Technikai okok miatt a Facebook azonosítóval történő belépés átmenetileg nem lehetséges!
Kérjük, belépéshez használd hívószámodat, e-mail címedet vagy MT ügyfélazonosítódat.
Technikai okok miatt a Facebook azonosítóval történő belépés átmenetileg nem lehetséges!
Kérjük, belépéshez használd hívószámodat, e-mail címedet vagy MT ügyfélazonosítódat.

Befektetői közlemények

A Magyar Telekom 2006. féléves eredményei: jó úton az éves célkitűzések teljesítése felé

Budapest, 2006. augusztus 10.

A Magyar Telekom (Reuters: NYSE: MTA.N, BSE: MTEL.BU és   Bloomberg: NYSE: MTA US, BSE: MTELEKOM HB), Magyarország vezető távközlési szolgáltatója ma közzétette 2006. első hat hónapjára vonatkozó Nemzetközi Pénzügyi Jelentési Szabványok (IFRS) szerinti konszolidált pénzügyi eredményeit. A Telekom Montenegro Csoport (TCG) eredményeit a Magyar Telekom konszolidált eredménykimutatása 2005. II. negyedévtől tartalmazza, míg mérlegét először 2005. március 31-én konszolidálta a Magyar Telekom pénzügyi kimutatásaiba.

Főbb eredmények:

  • A bevételek 5,4%-kal 316,1 milliárd forintra (1.214,0 millió euróra) nőttek 2006. I. félévben 2005. azonos időszakához képest. A mobil, az internet valamint a rendszerintegrációs és informatikai szolgáltatásokból származó bevételek növekedése ellensúlyozta a kimenő forgalmi bevételek csökkenését.
  • Az EBITDA kismértékben, 0,5%-kal 124,7 milliárd forintra nőtt, az EBITDA ráta 39,5% volt. A csoport EBITDA a vizsgálattal kapcsolatos költségek nélkül 126,5 milliárd forint volt, az EBITDA ráta pedig 40,0%.
  • A tárgyi eszközök és immateriális javak bruttó beszerzésére fordított összeg 43,8 milliárd forint volt, melyből a vezetékes szegmensre 19,1 milliárd forint, a mobil szegmensre 24,7 milliárd forint jutott. A mobil szegmensre eső összegből 6,7 milliárd forintot fordítottunk UMTS-szel kapcsolatos beruházásokra, 6,5 milliárd forintot pedig az EDR projektre.
  • A vezetékes szegmens külső bevételei (a szegmensek közötti bevételek kiszűrése után) 3,4%-kal 168,1 milliárd forintra nőttek elsősorban annak köszönhetően, hogy a szélessávú internet valamint a rendszerintegrációs és informatikai szolgáltatásokból származó bevételek növekedése ellensúlyozta a főként a kimenő forgalmi bevételeknél tapasztalható visszaesést. Az EBITDA 59,6 milliárd forintot tett ki,   a külső bevételekre vetített EBITDA ráta 35,5% volt.
  • A mobil szegmens külső bevételei 7,8%-kal 148,1 milliárd forintra nőttek a hang alapú és az értéknövelt szolgáltatásokból származó bevételek bővülésének köszönhetően. Az EBITDA 65,1 milliárd forintot tett ki, a külső bevételekre vetített EBITDA ráta magas, 44,0% volt.
  • A Társaság részvényeseire jutó eredmény (nettó eredmény) 10,8%-kal , 41,4 milliárd forintról (167,2 millió euróról) 36,9 milliárd forintra (141,8 millió euróra) mérséklődött. Az EBITDA kismértékű növekedése ellenére a nettó eredmény csökkent, aminek oka elsősorban a magasabb értékcsökkenés valamint a nettó pénzügyi költségek növekedése (főként a követelések és kötelezettségek állományában a forint gyengülése miatti magasabb árfolyamveszteség következménye).  
  • Az üzleti tevékenységből származó nettó cash-flow 91,7 milliárd forint volt a közel változatlan EBITDA és a kifizetett társasági adó növekedésének együttes hatásaként, melyet részben ellensúlyozott az üzleti tevékenységből származó egyéb cash-flowban 2006. első félévben szereplő végkielégítések alacsonyabb összege. A befektetési tevékenységre fordított nettó cash-flow 74,7 milliárd forintra mérséklődött. A 2005. első negyedévben végrehajtott TCG akvizíció ellensúlyozta a tárgyi eszközök és immateriális javak bruttó beszerzésére fordított összeg (capex) 2006. első félévi növekedését. A magasabb capex elsősorban az EDR/TETRA projekttel kapcsolatban a magyar mobil szolgáltatásoknál végrehajtott beruházások következménye. A pénzügyi tevékenységből származó nettó cash-flow értéke tükrözi, hogy 2006. első félévben nem történt osztalékfizetés.  
  • A nettó adósságállomány 24,2 milliárd forinttal csökkent 2005. december végéhez képest a 2006. első félévben történt hiteltörlesztéseknek köszönhetően. Az eladósodottsági ráta (a nettó adósságnak a nettó adósság + saját tőke + kisebbségi részesedésekre vetített aránya) 2006. június végére 29,6%-ra mérséklődött (2005. végén 33,1% volt).

Straub Elek, elnök-vezérigazgató az eredményekkel kapcsolatban így nyilatkozott: “Örömmel számolok be arról, hogy 4%-ot meghaladó bevétel-növekedést értünk el és az EBITDA közel változatlan maradt nem számolva az év második negyedévében a vizsgálattal kapcsolatosan felmerült egyszeri költségek hatását, Ezen számok azt bizonyítják, hogy jó úton haladunk éves célkitűzéseink teljesítése felé. Stratégiánkkal összhangban kihasználtuk a nem organikus növekedési lehetőségeket és a második negyedévben megvásároltuk a Dataplex és a KFKI magyar informatikai társaságokat. Az utóbbi akvizíció esetében a Gazdasági Versenyhivatal jóváhagyására várunk. A magyar vezetékes szolgáltatások terén tovább nőtt az átalánydíjas megoldások száma, ennek köszönhetően emelkedtek az előfizetési díjakból származó bevételek. Ugyanakkor tovább folytatódott a forgalom visszaesése. A sikeres ADSL program elősegítette az internet bevételek növekedésének fenntartását. A magyar mobil piacon megőriztük erős vezető pozíciónkat s tényleges pénzügyi teljesítményünk stabil volt. A második negyedévben a T-Mobile Magyarországon elsőként elindított egy nagy sávszélességű HSDPA mobil-internet szolgáltatást. A T-Mobile szélessávú adatátviteli megoldások magyarországi bevezetésével ismételten bizonyította a Csoport egyértelmű piacvezető szerepét. 2006. áprilisban elindult az EDR szolgáltatás Budapesten és a második negyedévben ezen szolgáltatásból bevételt könyveltünk le. Végezetül nemzetközi leányvállalataink Macedóniában és Montenegróban jó teljesítményt értek el, várakozásainknak megfelelően járultak hozzá a Csoport bevételeihez és az EBITDA-hoz.”

Magyar vezetékes szolgáltatások: nőttek az informatikai és a szélessávú szolgáltatásokból származó bevételek, tovább csökkent a forgalom
A szegmensek közötti kiszűrések előtti bevételek 2,5%-kal 73,4 milliárd forintra nőttek 2006. második negyedévben 2005. azonos időszakához képest, az EBITDA ráta 31,6% volt. A második negyedévben a vizsgálattal kapcsolatos 1,5 milliárd forint költséget figyelmen kívül hagyva (mely a Csoport központ költségei között került elszámolásra) az EBITDA 24,6 milliárd forint volt, az EBITDA ráta pedig 33,6%. Az összekapcsolási díjak visszamenőleges hatállyal alkalmazott csökkentése negatívan hatott a szegmens EBITDA-jára (nettó 1 milliárd forint), ugyanakkor pozitív hatása volt annak, hogy 0,8 milliárd forinttal nőtt az Egyetemes Távközlési Támogatási Alappal szembeni követeléseink összege. A belföldi és nemzetközi forgalmi bevételek együttesen 22,4%-kal mérséklődtek elsősorban a mobil helyettesítés és a vezetékes vonali versenytársak miatti forgalomcsökkenés következtében. A vezetékesből mobilba irányuló percforgalom csökkent, ugyanakkor a helyi és a belföldi távolsági forgalom emelkedett. Mindazonáltal a kedvezményes és az ingyenes perceket tartalmazó tarifacsomagok hozzájárultak a bevétel csökkenéséhez. Ugyanakkor a rendszerintegrációs és informatikai bevételek 2,2 milliárd forintról 6,1 milliárd forintra nőttek. Az internet bevételek is bővültek annak köszönhetően, hogy jelentősen nőtt az ADSL csatlakozások száma. A szélessávú csatlakozások száma (döntően ADSL és kábel) 2006. június végén közel 446 ezer volt. Az erős mobil helyettesítés és a számhordozhatóság következtében folytatódott a vezetékes vonalak számának csökkenése (2006. június végén 4,6%-kal volt alacsonyabb az egy évvel korábbinál). Az összes anyavállalati vonal közel 80%-a tartozott valamelyik kedvezményes tarifacsomagba, ami 2006. második negyedév végén 1,9 millió vonalat jelentett.

Nemzetközi vezetékes szolgáltatások: nőttek a bevételek, javult az EBITDA
A szegmensek közötti kiszűrések előtti bevételek 12,1%-kal 17,2 milliárd forintra nőttek 2006. második negyedévben az árfolyamváltozás hatása és a Telekom Montenegro erős hozzájárulásának köszönhetően. Az EBITDA 6,2 milliárd forintra nőtt, az EBITDA ráta 35,7% volt. Az alacsonyabb forgalmi bevételek ellenére a MakTel vezetékes szolgáltatásaiból származó bevételek 5,2%-kal nőttek a kedvező árfolyamváltozás (6,5%) valamint az előfizetési, a nemzetközi nagykereskedelmi és az internethez kapcsolódó bevételek növekedése következtében. Az EBITDA 5,7%-kal 4,7 milliárd forintra csökkent, elsősorban az egyéb működési költségek növekedése miatt. Az EBITDA ráta 42,4% volt. A Telekom Montenegro vezetékes szolgáltatásai 2006. második negyedévben 4,8 milliárd forinttal járultak hozzá a Csoport bevételeihez (2005. második negyedévben 4,2 milliárd forinttal). A növekedés az összekapcsolási és internet bevételek emelkedésének köszönhető. Az EBITDA hozzájárulás 1,5 milliárd forintra nőtt (a 2005. második negyedévi negatív 0,4 milliárd forinttal ellentétben) mivel a más hálózati üzemeltetőknek történt kifizetések növekedését ellensúlyozta, hogy a személyi jellegű ráfordítások csökkentek a 2005. második negyedévben lekönyvelt 1,3 milliárd forint végkielégítésekre képzett céltartalék következtében.

Magyar mobil szolgáltatások: stabil piaci pozíció, erős tényleges pénzügyi teljesítmény
A szegmensek közötti kiszűrések előtti bevételek 2,3%-kal 70,1 milliárd forintra nőttek 2006. második negyedévben főként az értéknövelt szolgáltatásokból származó bevételek, kisebb mértékben a forgalmi és az előfizetési díjakból származó bevételek növekedésének köszönhetően. Az EBITDA 26,7 milliárd forint volt, az EBITDA ráta 38,1% az egyéb működési költségek növekedése következtében, amit részben ellensúlyozott a személyi jellegű ráfordítások csökkenése. Az egyéb működési költségek növekedésének legfőbb oka, hogy 2006-ban egy kedvezőtlen bírósági döntést követően ismételten megképeztünk 1,1 milliárd forint elhatárolást az Egyetemes Távközlési Támogatási Alapba történő befizetésekre. Ugyanakkor a vezetékes üzletágnál az Alappal szembeni követelések 0,8 milliárd forinttal nőttek. Az előre fizetett kártyás és a szerződéses ügyfelek esetén egyaránt alacsonyabb készüléktámogatási díjak miatt az átlagos ügyfélmegszerzési költség tovább csökkent. Az ügyfélmegszerzési költség számításánál a belépési árrést (a SIM kártya költsége csökkentve a belépési díjjal) és az eladáshoz kapcsolódó készüléktámogatási és ügynöki díjakat vesszük figyelembe. A bevezetett új tarifacsomagoknak köszönhetően ugyan megnőtt a forgalom és az értéknövelt szolgáltatások igénybevétele, azonban az egyes csomagok által biztosított árengedmények és ingyenes percek, a szabályozói változások hatása és a zárt felhasználói csoportok számára kínált ajánlatok elterjedése következtében az egy előfizetőre jutó havi átlagbevétel (ARPU) kis mértékben csökkent. Az MOU (egy előfizetőre jutó átlagos havi perchasználat) értéke 142-re nőtt 2006. második negyedévben, tükrözve az árrugalmasság javulását.

Nemzetközi mobil szolgáltatások: figyelemre méltó növekedés Montenegróban, rendkívül magas EBITDA ráta Macedóniában
A szegmensek közötti kiszűrések előtti bevételek 15,1%-kal 12,7 milliárd forintra nőttek 2006. második negyedévben az árfolyamváltozás hatásának és a Telekom Montenegro mobil leányvállalata, a Monet jó teljesítményének következtében. Az EBITDA 6,7 milliárd forint volt, az EBITDA ráta magas, 52,9%. A MakTel mobil szolgáltatásaiból származó bevételek 10,6%-kal nőttek az erős árverseny jellemezte, bővülő piacon. A Mobimaknál az EBITDA 5,3 milliárd forint volt, az EBITDA ráta pedig kiemelkedő 56,4%-ot ért el. A Monet 2006. második negyedévben 3,2 milliárd forint bevétellel (31,3%-os emelkedés) járult hozzá a nemzetközi mobil szolgáltatások eredményeihez az EBITDA pedig 1,4 milliárd forint volt (szemben a 2005. második negyedévi 1,0 milliárd forinttal).

Mint azt a Magyar Telekom 2005. évi eredményének 2006. február 13-i, 2006. első negyedévi eredményének 2006. május 11-i bejelentésekor valamint 2006. március 30-án, 2006. április 26-án, 2006. július 3-án és 2006. július 27-én közzétett közleményeiben bejelentette, a Társaság jelenleg is vizsgálatot folytat annak megállapítására, hogy bizonyos szerződések megkötése, illetve ezen szerződések megkötését követően történt bizonyos cselekmények, beleértve a vizsgálatba   történő esetleges beavatkozást,   ellentétesek voltak-e a Társaság szabályzataival, illetve a releváns jogszabályokkal. A független jogi tanácsadó vezetésével és az Ellenőrző Bizottság felügyelete alatt zajló vizsgálat jelenleg is tart, és e pillanatban még túl korai annak kimenetelére következtetni. A Társaság arról is tájékoztatta a piacot, hogy a Társaság és néhány leányvállalata a vonatkozó évi rendes közgyűlések csúszása miatt nem tudott és esetleg nem tud majd tartani bizonyos, a magyar és más vonatkozó törvények és szabályozások által az auditált éves beszámolók elkészítésére és benyújtására vonatkozóan előírt határidőket. A Társaság a vizsgálatról értesítette a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletét, valamint az Egyesült Államok Értékpapír- és Tőzsdefelügyeletét és Igazságügyminisztériumát, és kapcsolatban áll a fenti hatóságokkal a vizsgálat állását illetően. A Magyar Telekom elkötelezett az iránt, hogy teljes mértékben megfeleljen az előbb említett és más, az ügyben illetékes hatóságok követelményeinek és igényeinek. A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete J-III-B/86.332/2006. számú határozatában felszólította a Magyar Telekomot, hogy készítse el éves jelentését és tegyen meg minden lehetséges és szükséges jogcselekményt törvényi kötelezettségeinek teljesítése érdekében. A Társaság jelenleg vizsgálja a jogi megoldásait annak, hogy a lehető leghamarabb megtartsa közgyűlését és elkészítse az éves jelentést. Nem adható biztosíték arra vonatkozóan, hogy a vizsgálat eredményeként a 2005. évi auditált eredmények valamint egyéb időszakok pénzügyi eredményei nem fognak eltérni a vizsgálat lezárása előtt nyilvánosságra hozottaktól.

A Magyar Telekomról
A Magyar Telekom Magyarország legnagyobb távközlési szolgáltatója. A Magyar Telekom a vezetékes, mobil, adatátviteli és értéknövelt szolgáltatások széles skáláját nyújtja. A Magyar Telekom 51%-os részesedéssel rendelkezik Macedónia kizárólagos vezetékes szolgáltatójában, a MakTelben és leányvállalatában, a vezető mobil szolgáltató Mobimakban. A Magyar Telekom többségi részesedéssel rendelkezik a Telekom Montenegroban. A TCG Csoport vezetékes, mobil és internetszolgáltatásokat nyújt ügyfeleinek Montenegróban. A Magyar Telekom legnagyobb részvényese 2006. június 30-i állapot szerint 59,21%-kal a MagyarCom Holding GmbH, amely a Deutsche Telekom AG tulajdona, míg a részvények 40,79%-a nyilvános forgalomban van.

Ezen befektetői közlemény jövőre vonatkozó kijelentéseket is tartalmaz. Azon megállapítások, melyek nem múltbeli eseményekre vonatkoznak (azaz a véleményünkre és várakozásainkra vonatkozó kijelentések), jövőre vonatkozóak. Ezen kijelentések a jelenlegi terveken, becsléseken és előrejelzéseken alapulnak, ezért nem lenne helyes ezen kijelentésekre a kellő mértéket meghaladó módon támaszkodni. A jövőre vonatkozó kijelentések azon időpontbeli állapoton alapulnak, amelyben ezen állítások elhangzanak, s nem vállalunk kötelezettséget arra nézve, hogy a kijelentések bármelyikét új információk vagy jövőbeli események alapján a továbbiakban nyilvánosan frissítsük, módosítsuk.

A jövőre vonatkozó kijelentések önmagukban rejlő kockázatokkal járnak. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy számos olyan fontos tényező van, amelynek hatására a tényleges eredmények lényegesen eltérhetnek az előretekintő jellegű megállapításoktól. Az ilyen tényezőket többek között a 2004. december 31-én végződött évre vonatkozó, 20-F formátumú éves jelentésünk is részletezi, amelyet az Egyesült Államok Tőzsde- és Értékpapírfelügyeletéhez, azaz a U.S. Securities and Exchange Commissionhoz (SEC) nyújtottunk be.