Technikai okok miatt a Facebook azonosítóval történő belépés átmenetileg nem lehetséges!
Kérjük, belépéshez használd hívószámodat, e-mail címedet vagy MT ügyfélazonosítódat.
Technikai okok miatt a Facebook azonosítóval történő belépés átmenetileg nem lehetséges!
Kérjük, belépéshez használd hívószámodat, e-mail címedet vagy MT ügyfélazonosítódat.

Befektetői közlemények

A Magyar Telekom 2006. első kilenc havi eredményei: a szegmensek stabil üzleti teljesítménye; az EDR számviteli hatása

Budapest, 2006. november 9.

A Magyar Telekom (Reuters: NYSE: MTA.N, BSE: MTEL.BU és   Bloomberg: NYSE: MTA US, BSE: MTELEKOM HB), Magyarország vezető távközlési szolgáltatója ma közzétette 2006. első kilenc hónapjára vonatkozó Nemzetközi Pénzügyi Jelentési Szabványok (IFRS) szerinti konszolidált pénzügyi eredményeit. A Crnogorski Telekom (a korábbi Telekom Montenegro Csoport) eredményeit a Magyar Telekom konszolidált eredménykimutatása 2005. II. negyedévtől tartalmazza, míg annak mérlegét először 2005. március 31-én konszolidálta a Magyar Telekom pénzügyi kimutatásaiba.

Főbb eredmények:

  • A bevételek 7,6%-kal 494,5 milliárd forintra (1.862,3 millió euróra) nőttek 2006 első kilenc hónapjában 2005. azonos időszakához képest. A mobil, az internet valamint a rendszerintegrációs és informatikai szolgáltatásokból származó bevételek növekedése ellensúlyozta a kimenő forgalmi bevételek csökkenését. Ezen túlmenően az EDR (Egységes Digitális Rádiótávközlő Rendszer) projekt korábbi számviteli kezelésében történt módosítás is hozzájárult a bevételnövekedéshez.
  • Az EBITDA kismértékben, 0,6%-kal 192,6 milliárd forintra nőtt, az EBITDA ráta 39,0% volt . A csoport EBITDA a vizsgálattal kapcsolatos költségek nélkül 195,8 milliárd forint volt, az EBITDA ráta pedig 39,6%.
  • Mivel a 2006-ban bevezetett IFRIC 4 szerint a magyar mobil szolgáltatások EDR-rel kapcsolatos beruházásainak jelentős része pénzügyi lízingbe adott hálózati elemek értékesítésének minősül, ezek korábbi számviteli kezelését módosítottuk . A 2006. szeptember 30-ig elvégzett, 9,8 milliárd forint összegű EDR-rel kapcsolatos beruházást ezért értékesítésre létrehozott hálózati elemek bevételeként és költségeként jelentjük. Az eredménykimutatásban ez az összeg az egyéb mobil bevételek illetve az értékesített távközlési berendezések beszerzési értéke sorokon jelenik meg. Ezen túlmenően mivel ezek a befektetések többé már nem minősülnek befektetett eszköznek értékcsökkenés nem számolható el utánuk. 2006 első kilenc hónapjában az EDR szolgáltatáshoz kapcsolódóan 0,2 milliárd forint kamatbevétel és az állammal szembeni pénzügyi lízing követelés is könyvelésre került. Ezen módosítások 2006 harmadik negyedévében történtek, az EDR szolgáltatás elindításától kezdődően visszamenőleges hatállyal.
  • A tárgyi eszközök és immateriális javak bruttó beszerzésére fordított összeg 57,9 milliárd forint volt , melyből a vezetékes szegmensre 29,9 milliárd forint, a mobil szegmensre 28,0 milliárd forint jutott. A mobil szegmensre eső összegből 8,9 milliárd forintot fordítottunk UMTS-szel kapcsolatos beruházásokra.
  • A vezetékes szegmens külső bevételei (a szegmensek közötti bevételek kiszűrése után) 3,5%-kal 253,4 milliárd forintra nőttek. A szélessávú internet valamint a rendszerintegrációs és informatikai szolgáltatásokból származó bevételek növekedése ellensúlyozta a kimenő forgalmi bevételeknél tapasztalható visszaesést. Az EBITDA 90,5 milliárd forintot tett ki,   a külső bevételekre vetített EBITDA ráta 35,7% volt .
  • A mobil szegmens külső bevételei 12,3%-kal 241,2 milliárd forintra nőttek a hang alapú és az értéknövelt szolgáltatásokból származó bevételek bővülése valamint az EDR projekt számviteli kezelésének módosítása következtében. Az EBITDA 102,1 milliárd forintot tett ki, a külső bevételekre vetített EBITDA ráta magas, 42,4% volt .
  • A Társaság részvényeseire jutó eredmény (nettó eredmény) 7,2%-kal, 65,0 milliárd forintról (263,3 millió euróról) 60,3 milliárd forintra (227,1 millió euróra) mérséklődött. Az EBITDA kismértékű növekedése ellenére a nettó eredmény csökkent, aminek oka elsősorban a magasabb értékcsökkenés.
  • Az üzleti tevékenységből származó nettó cash-flow 145,6 milliárd forintra nőtt a közel változatlan EBITDA és a kifizetett társasági adó növekedésének együttes hatásaként, melyet ellensúlyozott az (elsősorban a követelések csökkenésének következtében) alacsonyabb működő-tőke igény és az alacsonyabb kamatfizetés. A befektetési tevékenységre fordított nettó cash-flow gyakorlatilag stabil volt és 98,3 milliárd forintot tett ki, a 2005 első negyedévében végrehajtott montenegrói akvizíció és a MakTel saját részvényeinek, a KFKI és a Dataplex 2006. évi megvásárlása mellett. A pénzügyi tevékenységből származó nettó cash-flow értéke tükrözi, hogy 2006 első kilenc hónapjában nem történt osztalékfizetés.
  • A nettó adósságállomány 81,1 milliárd forinttal csökkent 2005. szeptember végéhez képest az időszak alatt történt hiteltörlesztéseknek köszönhetően. Az eladósodottsági ráta (a nettó adósságnak a nettó adósság + saját tőke + kisebbségi részesedésekre vetített aránya) 2006. szeptember végére 26,4%-ra mérséklődött (2005. szeptember végén 35,8% volt), mivel a társaság 2005. év után járó osztalékot még nem fizetett.

Straub Elek, elnök-vezérigazgató az eredményekkel kapcsolatban így nyilatkozott:

“Örömmel számolok be arról, hogy a Csoport alapvető üzleti eredménye stabil volt az év első kilenc hónapjában. A bevétel- és a forintban kifejezett EBITDA-növekedés egyaránt összhangban van a 2006 éves célkitűzésekkel. A magyar vezetékes szolgáltatások terén bevételnövekedést értünk el annak köszönhetően, hogy az előfizetési díjakból, informatikai és internet szolgáltatásokból származó bevételek bővültek és ellensúlyozták a forgalmi bevételek folytatódó csökkenését. 2006 első kilenc hónapjában a vezetékes és a mobil üzletágak egyesülésének első hatásai már látszódtak az értékesítés és az ügyfélmegtartás területén. Ezeket azonban ellensúlyozták a hozzájuk kapcsolódó költségek, így 2006 első három negyedévében az EBITDA hatás nem volt jelentős, a szükséges beruházásokat az éves költségvetési keretből finanszíroztuk. A következő három év során jelentős pozitív eredménnyel számolunk, a 2007-től 2009-ig terjedő időszakra vonatkozóan az előnyök nettó jelenértékét jelenleg kb. 60 milliárd forintra becsüljük. Az egyesülés pozitív hatása ellenére nem változik 2007-re vonatkozó EBITDA célkitűzésünk (növekedés forintértékben a 2005-ös teljesítményhez képest) a következő okok miatt. 2007-ben az adókedvezmények igénybevételéből származó hatás fog jelentős szerepet játszani, míg az egyesülés EBITDA hozzájárulása évről évre fokozatosan növekszik majd. A magyarországi megszorító csomag negatív hatással van nyereségességünkre az adóterhek növekedése és a háztartások távközlési kiadásaira nehezedő nyomás következtében. Emellett az EDR projekt számviteli kezelésének módosítása is kedvezőtlen hatással van az EBITDA-ra. Ezen számviteli változás következtében módosítjuk 2006-ra és 2007-re kitűzött évi 3% feletti bevételnövekedési célunkat, e két évben legalább 3%-os átlagos növekedés elérésére. A magyar mobil piacon a piaci részesedés kismértékű csökkenése ellenére megőriztük egyértelmű piacvezető pozíciónkat a második legnagyobb piaci szereplővel szemben. Végül nemzetközi leányvállalataink Macedóniában és Montenegróban kiemelkedő teljesítményt nyújtottak és jelentős mértékben hozzájárultak a Csoport bevételéhez és EBITDA-jához.”

Magyar vezetékes szolgáltatások: az alapvető üzleti teljesítmény stabil volt
A szegmensek közötti kiszűrések előtti bevételek 2,2%-kal 71,1 milliárd forintra nőttek 2006. harmadik negyedévben az előző év azonos időszakához képest, az EBITDA ráta 32,1% volt. A vizsgálattal kapcsolatos 1,3 milliárd forint költséget figyelmen kívül hagyva (mely a Csoport központ költségei között került elszámolásra) az EBITDA 24,2 milliárd forint volt, az EBITDA ráta pedig 34,0%. A szegmens 2005. harmadik negyedévi EBITDA-jára negatívan hatott, hogy 0,8 milliárd forinttal csökkent az Egyetemes Távközlési Támogatási Alappal szembeni követeléseink összege. A belföldi és nemzetközi forgalmi bevételek együttesen 13,9%-kal mérséklődtek elsősorban a mobil helyettesítés és a vezetékes vonali versenytársak miatti forgalomcsökkenés következtében. A vezetékesből mobilba irányuló percforgalom csökkent, ugyanakkor a helyi és a belföldi távolsági forgalom egyaránt emelkedett. Mindazonáltal a kedvezményes és az ingyenes perceket tartalmazó tarifacsomagok hozzájárultak a bevétel csökkenéséhez. A rendszerintegrációs és informatikai bevételek 2,4 milliárd forintról 4,0 milliárd forintra nőttek. Az internet bevételek is bővültek annak köszönhetően, hogy jelentősen nőtt az ADSL csatlakozások száma. A szélessávú csatlakozások száma (döntően ADSL és kábel) 2006. szeptember végén meghaladta a 498 ezret. Az erős mobil helyettesítés és a számhordozhatóság következtében folytatódott a vezetékes vonalak számának csökkenése (2006. szeptember végén 4,0%-kal volt alacsonyabb az egy évvel korábbinál). Az összes anyavállalati vonal közel 82%-a tartozott valamelyik kedvezményes tarifacsomagba, ami 2006. harmadik negyedév végén 1,9 millió vonalat jelentett.

Nemzetközi vezetékes szolgáltatások: figyelemre méltó eredmények a két legjelentősebb leányvállalatnál
A szegmensek közötti kiszűrések előtti bevételek 18,1%-kal 19,3 milliárd forintra nőttek 2006. harmadik negyedévben az árfolyamváltozás hatásának valamint a montenegrói T-Com Crna Gora erős hozzájárulásának köszönhetően. Az EBITDA 8 milliárd forintra nőtt, az EBITDA ráta 41,6% volt. Az alacsonyabb forgalmi bevételek ellenére a MakTel vezetékes szolgáltatásaiból származó bevételek 10,4%-kal nőttek a kedvező árfolyamváltozás (11,7%) valamint az előfizetési, a nemzetközi nagykereskedelmi és az internethez kapcsolódó bevételek növekedésének következtében. Az EBITDA 14,9%-kal 5,8 milliárd forintra nőtt a költségcsökkentési erőfeszítéseknek köszönhetően. Az EBITDA ráta erős, 49,1% volt. A T-Com Crna Gora 2006. harmadik negyedévben 6,1 milliárd forinttal járult hozzá a Csoport bevételeihez (2005. harmadik negyedévben 5,1 milliárd forinttal). A növekedés a kedvező árfolyamváltozásnak valamint az összekapcsolási díjakból és az internet szolgáltatásokból származó bevételek emelkedésének köszönhető. A T-Com Crna Gora EBITDA hozzájárulása 2,3 milliárd forintra nőtt (a 2005. harmadik negyedévi 1,8 milliárd forintról).

Magyar mobil szolgáltatások: egyértelmű piacvezető pozíció, az EDR-rel kapcsolatos számviteli módosítás, stabil ARPU, növekvő használat
A szegmensek közötti kiszűrések előtti bevételek 18,5%-kal 83,1 milliárd forintra nőttek 2006. harmadik negyedévben az értéknövelt szolgáltatásokból származó bevételeknek valamint a forgalmi és az előfizetési díjakból származó bevételek növekedésének köszönhetően. Az egyéb bevételek jelentősen emelkedtek az EDR projekt számviteli kezelésének módosítása következtében. Az EBITDA 27,9 milliárd forint volt, 5,9 %-al kevesebb, mint 2005. harmadik negyedévben. Az egyéb működési költségek növekedtek, elsősorban a vezetékes és mobil üzletág összeolvadásának harmadik negyedévi egyszeri költsége, azaz az egységes kiskereskedelmi bolthálózat létrehozásának következtében. A 2005. harmadik negyedévi alacsonyabb egyéb működési költségek további magyarázata, hogy a 2005. szeptemberi kedvező bírósági döntést követően visszavezetésre került a korábban az Egyetemes Távközlési Támogatási Alapba történő befizetésekre elkülönített 1,1 milliárd forint. Az előre fizetett kártyás és a szerződéses ügyfelek esetén egyaránt alacsonyabb készüléktámogatási díjak miatt az átlagos ügyfélmegszerzési költség tovább csökkent. Az ügyfélmegszerzési költség számításánál a belépési árrést (a SIM kártya költsége csökkentve a belépési díjjal) és az eladáshoz kapcsolódó készüléktámogatási és ügynöki díjakat vesszük figyelembe. A bevezetett új tarifacsomagoknak köszönhetően ugyan megnőtt a forgalom és az értéknövelt szolgáltatások igénybevétele, azonban az egyes csomagok által biztosított árengedmények és ingyenes percek, a szabályozói változások hatása és a zárt felhasználói csoportok számára kínált ajánlatok elterjedése következtében az egy előfizetőre jutó havi átlagbevétel (ARPU) értéke stabil maradt. Az MOU (egy előfizetőre jutó átlagos havi perchasználat) értéke 146-ra nőtt 2006. harmadik negyedévben, tükrözve az árrugalmasság javulását.

Nemzetközi mobil szolgáltatások: erős bevételnövekedés, kiemelkedő ráták mindkét leányvállalatnál
A szegmensek közötti kiszűrések előtti bevételek 24,2%-kal 15,8 milliárd forintra nőttek 2006. harmadik negyedévben az árfolyamváltozás hatásának és a T-Mobile Crna Gora jó teljesítményének köszönhetően. Az EBITDA 9,2 milliárd forint volt, az EBITDA ráta magas, 58,1%. A T-Mobile Macedonia bevételei 25,2%-kal nőttek az erős árverseny jellemezte, bővülő piacon. A T-Mobile Macedoniánál az EBITDA 6,6 milliárd forint, az EBITDA ráta 58,5% volt. A T-Mobile Crna Gora 2006. harmadik negyedévben 4,6 milliárd forint bevétellel (21,5%-os emelkedés) járult hozzá az erős eredményekhez, az EBITDA-ja pedig 2,6 milliárd forint volt (szemben a 2005. harmadik negyedévi 1,9 milliárd forinttal).

Mint azt a Magyar Telekom közleményeiben bejelentette, a Társaság jelenleg is vizsgálatot folytat annak megállapítására, hogy bizonyos szerződések megkötése ellentétes volt-e a Társaság szabályzataival, illetve a releváns jogszabályokkal. A független jogi tanácsadó vezetésével és az Ellenőrző Bizottság felügyelete alatt zajló vizsgálat jelenleg is tart, és e pillanatban még túl korai annak kimenetelére következtetni. A vizsgálat eredményeképpen további két szerződéssel kapcsolatban merült fel kifogás. A vizsgálat tárgyát képező négy szerződés összege körülbelül 2 milliárd Ft-ot tesz ki. További kérdéseket vetett fel az is, hogy néhány dolgozó elektronikus alapú dokumentumokat semmisített meg, akadályozva ezzel a vizsgálatot. A Társaság várakozásai szerint az Igazgatóság fontolóra veszi, milyen további intézkedések szükségesek, figyelembe véve többek között a menedzsment tagjainak tevékenységét. A Társaság arról is tájékoztatta a piacot, hogy a Társaság és néhány leányvállalata a vonatkozó évi rendes közgyűlések csúszása miatt nem tudott és esetleg nem tud majd tartani bizonyos, a magyar és más vonatkozó törvények és szabályozások által az auditált éves beszámolók elkészítésére és benyújtására vonatkozóan előírt határidőket. A Társaság a vizsgálatról értesítette a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletét, valamint az Egyesült Államok Értékpapír- és Tőzsdefelügyeletét és Igazságügyminisztériumát, és kapcsolatban áll a fenti hatóságokkal a vizsgálat állását illetően. A Magyar Telekom elkötelezett az iránt, hogy teljes mértékben megfeleljen az előbb említett és más, az ügyben illetékes hatóságok követelményeinek és igényeinek. A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete J-III-B/86.332/2006. számú határozatában felszólította a Magyar Telekomot, hogy készítse el éves jelentését és tegyen meg minden lehetséges és szükséges jogcselekményt törvényi kötelezettségeinek teljesítése érdekében. A Társaság Igazgatósága még nem fogadta el a 2005. évi pénzügyi beszámolót. Nem adható biztosíték arra vonatkozóan, hogy a vizsgálat eredményeként a 2005. évi auditált eredmények valamint egyéb időszakok pénzügyi eredményei nem fognak eltérni a vizsgálat, illetve a vonatkozó audit lezárása előtt nyilvánosságra hozottaktól.

A Magyar Telekomról
A Magyar Telekom Magyarország legnagyobb távközlési szolgáltatója. A Magyar Telekom a vezetékes, mobil, adatátviteli és értéknövelt szolgáltatások széles skáláját nyújtja. A Magyar Telekom többségi részesedéssel rendelkezik Macedónia kizárólagos vezetékes szolgáltatójában, a MakTelben és leányvállalatában, a vezető mobil szolgáltató T-Mobile Macedoniában. A Magyar Telekom többségi részesedéssel rendelkezik a Crnogorski Telekomban. Ez a Csoport vezetékes, mobil és internet szolgáltatásokat nyújt ügyfeleinek Montenegróban. A Magyar Telekom legnagyobb részvényese 2006. szeptember 30-i állapot szerint 59,21%-kal a MagyarCom Holding GmbH, amely a Deutsche Telekom AG tulajdona, míg a részvények 40,79%-a nyilvános forgalomban van.

Ezen befektetői közlemény jövőre vonatkozó kijelentéseket is tartalmaz. Azon megállapítások, melyek nem múltbeli eseményekre vonatkoznak (azaz a véleményünkre és várakozásainkra vonatkozó kijelentések), jövőre vonatkozóak. Ezen kijelentések a jelenlegi terveken, becsléseken és előrejelzéseken alapulnak, ezért nem lenne helyes ezen kijelentésekre a kellő mértéket meghaladó módon támaszkodni. A jövőre vonatkozó kijelentések azon időpontbeli állapoton alapulnak, amelyben ezen állítások elhangzanak, s nem vállalunk kötelezettséget arra nézve, hogy a kijelentések bármelyikét új információk vagy jövőbeli események alapján a továbbiakban nyilvánosan frissítsük, módosítsuk.

A jövőre vonatkozó kijelentések önmagukban rejlő kockázatokkal járnak. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy számos olyan fontos tényező van, amelynek hatására a tényleges eredmények lényegesen eltérhetnek az előretekintő jellegű megállapításoktól. Az ilyen tényezőket többek között a 2004. december 31-én végződött évre vonatkozó, 20-F formátumú éves jelentésünk is részletezi, amelyet az Egyesült Államok Tőzsde- és Értékpapírfelügyeletéhez, azaz a U.S. Securities and Exchange Commissionhoz (SEC) nyújtottunk be.