auditálása során a PricewaterhouseCoopers Könyvvizsgáló és Gazdasági Tanácsadó Kft. („PwC”) két olyan szerződést talált, melyek természete és üzleti célja nem volt egyértelmű. 2006 februárjában a Társaság Ellenőrző Bizottsága független vizsgálat lefolytatását kezdeményezte ez ügyben. A vizsgálat során további két szerződés került elő a Magyar Telekom Nyrt.-nél, melyek aggodalomra adhatnak okot. A vizsgálatot folytató független cégnek a mai napig nem sikerült elégséges bizonyosságot szerezni arról, hogy a vizsgálat tárgyát képező négy szerződés bármelyike alapján a Társaságnak illetve leányvállalatainknak nyújtott szolgáltatás arányban van a szerződések ellenértékeként kifizetett összegekkel. A vizsgálatot folytató független cég nem tudta határozottan megállapítani a szerződések célját, illetve az is lehetséges, hogy a szerződések célja nem helyénvaló. A független vizsgálók a Társaság macedón leányvállalatánál további olyan szerződéseket azonosított be, amelyek újabb vizsgálatot tehetnek szükségessé. 2007 februárjában a Társaság Igazgatósága úgy határozott, hogy ezeket a szerződéseket felül kell vizsgálni, és a független vizsgálat körét kiterjesztette ezen további szerződésekre és kapcsolódó tranzakciókra. Ennek megfelelően, a Társaság bizonyos helyesbítő intézkedéseket hagyott jóvá, amelyek megvalósítása jelenleg is tart és céljuk, hogy javítsák a Társaság belső kontrolljait annak érdekében, hogy azok megfeleljenek a magyar és egyesült államokbeli jogi követelményeknek, valamint a New York-i Tőzsde kibocsátókra vonatkozó előírásainak. A korábbi nyilatkozatainknak megfelelően, a vizsgálat következtében késett a 2005. évi pénzügyi jelentéseink véglegesítése, és ennek következtében a Társaság és bizonyos leányvállalatai elmulasztottak és a jövőben is elmulaszthatnak az egyesült államokbeli, magyar és egyéb vonatkozó jogszabályok és rendelkezések által az auditált éves jelentések elkészítésére és benyújtására, valamint az éves közgyűlés megtartására vonatkozóan előírt határidőket. A Társaságot ezidáig 13 millió forintra bírságolták a késések miatt. A Társaság a vizsgálatról tájékoztatta a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletét, valamint az Egyesült Államok Értékpapír- és Tőzsdefelügyeletét és Igazságügy Minisztériumát, és rendszeres kapcsolatban áll a fenti hatóságokkal a vizsgálatot illetőleg, és válaszol a hatóságok által feltett kérdésekre.

A Magyar Telekomról
A Magyar Telekom Magyarország legnagyobb távközlési szolgáltatója. A Magyar Telekom a vezetékes, mobil, adatátviteli, értéknövelt, IT és rendszerintegrációs szolgáltatások széles skáláját nyújtja. A Magyar Telekom többségi részesedéssel rendelkezik Macedónia kizárólagos vezetékes szolgáltatójában, a MakTelben és leányvállalatában, a vezető mobil szolgáltató T-Mobile Macedóniában. A Magyar Telekom többségi részesedéssel rendelkezik a Crnogorski Telekomban. Ez a Csoport vezetékes, mobil és internet szolgáltatásokat nyújt ügyfeleinek Montenegróban. A Magyar Telekom legnagyobb részvényese 2007. március 31-i állapot szerint 59,21%-kal a MagyarCom Holding GmbH, amely a Deutsche Telekom AG tulajdona, míg a részvények 40,79%-a nyilvános forgalomban van.Ezen befektetői közlemény jövőre vonatkozó kijelentéseket is tartalmaz. Azon megállapítások, melyek nem múltbeli eseményekre vonatkoznak (azaz a véleményünkre és várakozásainkra vonatkozó kijelentések), jövőre vonatkozóak.

Ezen kijelentések a jelenlegi terveken, becsléseken és előrejelzéseken alapulnak, ezért nem lenne helyes ezen kijelentésekre a kellő mértéket meghaladó módon támaszkodni. A jövőre vonatkozó kijelentések azon időpontbeli állapoton alapulnak, amelyben ezen állítások elhangzanak, s nem vállalunk kötelezettséget arra nézve, hogy a kijelentések bármelyikét új információk vagy jövőbeli események alapján a továbbiakban nyilvánosan frissítsük, módosítsuk.
A jövőre vonatkozó kijelentések önmagukban rejlő kockázatokkal járnak. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy számos olyan fontos tényező van, amelynek hatására a tényleges eredmények lényegesen eltérhetnek az előretekintő jellegű megállapításoktól. Az ilyen tényezőket többek között a 2005. december 31-én végződött évre vonatkozó, 20-F formátumú éves jelentésünk is részletezi, amelyet az Egyesült Államok Tőzsde- és Értékpapírfelügyeletéhez, azaz a U.S. Securities and Exchange Commissionhoz (SEC) nyújtottunk be.