Technikai okok miatt a Facebook azonosítóval történő belépés átmenetileg nem lehetséges!
Kérjük, belépéshez használd hívószámodat, e-mail címedet vagy MT ügyfélazonosítódat.
Technikai okok miatt a Facebook azonosítóval történő belépés átmenetileg nem lehetséges!
Kérjük, belépéshez használd hívószámodat, e-mail címedet vagy MT ügyfélazonosítódat.

Befektetői közlemények

A Magyar Telekom 2005 első kilenc havi eredménye: szegmensek kiegyensúlyozott teljesítménye, a TCG konszolidációs hatása

Budapest, 2005. november 9.

A Magyar Telekom (Reuters: NYSE: MTA.N, BÉT: MTEL.BU és Bloomberg: NYSE: MTA US, BÉT: MTELEKOM HB), Magyarország vezető távközlési szolgáltatója ma közzétette 2005 első kilenc hónapjára vonatkozó Nemzetközi Pénzügyi Jelentési Szabványok (IFRS) szerinti konszolidált pénzügyi eredményeit. A Telekom Montenegro Csoport (TCG) eredményeit a Magyar Telekom konszolidált eredménykimutatása 2005. II. negyedévtől tartalmazza, míg mérlegét először 2005. március 31-én konszolidálta a Magyar Telekom pénzügyi kimutatásaiba.

Főbb eredmények:

  • A bevételek 3,2%-kal 620,7 milliárd forintra (2.502,4 millió euróra) nőttek 2005-ben 2004-hez képest. A mobil bevételek és adatátviteli szolgáltatásokból származó bevételek növekedése ellensúlyozta a kimenő belföldi és nemzetközi forgalmi bevételek csökkenését. 2005. II. negyedévtől a TCG konszolidálása pozitív hatással volt, 19,9 milliárd forinttal növelte a bevételeket. A TCG konszolidálása nélkül a csoport bevétele közel változatlan, 600,8 milliárd forint volt.
  • Az EBITDA 12,1%-kal 249,9 milliárd forintra nőtt, az EBITDA ráta 40,3% volt. A TCG hatása nélkül az EBITDA 244,3 milliárd forint, az EBITDA ráta 40,7%.
  • A személyi jellegű ráfordítások 15,3%-kal csökkentek 2004-hez képest, mivel a bázisidőszak 20,2 milliárd forint létszámcsökkentéssel kapcsolatos költséget és végkielégítésekre képzett céltartalékot is tartalmazott (ebből a IV. negyedévben 16,8 milliárd forintot). A személyi jellegű ráfordítások ugyanakkor 2005-ben tartalmaztak 5,1 milliárd forint létszámcsökkentéssel kapcsolatos céltartalékot és költséget, amelyből 1,3 milliárd forint a Telekom Montenegronál merült fel 2005. II. negyedévben.
  • A tárgyi eszközök és immateriális javak bruttó beszerzésére fordított összeg 99,4 milliárd forint volt, amelyből a   vezetékes szegmensre 53,1 milliárd forint, a mobil szegmensre 46,3 milliárd forint jutott. A mobil szegmensre eső összegből 6,6 milliárd forintot fordítottak UMTS-el kapcsolatos beruházásokra.
  • Az IFRS szabályok változása miatt 2005. január 1-től a goodwill amortizáció megszűnt, helyette évente kell ellenőrizni, hogy bekövetkezett-e értékvesztés. A Magyar Telekom Csoport értékcsökkenési leírás sora 2004-ben 13,9 milliárd forint goodwill amortizációt tartalmazott. Ezenkívül 2004. I. negyedévben a Westel T-Mobile Magyarországra történt átnevezéséhez kapcsolódóan a Westel márkanév értékvesztési leírása 4,4 milliárd forintot tett ki. Mindezek eredményeként 2005-ben az értékcsökkenés 114,7 milliárd forintra csökkent az egy évvel korábbi 137,7 milliárd forintról.
  • A vezetékes szegmens bevételei külső ügyfelektől (a szegmensek közötti bevételek kiszűrése után) 0,9%-kal 331,1 milliárd forintra csökkentek, mivel az adatátviteli (főként ADSL) bevételek csak részben tudták ellensúlyozni az elsősorban a kimenő forgalmi bevételeknél tapasztalható visszaesést. Az EBITDA 121,9 milliárd forintot tett ki, a külső bevételekre vetített EBITDA ráta 36,8% volt .
  • A mobil szegmens bevételei külső ügyfelektől 8,4%-kal 289,6 milliárd forintra nőttek a beszédcélú és az értéknövelt szolgáltatásokból származó bevételeknek köszönhetően. Az EBITDA 127,9 milliárd forintot tett ki, a külső bevételekre vetített EBITDA ráta pedig magas, 44,2% volt .
  • A csoportszintű üzleti eredmény 58,5%-kal 135,2 milliárd forintra nőtt , elsősorban az értékcsökkenés mérséklődésének, valamint az értékesített távközlési berendezések beszerzési költsége és a személyi jellegű ráfordítások csökkenésének következtében. A nettó eredmény jelentős mértékben, 34,6 milliárd forintról (137,6 millió euróról) 80,1 milliárd forintra (323,0 millió euróra) nőtt.
  • Az üzleti tevékenységből származó nettó cash-flow 202,5 milliárd forintra nőtt az EBITDA növekedés, az alacsonyabb társasági adófizetés és a 2004-ben végkielégítésekre képzett céltartalék feloldás kombinált hatásainak következtében. A befektetési tevékenységre fordított nettó cash-flow 132,7 milliárd forintra nőtt, elsősorban a TCG többségi részesedésének megvásárlása következtében. A pénzügyi tevékenységre fordított nettó cash-flow 61,8 milliárd forintra mérséklődött főként a TCG tranzakció kapcsán felvett magasabb hitelek következtében, amit részben ellensúlyozott a magasabb osztalékfizetés a MakTelnél.
  • A nettó adósságállomány kismértékben, 13,4 milliárd forinttal emelkedett 2004 december végéhez képest az osztalékfizetés és a TCG tranzakció következtében. Az eladósodottsági ráta (a nettó adósságnak a nettó adósság + saját tőke + kisebbségi részesedésekre vetített aránya) 33,1% volt   2005 végén (2004 végén 32,9%).

Straub Elek, elnök-vezérigazgató az eredményekkel kapcsolatban így nyilatkozott : “A Magyar Telekom számára 2005 igen dinamikus év volt. A vezetékes és mobil szegmensben egyaránt tapasztalható erős verseny ellenére megőriztük vezető pozíciónkat kulcsfontosságú üzletágainkban. A magyar vezetékes üzletágban beléptünk más helyi szolgáltatók területére, hogy kombinált új szolgáltatásokat kínálva új ügyfeleket szerezzünk. A vezetékes vonalszám folytatódó csökkenése ellenére növeltük a hatékonyságot, 2005 végére az egy alkalmazottra jutó vonalszám 484-re javult. A mobil üzletág márkaváltásának pozitív fogadtatását követően elhatároztuk a „T“ márkák teljes körű bevezetését. A 2005. év további jelentős eseménye volt, hogy az év második felében döntés született a Magyar Telekom Rt. és a T-Mobile Magyarország egyesüléséről. Az egyesülés által hatékonyság, nyereségesség és cash-flow javulást érhetünk el a következő években. Stratégiánkkal összhangban kihasználtuk a megnyíló régióbeli növekedési lehetőségeket, megvásároltuk a Telekom Montenegrót, az Orbitelt Bulgáriában és folyamatban van a magyarországi informatikai kihelyezés piacán tevékenykedő Dataplex akvizíciója.
Az említett befektetéseknek köszönhetően 2006. és 2007. évben 3% feletti, egyszámjegyű bevételnövekedést kívánunk elérni. Az EBITDA tekintetében figyelembe kell venni, hogy legutóbbi kezdeményezéseink (informatikai befektetések, EDR projekt, belépés a román kiskereskedelmi piacra, stb.) várhatóan csak a következő évtől hoznak kézzelfogható eredményeket és várakozásaink szerint 2007-től lesz érzékelhető a vezetékes és mobil üzletág egyesülésének a csoport nyereségességére gyakorolt pozitív hatása. Ebből adódoan erre az évre a 2005-ben elért EBITDA szint fenntartását tűztük ki célul, 2007-ben pedig tovább kívánjuk növelni az EBITDA forint értékét. További célunk, hogy 2006-ban a tárgyi eszközök és immateriális javak bruttó beszerzésére fordított összeg bevételekhez viszonyított aránya 15% alatt legyen, nem beleszámítva az EDR-rel kapcsolatos (mintegy 20-22 milliárd forintos) befektetéseket. 2007-ben ez az arány várakozásaink szerint 14% alá csökken. A jövőben is elkötelezettek leszünk a megfelelő akvizíciók formájában kínálkozó növekedési lehetőségek felkutatása iránt.“


Magyar vezetékes szolgáltatások: jelentős növekedés a szélessávú csatlakozások számában, javuló   létszámhatékonyság
A szegmensek közötti kiszűrések előtti bevételek 1,7%-kal 74,7 milliárd forintra nőttek 2005. IV. negyedévben 2004 azonos időszakához képest, az EBITDA ráta 32,5% volt. A negyedévben tapasztalható bevételnövekedés magyarázata, hogy feloldásra került 3,0 milliárd forint a mobil végződtetési díjak változásához kapcsolódó korábbi negyedévekben könyvelt bevételcsökkenésből. A belföldi és nemzetközi forgalmi bevételek együttesen 10,3%-kal csökkentek elsősorban a vezetékes vonali versenytársak és a mobil helyettesítés miatti forgalomcsökkenés következtében. Az alacsonyabb mobil végződtetési díjak és a kedvezményes tarifacsomagok is hozzájárultak a bevétel csökkenéséhez. A bérelt vonali és adatátviteli szolgáltatások bevételei ugyanakkor az ADSL csatlakozások számának emelkedése miatt 19,1%-kal tovább nőttek. A szélessávú csatlakozások száma (főként ADSL és kábel) 2005 végén megközelítette a 358 ezret. Az erősödő mobil helyettesítés és a számhordozhatóság hatására az üzleti és lakossági szegmensben egyaránt felgyorsult a vonalszám csökkenése (2005 végére 5,1%-kal csökkent 2004 végéhez képest). A hatékonyságnövelés érdekében tett erőfeszítéseknek köszönhetően az egy alkalmazottra jutó vonalszám anyavállalati szinten 489-re nőtt. Az összes anyavállalati vonal 66%-a tartozott valamelyik kedvezményes tarifacsomagba, ami 2005. IV. negyedév végén közel 1,8 millió vonalat jelentett. A T-Online Magyarország, a Magyar Telekom internetes leányvállalata 7,7 milliárd forint bevételt ért el 2005 utolsó három hónapjában a 2004 azonos időszakában elért 5,8 milliárd forinttal szemben.


Nemzetközi vezetékes szolgáltatások: további létszámcsökkentés a MakTelnél és a Telekom Montenegrónál a hatékonyságnövelés érdekében
A szegmensek közötti kiszűrések előtti bevételek 37,3%-kal 15,1 milliárd forintra nőttek 2005. IV. negyedévben a Telekom Montenegro konszolidálásának köszönhetően. Az EBITDA 4,1 milliárd forintra csökkent, az EBITDA ráta 27,3% volt a MakTelnél felmerült 1,5 milliárd forint létszámcsökkentéssel kapcsolatos céltartalék és költség következtében. A MakTel vezetékes szolgáltatásainak bevételei nagyjából változatlanok maradtak, a forgalmi bevételek csökkenése és az adatátviteli szolgáltatásokból származó bevételek növekedése együttes hatásának köszönhetően. Az eredményekre hatással volt az alacsonyabb forgalom és a kedvező árfolyamváltozás (2,5%) is. Az EBITDA ráta 31,3% volt a személyi jellegű ráfordítások növekedése miatt, amely tartalmazza a létszámcsökkentéssel kapcsolatos céltartalékot és költséget is. A Telekom Montenegro vezetékes szolgáltatásai 4,0 milliárd forinttal járultak hozzá a csoport bevételeihez, az EBITDA 0,8 milliárd forint volt 2005. IV. negyedévben.


Magyar mobil szolgáltatások: középpontban a piacrészesedés és a nyereségesség
A szegmensek közötti kiszűrések előtti bevételek 1,5%-kal, 68,9 milliárd forintra nőttek 2005. IV. negyedévben az értéknövelt szolgáltatásokból és előfizetési díjakból származó bevételek emelkedése miatt. Az EBITDA 25,3 milliárd forint, az EBITDA ráta 36,7% volt a magasabb személyi jellegű ráfordítások és ügynöki díjak következtében. Az előre fizetett kártyás és szerződéses ügyfelek esetén egyaránt alacsonyabb készüléktámogatási díjak következtében az átlagos ügyfélmegszerzési költség jelentős mértékben, 21%-kal csökkent az utolsó negyedévben. Az ügyfélmegszerzési költség számításánál a belépési árrést (a SIM kártya költsége csökkentve a belépési díjjal) és az eladáshoz kapcsolódó készüléktámogatási és ügynöki díjakat vesszük figyelembe. A bevezetett új tarifacsomagoknak köszönhetően ugyan megnőtt a forgalom és az értéknövelt szolgáltatások igénybevétele, az egyes csomagok által biztosított árengedmények, a szabályozói változások hatása és a zárt felhasználói csoportok számára kínált ajánlatok elterjedése következtében azonban az egy előfizetőre jutó havi átlagbevétel (ARPU) közel változatlan maradt. Az MOU (egy előfizetőre jutó átlagos havi perchasználat) értéke 134-re nőtt 2005 utolsó negyedévben, ami az árrugalmasság javulását mutatja.


Nemzetközi mobil szolgáltatások: kedvező nyereségesség a Mobimaknál, a Monet konszolidációjának hatása
A szegmensek közötti kiszűrések előtti bevételek nagymértékben, 31,2%-kal 11,4 milliárd forintra nőttek 2005. IV. negyedévben, a Monet konszolidálása következtében. Az EBITDA 4,8 milliárd forintot tett ki, az EBITDA ráta 42,0% volt. A MakTel mobil szolgáltatásaiból származó bevételek kismértékben növekedtek az erős árverseny jellemezte, bővülő piacon. A Mobimak EBITDA-ja 4,4 milliárd forintra nőtt, az EBITDA ráta pedig magas, 50,5% volt. A nemzetközi mobil szolgáltatások eredményei a Monet, a Telekom Montenegro mobil leányvállalatának eredményeit is tartalmazzák. A Monet 2,6 milliárd forint bevételt   és 0,3 milliárd forint EBITDA-t ért el 2005. IV. negyedévben.

A Magyar Telekomról
A Magyar Telekom Magyarország legnagyobb távközlési szolgáltatója. A Magyar Telekom a távbeszélő-, adatátviteli és értéknövelt szolgáltatások széles skáláját nyújtja, és leányvállalata, a T-Mobile Magyarország révén Magyarország legnagyobb mobil távközlési szolgáltatója. A Magyar Telekom 51%-os részesedéssel rendelkezik Macedónia kizárólagos vezetékes szolgáltatójában, a MakTelben és leányvállalatában, a vezető mobil szolgáltató Mobimakban. A Magyar Telekom többségi részesedéssel rendelkezik a Telekom Montenegroban (TCG). A TCG Csoport vezetékes, mobil és internetszolgáltatásokat nyújt ügyfeleinek Montenegróban. A Magyar Telekom legfontosabb részvényese 2005. december 31-i állapot szerint 59,21%-kal, a MagyarCom Holding GmbH, amely a Deutsche Telekom AG tulajdona, míg a részvények 40,79%-a nyilvános forgalomban van.


Ezen befektetői közlemény jövőre vonatkozó kijelentéseket is tartalmaz. Azon megállapítások, melyek nem múltbeli eseményekre vonatkoznak (azaz a véleményünkre és várakozásainkra vonatkozó kijelentések), jövőre vonatkozóak. Ezen kijelentések a jelenlegi terveken, becsléseken és előrejelzéseken alapulnak, ezért nem lenne helyes ezen kijelentésekre a kellő mértéket meghaladó módon támaszkodni. A jövőre vonatkozó kijelentések azon időpontbeli állapoton alapulnak, amelyben ezen állítások elhangzanak, s nem vállalunk kötelezettséget arra nézve, hogy a kijelentések bármelyikét új információk vagy jövőbeli események alapján a továbbiakban nyilvánosan frissítsük, módosítsuk.

A jövőre vonatkozó kijelentések önmagukban rejlő kockázatokkal járnak. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy számos olyan fontos tényező van, amelynek hatására a tényleges eredmények lényegesen eltérhetnek az előretekintő jellegű megállapításoktól. Az ilyen tényezőket többek között a 2004. december 31-én végződött évre vonatkozó, 20-F formátumú éves jelentésünk is részletezi, amelyet az Egyesült Államok Tőzsde- és Értékpapírfelügyeletéhez, azaz a U.S. Securities and Exchange Commissionhoz (SEC) nyújtottunk be.

A Magyar Telekom 2005 első kilenc hónapjára vonatkozó eredményeiről a társaság honlapján és a Budapesti Értéktőzsde honlapján (www.bet.hu) olvashat.