Technikai okok miatt a Facebook azonosítóval történő belépés átmenetileg nem lehetséges!
Kérjük, belépéshez használd hívószámodat, e-mail címedet vagy MT ügyfélazonosítódat.
Technikai okok miatt a Facebook azonosítóval történő belépés átmenetileg nem lehetséges!
Kérjük, belépéshez használd hívószámodat, e-mail címedet vagy MT ügyfélazonosítódat.

Befektetői közlemények

Létszámleépítési program a Magyar Telekomnál – a tervezettnél alacsonyabb költségek

Budapest, 2007. február 13.

A Magyar Telekom (Reuters: NYSE: MTA.N, BSE: MTEL.BU és   Bloomberg: NYSE: MTA US, BSE: MTELEKOM HB), Magyarország vezető távközlési szolgáltatója ma közzétette 2006. évi Nemzetközi Pénzügyi Jelentési Szabványok (IFRS) szerinti konszolidált pénzügyi eredményeit.

A Crnogorski Telekom (a korábbi Telekom Montenegro Csoport) eredményeit a Magyar Telekom konszolidált eredménykimutatása 2005. II. negyedévtől tartalmazza, míg annak mérlegét először 2005. március 31-én konszolidálta a Magyar Telekom pénzügyi kimutatásaiba. A pénzügyi kimutatások 2006. szeptember 15-től a KFKI (informatikai és rendszerintegrációs társaság) eredményeit is tartalmazzák.

Főbb eredmények:

 • A bevételek 9,1%-kal 671,2 milliárd forintra (2.539,8 millió euróra) nőttek 2006-ban 2005-höz képest. A mobil, az internet, valamint a rendszerintegrációs és informatikai szolgáltatásokból származó bevételek növekedése ellensúlyozta a kimenő forgalmi vezetékes bevételek csökkenését. A Pro-M EDR-ből (Egységes Digitális Rádiótávközlő Rendszer) származó bevételei és a megvásárolt társaságok konszolidálásának hatása szintén hozzájárult az időszakban történt bevételnövekedéshez.
 • Az EBITDA kismértékben, 0,9%-kal 258,6 milliárd forintra nőtt, az EBITDA ráta 38,5% volt. A csoport EBITDA a vizsgálattal kapcsolatos költségek (4,1 milliárd forint) nélkül 262,7 milliárd forint volt, az EBITDA ráta pedig 39,1%.
 • Mivel a magyar mobil szolgáltatások EDR-rel kapcsolatos beruházásainak jelentős része pénzügyi lízingbe adott hálózati elemek értékesítésének minősül, 18,0 milliárd forint EDR-rel kapcsolatos beruházást értékesítésre létrehozott hálózati elemek bevételeként és költségeként jelentünk 2006-ban. Az eredménykimutatásban ez az összeg az egyéb mobil bevételek illetve az értékesített távközlési berendezések beszerzési értéke sorokon jelenik meg. Ezen túlmenően 2006 során az EDR szolgáltatáshoz kapcsolódóan lekönyveltünk 2,2 milliárd forint szolgáltatási árbevételt és 0,5 milliárd forint kamatbevételt.
 • A Magyar Telekom átértékelte az értéknövelt szolgáltatásokból származó bevételek könyvelését és nettó elszámolásra tért át egyes közvetített szolgáltatások esetében. Mindez csökkentette a magyar vezetékes és mobil szolgáltatások értéknövelt és egyéb bevételeit, valamint az egyéb működési költségek és más hálózati üzemeltetőknek történt kifizetések sorait. A bevételek és költségek összesen 5,6 milliárd illetve 6,1 milliárd forinttal csökkentek 2005-ben és 2006-ban ; a módosításnak nem volt EBITDA hatása.  
 • Figyelembe véve az Európai Bíróság 2006. október 3-i az olasz helyi adóval kapcsolatos határozatát és az IFRIC 2006. márciusi elutasító értelmezését, a Magyar Telekom önkéntesen módosította a helyi iparűzési adó számviteli kezelését. Ezen adót átsoroltuk az eredménykimutatás egyéb működési költségek soráról a nyereségadó sorra . Ennek eredményeként az egyéb működési költségek alacsonyabbak, a nyereségadó pedig magasabb a korábban jelentetthez képest. Az éves nettó eredményre nincs hatása a változásnak. 2005-ben a helyi iparűzési adó 8,4 milliárd forintot volt, 2006-ban pedig 8,5 milliárd forint.
 • A tárgyi eszközök és immateriális javak bruttó beszerzésére fordított összeg 90,9 milliárd forint volt, melyből a vezetékes szegmensre 49,7 milliárd forint, a mobil szegmensre 41,2 milliárd forint jutott. A mobil szegmensre eső összegből 9,4 milliárd forintot fordítottunk UMTS-szel kapcsolatos beruházásokra.
 • A vezetékes szegmens külső bevételei (a szegmensek közötti bevételek kiszűrése után) 4,5%-kal 343,9 milliárd forintra nőttek. Az internet, valamint a rendszerintegrációs és informatikai szolgáltatásokból származó bevételek növekedése ellensúlyozta a kimenő forgalmi bevételeknél tapasztalható visszaesést. Az EBITDA 118,7 milliárd forintot tett ki,   a külső bevételekre vetített EBITDA ráta 34,5% volt .
 • A mobil szegmens külső bevételei 14,5%-kal 327,3 milliárd forintra nőttek a forgalmi bevételek és az EDR projekt következtében. Az EBITDA 139,9 milliárd forintot tett ki, a külső bevételekre vetített EBITDA ráta 42,8% volt.
 • A Társaság részvényeseire jutó eredmény (nettó eredmény) 2,2%-kal, 78,4 milliárd forintról (316,1 millió euróról) 76,7 milliárd forintra (290,1 millió euróra) mérséklődött. Az EBITDA kismértékű növekedése ellenére a nettó eredmény csökkent, elsősorban a magasabb értékcsökkenés következtében.  
 • Az üzleti tevékenységből származó nettó cash-flow 186,0 milliárd forintra csökkent. Az EBITDA kismértékű növekedését ellensúlyozta az EDR projekt következtében megnövekedett működőtőke-igény és az adókövetelések állományának csökkenése miatti magasabb adófizetés. A befektetési tevékenységre fordított nettó cash-flow 119,4 milliárd forintra csökkent, mivel a tárgyi eszközök és immateriális javak beszerzésére fordított összeg csökkent és nőttek az ingatlanértékesítésből és az egyéb kereskedelmi célú pénzügyi eszközök értékesítéséből származó bevételek. A leányvállalatok beszerzésére fordított összeg közel változatlan volt (2005-ben végrehajtottuk a montenegrói akvizíciót, 2006-ban pedig megvásároltuk a MakTel saját részvényeit és a KFKI, Dataplex és Orbitel társaságokat). A pénzügyi tevékenységből származó nettó cash-flow értéke tükrözi, hogy 2006-ban nem történt osztalékfizetés.
 • A nettó adósságállomány 68,7 milliárd forinttal 227,9 milliárd forintra csökkent 2005. végéhez képest. Az eladósodottsági ráta (a nettó adósságnak a nettó adósság + összes tőkére vetített aránya) 2006. december végére 27,7%-ra mérséklődött (2005. december végén 33,2% volt). Ennek oka, hogy a társaság nem fizetett 2005. év után járó osztalékot 2006-ban, a saját tőke összege azonban már tükrözi a 2006. december 21-én megtartott Rendkívüli Közgyűlés által hozott osztalékfizetési határozatot.

Christopher Mattheisen, elnök-vezérigazgató az eredményekkel kapcsolatban így nyilatkozott: “2006-ban a Magyar Telekom üzleti szempontból számos eredményt ért el. Főbb üzletágainkban megőriztük vezető pozíciónkat a minden területen egyaránt tapasztalható erős verseny ellenére. Mind a bevételek növekedése mind az EBITDA forintban kifejezett értéke az éves céloknak megfelelően alakult. A tárgyi eszközök és immateriális javak bruttó beszerzésére fordított összeg bevételekhez viszonyított aránya 13,5% volt, összhangban a 2006-os 15% alatti célunkkal. A magyar vezetékes szolgáltatások területén több társaságot megvásároltunk és sikeresen integráltuk őket. Erős pozíciót építettünk ki a növekvő informatikai, rendszerintegrációs és ”telco-outsourcing” piacon. A szélessávú csatlakozások száma 60%-kal nőtt 2006-ban és az év végén elindítottuk az IPTV szolgáltatást. Átalánydíjas ajánlatainkkal továbbra is az ügyfélmegtartásra koncentráltunk, ennek köszönhetően a hozzáférési, internet és informatikai szolgáltatásokból származó bevételek emelkedtek és ellensúlyozták a forgalmi bevételek folyamatos csökkenését. 2006-ban érezhetőek voltak a vezetékes-mobil integráció első pozitív hatásai, ugyanakkor felmerült néhány egyszeri költség is ezen összetett folyamattal kapcsolatban. Az integráció során teljesen egységesítettük a bolthálózatot, amely ma már a szolgáltatások teljes skáláját nyújtja az ügyfeleknek. A hazai mobil piacon megőriztük egyértelmű piacvezető pozíciónkat. Magyarországon elsőként elindítottuk a szupergyors HSDPA szolgáltatást, ezzel is elősegítve a mobil szélessáv sikeres elterjesztését. Befejeztük az országos EDR (Egységes Digitális Rádiótávközlő) hálózat kiépítését. Végül nemzetközi leányvállalataink Macedóniában és Montenegróban kiemelkedő teljesítményt értek el és jelentősen hozzájárultak nyereségességünkhöz.
2007-re vonatkozóan 2006-hoz képest változatlan bevételt és forintértéken számolva változatlan EBITDA elérését tűzzük ki célul. Célunk továbbá, hogy 2007-ben a tárgyi eszközök és immateriális javak bruttó beszerzésére fordított összeg bevételekhez viszonyított aránya 14% alatt legyen. Jövőbeni stratégiánkat illetően megerősíthetem, hogy jelenlegi politikánkat kívánjuk folytatni. Szeretnék azonban kiemelni három területet, melyekre nagyobb hangsúlyt kívánunk fektetni. Az első: kiválóság – az ügyfélorientáltság erősítése és a szolgáltatások minőségének jelentős javítása. A második: hatékonyságnövelés - a működési költségek szerkezetének javítása, létszámhatékonyság és új, integrált bevételi lehetőségek kiaknázása. Végül, de nem utolsósorban továbbra is célunk a növekedési lehetőségek megragadása értékteremtő akvizíciók formájában mind itthon mind pedig a régióban.”

Magyar vezetékes szolgáltatások: bevételnövekedés az internet, a rendszerintegrációs és informatikai szolgáltatásoknak köszönhetően
A szegmensek közötti kiszűrések előtti bevételek 6,6%-kal 78,9 milliárd forintra nőttek 2006. negyedik negyedévben az előző év azonos időszakához képest, az EBITDA ráta 27,0% volt. A vizsgálattal kapcsolatos 0,9 milliárd forint költséget és az Egyetemes Távközlési Támogatási Alappal kapcsolatos módosításokat (az egyéb működési költségek 2005. negyedik negyedévben 0,7 milliárd forinttal csökkentek, 2006. negyedik negyedévben ugyanennyivel emelkedtek) figyelmen kívül hagyva az EBITDA 5,6%-kal alacsonyabb, 22,9 milliárd forint volt, az EBITDA ráta pedig 29,0% 2006. negyedik negyedévben. Az internet bevételek 27,1%-kal nőttek annak köszönhetően, hogy jelentősen nőtt az ADSL csatlakozások száma. A szélessávú csatlakozások száma (döntően ADSL és kábel) 2006. végén meghaladta az 570 ezret. A rendszerintegrációs és informatikai szolgáltatásokból származó bevételek 2,1 milliárd forintról 11,8 milliárd forintra nőttek 2006. negyedik negyedévben főként a KFKI és a Dataplex megvásárlása következtében. A belföldi és nemzetközi forgalmi bevételek együttesen 29,4%-kal mérséklődtek elsősorban a mobil helyettesítés és a verseny következtében csökkenő átlagos tarifaszint miatt. Az erős mobil helyettesítés és a számhordozhatóság következtében 2006. december végére az egy évvel korábbihoz képest 4%-kal csökkent a vezetékes vonalak száma. Az összes anyavállalati vonal közel több mint 83%-a tartozott valamelyik kedvezményes tarifacsomagba 2006. év végén.

Nemzetközi vezetékes szolgáltatások: stabil EBITDA ráta Macedóniában, létszámcsökkentés Montenegróban
A szegmensek közötti kiszűrések előtti bevételek 5,5%-kal 16,6 milliárd forintra nőttek 2006. negyedik negyedévben az árfolyamváltozás kedvező hatásának és a montenegrói leányvállalatunk által elért jelentős bevételnövekedésnek köszönhetően. Az EBITDA 3,3 milliárd forintra csökkent, az EBITDA ráta 19,7% volt. Ennek oka Montenegróban a 2,5 milliárd forint létszámcsökkentéssel kapcsolatos költség és az alacsonyabb nyereségességű nemzetközi   nagykereskedelmi és alternatív szolgáltatások növekvő súlya. A MakTel vezetékes szolgáltatásaiból származó bevételek 2,1%-kal mérséklődtek mivel a kimenő forgalmi bevételek 11,9%-os csökkenését csak részben ellensúlyozták a nemzetközi nagykereskedelmi és az internethez kapcsolódó bevételek. Az EBITDA 20,0%-kal 4,1 milliárd forintra nőtt a 2005. utolsó negyedévi létszámcsökkentés hatásának következtében. Az EBITDA ráta 38,4% volt a negyedik negyedévben. A montenegrói vezetékes szolgáltatások 2006. negyedik negyedévben 4,7 milliárd forinttal járultak hozzá a Csoport bevételeihez (2005. azonos időszakában 4,1 milliárd forinttal). A növekedés a kedvező árfolyamváltozásnak, valamint a nagykereskedelmi és az internet szolgáltatásokból származó bevételek emelkedésének köszönhető. A létszámcsökkentéssel kapcsolatos költségek miatt az EBITDA -0,6 milliárd forint volt (2005. negyedik negyedévben 0,8 milliárd forint).

Magyar mobil szolgáltatások: megőriztük egyértelmű piacvezető pozíciónkat, az EDR-ből származó bevétel
A szegmensek közötti kiszűrések előtti bevételek 21.9%-kal 82,6 milliárd forintra nőttek 2006. negyedik negyedévben az EDR-rel kapcsolatos bevételeknek (az egyéb bevételeken belül), valamint az értéknövelt szolgáltatásokból és készülékértékesítésből származó bevételek növekedésének köszönhetően. Az EBITDA 28,8 milliárd forint volt, 15,3%-kal magasabb, mint 2005. negyedik negyedévben, elsősorban az Egyetemes Távközlési Támogatási Alappal kapcsolatos módosítások következtében. A módosítások következtében az egyéb működési költségek 2005. negyedik negyedévben 1,1 milliárd forinttal nőttek, 2006. negyedik negyedévben pedig ugyanennyivel csökkentek. Az előre fizetett kártyás és a szerződéses ügyfelek esetén egyaránt alacsonyabb készüléktámogatási díjak miatt az átlagos ügyfélmegszerzési költség tovább csökkent. Az ügyfélmegszerzési költség számításánál a belépési árrést (a SIM kártya költsége csökkentve a belépési díjjal) és az eladáshoz kapcsolódó készüléktámogatási és ügynöki díjakat vesszük figyelembe. A bevezetett új átalánydíjas tarifacsomagoknak köszönhetően ugyan megnőtt a forgalom, azonban az egyes csomagok által biztosított árengedmények és ingyenes percek, a zárt felhasználói csoportok számára kínált ajánlatok elterjedése, valamint az értéknövelt szolgáltatások elszámolásának változása következtében az egy előfizetőre jutó havi átlagbevétel (ARPU) kismértékben csökkent. Az MOU (egy előfizetőre jutó átlagos havi perchasználat) értéke 149-re nőtt 2006. negyedik negyedévben, tükrözve az árrugalmasság javulását.

Nemzetközi mobil szolgáltatások: mindkét leányvállalatnál jelentősen nőttek a bevételek és az EBITDA
A szegmensek közötti kiszűrések előtti bevételek 15,2%-kal 13,1 milliárd forintra nőttek 2006. negyedik negyedévben a két leányvállalat jó teljesítményének és az árfolyamváltozás kedvező hatásának köszönhetően. Az EBITDA 6,4 milliárd forint volt, az EBITDA ráta magas, 49,0%-ot ért el. A T-Mobile Macedónia bevételei 14,8%-kal nőttek az ügyfélbázis bővülésének és a forgalom növekedésének köszönhetően, amit részben ellensúlyozott az árszintek folyamatos csökkenése. A T-Mobile Macedóniánál az EBITDA 5,6 milliárd forint, az EBITDA ráta 55,3% volt. A T-Mobile Crna Gora 2006. negyedik negyedévben 3,0 milliárd forinttal (16,4%-os emelkedés) járult hozzá a bevételekhez, az EBITDA-ja pedig 0,8 milliárd forint volt (szemben a 2005. azonos időszaki 0,3 milliárd forinttal).

Mint azt a Magyar Telekom (a „Társaság”) közleményeiben bejelentette, a Társaság jelenleg is vizsgálatot folytat annak megállapítására, hogy bizonyos szerződések megkötése ellentétes volt-e a Társaság szabályzataival, illetve a releváns jogszabályokkal. A 2005. évi pénzügyi jelentésünk auditálása során a PricewaterhouseCoopers Könyvvizsgáló és Gazdasági Tanácsadó Kft. („PwC”) olyan szerződéseket talált, melyek természete és üzleti célja nem volt egyértelmű. A PwC értesítette a Társaság Felügyelő Bizottságának Ellenőrző Bizottságát („Ellenőrző Bizottság”) és független tanácsadó megbízását javasolta az ezen szerződésekkel kapcsolatos vizsgálat lefolytatására. Az Ellenőrző Bizottság a White & Case LLP („White & Case”) ügyvédi irodát bízta meg, mint független jogi tanácsadót, a vizsgálat elvégzésére. A rendelkezésre álló dokumentumokra és az egyéb megszerzett bizonyítékokra alapozva, a White & Case vizsgálat előzetesen azt állapította meg, hogy a Társaság és két leányvállalata által 2005-ben kötött négy tanácsadói szerződés valódi üzleti célja nem meghatározható, továbbá hogy bizonyos alkalmazottak a vizsgálat szempontjából lényeges bizonyítékokat semmisítettek meg. A vizsgálat során feltárt hiányosságainak kiküszöbölésére a Társaság ellenőrzési folyamatainak fejlesztésére irányuló helyesbítő intézkedéseket tett és fog tenni. A vizsgálat következtében késett a 2005. évi pénzügyi jelentéseink véglegesítése, és ennek következtében a Társaság és bizonyos leányvállalatai elmulasztottak és a jövőben is elmulaszthatnak a vonatkozó jogszabályok és rendelkezések által az auditált éves jelentések elkészítésére és benyújtására, valamint az éves közgyűlés megtartására vonatkozóan előírt határidőket. Ezidáig a késések miatt 13 millió forintra bírságolták a Társaságot, mely összeg a jövőben még emelkedhet. A vizsgálatra vonatkozóan további részletek a 2006. december 21-i sajtóközleményben találhatók. A Magyar Telekomnál 2006-ban 4,1 mrd Ft költség merült fel a vizsgálattal kapcsolatosan, mely a magyar vezetékes szolgáltatásokon belül a nettó egyéb működési költségek között szerepel. Bár a vizsgálat még nem zárult le, a vizsgálatot folytató független cég által a mai napig tett megállapítások és következtetések alapján a szerződéseket nem a szerződéskötés belső vállalati folyamatának megfelelően kötötték. Továbbá a vizsgálat során nem sikerült elégséges bizonyosságot szerezni arról, hogy a Társaság a szerződések ellenértékeként kifizetett összegekkel arányos szolgáltatást kapott. A Magyar Telekom 2005. évi gyorsjelentése a szerződések közül kettőt -1,1 mrd Ft kifizetést- aktivált költségként tartalmazott. A vizsgálat megállapításai alapján a Társaság megváltoztatta ezen szereződések számviteli kezelését és ezeket a kifizetéseket költségként számolta el, csakúgy, mint az ezekhez kapcsolódó 0,2 mrd Ft esetlegesen felmerülő adófizetési kötelezettséget. Mindez 2005-ben az egyéb működési költségek 1,3 mrd Ft-tal történő növekedéséhez vezetett.

A Magyar Telekomról
A Magyar Telekom Magyarország legnagyobb távközlési szolgáltatója. A Magyar Telekom a vezetékes, mobil, adatátviteli és értéknövelt szolgáltatások széles skáláját nyújtja. A Magyar Telekom többségi részesedéssel rendelkezik Macedónia kizárólagos vezetékes szolgáltatójában, a MakTelben és leányvállalatában, a vezető mobil szolgáltató T-Mobile Macedóniában. A Magyar Telekom többségi részesedéssel rendelkezik a Crnogorski Telekomban. Ez a Csoport vezetékes, mobil és internet szolgáltatásokat nyújt ügyfeleinek Montenegróban. A Magyar Telekom legnagyobb részvényese 2006. december 31-i állapot szerint 59,21%-kal a MagyarCom Holding GmbH, amely a Deutsche Telekom AG tulajdona, míg a részvények 40,79%-a nyilvános forgalomban van.

Ezen befektetői közlemény jövőre vonatkozó kijelentéseket is tartalmaz. Azon megállapítások, melyek nem múltbeli eseményekre vonatkoznak (azaz a véleményünkre és várakozásainkra vonatkozó kijelentések), jövőre vonatkozóak. Ezen kijelentések a jelenlegi terveken, becsléseken és előrejelzéseken alapulnak, ezért nem lenne helyes ezen kijelentésekre a kellő mértéket meghaladó módon támaszkodni. A jövőre vonatkozó kijelentések azon időpontbeli állapoton alapulnak, amelyben ezen állítások elhangzanak, s nem vállalunk kötelezettséget arra nézve, hogy a kijelentések bármelyikét új információk vagy jövőbeli események alapján a továbbiakban nyilvánosan frissítsük, módosítsuk.

A jövőre vonatkozó kijelentések önmagukban rejlő kockázatokkal járnak. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy számos olyan fontos tényező van, amelynek hatására a tényleges eredmények lényegesen eltérhetnek az előretekintő jellegű megállapításoktól. Az ilyen tényezőket többek között a 2004. december 31-én végződött évre vonatkozó, 20-F formátumú éves jelentésünk is részletezi, amelyet az Egyesült Államok Tőzsde- és Értékpapírfelügyeletéhez, azaz a U.S. Securities and Exchange Commissionhoz (SEC) nyújtottunk be.