Technikai okok miatt a Facebook azonosítóval történő belépés átmenetileg nem lehetséges!
Kérjük, belépéshez használd hívószámodat, e-mail címedet vagy MT ügyfélazonosítódat.
Technikai okok miatt a Facebook azonosítóval történő belépés átmenetileg nem lehetséges!
Kérjük, belépéshez használd hívószámodat, e-mail címedet vagy MT ügyfélazonosítódat.

Befektetői közlemények

A Magyar Telekom 2005. I. negyedéves eredményei: nőtt a nettó eredmény, az erős verseny ellenére minden üzletágban megőriztük vezető pozíciónkat

BUDAPEST, 2005. május 12.

A Magyar Telekom (Reuters: NYSE: MTA.N, BÉT: MTEL.BU és Bloomberg: NYSE: MTA US, BÉT: MTELEKOM HB), Magyarország vezető távközlési szolgáltatója ma közzétette 2005. I. negyedévre vonatkozó Nemzetközi Pénzügyi Jelentési Szabványok (IFRS) szerinti konszolidált pénzügyi eredményeit.


Főbb eredmények:

  • A bevételek kismértékben 1,7%-kal 143,6 milliárd forintra (585,8 millió euróra) mérséklődtek 2005. I. negyedévben 2004 azonos időszakához képes mivel a magasabb mobil és adatátviteli bevételeket ellensúlyozta a belföldi és nemzetközi forgalmi bevételek csökkenése.
  • Az EBITDA 6,4%-kal HUF 59,1 milliárd forintra csökkent, az EBITDA ráta 41,2% volt.
  • A tárgyi eszközök és immateriális javak bruttó beszerzésére fordított összeg 12,4 milliárd forint volt, amelyből a vezetékes szegmensre 5,8 milliárd forint, a mobil szegmensre 6,6 milliárd forint esett.
  • Az IFRS szabályok változása miatt 2005. január 1-től a goodwill amortizáció megszűnt, helyette évente kell ellenőrizni, hogy bekövetkezett-e értékvesztés. A Magyar Telekom Csoport értékcsökkenési leírás sora 2004-ben 13,9 milliárd forint goodwill amortizációt tartalmazott. Ezenkívül 2004. I. negyedévben a Westel T-Mobile Magyarországra történt átnevezéséhez kapcsolódóan a Westel márkanév értékvesztési leírása 4,4 milliárd forintot tett ki. Mindezek eredményeként 2005. I. negyedévben az értékcsökkenés 27,3 milliárd forintra mérséklődött az egy évvel korábbi 36,6 milliárd forintról.
  • A vezetékes szegmens bevételei külső ügyfelektől 6,7%-kal 79,2 milliárd forintra csökkentek mivel az adatátviteli (főként ADSL) bevételek csak részben tudták ellensúlyozni az elsősorban a forgalmi bevételekben tapasztalható visszaesést; az EBITDA 30,9 milliárd forintot tett ki (8,0%-os csökkenés), a külső bevételekre vetített EBITDA ráta 39,1% volt.
  • A mobil szegmens bevételei külső ügyfelektől 5,1%-kal 64,5 milliárd forintra nőttek a beszédcélú és az értéknövelt szolgáltatásokból származó bevételeknek valamint az előfizetési díjaknak köszönhetően. Az EBITDA 28,2 milliárd forintot tett ki (4,7%-os csökkenés), a külső bevételekre vetített EBITDA ráta pedig 43,7% volt.
  • A csoportszintű üzleti eredmény 19,6%-kal 31,8 milliárd forintra nőtt, elsősorban az értékcsökkenés mérséklődésének valamint a személyi jellegű költségek és az értékesített távközlési berendezések beszerzési értéke csökkenésének következtében. A nettó eredmény 14,1 milliárd forintról (54,1 millió euróról) 18,0 milliárd forintra (73,3 millió euróra) nőtt.
  • Az üzleti tevékenységből származó nettó cash-flow 34,6 milliárd forintra csökkent az EBITDA csökkenésének és a 2005. I. negyedévi létszámcsökkentéssel kapcsolatos kifizetések együttes hatásának következtében. A befektetési tevékenységre fordított nettó cash-flow 51,5 milliárd forintra nőtt, elsősorban a Telekom Montenegro (TCG) többségi részesedésének megvásárlása következtében. A pénzügyi tevékenységre fordított nettó cash-flow 26,4 milliárd forintot tett ki, ami főként a TCG tranzakció kapcsán felvett hitelekkel magyarázható.
  • A nettó adósságállomány 20,2 milliárd forinttal emelkedett 2004. december végéhez képest a TCG tranzakció következtében. Az eladósodottsági ráta (a nettó adósságnak a nettó adósság + saját tőke + kisebbségi részesedésekre vetített aránya) 33,3% -ra nőtt ez év március végére.

Straub Elek, elnök-vezérigazgató az eredményekkel kapcsolatban így nyilatkozott: "2005 elején a verseny hatása erősebbé vált mind a vezetékes mind a mobil üzletágban. Az utóbbi hónapokban versenytársaink új, kombinált ajánlatokkal jelentek meg illetve intenzív marketing tevékenységet folytattak a hazai vezetékes piacon. A hazai és macedón mobil piacot egyaránt erős árverseny jellemezte. Ez nemcsak a mobil bevételek növekedését korlátozta, de kedvezőtlenül hatott a vezetékes üzletágra is, például növelte a magyarországi vezetékes előfizetők lemorzsolódását. Ugyanakkor anyavállalati szinten az egy alkalmazottra jutó vonalszám 2005. I. negyedévben 415-re emelkedett a 2004. I. negyedévi 352-ről a vezetékes üzletág létszámhatékonyságának növelése érdekében tett intézkedések következtében. Új lendületet kívánunk adni hazai vezetékes üzletágunknak ezért elhatároztuk, hogy felgyorsítjuk szélessávú programunkat: új célunk, hogy a szélessávú internet előfizetők száma 2006. végére elérje a 600 000-et. A 2005. évre vonatkozóan meggyőződésünk, hogy a Matáv névváltása és a "T" márkák teljeskörű bevezetése hozzájárul az egyes üzletágak közötti együttműködés elmélyítéséhez. A harmadik generációs szolgáltatások megindítása szintén a mobil kommunikáció értéknövelt szolgáltatásaira fogja irányítani a figyelmet. Stratégiánknak megfelelően megvásároltuk a Telekom Montenegro többségi részesedését, jelenleg a társaság modernizálásán dolgozunk és törekszünk kihasználni a Magyar Telekom Csoporttal való együttműködésből fakadó szinergiákat."

Magyar vezetékes szolgáltatások: létszámhatékonyság növelése, a szélessávú program felgyorsítása

A szegmensek közötti kiszűrések előtti bevételek 6,0%-kal 71,8 milliárd forintra mérséklődtek, az EBITDA ráta 37,0% volt. A belföldi és nemzetközi forgalmi bevételek együttesen 21,7%-kal csökkentek elsősorban az alacsonyabb forgalom és az árengedmények következtében. Az ADSL csatlakozások számának és az internet előfizetői szám nagymértékű növekedésének köszönhetően ugyanakkor a bérelt vonali és adatátviteli szolgáltatások bevételei 22,5%-kal tovább nőttek. Az árviszonyok következtében megnövekedett mobil helyettesítés miatt az összes vonalszám 2005. I. negyedévben csökkent (március végére 1,5%-kal 2004. azonos időszakához képest). Az egy alkalmazottra jutó vonalszám anyavállalati szinten 415 volt. Az összes vonal több, mint 60%-a tartozott valamelyik kedvezményes tarifacsomagba, ami 2005. I. negyedév végén 1,7 millió előfizetőt jelentett. Sikeresen folytatódott az ADSL program, anyavállalati szinten a csatlakozások száma 224 037-re nőtt ez év március végére. A T-Online Magyarország, a Magyar Telekom internetes leányvállalata 43% körüli piaci részesedéssel megőrizte vezető pozícióját a kapcsolt vonali Internet szolgáltatók között, 2005. március végén 277 884 Internet előfizetővel rendelkezett (éves szinten 21,6%-os növekedés).

Mobil szegmens: erős pozíció az érett és intenzív verseny jellemezte piacon

A mobil szegmens bevételei 5,8%-kal nőttek. Az EBITDA 25,5 milliárd forintra emelkedett, míg az EBITDA ráta 41,8%-ot ért el. A működési eredmény ugyanakkor 32,8%-kal csökkent, mivel a Westel névváltásával kapcsolatos leírások döntő többsége ebben a negyedévben került elszámolásra. A Westel 47,7%-os részesedéssel megőrizte vezető pozícióját az erős verseny jellemezte piacon, március végén a GSM penetráció 79,6% volt. 2004. I. negyedév végén a Westel előfizetőinek száma 3,8 millió volt. A teljes ügyfélkörön belül a szerződéses ügyfelek aránya 26,4%-ra nőtt ugyanezen időszakban a 2003. I. negyedév végi 25,1%-ról. Az átlagos ügyfél-megszerzési költség 9,2%-kal, 10.763 forintra csökkent 2004. I. negyedévben az egy évvel korábbi 11.854 forintról. Az ügyfél-megszerzési költség számításánál a belépési árrést (a belépési díj és a SIM kártya költségének különbsége) és az eladáshoz kapcsolódó készüléktámogatási és ügynöki díjakat vesszük figyelembe. Az MOU (egy előfizetőre jutó átlagos havi perchasználat) értéke 107-re nőtt 2004. I. negyedévben az egy évvel korábbi 103-ról. Az ARPU (egy előfizetőre jutó havi átlagbevétel) 4.800 forintra csökkent, ezen belül az ARPU értéke a szerződéses ügyfelek esetében 11.871 forint, az előre fizetett kártyás ügyfeleknél 2.292 forint volt. A kedvezményes tarifacsomagoknak köszönhetően ugyan megnőtt a forgalom, azonban az egyes csomagok által biztosított árengedmények kedvezőtlen hatással vannak az ARPU-ra. Az értéknövelt szolgáltatásokból (döntően SMS) származó bevétel 601 forintra nőtt (12,5%-os részesedés az ARPU-n belül), ami stabil emelkedés az előző év azonos időszakában elért 534 forinthoz (10,6%-os részesedés) képest. A szerződéses ügyfeleknél a lemorzsolódást sikerült viszonylag alacsonyan, 11,2%-on tartani 2004. I. negyedévben. A lemorzsolódás mind az előre fizetett kártyás, mind a szerződéses ügyfelek körében csökkenést mutatott 2003. I. negyedévhez képest.

Nemzetközi vezetékes szolgáltatások: költségcsökkentés a nyereségesség megőrzése érdekében

A szegmensek közötti kiszűrések előtti bevételek 14,5%-kal 10,1 milliárd forintra csökkentek 2005. I. negyedévben a bevételt hozó előfizetők számának csökkenése és az alacsonyabb forgalom valamint az árfolyamváltozások kedvezőtlen hatásának következtében. A költséghatékonyságnak köszönhetően az EBITDA 4,4 milliárd forint, az EBITDA ráta 43,7% volt. Az alkalmazottak záró létszáma az átszervezés következtében közel 24%-kal csökkent az első negyedév végére az előző évhez képest, s ennek következtében az egy alkalmazottra jutó vonalszám 252-t ért el. A vezetékes vonalsűrűség Macedoniában 28% körül volt. Az időszak végére a vezetékes vonalak száma 3,0%-kal csökkent a mindkét irányban inaktivált vonalak hatása miatt. A PSTN előfizetők száma 561 406-ra mérséklődött, de az ISDN csatornák száma 10,2%-kal 41 708-ra nőtt. A MakTel továbbra is az ország vezető Internet szolgáltatója; előfizetőinek száma 2005 első negyedévének végére 70 011-re nőtt (nagy többségük kapcsolt vonali előfizető), ami éves szinten 32,4%-os emelkedés.

Magyar mobil szolgáltatások: stabil pozíció erős versenypiacon

A szegmensek közötti kiszűrések előtti bevételek 2,8%-kal növekedtek az értéknövelt szolgáltatásokból származó bevételek és a forgalmi bevételek kismértékű emelkedésének köszönhetően. Az EBITDA 24,2 milliárd forint, az EBITDA ráta 38,5% volt. Az üzleti eredmény nagymértékben, 54,4%-kal 15,9 milliárd forintra nőtt, mivel a Westel névváltásával kapcsolatos leírások döntő többsége 2004. első negyedévben került elszámolásra. A T-Mobile Magyarország 45,9%-os részesedéssel megőrizte vezető pozícióját az erős verseny jellemezte piacon; 2005. március végén a GSM penetráció 87,4% volt. A T-Mobile Magyarország előfizetőinek száma 2005. I. negyedév végén meghaladta a 4,0 milliót. A szerződéses ügyfelek aránya 29,4%-ra nőtt a teljes ügyfélkörön belül, a 2004. I. negyedév végi 26,4%-ról. Az előre fizetett kártyás és szerződéses ügyfelek esetén egyaránt alacsonyabb készüléktámogatási díjak következtében az átlagos ügyfélmegszerzési költség jelentős mértékben, 26,7%-kal 7 884 forintra csökkent 2005. I. negyedévben az egy évvel korábbi 10 763 forintról. Az ügyfélmegszerzési költség számításánál a belépési árrést (a SIM kártya költsége csökkentve a belépési díjjal) és az eladáshoz kapcsolódó készüléktámogatási és ügynöki díjakat vesszük figyelembe. Az MOU (egy előfizetőre jutó átlagos havi perchasználat) értéke 113-ra nőtt 2005. I. negyedévben az egy évvel korábbi 107-ről. Az ARPU (egy előfizetőre jutó havi átlagbevétel) 3,1%-kal 4 653 forintra csökkent, ezen belül a szerződéses ügyfelek esetében az ARPU értéke 10 754 forintra mérséklődött, az előre fizetett kártyás ügyfeleknél pedig 2 142 forint volt. A bevezetett új tarifacsomagoknak köszönhetően ugyan kismértékben megnőtt a forgalom, az egyes csomagok által biztosított árengedmények, valamint a szabályozói hatások azonban kedvezőtlen hatással voltak az ARPU-ra. Az értéknövelt szolgáltatásokból (döntően SMS) származó bevétel 663 forintra emelkedett (14,3%-os részesedés az ARPU-n belül), az előző év azonos időszakában elért 601 forinthoz (12,5%-os részesedés az ARPU-n belül) képest. A szerződéses ügyfeleknél a lemorzsolódást sikerült viszonylag alacsonyan tartani, értéke 2005. I. negyedévben 11,2% volt. Az előre fizetett kártyás ügyfeleknél a lemorzsolódás 16,8% volt 2005. I. negyedévben.

Nemzetközi mobil szolgáltatások: továbbra is erős EBITDA

A szegmensek közötti kiszűrések előtti bevételek macedón dénárban számolva 3,2%-kal nőttek, de az árfolyamhatás miatt forintban számolva 2,6%-kal, 7,6 milliárd forintra mérséklődtek 2005. I. negyedévben. Az EBITDA 4,0 milliárd forint volt, az EBITDA ráta pedig magas, 52,4% a hatékonyságnövekedésnek köszönhetően. A mobil penetráció Macedóniában nagymértékben nőtt, meghaladta az 51%-ot szemben a 2004. I. negyedévi 33%-kal. A mobil előfizetők száma 37,5%-kal 777 048-ra nőtt, a Mobimak piaci részesedése 74% volt 2005. március végén.

A Magyar Telekomról

A Magyar Telekom Magyarország legnagyobb távközlési szolgáltatója. A Magyar Telekom a távbeszélő-, adatátviteli és értéknövelt szolgáltatások széles skáláját nyújtja, és leányvállalata, a T-Mobil Magyarország révén Magyarország legnagyobb mobil távközlési szolgáltatója. A Magyar Telekom 100%-os részesedéssel rendelkezik a MakTelt, Macedónia kizárólagos vezetékes szolgáltatóját és leányvállalatát, a vezető mobil szolgáltató Mobimakot irányító Stonebridge Communications AD-ben. A Magyar Telekom többségi részesedéssel rendelkezik a Telekom Montenegroban (TCG). A TCG Csoport vezetékes, mobil és internetszolgáltásokat nyújt ügyfeleinek Montenegróban. A Magyar Telekom legfontosabb részvényese 2005. március 31-i állapot szerint 59,21%-kal, a MagyarCom Holding GmbH, amely a Deutsche Telekom AG tulajdona, míg a részvények 40,79%-a nyilvános forgalomban van.

Ezen befektetői közlemény jövőre vonatkozó kijelentéseket is tartalmaz. Azon megállapítások, melyek nem múltbeli eseményekre vonatkoznak (azaz a véleményünkre és várakozásainkra vonatkozó kijelentések), jövőre vonatkozóak. Ezen kijelentések a jelenlegi terveken, becsléseken és előrejelzéseken alapulnak, ezért nem lenne helyes ezen kijelentésekre a kellő mértéket meghaladó módon támaszkodni. A jövőre vonatkozó kijelentések azon időpontbeli állapoton alapulnak, amelyben ezen állítások elhangzanak, s nem vállalunk kötelezettséget arra nézve, hogy a kijelentések bármelyikét új információk vagy jövőbeli események alapján a továbbiakban nyilvánosan frissítsük, módosítsuk.

A jövőre vonatkozó kijelentések önmagukban rejlő kockázatokkal járnak. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy számos olyan fontos tényező van, amelynek hatására a tényleges eredmények lényegesen eltérhetnek az előretekintő jellegű megállapításoktól. Az ilyen tényezőket többek között a 2004. december 31-én végződött évre vonatkozó, 20-F formátumú éves jelentésünk is részletezi, amelyet az Egyesült Államok Tőzsde- és Értékpapírfelügyeletéhez, azaz a U.S. Securities and Exchange Commissionhoz (SEC) nyújtottunk be.

Kapcsolódó anyagok

  Közlemény
(PDF, 304 KB)